Byla eB2-1797-796/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Kristina Domarkienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Kestartis“ pareiškimą atsakovei UAB „Ugneta“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2

 1. ieškovė kreipėsi į teismą su pareiškimu atsakovei UAB „Ugneta“ dėl bankroto bylos iškėlimo. Nurodė, kad atsakovė yra skolinga 3830,48 Eur pagal 2016-04-25 sudarytą ir šalių pasirašytą rangos darbų sutartį Nr.12/02/23. Ieškovas atlikęs statybos darbus, pagal 2016-05-27 atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą Nr.2016/05/27-1 ir 2016-07-25 atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašytinai juos perdavė atsakovui bei įteikė apmokėjimui 2016-05-27 PVM sąskaitą faktūrą Nr.KB000207 – 1620 Eur sumai ir 2016-07-25 PVM sąskaitą faktūrą Nr.KB000215 – 4424,18 Eur sumai. PVM sąskaitose nurodyti apmokėjimo terminai pasibaigė 2016-06-27 ir 2016-08-25. Atsakovė skolą padengė iš dalies ir liko skolinga 3224,18 Eur sumą ir 606,30 Eur baudą už prievolės įvykdymo termino pažeidimą iki šio pareiškimo surašymo dienos. Pareiškėja nurodo, jog atsakovė skolos nemoka dėl galimai sunkios finansinės padėties, todėl mano, kad atsakovė yra nemoki. Ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemonės iki bankroto bylos iškėlimo ar atsisakymo iškelti bankroto bylą – laikinai areštuoti atsakovės turtą.
 2. Klaipėdos apygardos teismo 2016-11-23 nutartimi ieškovės UAB „Kestartis“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkintas.
 3. Ieškinys buvo išsiųstas atsakovei, nustatytas terminas atsiliepimui pateikti.
 4. Ieškovas UAB „Kestartis“ 2016-11-29 pateikė teismui prašymą patvirtinti tarp ieškovo ir atsakovo 2016-11-29 sudarytą taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti. Prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo išnagrinėti rašytinio proceso tvarka, panaikinant atsakovui taikytas laikinąsias apsaugos priemones ir nutartį leisti vykdyti skubiai.
 5. Ieškovas kartu su prašymu pateikė 2016-11-29 Taikos sutartį civilinėje bylos Nr.eB2-1797-796/2016 ir UAB „Ugneta“ sutikimą dėl bankroto bylos nutraukimo.
Prašymas tenkintinas, taikos sutartis tvirtintina, byla nutrauktina.
 1. LR CPK 42 str. 1 d., 140 str. 3 d. suteikia teisę šalims bet kurioje proceso stadijoje bylą baigti taikos sutartimi. Byloje nėra duomenų, kad ieškovės UAB „Kestartis“ ir atsakovės UAB „Ugneta“ sudaryta taikos sutartis prieštarautų trečiųjų asmenų interesams, imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, taikiai sutarta dėl ginčo esmės, šalims žinomos bylos nutraukimo pasekmės patvirtinus taikos sutartį, todėl taikos sutartis tvirtintina ir civilinė byla pagal ieškovės UAB „Kestartis“ ieškinį nutrauktina (CPK 293 str. 5 p.).
 2. Ieškovas 2016-11-29 prašyme prašo panaikinti atsakovui taikytas laikinąsias apsaugos priemones ir nutartį leisti vykdyti skubiai. Teismas pažymi, kad 2016-11-23 nutartimi buvo netenkintas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, todėl šis ieškovo prašymas netenkintinas.

3Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

4ieškovės UAB „Kestartis“ ir atsakovės UAB „Ugneta“ prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo tenkinti.

5Patvirtinti tarp UAB „Kestartis“, įmonės kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), atstovaujamos direktoriaus J. G., ir UAB „Ugneta“, įmonės kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), faktinis buveinės ir korespondencijos adresas ( - ) atstovaujamos direktoriaus A. M., sudarytą taikos sutartį šiomis sąlygomis:

 1. Ieškovas patvirtina, kad pagal buhalterinę apskaitą atsakovas jam yra skolingas 3224,18 Eur sumą bei 606,30 Eur netesybų baudą, viso 3830,48 Eur sumą, o atsakovas pripažįstą šią prievolę.
 2. Šalys susitarė ir sudaro šią taikos sutartį siekiant taikiai, abipusių nuolaidų būdu, mažiausiomis sąnaudomis bei išlaidomis, išspręsti tarp jų kilusį ginčą civ. byloje Nr.eB2-1797-796/2016 dėl atsakovo prievolės ieškovui įvykdymo, žemiau nurodytomis sąlygomis.
 3. Atsakovas iki šios taikos sutarties pasirašymo ieškovui sumokėjo 1500,00 Eur sumą, t.y. sumokėjo netesybas bei dalį skolos, o ieškovui sutinkant, likusią prievolės dalį – 2330,48 Eur sumą įsipareigoja sumokėti sekančia tvarka:
  1. ne vėliau kaip iki 2016-12-15 sumokėti 1330,48 Eur sumą,
  2. ne vėliau kaip iki 2016-12-30 sumokėti 1000,00 Eur sumą.
 4. Atsakovas įsipareigoja šios taikos sutarties finansinius įsipareigojimus numatytus 3 p. atlikti į ieškovo a. s. Nr. ( - ), AB „Swedbank“ arba grynaisiais pagal kasos pajamų orderį. Atsakovas turi teisę prieš terminą įvykdyti 3 p. numatytus finansinius įsipareigojimus, o ieškovas privalo juos priimti.
 5. Šalys susitaria, kad atsakovui pažeidus nustatytą skolos grąžinimo tvarką (t.y. nesumokėjus bent vienos įmokos ar sumokėjus pavėluotai) ieškovas įgyja teisę kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo dėl visos likusios nesumokėtos skolos dalies priverstinio išieškojimo.
 6. Šalys viena kitai pareiškia ir patvirtina, kad ši taikos sutartis sudaryta nenaudojant apgaulės, spaudimo, vadovaujantis sąžiningumo, protingumo, teisingumo principais, visos šios taikos sutarties sudarymo aplinkybės, esmė bei prasmė šalims yra žinomos, priimtinos ir buvo individualiai aptartos.
 7. Šalys patvirtina, kad turi visus reikiamus įgaliojimus yra veiksnūs, šios taikos sutarties pasirašymui. Šalys sudarydamos ir pasirašydamos taikos sutartį, nepažeidžia kitų kreditorių interesų ir teisių, neviršija kompetencijos, veikia sąžiningai ir protingai. Ši taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, nedaro žalos nei viešajam interesui, nei šalių interesams ir sudaro pagrindą veikti taip, kad civilinis ginčas būtų išspręstas taikiu būdu bei ši taikos sutartis yra visoms šalims priimtinas susitarimas ir jos sudarymo pasekmės joms yra žinomos, t.y. nei viena iš šalių neturės teisės ateityje pareikšti reikalavimus ar prieštaravimus viena kitai dėl to paties dalyko.
 8. Šalys patvirtina savo valią ir supranta, kad ši teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią (CK 6.985 str. 1 d.) ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6985 str. 2 d.).

6Civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Kestartis“ ieškinį atsakovei UAB „Ugneta“ dėl bankroto bylos iškėlimo nutraukti.

7Nutartį per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos galima apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai