Byla 2S-193-102/2008

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Romualdo Januškos (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Ramunės Čeknienės ir Birutės Valiulienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Agmedas“ atstovo Andrejaus Vavilovo atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008m. kovo 18d. nutarties civilinėje byloje Nr.2-252-400/2008 pagal ieškovo UAB „Agmedas“ ieškinį atsakovui AB „Panevėžio stiklas“, trečiajam asmeniui J. N. dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2

3

4Ieškovas UAB „Agmedas“ 2006m. spalio 23d. Panevėžio miesto apylinkės teismui pateikė pareiškimą, prašydamas CPK XXIII skyriaus tvarka priteisti iš atsakovo AB „Panevėžio stiklas“ 1700 Lt skolą už pagal 2003m. rugpjūčio 6d. PVM sąskaitą faktūrą atliktą automobilio F. T. ( - ) remontą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Teismas, 2006m. spalio 25d. išdavė teismo įsakymą, kuriuo kreditoriaus reikalavimus patenkino. Skolininkas AB „ Panevėžio stiklas“ dėl kreditoriaus pareiškimo pateikė prieštaravimus. Kreditoriui ( šioje byloje ieškovui ) UAB „ Agmedas“ per įstatymo nustatytą terminą pateikus ieškinį, teismas 2006m. lapkričio 22d. nutartimi 2006m. spalio 25d. teismo įsakymą panaikino. UAB „Agmedas“ 2006m. lapkričio 20d. teismui pateiktame ieškinyje nurodė tas pačias aplinkybes ir pareiškė tapačius reikalavimus. Nurodė, kad atsakovas darbus priėmė, jokių pretenzijų dėl darbų kiekio ir kokybės nepareiškė, tačiau už atliktus darbus nesumokėjo ir liko skolingas 1700 Lt. Atsakovui nepateikus atsiliepimo ar kito procesinio dokumento prašė priimti sprendimą už akių. Taip pat nurodė, kad ieškovas bylą ves per advokatą A. Vavilovą.

5Panevėžio miesto apylinkės teismas 2008m. kovo 18d. nutartimi ieškinį paliko nenagrinėtą ir priteisė iš UAB „Agmedas“ 39,40 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų į valstybės biudžetą. Teismas konstatavo, kad ieškovo atstovai į 2008m. kovo 18d. teismo posėdį neatvyko. Atsakovo AB „Panevėžio stiklas“ atstovai neprašo priimti sprendimą už akių. Ieškovo atstovams apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, iki teismo posėdžio pradžios negauta jų prašymo bylos nagrinėjimą atidėti ar bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant, nepraneštos neatvykimo į teismo posėdį priežastys. Todėl ieškovui neatvykus į teismo posėdį, o atsakovui neprašant priimti sprendimo už akių, taikytinos CPK 246 str. 1 d. numatytos pasekmės ir ieškinys paliktinas nenagrinėtas (CPK 230 str. 4 d., 296 str. 1 d. 5 p.). Apie CPK 246 str. numatytas pasekmes, neatvykus į teismo posėdį, ieškovas yra įspėtas. Ieškovui išaiškinta, kad, ieškinį palikus nenagrinėtą, jis turi teisę vėl kreiptis į teismą su ieškiniu bendra tvarka (CPK 297 str. 2 d.).

6Ieškovo UAB „Agmedas“ atstovas Andrejus Vavilovas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008m. kovo 18d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės. Nurodo, kad nutartis yra neteisėta, kadangi priimta pažeidžiant procesinės teisės normas. Iš Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008m. vasario 1d. nutarties matyti, kad teismas pripažino ieškovo atstovo R. P. dalyvavimą teismo posėdyje būtinu. Vadovaujantis CPK 246 str. 5 d., neatvykus į teismo posėdį šaliai, kurios dalyvavimas pripažintas būtinu, teismas privalėjo priimti sprendimą už akių. Be to, byloje yra prašymas (b.l. 167), kuriuo ieškovo atstovas advokatas A.Vavilovas prašo bylą nagrinėti jam nedalyvaujant. Todėl teismas privalėjo priimti sprendimą už akių arba atidėti bylos nagrinėjimą (CPK 246 str. 1 d. ir 5 d.).

7Kitų byloje dalyvaujančių asmenų atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

8Atskirasis skundas netenkinamas.

9Pagal CPK 296 str. 1 d. 5 p. taisyklę teismas ieškinį palieka nenagrinėtą, jeigu atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių šio Kodekso 246 str. 1 d. nurodytu atveju. CPK 246 str. 1 d. nustatyta, kad bylos nagrinėjimas atidedamas, kai į teismo posėdį neatvyksta ieškovas, kai jis neturi atstovo ir jam tinkamai nebuvo pranešta, arba kai ieškovas bylą veda per atstovą, tačiau į teismo posėdį neatvyksta ieškovas ir jo atstovas ir tinkamai apie teismo posėdžio vietą ir laiką nepranešta ieškovo atstovui. Bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas ieškovo ar jo atstovo prašymu, jeigu jis iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus, pateisinančius savo neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis. Kitais atvejais teismas atsakovo prašymu ir CPK nustatyta tvarka priima sprendimą už akių, o kai atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių, teismas palieka ieškinį nenagrinėtą.

10Byloje nustatyta, kad apie 2008m. kovo 18d. teismo posėdžio vietą ir laiką ieškovo atstovams Ronaldui Puodžiūnui ir advokatui Andrejui Vavilovui pranešta tinkamai (CPK 123 str. 2 d., b.l. 175-176). Iki teismo posėdžio pradžios ieškovas ir jo atstovai nepateikė dokumentų, pateisinančių jų neatvykimą, nepranešė teismui apie neatvykimo į teismo posėdį priežastis ir neprašė bylą nagrinėti ieškovo atstovams nedalyvaujant. Iš 2008m. kovo 18d. teismo posėdžio protokolo (b.l. 179) matyti, kad atsakovo AB „Panevėžio stiklas“ atstovai, neatvykus į teismo posėdį ieškovo atstovams, prašė ieškinį palikti nenagrinėtą ir neprašė priimti sprendimą už akių. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2008m. vasario 1d. nutartimi (b.l. 171) pripažino ieškovo UAB „Agmedas“ direktoriaus R. P. dalyvavimo teismo posėdyje būtinu. Tačiau, jam neatvykus į teismo posėdį, kai apie teismo posėdžio vietą ir laiką buvo pranešta tinkamai, sprendimas už akių pagal CPK 246 str. 5 d. gali būti priimamas, laikantis sprendimo už akių priėmimo sąlygų: 1) kai priimti tokį sprendimą nedraudžia įstatymas, 2) kai atvykusi į teismo posėdį šalis prašo priimti tokį sprendimą. Atsakovo atstovas 2008m. kovo 18d. teismo posėdyje sprendimą už akių priimti neprašė, prašė ieškinį palikti nenagrinėtu. Todėl apelianto argumentas, kad teismas CPK 246 str. 5 d. pagrindu privalėjo priimti sprendimą ieškovui už akių į teismo posėdį neatvykus ieškovo UAB „ Agmedas“ direktoriui R. Puodžiūnui, kurio dalyvavimą teismo posėdyje teismas buvo pripažinęs būtinu, yra teisiškai nepagrįstas.

11Apeliantas vienu iš argumentų, dėl ko prašo naikinti skundžiamą nutartį, nurodo jo 2008m. sausio 30d. prašymą teismui nagrinėti bylą jam nedalyvaujant. Nustatyta, kad 2008m. vasario 1 d. vyko parengiamasis teismo posėdis. Į parengiamąjį teismo posėdį atvyko atsakovo atstovai ir tretysis asmuo. Ieškovo atstovas advokatas A. Vavilovas, per kurį ieškovas veda bylą, neatvyko ( b.l. 170 ). 2008m. vasario 1 d. iki parengiamojo teismo posėdžio pradžios gautas tokio turinio ieškovo atstovo advokato A. Vavilovo prašymas „ Panevėžio miesto apylinkės teisme 2008m. vasario 1 d. yra nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo UAB „ Agmedas“ ieškinį atsakovui AB „ Panevėžio stiklas“. Prašau Jūsų nagrinėti bylą man nedalyvaujant. Ieškinį palaikau pilnai ir prašau jį tenkinti“ ( b.l. 167 ). Teismas 2001m. vasario 1 d. nutartimi, priimta bylą nagrinėjant parengiamajame teismo posėdyje, skyrė ją nagrinėti teismo posėdyje žodinio proceso tvarka 2008m. kovo 18 d. 13 val. 10 min. Ta pačia nutartimi teismas pripažino ieškovo UAB „ Agmedas“ direktoriaus R. Puodžiūno dalyvavimą būtinu 2008m. kovo 18 d. teismo posėdyje. Apie 2008m. kovo 18 d. įvyksiantį teismo posėdį visi byloje dalyvaujantys asmenys informuoti tinkamai. CPK 231 str. 5 d. taisyklė leidžia teismui šioje normoje numatytais atvejais pradėti žodinį bylos nagrinėjimą ir išspręsti bylą iš esmės iš karto po parengiamojo teismo posėdžio tik į parengiamąjį teismo posėdį atvykusių šalių sutikimu. Ieškovo atstovui advokatui ( teisininkui) A. Vavilovui, prašiusiam parengiamąjame teismo posėdyje bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, nuostata, kad teismas negalės pareiti į žodinį bylos nagrinėjimą iš karto po parengiamojo teismo posėdžio, turi būti žinoma. Be to, jo aukščiau paminėto prašymo, teisme gauto 2008m. vasario 1 d., turinys leidžia daryti išvadą, kad šis prašymas yra tik dėl bylos nagrinėjimo parengiamąjame teismo posėdyje jam nedalyvaujant ir nereiškia prašymo bylą nagrinėti 2008m. kovo 18 d. ar kitame teismo posėdyje jam nedalyvaujant. Kadangi ieškovo atstovas advokatas A. Vavilovas į 2008m. kovo 18 d. teismo posėdį neatvyko, neatvykimo priežasčių nenurodė ir nepateikė prašymo bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, o aukščiau aptartas jo prašymas yra tik dėl bylos nagrinėjimo jam nedalyvaujant 2008m. vasario 1 d. parengiamajame teismo posėdyje, todėl pirmosios instancijos teismas ieškovo ieškinį aukščiau aptartais argumentais paliko nenagrinėtą pagrįstai.

12Pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino ir pritaikė procesinės teisės normas, priėmė pagrįstą nutartį, kurią naikinti atskirojo skundo argumentais nėra teisinio pagrindo. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

13Kadangi atskirasis skundas netenkinamas, iš ieškovo priteisiamos 10,10 Lt į valstybės biudžetą apeliacinės instancijos teismo turėtos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu byloje dalyvaujantiems asmenims (CPK 92 str. 1 d., 93 str. 3 d.).

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR CPK 337 str. 1 p.,

Nutarė

15Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008m. kovo 18d. nutartį palikti nepakeistą.

16Priteisti iš ieškovo UAB „Agmedas“ (įm. k.148404224) 10,05 Lt į valstybės biudžetą apeliacinės instancijos teismo turėtų bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

Proceso dalyviai