Byla 1-202-517/2016
Dėl padaryto nusikaltimo gailisi, žmonos atsiprašė (b.l. 71)

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėjas R. A., išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje:

2A. J., a.k. ( - ) gim. ( - ), Ukmergės m., bedarbis, vedęs, gyv. ( - ), teistas: 1) 2015-01-19 Ukmergės rajono apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos BK 145 str. 1 d. - 6 mėn. laisvės apribojimo; 2) 2015-07-21 Ukmergės rajono apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos BK 304 str. 1 d., - 4 mėn. viešųjų darbų,

3kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 140 straipsnio 2 dalį,

Nustatė

4Kaltinamasis A. J. smurtaudamas savo šeimos nariui sukėlė fizinį skausmą, o būtent:

5jis, 2016 m. lapkričio 13 d., apie 22 val. 25 min., namuose, esančiuose ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (nustatytas 3,04 promilių girtumas), žodinio konflikto su žmona L. J. metu, pastarajai tyčia kumščiu tris kartus sudavė į veidą ir tokiu būdu mušdamas savo žmonai nukentėjusiajai L. J. sukėlė fizinį skausmą.

6Kaip matyti iš kaltinamojo A. J. ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų, jis 2016 m. lapkričio 13 d., namuose, esančiuose ( - ), nuo ryto su žmona L. J. gėrė alų ir susipyko, nes jis nebedavė L. gerti alaus. L. supyko ir metė į jį puodelį bei šlepetę bei pasakė žodžius "aš tave pripjausiu, jeigu tu man neduosi alaus". Po šių pasakytų žodžių jis susinervino ir tris kartus ranka sudavė L. į veidą, bei suėmęs už "pakarpos", išvarė ją iš buto. Dėl padaryto nusikaltimo gailisi, žmonos atsiprašė (b.l. 71).

7Nežiūrint į tai, kad kaltinamasis A. J. visiškai prisipažino padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 str. 2 d., be jo duotų parodymų kaltinimas yra grindžiamas nukentėjusiosios L. J. parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo metu (b.l. 21-24), Vilniaus apskrities VPK Ukmergės rajono PK tarnybiniu pranešimu dėl galimo smurto artimoje aplinkoje (b.l. 6-9), liudytojų B. Š., M. R., M. Ž., R. K. apklausų protokolais (b.l. 45-47, 50, 52, 56) ir visa kita byloje esančia medžiaga.

8Kaip matyti iš nukentėjusiosios L. J. ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų, 2016 m. lapkričio 13 d. nuo ryto namuose gėrė stiprų alų su A. J.. Buvo dvi savaitės, kaip su vyru kiekvieną dieną gėrė alų. Begeriant alų su vyru dėl kažko susiginčijo. Ji buvo smarkiai girta ir neatsimena, ar jos vyras ją mušė, tik atsimena, kad jos vyras jai suėmė už rūbų sprando srityje ir išstūmė ją iš buto, užsirakino ir jos neįleido į namus. Kiek laiko stovėjo laiptinėje, nežino, o kai sušalo, tai nuėjo pas kaimynę Birutę ir jos paprašė iškviesti policiją. Kitą dieną ji matė, kad jos veidas apibruzdintas (b.l. 21-24).

9Kaip matyti iš liudytojos B. Š. ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų, 2016 m. lapkričio 13 d. vakare kaimynė L. J. pasibeldė į jos buto duris. L. J. paprašė leisti pernakvoti, sakė, kad ji labai sušalo, nes jos vyras J. ją išvarė iš namų, sumušė ir neįleidžia į namus. Ji iškvietė policiją. Kai atvyko pareigūnai ir prožektoriumi pašvietei jai į veidą, ji pamatė, kad J. pamėlynavusi kakta, veidas vietomis mėlynas. L. J. pareigūnams sakė, kad ją sumušė jos vyras. L. J. važiuoti į ligoninę atsisakė. A. J. jai per langą rėkė "kurva, dabar rašyk nors dešimt pareiškimų". J. nuolatos girtauja, rėkauja (b.l. 45-47).

10Kaip matyti iš baudžiamojoje byloje esančio akistatos protokolo, nukentėjusioji L. J. patvirtino anksčiau duotus parodymus, o liudytoja B. Š. liko prie savų parodymų (b.l. 48).

11Kaip matyti iš liudytojo M. R. ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų, vykdydami tarnybines pareigas, 2016 m. lapkričio 13 d. kartu su pareigūnu J. A. gavę pranešimą nuvyko adresu ( - ), kur prie buto durų rado L. J., kuri pasakė, kad jos vyras jai trenkė kumščiu, bet nepaaiškino, kiek kartų bei į kurias kūno vietas jai sudavė, nes ji buvo smarkiai girta. L. J. kategoriškai atsisakė tikrintis blaivumą, sakė, kad ji jokių pretenzijų neturi, kad jos vyras prieš ją smurtavo, ji tik turi jam pretenzijų dėl to, kad jis jos neįleidžia namo, kad jai šalta. Akivaizdžiai matėsi, kad J. veidas sumuštas, po dešine akimi buvo mėlynė, nosis bei kairys antakis apdraskyti. L. J. sakė, kad ji ilgą laiką jau stovi už durų. Patekus į butą, A. J. mėgino priešintis, todėl jam buvo uždėti antrankiai ir jis pristatytas į policijos komisariatą (b.l. 50).

12Kaip matyti iš liudytojos M. Ž. ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų, 2016 m. lapkričio 13 d. buvo gautas iškvietimas, kad ( - ), sumušta moteris. Nuvykus minėtu adresu rado pareigūnus. L. J. gulėjo lovoje, ji buvo smarkiai girta, atsisakė būti apžiūrima. Matė, kad L. J. kakta, nosis, aplink veidą, šviežiai apibrozdinta, kraujuota. J. atsisakė vykti į priėmimo skyrių (b.l. 52).

13Kaip matyti iš liudytojo R. K. ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų, 2016 m. lapkričio 13 d., apie 22 val. 25 min., vykdydamas tarnybines pareigas, nuvyko į butą, esantį ( - ), nes gavo pranešimą, kad sumušta moteris. Nuvykus minėtu adresu, koridoriuje buvo rasta L. J.. Akivaizdžiai matėsi, kad ji neblaivi, jos veidas sumuštas, aplink akis matėsi kraujosruvos, ištinusi nosis. Paklausus kas nutiko, L. J. paaiškino, kad ją sumušė jos vyras, kumščiais sudavė apie 10-20 smūgių į įvairias kūno vietas, ji tiksliai nesakė į kurias vietas jai sudavė, tik matėsi, kad jos sumuštas veidas. J. atsisakė vykti į ligoninę, o atvykus medikams, ji taip pat atsisakė būti jų apžiūrima. Pastaroji atsigulusi į savo lovą kambaryje nusisuko į sieną, atsiakė pagalbos, atsisakė bendrauti, atsisakė tikrintis blaivumą (b.l. 56).

14Kaip matyti iš baudžiamojoje byloje esančio 2016 m. lapkričio 13 d. Vilniaus apskrities VPK Ukmergės rajono PK vyriausiojo patrulio M. R. tarnybinio pranešimo dėl galimo smurto artimoje aplinkoje, įvykio vieta yra ( - ). Pareiškėja L. J. parodė, kad ją sumušė vyras A. J. (b.l. 6-9).

15Kaip matyti iš baudžiamojoje byloje esančios greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelės, 2016 m. lapkričio 13 d., 22 val. 38 min. buvo kviesta Greitoji medicinos pagalba adresu ( - ). Užfiksuota, jog L. J. padarytas nosies paviršiaus sužalojimas, sumušimas (b.l. 39).

16Kaip matyti iš baudžiamojoje byloje esančio alkotesterio parodymų, A. J. nustatytas 3.04 promilės girtumas (b.l. 61).

17Kadangi smurtavimo faktas artimoje aplinkoje įvyko po 2013 m. liepos 1 d., t.y. 2016 m. lapkričio 13 d., o prie nusikaltimą padariusio asmens šeimos narių yra priskiriami ir kartu su juo gyvenantys sutuoktiniai (BK 248 str. 2 d., BPK 38 str.), todėl, įvertinus ikiteisminio tyrimo metu baudžiamojoje byloje surinktų įrodymų visumą, laikytina, kad kaltinamasis A. J., dėl asmeninių paskatų panaudodamas fizinį smurtą prieš kartu su juo gyvenančią sutuoktinę - nukentėjusiąją L. J., ko pasėkoje pastarajai buvo sukeltas fizinis skausmas, savo nusikalstamais veiksmais padarė nusikaltimą, numatytą BK 140 str. 2 d. (Lietuvos Respublikos 2013 m. liepos 2 d. įstatymo Nr. XII-501, įsigaliojusio 2013m. liepos 13d. redakcija), t.y. fizinio skausmo sukėlimas, padarytas prieš ją smurtaujant (kvalifikuotas fizinio skausmo sukėlimas).

18Baudžiamojoje byloje civilinis ieškinys nepareikštas.

19Kaltinamasis A. J. neprieštarauja prokuroro priimtam procesiniam sprendimui dėl bylos proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu, sutikdamas su jam siūloma paskirti bausmės rūšimi – laisvės apribojimu ir bausmės dydžiu (b.l. 90-92).

20Sankcijoje už kaltinamajam A. J. inkriminuojamo nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 140 str. 2 d. (LR 2013 m. liepos 02 d. įstatymo Nr. XII-501, įsigaliojusio 2013 m. liepos 13 d. redakcija), padarymą laisvės apribojimas, kaip bausmės rūšis, yra numatyta kaip alternatyvinė bausmė, todėl teismas, priimdamas sprendimą pagal Lietuvos Respublikos BPK XXXI skyriuje reglamentuotą bylų nagrinėjimo supaprastinta tvarka procesą, vadovaujasi bendrais bausmės skyrimo pagrindais, numatytais BK 54 str.

21Svarstant kaltinamojo A. J. baudžiamosios atsakomybės klausimą, atsižvelgtina į tai, kad kaltinamasis anksčiau buvo teistas du kartus, teistumas neišnykęs. Pastarasis visiškai pripažino savo kaltę dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos ir nuoširdžiai gailisi, kas lengvina jo atsakomybę. Sunkinančia aplinkybe laikytina tai, kad kaltinamasis nusikalstamą veiką padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio. Nusikaltimu turtinė žala padaryta nebuvo. Tokiu būdu, atsižvelgiant tiek į padarytos veikos aplinkybes ir jos sukeltas pasekmes, tiek ir į paties kaltinamojo A. J., kaip šiuo metu niekur nedirbančio, tačiau registruoto darbo biržoje asmens, asmenybę, laikytina, kad, BK 41 straipsnyje numatytiems bausmės tikslams pasiekti kaltinamajam A. J. už padarytą nusikalstamą veiką yra tikslinga skirti sankcijoje numatytą alternatyvią, su laisvės atėmimu nesusijusią bausmės rūšį, - laisvės apribojimą, paliekant prokuroro siūlomos skirti šios bausmės rūšies trukmę (BK 48 str.). Paskirta laisvės apribojimo bausmė yra mažintina 1/3 dalimi BK 641 str. pagrindu.

22Lietuvos Respublikos BK 66 str. pagrindu į bausmės laiką įskaitytinas A. J. sulaikymo laikas nuo 2016 m. lapkričio 13 d., 22 val. iki 2016 m. lapkričio 15 d., 14 val. 51 min., tai yra dvi dienos, vieną kardomojo kalinimo dieną prilyginant dviem laisvės apribojimo dienoms.

23Padariusiam nusikalstamą veiką asmeniui kartu su bausme, remiantis Lietuvos Respublikos BK 67, 68, 72, 721 ir 722 straipsniais, gali būti skiriamos viena arba daugiau baudžiamojo poveikio priemonių, tarp kurių yra numatytas ir dalyvavimas smurtinį elgesį keičiančiose programose (BK 42 str. 6 d.). Atsižvelgiant į kaltinamojo A. J. asmenybę, padarytos veikos pobūdį, kaltinamajam, kaip smurtavusiam asmeniui, yra paskirtina aukščiau minėta įstatymo numatyta baudžiamojo poveikio priemonė (BK 67 str. 2d. 8-9 p.p.).

24Remiantis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 421-422 straipsniais,

Nutarė

25A. J. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 2 dalyje (Lietuvos Respublikos 2013 m. liepos 2 d. įstatymo Nr. XII-501, įsigaliojusio 2013 m. liepos 13 d., redakcija), ir nuteisti laisvės apribojimu 9 (devyniems) mėnesiams, bausmės atlikimo metu paskiriant vykdyti šiuos teismo nustatytus įpareigojimus ir laikytis šių teismo nustatytų draudimų: a) atsiprašyti nukentėjusiosios L. J.; b) tęsti registraciją darbo biržoje; c) gydytis nuo alkoholizmo; d) privalomai kaltinamajam uždrausti be bausmę vykdančios institucijos žinios keisti gyvenamąją vietą.

26Lietuvos Respublikos BK 641 str. pagrindu kaltinamajam A. J. paskirtą laisvės apribojimo bausmę sumažinti 1/3 dalimi ir laikyti jį nuteistu laisvės apribojimu 6 (šešiems) mėnesiams, bausmės atlikimo metu paskiriant vykdyti šiuos teismo nustatytus įpareigojimus ir laikytis šių teismo nustatytų draudimų: a) atsiprašyti nukentėjusiosios L. J.; b) tęsti registraciją darbo biržoje; c) gydytis nuo alkoholizmo; d) privalomai kaltinamajam uždrausti be bausmę vykdančios institucijos žinios keisti gyvenamąją vietą.

27Į bausmės laiką įskaičiuoti laikotarpį nuo 2016 m. lapkričio 13 d., 22 val. iki 2016 m. lapkričio 15 d., 14 val. 51 min., t.y. dvi kardomojo kalinimo (suėmimo) dienas, kada kaltinamasis A. J. laikinai buvo sulaikytas kaip asmuo, įtariamas padaręs nusikaltimą, šias kardomojo kalinimo (suėmimo) dienas prilyginant keturioms laisvės apribojimo dienoms.

28Lietuvos Respublikos BK 67 str. 2 d. 9 p., 3 d., 722 str. pagrindu kaltinamajam A. J. paskirti baudžiamojo poveikio priemonę - dalyvavimą probacijos tarnybos organizuojamose smurtinį elgesį keičiančiose programose, per 6 (šešis) mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos išklausant visą šių programų kursą.

29Kaltinamajam A. J. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, panaikinti.

30Paskirtos laisvės apribojimo bausmės pradžią skaičiuoti nuo pradedamo vykdyti įsiteisėjusio nuosprendžio nuorašo gavimo šią bausmę vykdančioje institucijoje dienos.

31Kaltinamasis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per keturiolika dienų nuo šio dokumento gavimo dienos turi teisę paduoti teismui, surašiusiam teismo baudžiamąjį įsakymą, prašymą, reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme.

32Jei kaltinamasis paduoda prašymą reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis įsakymas neįgyja teisinės galios. Jei kaltinamasis šia teise nepasinaudoja, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir vykdomas Lietuvos Respublikos BPK nustatyta tvarka.

33Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.

1. Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėjas R. A., išnagrinėjęs... 2. A. J., a.k. ( - ) gim. ( - ), Ukmergės m., bedarbis, vedęs, gyv. ( - ),... 3. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 140... 4. Kaltinamasis A. J. smurtaudamas savo šeimos nariui sukėlė fizinį skausmą,... 5. jis, 2016 m. lapkričio 13 d., apie 22 val. 25 min., namuose, esančiuose ( -... 6. Kaip matyti iš kaltinamojo A. J. ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų,... 7. Nežiūrint į tai, kad kaltinamasis A. J. visiškai prisipažino padaręs... 8. Kaip matyti iš nukentėjusiosios L. J. ikiteisminio tyrimo metu duotų... 9. Kaip matyti iš liudytojos B. Š. ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų,... 10. Kaip matyti iš baudžiamojoje byloje esančio akistatos protokolo,... 11. Kaip matyti iš liudytojo M. R. ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų,... 12. Kaip matyti iš liudytojos M. Ž. ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų,... 13. Kaip matyti iš liudytojo R. K. ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų, 2016... 14. Kaip matyti iš baudžiamojoje byloje esančio 2016 m. lapkričio 13 d.... 15. Kaip matyti iš baudžiamojoje byloje esančios greitosios medicinos pagalbos... 16. Kaip matyti iš baudžiamojoje byloje esančio alkotesterio parodymų, A. J.... 17. Kadangi smurtavimo faktas artimoje aplinkoje įvyko po 2013 m. liepos 1 d.,... 18. Baudžiamojoje byloje civilinis ieškinys nepareikštas.... 19. Kaltinamasis A. J. neprieštarauja prokuroro priimtam procesiniam sprendimui... 20. Sankcijoje už kaltinamajam A. J. inkriminuojamo nusikaltimo, numatyto Lietuvos... 21. Svarstant kaltinamojo A. J. baudžiamosios atsakomybės klausimą,... 22. Lietuvos Respublikos BK 66 str. pagrindu į bausmės laiką įskaitytinas A. J.... 23. Padariusiam nusikalstamą veiką asmeniui kartu su bausme, remiantis Lietuvos... 24. Remiantis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 421-422... 25. A. J. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 26. Lietuvos Respublikos BK 641 str. pagrindu kaltinamajam A. J. paskirtą laisvės... 27. Į bausmės laiką įskaičiuoti laikotarpį nuo 2016 m. lapkričio 13 d., 22... 28. Lietuvos Respublikos BK 67 str. 2 d. 9 p., 3 d., 722 str. pagrindu kaltinamajam... 29. Kaltinamajam A. J. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį... 30. Paskirtos laisvės apribojimo bausmės pradžią skaičiuoti nuo pradedamo... 31. Kaltinamasis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu,... 32. Jei kaltinamasis paduoda prašymą reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą... 33. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas....