Byla e2SP-16308-924/2016
Dėl taikos sutarties patvirtinimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Edvardas Paliokas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Sanistal“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Varmega“ prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo.

2Teismas

Nustatė

3Kauno apylinkės teisme 2016 m. birželio 7 d. gautas pareiškėjų UAB „Sanistal“ ir UAB „Varmega“ prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo.

4Prašyme nurodyta, kad UAB „Sanistal“ pardavė UAB „Varmega“ prekių ir išrašė PVM sąskaitų-faktūrų 3131,40 Eur sumai. Kilus nesusitarimams dėl atsiskaitymo ir prekių tiekimo ir kredito sutarties vykdymo, šalys abipusių nuolaidų keliu susitarė taikiai išspręsti susiklosčiusią situaciją ir 2016 m. birželio 6 d. pasirašė taikos sutartį dėl skolos suderinimo, kurią teismo prašo patvirtinti.

5Prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo atmestinas.

6Lietuvos Respublikos (toliau – ir CK) 6.983 straipsnio 1 dalis numato, kad taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. Teismui patvirtinus taikos sutartį, ji šalims turės galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią, bus priverstinai vykdomas dokumentas ir nė vienai iš šalių nebus leidžiama vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Kreipiantis į teismą su prašymu dėl taikos sutarties patvirtinimo supaprastinto proceso tvarka, turi būti išreikšta abiejų šalių suderinta valia, jų bendras prašymas, nes toks taikos sutarties patvirtinimas galimas tik tada, kai nėra ginčo tarp šalių dėl šios sutarties sąlygų ir dėl sutarties teisminio patvirtinimo. Prašymai dėl taikos sutarties, kuria siekiama išvengti ateityje tarp šalių galinčio kilti teisminio ginčo, patvirtinimo nagrinėjami CPK XXXIX skyriuje (CPK 579-582 straipsniai) nustatyta supaprastinto proceso tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. sausio 6 d. konsultacija Nr. A3-120).

7Teismas, spręsdamas prašymo dėl taikos sutarties patvirtinimo klausimą, įvertina tai, kad šalių pasirašytos taikos sutarties 2 punkte nurodyta, kad susidariusį įsiskolinimą UAB „Varmega“ įsipareigoja sumokėti ne vėliau kaip iki 2016 m. birželio 10 d., tačiau tame pačiame punkte nurodyta ir priešingai, jog susidariusį įsiskolinimą UAB „Varmega“ įsipareigoja sumokėti ne vėliau kaip iki 2016 m. birželio 17 d.

8Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, ir atsižvelgiant į tai, jog, nagrinėjant bylas supaprastinto proceso tvarka, pareiškimo trūkumų šalinimo institutas nenumatytas, pareiškėjų prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo atsisakytina tenkinti.

9Pareiškėjams nurodytina, kad ši nutartis neužkerta kelio pašalinus aplinkybes, dėl kurių jų pareiškimas buvo atmestas, pakartotinai kreiptis į teismą dėl taikos sutarties patvirtinimo (CPK 582 straipsnio 6 dalis).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292 straipsniais, 579-582 straipsniais, teismas

Nutarė

11Atsisakyti patvirtinti pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Sanistal“, į. k. 111802839, ir uždarosios akcinės bendrovės „Varmega“, į. k. 300932623, teismui pateiktą 2016 m. birželio 6 d. taikos sutartį.

12Nutarties patvirtintas kopijas siųsti pareiškėjams.

13Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai