Byla 1-204-269/2016
Dėl nusikalstamų veikų, numatytų LR BK 140 str. 2 d., 140 str. 3 d., galutinė bausmė - 8 MGL (301,28 Eur) dydžio bauda ir laisvės apribojimas 10 mėnesių; bauda sumokėta; laisvės apribojimo bausmė neatlikta;

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Tadeušas Volkovskis, supaprastinto proceso tvarka išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje

2S. B. (S. B.), a.k. ( - ) gim. ( - ) Šalčininkų r., LR pilietis, lenkas, gyvenantis ir gyvenamąją vietą deklaravęs Vilniaus r., Juodšilių sen., Valčiūnų k., ( - ), vedęs, vidurinio išsilavinimo, dirbantis AB „( - ) " šaltkalviu, teistas: 1) 2015-07-03 Vilniaus rajono apylinkės teismo dėl nusikalstamų veikų, numatytų LR BK 140 str. 2 d., 140 str. 3 d., galutinė bausmė - 8 MGL (301,28 Eur) dydžio bauda ir laisvės apribojimas 10 mėnesių; bauda sumokėta; laisvės apribojimo bausmė neatlikta;

3kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str. 2 d.

Nustatė

4S. B. sukėlė fizinį skausmą savo šeimos nariui, o būtent jis:

52015 m. gruodžio 26 d., apie 21 val., Vilniaus r., Juodšilių sen., Valčiūnų k., ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, konflikto metu, tyčia sugriebė savo sutuoktinę O. B. už plaukų ir tampė, po to ne mažiau kaip šešis kartus dešinės rankos kumščiu sudavė O. B. į galvą, taip pat ne mažiau kaip šešis kartus abiejų rankų kumščiais sudavė nukentėjusiajai į įvairias kūno vietas, taip sukeldamas nukentėjusiajai O. B. fizinį skausmą.

6Ikiteisminio tyrimo metu S. B. kaltu padaręs šią nusikalstamą veiką prisipažino visiškai ir paaiškino, kad 2015-12-26 apie 19 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, jis grįžo namo, namuose buvo sutuoktinė ir dukra. Jis jautėsi labai girtas, apie 21 val. užsinorėjo rūkyti, bet nerado cigarečių. Pradėjo reikalauti, kad sutuoktinė duotų jam cigarečių. Tarp jų kilo konfliktas, tuomet jis tyčia sugriebęs sutuoktinei O. B. už plaukų šią tampė. Po to dešinės rankos kumščiu sudavė O. B. į galvą. Gali būti, kad žmonai sudavė ne mažiau kaip šešis smūgius, bet to jis tiksliai negali pasakyti, nes neskaičiavo. Po to Oksana pasakė, kad skambins į policiją, tada jis iš pykčio abiejų rankų kumščiais sudavė smūgius sutuoktinei į įvairias kūno vietas, kiek tiksliai sudavė smūgių, jis negali pasakyti, bet jei Oksana sako, kad ne mažiau kaip šešis, tai reiškia taip ir buvo. Po šio įvykio jis išvyko ir gyvena pas draugą Vilkyškių k., Turgelių sen., Šalčininkų r. Dėl šio įvykio jis labai gailisi, sutuoktinės atsiprašė ir pasižadėjo daugiau nesmurtauti. Šiuo metu tarp jų labai geri santykiai ir jie vėl nori gyventi kartu (b .l. 32-33, 38-39).

7Be visiško prisipažinimo, jo kaltė grindžiama šiais duomenimis:

82015-12-29 Vilniaus aps. VPK Vilniaus rajono policijos komisariato kriminalinės policijos 1-ojo skyriaus tyrėjo rezoliucija apie pradedamą ikiteisminį tyrimą pagal LR BK 140 str. 3 d. (b. l. 1).

92015-12-26 tarnybiniu pranešimu dėl smurto artimoje aplinkoje fakto, kuriame nurodoma, kad policiją kvietė O. B.. Įvykio vietoje buvo nustatyta, kad jos vyras S. B. būdamas girtas prieš ją smurtavo (b. l. 3-6).

102015-12-27 įvykio vietos apžiūros protokolu, kuriame nurodyta, kad įvykio vieta yra Vilniaus r., Juodšilių sen., Valčiūnų k., Geležinkeliečių g. 12-1. Įvykio vieta užfiksuota fotonuotraukose (b.l. 10-13).

11N. O. B.parodymais ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 16-18, 22-23), kad 2015-12-26 apie 19 val., jos sutuoktinis S. B. grįžo girtas namo, šis jau kelias dienas vartojo alkoholį. 2015-12-26 apie 21 val., ji jau miegojo kai atėjęs sutuoktinis pradėjo klausinėti kur dingo šio cigaretės. Ji nuėjo į virtuvę, Sergejus buvo labai piktas, šis reikalavo, kad ji atiduotų cigaretes. Tuomet sugriebęs ją už plaukų tampė apie 1-2 min. Po to Sergejus sudavė jai ne mažiau kaip šešis smūgius į galvos sritį. Ji norėjo iškviesti policiją, todėl paėmė telefoną, tačiau sutuoktinis tai pamatęs norėjo atimti telefoną. Po to abiejų rankų kumščiais sudavė jai ne mažiau kaip šešis smūgius į įvairias kūno vietas. Sutuoktinis atėmęs jos telefoną metė ant grindų. Jai pavyko pabėgti, nubėgusi pas kaimynę ji iškvietė policijos pareigūnus. Tuo metu namuose buvo jų mažametė dukra, bet ši miegojo kambaryje ir konflikto negirdėjo ir nematė. Po įvykio pas medikus nesikreipė, ji mušama jautė fizinį skausmą. Sutuoktinis po įvykio išvažiavo gyventi pas draugą. 2016 m. sausio mėn. Sergejus atvažiavo aplankyti dukros. Sergejus sakė, kad labai gailisi dėl įvykio, nori vėl gyventi kartu, jos atsiprašė ir pasižadėjo daugiau nesmurtauti. Ji su Sergejumi susitaikė, šiam jokių pretenzijų neturi, turtinė žala jai nepadaryta, civilinio ieškinio ji nereikš. Ji sutinka, kad ikiteisminis tyrimas būtų užbaigtas teismo baudžiamuoju įsakymu (b.l. 16-18, 22-23).

12Asmens blaivumo testu rezultatu, kuriame nurodoma, kad 2015-12-27 1.31 val. S. B. organizme buvo 2,90 prom. alkoholio (b.l. 24).

13Ištyręs ir įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, teismas pripažįsta neginčijamai nustatyta, kad kaltinamasis nukentėjusiajai sukėlė fizinį skausmą, t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 str. 2 d.

14Kaltinamojo atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino ir gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.), o ją sunkina tai, kad nusikalto būdamas neblaivus ir tai turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui bei recidyvistas (BK 60 str. 1 d. 9 p.).

15Skiriant bausmę atsižvelgta į nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, pavojingumą ir pobūdį, kuri priskiriama nesunkiems nusikaltimams, kaltės formą – tiesioginę tyčią, nukentėjusiajai sukeltas pasekmes, kad civilinis ieškinys byloje nepareikštas ir ji kaltinamajam atleido, į kaltinamojo asmenybę, kuris dirba, anksčiau baustas administracine tvarka, teistas, padarė nusikaltimą būdamas recidyvistas bei neatlikus paskirtos laisvės apribojimo bausmės pagal 2015-07-03 Vilniaus rajono apylinkės teismo baudžiamąjį įsakymą, todėl esant vienai jo atsakomybę lengvinančiai ir dviem sunkinančiomis aplinkybėmis, bei tai, kad jis ir nukentėjusioji sutinka jog procesas būtų užbaigtas teismo baudžiamuoju įsakymu, jam skirtina prokuroro pareiškime teismui siūlomos rūšies ir dydžio bausmė, kuri BK 641 str. pagrindu mažintina 1/3 dalimi skiriant prokuroro pasiūlytus draudimus ir įpareigojimą bei kitus įpareigojimus. Paskirta bausmė bendrintina iš dalies bausmes sudedant su 2015-07-03 Vilniaus rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta ir neatlikta laisvės apribojimo bausme ir skirtina galutinė laisvės apribojimo bausmė skiriant prokuroro pasiūlytus draudimus ir įpareigojimą bei kitus įpareigojimus (BK 64 str. 1, 2 d.). (b.l. 42-63).

16Į bausmės laiką įskaitytinas vienos dienos už 2015-12-27 sulaikymo laikas (b.l. 26-27).

17Kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, panaikintinas pradėjus vykdyti bausmę (b.l. 40-41).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - ) str. 1 d. 1 p., 421-422 str.,

Nutarė

19S. B. (S. B.) pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 str. 2 d. ir skirti jam laisvės apribojimą 2 metams, įpareigojant per šį laikotarpį dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose, tęsti darbą arba registruotis darbo biržoje bei uždraudžiant turėti, įgyti, saugoti pačiam ar perduoti saugoti kitiems asmenims alkoholinius gėrimus, vartoti alkoholinius gėrimus.

20Vadovaujantis LR BK 64¹ str. bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti galutinę bausmę 1 metų 4 mėnesių laisvės apribojimo bausmę įpareigojant per šį laikotarpį dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose, tęsti darbą arba registruotis darbo biržoje bei uždraudžiant turėti, įgyti, saugoti pačiam ar perduoti saugoti kitiems asmenims alkoholinius gėrimus.

21Vadovaujantis BK 64 str. 1, 3 d., subendrinti paskirtą bausmę iš dalies sudedant su 2015-07-03 Vilniaus rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu paskirtos laisvės apribojimo bausmės neatlikta dalimi ir galutinę subendrintą bausmę paskirti – laisvės apribojimą 1 (vieneriems) metams 5 (penkiems) mėnesiams įpareigojant per šį laikotarpį dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose, tęsti darbą arba registruotis darbo biržoje bei uždraudžiant turėti, įgyti, saugoti pačiam ar perduoti saugoti kitiems asmenims alkoholinius gėrimus.

22Vadovaujantis ( - ) str. 9 d. į vienerių metų penkių mėnesių laisvės apribojimo bausmės laiką įskaityti laikino sulaikymo laiką už 2015-12-27.

23Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, panaikinti pradėjus vykdyti bausmę.

24Išaiškinti kaltinamajam, kad nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, jis turi teisę per 14 dienų nuo šio dokumento gavimo dienos paduoti Vilniaus rajono apylinkės teismui prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme. Teismas, išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs jį kaltu, gali paskirti kitos rūšies ar dydžio bausmę (švelnesnę ar griežtesnę), negu paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu. Jei kaltinamasis šia teise nepasinaudos, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir yra neskundžiamas.

1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Tadeušas... 2. S. B. (S. B.), a.k. ( - ) gim. ( - ) Šalčininkų r., LR pilietis, lenkas,... 3. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str. 2 d. ... 4. S. B. sukėlė fizinį skausmą savo šeimos nariui, o būtent jis:... 5. 2015 m. gruodžio 26 d., apie 21 val., Vilniaus r., Juodšilių sen.,... 6. Ikiteisminio tyrimo metu S. B. kaltu padaręs šią nusikalstamą veiką... 7. Be visiško prisipažinimo, jo kaltė grindžiama šiais duomenimis:... 8. 2015-12-29 Vilniaus aps. VPK Vilniaus rajono policijos komisariato... 9. 2015-12-26 tarnybiniu pranešimu dėl smurto artimoje aplinkoje fakto, kuriame... 10. 2015-12-27 įvykio vietos apžiūros protokolu, kuriame nurodyta, kad įvykio... 11. N. O. B.parodymais ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 16-18, 22-23), kad... 12. Asmens blaivumo testu rezultatu, kuriame nurodoma, kad 2015-12-27 1.31 val. S.... 13. Ištyręs ir įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, teismas... 14. Kaltinamojo atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino ir gailisi (BK 59... 15. Skiriant bausmę atsižvelgta į nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes,... 16. Į bausmės laiką įskaitytinas vienos dienos už 2015-12-27 sulaikymo laikas... 17. Kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, panaikintinas... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - ) str. 1 d. 1 p., 421-422 str.,... 19. S. B. (S. B.) pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą... 20. Vadovaujantis LR BK 64¹ str. bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti... 21. Vadovaujantis BK 64 str. 1, 3 d., subendrinti paskirtą bausmę iš dalies... 22. Vadovaujantis ( - ) str. 9 d. į vienerių metų penkių mėnesių laisvės... 23. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, panaikinti... 24. Išaiškinti kaltinamajam, kad nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo...