Byla 1-1228-288/2016
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje, kurioje

1Kauno apylinkės teismo teisėja Liuba Kymantienė, išnagrinėjusi Kauno apygardos prokuratūros Pirmojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroro Rolando Mackevičiaus pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje, kurioje

2R. K., gim. ( - ), a. k. ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, nevedęs, nedirbantis, neįgalus, gyv. ( - ), neteistas,

3- kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 309 str. 2 d.;

4ir

5T. A., gim. ( - ), a. k. ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, nevedęs, nedirbantis, deklaravęs gyv. vietą ( - ), neteistas,

  • kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 309 str. 2 d.,

Nustatė

6Kaltinamasis R. K. disponavo pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojami vaikai, o būtent: 2015 m. liepos 17 d., tiksliau tyrimo metu nenustatytu laiku, savo gyvenamojoje vietoje - bute, ( - ), naudodamasis elektroninių bylų keitimosi programa „ApexDC++“, per interneto prieigą, kuriai yra priskirtas UAB „Cgates“ administruojamas IP adresas ( - ), stacionariu kompiuteriu be identifikacinių ženklų, naudodamasis interneto pasauliniu tinklu, iš „eDonkey2000“ tinklo parsisiuntė ir tokiu būdu įgijo pornografinio turinio dalykus, kuriuose vaizduojamas vaikas, tai yra vieną 01 val. 41 min. 8 s. trukmės vaizdo įrašą pavadinimu „Pthc Moscow 45 long version (01.41.08)(Loli) (((Kingpass))).avi“, kuriame atvirai ir detaliai rodomi lytiniai organai, lytiniai aktai, masturbacija ir tai yra pagrindinis šios informacijos tikslas, kurią laikė savo kompiuteryje ir tokiu būdu, naudodamasis „ApexDC++“ programa, suteikė prieigą kitiems tos pačios programos naudotojams parsisiųsti tą patį vaizdo įrašą, tuo padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 309 str. 2 d.

7Kaltinamasis T. A. 2015 metų liepos 9 d., tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, savo gyvenamojoje vietoje - bute, ( - ), naudodamasis elektroninių bylų keitimosi programa „Shareza“, per interneto prieigą, kuriai buvo priskirtas UAB „Init“ administruojamas IP adresas ( - ), nešiojamu kompiuteriu „Alienware“, modelis: P18G, Serijos Nr. 7FP55Q1 M14x, naudodamasis interneto pasauliniu tinklu iš „eDonkey2000“ tinklo parsisiuntė ir tokiu būdu įgijo pornografinio turinio dalykus, kuriuose vaizduojamas vaikas, tai yra vieną 01 val. 41 min. 8 s. trukmės vaizdo įrašą pavadinimu „Pthc Moscow 45 long version (01.41.08)(Loli) (((Kingpass))) .avi“, kuriame atvirai ir detaliai rodomi lytiniai organai, lytiniai aktai, masturbacija ir tai yra pagrindinis šios informacijos tikslas, kurią laikė savo nešiojamame kompiuteryje ir tokiu būdu, naudodamasis „Shareza“ programa, suteikė prieigą kitiems tos pačios programos naudotojams parsisiųsti tą patį vaizdo įrašą, tuo padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 309 str. 2 d.

8Kaltinamųjų R. K. ir T. A. kaltę, padarius baudžiamajame įstatyme numatytas ir jiems inkriminuojamas nusikalstamas veikas, be to, kad jie visiškai pripažįsta savo kaltę (b. l. 131-133, 156-158, 163-164), taip pat neabejotinai įrodo: pranešimas (2015-11-19 raštas Nr. 38-S-15760) iš kurio matyti, jog Vokietijos Federalinės kriminalinės policijos tarnybos vykdytos operacijos „VENEDIG“ metu buvo nustatyta, kad „eDonkey2000“ tinkle yra platinama elektroninė byla su pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas (b. l. 4); CD apžiūros protokolas (b. l. 20-24); kratų protokolai (b. l. 30-35, 75-82); sisteminio bloko apžiūros protokolas (b. l. 51-70); kompiuterio standžiojo disko apžiūros protokolas (b. l. 89-97); nešiojamojo kompiuterio „Alienware“ apžiūros protokolas (b. l. 98-111); UAB „INIT“ raštas (b. l. 13); UAB „Cgates“ 2015-09-21 raštas (b. l. 14); el. pranešimo išrašas su byla „lt.html“ (b. l. 15-17) bei kiti baudžiamosios bylos duomenys.

9Aukščiau išdėstyti, teismo ištirti bei įvertinti įrodymai neabejotinai patvirtina, kad kaltinamieji R. K. ir T. A. disponavo pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojami vaikai, tuo padarė nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 309 str. 2 d., todėl kaltinamųjų R. K. ir T. A. veika kvalifikuota teisingai ir pagrįstai.

10Civilinio ieškinio byloje nėra.

11Kaltinamasis R. K. su prokuroro sprendimu užbaigti procesą teismo baudžiamuoju įsakymu ir siūloma bausmės rūšimi – bauda – sutinka (b. l. 181), prašo skirti mažesnę baudą ir leisti ją sumokėti dalimis.

12Kaltinamasis T. A. su prokuroro sprendimu užbaigti procesą teismo baudžiamuoju įsakymu ir siūloma bausmės rūšimi – bauda – ir jos dydžiu sutinka (b. l. 182).

13Esant visoms įstatyme numatytoms sąlygoms ir pagrindams procesas užbaigtinas priimant teismo baudžiamąjį įsakymą, kuris yra nuosprendis (BPK 29 str. 2 d., 41 str., 418 str. 1 d., 420 str. 1 d. 1 p.).

14Kaltinamojo R. K. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, jog jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką, nuoširdžiai gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.).

15Kaltinamojo R. K. atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.

16Kaltinamojo T. A. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, jog jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką, nuoširdžiai gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.).

17Kaltinamojo T. A. atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.

18Spręsdamas klausimą dėl bausmės kaltinamiesiems individualizavimo ir skyrimo, teismas atsižvelgia į bendruosius bausmių skyrimo pagrindus (BK 54 str.): kaltinamųjų padarytų nusikalstamų veikų rūšį (nusikaltimai), stadiją (nusikalstamos veikos baigtos), pobūdį, motyvus ir tikslus, baudžiamąją atsakomybę lengvinančias aplinkybes, atsakomybę sunkinančių aplinkybių nebuvimą, į tai, kad kaltinamieji neteisti, kaltinamasis R. K. administracine tvarka nebaustas, yra neįgalus, kaltinamasis T. A. baustas administracine tvarka.

19Teismas, įvertinęs minėtas aplinkybes, sutinka su prokuroro kaltinamiesiems siūloma skirti bausmės rūšimi – bauda, nes prokuroro siūloma bausmė atitinka bausmių skyrimo principus. Atsižvelgiant į kaltinamojo R. K. prašymą bei kaltinamiesiems skirtinų baudų dydžius nustatytinas ilgesnis baudų sumokėjimo terminas.

20Kaltinamieji kaltę pripažįsta, todėl jų atžvilgiu taikytina BK 641 str. 1 d. numatyta nuostata – paskyrus bausmę, ji mažintina vienu trečdaliu.

21Daiktai, turintys reikšmės bylai tirti ir nagrinėti:

  • kompaktinis diskas, kuriame yra pornografinio turinio filmas „Pthc Moscow 45 long version (01.41.08)(Loli) (((Kingpass))).avi“, saugomas prie ikiteisminio tyrimo medžiagos (Paketas Nr. 1); teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, sunaikintinas;
  • juodos spalvos kompiuterio sisteminis blokas be identifikacinių žymių, saugomas Kauno apskr. VPK Kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo valdybos 1-ojo skyriaus tarnybinėse patalpose, teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, konfiskuotinas ir sunaikintinas;
  • nešiojamas kompiuteris „Alienware“, modelis: P18G, S.Nr. 7FP55Q1 M14x, saugomas Kauno apskr. VPK Kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo valdybos 1-ojo skyriaus tarnybinėse patalpose, teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, konfiskuotinas ir sunaikintinas;
  • laikmena – kompiuterio standusis diskas „Samsung“ Models HD401LJ, S. Nr. S0HVJ1DP400185, saugomas Kauno apskr. VPK Kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo valdybos 1-ojo skyriaus tarnybinėse patalpose, teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, konfiskuotinas ir sunaikintinas.

22Teismas, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 418 str., 420 str. 1 d. 1 p., 421, 422 str.,

Nutarė

23R. K. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 309 str. 2 d. ir nuteisti bauda 18 MGL (677,88 eurų) dydžio.

24R. K. paskirtą bausmę BK 641 str. pagrindu sumažinti vienu trečdaliu ir nustatyti, kad šiuo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausmė yra bauda 12 (dvylikos) MGL, t. y. 451,92 Eur (keturių šimtų penkiasdešimt vieno euro 92 ct) dydžio.

25T. A. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 309 str. 2 d. ir nuteisti bauda 30 MGL (1129,80 eurų) dydžio.

26T. A. paskirtą bausmę BK 641 str. pagrindu sumažinti vienu trečdaliu ir nustatyti, kad šiuo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausmė yra bauda 20 (dvidešimt) MGL, t. y. 753,20 Eur (septynių šimtų penkiasdešimt trijų eurų 20 ct) dydžio.

27Įpareigoti R. K. ir T. A. baudas per dvylika mėnesių nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 6801, o dokumentus, patvirtinančius baudos sumokėjimą, pristatyti Kauno apylinkės teismo Baudžiamųjų bylų raštinės (kabinetas Nr. 120) tarnautojui.

28Teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus R. K. ir T. A. panaikinti kardomąsias priemones – rašytinius pasižadėjimus neišvykti.

29Daiktus, turinčius reikšmės bylai tirti ir nagrinėti:

  • kompaktinį diską, kuriame yra pornografinio turinio filmas „Pthc Moscow 45 long version (01.41.08)(Loli) (((Kingpass))).avi“, saugomas prie ikiteisminio tyrimo medžiagos (Paketas Nr. 1); teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, sunaikinti;
  • juodos spalvos kompiuterio sisteminį bloką be identifikacinių žymių, saugomą Kauno apskr. VPK Kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo valdybos 1-ojo skyriaus tarnybinėse patalpose, teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, konfiskuoti ir sunaikinti;
  • nešiojamą kompiuterį „Alienware“, modelis: P18G, S.Nr. 7FP55Q1 M14x, saugomą Kauno apskr. VPK Kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo valdybos 1-ojo skyriaus tarnybinėse patalpose, teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, konfiskuoti ir sunaikinti;
  • laikmeną – kompiuterio standųjį diską „Samsung“ Models HD401LJ, S. Nr. S0HVJ1DP400185, saugomą Kauno apskr. VPK Kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo valdybos 1-ojo skyriaus tarnybinėse patalpose, teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, konfiskuoti ir sunaikinti.

30Išaiškinti, kad kaltinamieji per keturiolika dienų nuo teismo baudžiamojo įsakymo gavimo dienos turi teisę paduoti Kauno apylinkės teismui prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme. Išnagrinėjus bylą ir pripažinus asmenį kaltu, teismas gali paskirti kitos rūšies ar dydžio bausmę, negu buvo paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu.

1. Kauno apylinkės teismo teisėja Liuba Kymantienė, išnagrinėjusi Kauno... 2. R. K., gim. ( - ), a. k. ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis,... 3. - kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 309 str. 2 d.;... 4. ir... 5. T. A., gim. ( - ), a. k. ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis,... 6. Kaltinamasis R. K. disponavo pornografinio turinio dalykais, kuriuose... 7. Kaltinamasis T. A. 2015 metų liepos 9 d., tiksliau ikiteisminio tyrimo metu... 8. Kaltinamųjų R. K. ir T. A. kaltę, padarius baudžiamajame įstatyme... 9. Aukščiau išdėstyti, teismo ištirti bei įvertinti įrodymai neabejotinai... 10. Civilinio ieškinio byloje nėra.... 11. Kaltinamasis R. K. su prokuroro sprendimu užbaigti procesą teismo... 12. Kaltinamasis T. A. su prokuroro sprendimu užbaigti procesą teismo... 13. Esant visoms įstatyme numatytoms sąlygoms ir pagrindams procesas užbaigtinas... 14. Kaltinamojo R. K. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, jog jis... 15. Kaltinamojo R. K. atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.... 16. Kaltinamojo T. A. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, jog jis... 17. Kaltinamojo T. A. atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.... 18. Spręsdamas klausimą dėl bausmės kaltinamiesiems individualizavimo ir... 19. Teismas, įvertinęs minėtas aplinkybes, sutinka su prokuroro kaltinamiesiems... 20. Kaltinamieji kaltę pripažįsta, todėl jų atžvilgiu taikytina BK 641 str. 1... 21. Daiktai, turintys reikšmės bylai tirti ir nagrinėti: