Byla 2VP-239-1014/2017
Dėl baudos už antstolio reikalavimų nevykdymą skyrimo UAB „Termofasadai“ direktoriui A. K

1Šalčininkai

2Šalčininkų rajono apylinkės teismo teisėja R. K., rašytinio proceso tvarka, susipažinusi su pareiškėjos antstolės T. G. pareiškimu dėl baudos už antstolio reikalavimų nevykdymą skyrimo UAB „Termofasadai“ direktoriui A. K.,

Nustatė

3Šalčininkų rajono apylinkės teismui pateiktu pareiškimu antstolė T. G. prašo skirti UAB „Termofasadai“ direktoriui A. K. už antstolės 2016-11-14 patvarkyme nurodyto reikalavimo pateikti duomenis nevykdymą 10,00 Eur baudą už kiekvieną nevykdymo dieną.

4Nustatyta, kad antstolė T. G., vykdydama skolų išieškojimą iš skolininko K. M. (vykdomojoje byloje Nr. 0045/15/00392), 2016-09-16 priėmė patvarkymą Nr. 3.5.-S028779, kuriuo UAB „Termofasadai“ įpareigota išskaityti sumas iš skolininko K. M. darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų ir jas pervesti į antstolės depozitinę sąskaitą. 2016-11-14 priimtas patvarkymas dėl duomenų pateikimo, kuriuo įmonė įpareigota pateikti duomenis apie skolininko darbo užmokesčio dydį, atliktus išskaitymus iš skolininko darbo užmokesčio pagal antstolės patvarkymą ir nurodyti išskaičiuotų piniginių lėšų pervedimų vėlavimo priežastis. UAB „Termofasadai“ vadovui šio patvarkymo neįvykdžius, antstolė, vadovaudamasi ( - ) str., prašo skirti UAB „Termofasadai“ vadovui baudą. Pažymėtina, kad antstolė T. G. yra Šalčininkų rajono apylinkės teismo teisėjo M. G. sutuoktinė.

5Kai teisme, kuriam teisminga byla, teisėju, teismo valstybės tarnautoju ar teismo darbuotoju dirba dalyvaujančio byloje asmens sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai, seserys (įbroliai, įseserės), taip pat dalyvaujančio byloje asmens sutuoktinio vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai, seserys (įbroliai, įseserės), byla perduodama nagrinėti kitam teismui (CPK 34 str. 5 d., LR Teismų įstatymo 34 str. 2 d.). Klausimą dėl bylos perdavimo nagrinėti iš vieno apylinkės teismo kitam apylinkės teismui išsprendžia apygardos teismo, kurio veiklos teritorijoje yra šie apylinkės teismai, pirmininkas (CPK 34 str. 3 d.).

6Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir siekiant išvengti galimų nepagrįstų interpretacijų teismo nešališkumo klausimu, byla perduotina Vilniaus apygardos teismo pirmininkui spręsti dėl bylos perdavimo kitam apylinkės teismui.

7Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 34 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

8perduoti civilinę bylą Nr. 2VP-239-1014/2017, teisminio proceso Nr. 2-39-3-00056-2017-8, Vilniaus apygardos teismui spręsti dėl šios bylos perdavimo nagrinėti kitam apylinkės teismui.

9Nutartis neskundžiama.