Byla 1-1021-972/2016
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje, kurioje A. M., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gim. (duomenys neskelbtini), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, gyv. (duomenys neskelbtini), nevedęs, profesinės karo tarnybos karys, tarnybą atliekantis LK KASP Žemaičių apygardos 3-iojoje rinktinėje (H. Manto g. 45a, Klaipėda), vairuotojas, neteistas

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Viktorija Teišerskienė, išnagrinėjusi Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros prokuroro Kazio Grigaičio pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje, kurioje A. M., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, gyv. ( - ), nevedęs, profesinės karo tarnybos karys, tarnybą atliekantis LK KASP Žemaičių apygardos 3-iojoje rinktinėje (H. Manto g. 45a, Klaipėda), vairuotojas, neteistas,

2kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 322 straipsnio 1 dalį,

Nustatė

3kaltinamasis A. M., būdamas profesinės karo tarnybos kariu, tarnaudamas Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-osios rinktinės Štabo ir aprūpinimo kuopos Štabo ir aprūpinimo būrio Tiekimo ir transportavimo skyriuje vairuotoju, tyčia be pateisinamų priežasčių ilgiau kaip tris paras, bet ne ilgiau kaip dešimt dienų, laikotarpiu nuo 2016 m. lapkričio 24 d. 06.00 val. iki 2016 m. lapkričio 30 d. 08.00 val. neatvyko į tarnybos vietą H. Manto g. 45a, Klaipėda.

4Kaltinamasis A. M. savo kaltę dėl jam inkriminuojamo nusikaltimo padarymo pripažino visiškai, paaiškino, kad 2013 m. rugsėjo mėnesį savo noru pradėjo profesinę karo tarnybą Lietuvos kariuomenėje. Tarnybos pradžioje trims mėnesiams buvo pasiųstas į bazinį kursą, vykusį Lietuvos kariuomenės Didžiojo Lietuvos etmono J. Radvilos mokomajame pulke. Kurso metu buvo apmokytas bazinių karybos pagrindų. Taip pat dalyvavo užsiėmimuose, kurių metu jis buvo supažindintas su tarnybos organizavimu kariuomenėje, su įstatymais ir tvarkomis, reglamentuojančiais karių drausminę, baudžiamąją atsakomybę, todėl jau nuo šių kursų žino, kad kariai į tarnybą privalo vykti kiekvieną darbo dieną arba pagal atskirus vadų įsakymus. Kariams, kurie į tarnybą nevyksta be pateisinamų priežasčių iki trijų parų, kyla drausminė atsakomybė, o kariams, kurie į tarnybą nevyksta be pateisinamų priežasčių, jeigu neatvykimas trunka virš trijų parų, kyla baudžiamoji atsakomybė. 2013 m. gruodžio 20 d. bazinio kurso metu jis davė kario priesaiką ištikimai tarnauti Lietuvos Respublikai. Baigęs bazinį kursą, apsisprendė tęsti karinę tarnybą ir sudarė terminuotą profesinės karo tarnybos sutartį. Tarnybos pradžioje tarnavo Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų štabe, nuo 2014 m. liepos mėnesio – Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės 303 pėstininkų kuopoje, o nuo 2015 m. vasario mėnesio tarnauja Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės štabe. Tarnybą jam sekasi gerai, nusiskundimų neturi, su kolegomis ir vadais sutaria gerai, konfliktų tarnybos vietoje neturėjo ir neturi, tačiau jo netenkina situacija, kad jis kiekvieną dieną turi važinėtis iš savo gyvenamosios vietos, esančios Plungėje, į tarnybos vietą Klaipėdoje. 2016 m. lapkričio 23 d. LK KASP Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės vado įsakymu jis ir kiti rinktinės kariai buvo paskirti 2016 m. lapkričio 24–27 d. dalyvauti pratybose „Geležinis kardas 2016“. 2016-11-23 apie vado įsakymą ir pratybas jį informavo skyriaus vadas vyr. srž. E. M., kuris jam nurodė 2016 m. lapkričio 24 d. 06.00 val. atvykti į tarnybos vietą ir kartu su kitais kariais vykti į Kauno miestą, ten perimti krovininę transporto priemonę ir su ja vykti į pratybų vietą Rukloje, Jonavos r. Įsakymą ir užduotis jis suprato puikiai, tačiau 2016 m. lapkričio 24 d. į tarnybos vietą neatvyko, nes nusprendė nebetęsti tarnybos Lietuvos kariuomenėje. Minėtą dieną jautėsi pavargęs nuo kasdienybės, nuolatinių pratybų, kasdieninio važinėjimo iš Plungės į Klaipėdą ir atgal, jam nebuvo nuotaikos, todėl 2016 m. lapkričio 24 d. jis liko namuose. 2016 m. lapkričio 24 d. apie 6 val. jam paskambino j. eil. D. B., klausė, kur jis yra ir kodėl neatvyko į tarnybą. J. eil. D. B. jis paaiškino, kad prastai jaučiasi ir kad į pratybas neatvyks. Tą pačią dieną, praėjus kelioms minutėms po pokalbio su j. eil. D. B., jam paskambino skyriaus vadas vyr. srž. E. M. ir nurodė atvykti į tarnybą, tačiau jis jam pasakė, kad nevyks, nes prastai jaučiasi. Vyr. srž. E. M. nurodė jam eiti pas daktarą ir, jeigu serga, pasiimti nedarbingumo pažymą. Po pokalbio su vyr. srž. E. M. jis liko namuose. 2016 m. lapkričio 24-29 d. jis pas gydytoją nėjo, nes nesirgo, simuliuoti nenorėjo, todėl nebūtų žinojęs, ką gydytojui pasakyti. 2016 m. lapkričio 30 d. nenorėdamas eiti į tarnybą ir suvokdamas, kad jo neatvykimas į tarnybą jam užtrauks baudžiamąją atsakomybę, vis dėlto nuėjo pas šeimos gydytoją ir nurodė jai, kad turi problemų su sena trauma dėl maždaug prieš 5 metus lūžusio šonkaulio, kuris kartais paskauda. Gydytoja jam pasakė, kad, jos manymu, jis yra sveikas, nedarbingumo neskyrė, tačiau skyrė rentgeno tyrimą. Pripažįsta, kad 2016 m. lapkričio 24-29 d. jis be pateisinamų priežasčių neatvyko į tarnybos vietą, žinojo, kad į ją turėjo atvykti, ir galėjo tai padaryti, tačiau minėtu laiku buvo blogos nuotaikos, nenorėjo vykti į tarnybą, nes nebesieja savo ateities su ja. Pasekmes, kad jam kils baudžiamoji atsakomybė, žinojo, tačiau apie jas negalvojo. Dėl savo poelgio labai gailisi, tačiau tarnybos kariuomenėje tęsti neketina (b. l. 52-53).

5Liudytojas E. M. parodė, kad jis yra Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės Štabo ir aprūpinimo kuopos Štabo ir aprūpinimo būrio Tiekimo ir transportavimo skyriaus vadas. Eil. A. M. Žemaičių apygardos 3-iojoje rinktinėje tarnauja nuo 2014 m., jis jį pažįsta. Karys yra ramaus charakterio, nedaug bendraujantis. 2016 m. lapkričio 23 d. apie 14 val. jis eil. A. M. informavo, kad jis kartu su kitais kariais 2016 m. lapkričio 24–27 d. turės dalyvauti pratybose kareivinių režimu. 2016 m. lapkričio 24 d. apie 6 val. j. eil. D. B. jam pranešė, kad eil. A. M. neatvyko į tarnybos vietą, ir pasakė, kad susisiekus telefonu, jam eil. A. M. paaiškino, kad blogai jaučiasi ir ketina kreiptis pas gydytojus. 2016 m. lapkričio 28 d. apie 9 val., laiko tiksliai nepamena, srž. V. L. telefonu skambino eil. A. M. pasitikslinti, kokia jo sveikata ir kiek laiko jis ketina gydytis. Srž. V. L. po pokalbio su eil. A. M. jam pasakė, kad eil. A. M. neturi nedarbingumo pažymos, bet ketina kreiptis pas medikus. Apie tai, kad eil. A. M. galimai be pateisinamos priežasties neatvyksta į tarnybą, 2016 m. lapkričio 28 d. apie 10 val. jis informavo LK KASP Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės Štabo ir aprūpinimo kuopos vadą kpt. D. A.. Eil. A. M. tarnybos vietoje matė 2016 m. gruodžio 1 d. apie 13 val. Transporto ir tiekimo skyriaus patalpose. Paprašius eil. A. M. pasiaiškinti dėl nebuvimo tarnyboje nuo 2016 m. lapkričio 24 d. iki 2016 m. gruodžio 1 d., jis paaiškino, kad tris dienas gulėjo lovoje, į medikus kreipėsi 2016 m. lapkričio 30 d., bet nedarbingumo pažymos neturi (b. l. 35-36).

6Liudytojas D. B. parodė, kad jis yra profesinės karo tarnybos karys, Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės Štabo aptarnavimo kuopos Štabo aprūpinimo būrio Transporto ir tiekimo skyriaus vairuotojas. 2016 m. lapkričio pradžioje, datos neatsimena, skyriaus vadas vyr. srž. E. M. tarnybos vietoje per pasitarimą informavo, kad 2016 m. lapkričio 24–27 d. Rukloje vyks pratybos. Į pratybas vyks visi vairuotojai. 2016 m. lapkričio 23 d. vyr. srž. E. M. informavo, kad 2016 m. lapkričio 24 d. 06.00 val. jis kartu su vyr. eil. D. Š., eil. A. M. ir gr. G. M. automobiliu turi vykti iš tarnybos vietos į Kauną. Kaune turės palikti du vairuotojus, o vyr. eil. D. Š. nuvežti į Vilniaus miestą. 2016 m. lapkričio 24 d. apie 5.30 val. jis atvyko į tarnybos vietą, adresu H. Manto 45a, Klaipėda, o apie 6.10 val. nesulaukęs tarnybos vietoje eil. A. M., paskambino jam į asmeninį telefoną. Eil. A. M. telefoninio pokalbio metu paklaustas, kur jis yra, atsakė, kad jo nebus, nes blogai jaučiasi. Baigęs pokalbį su eil. A. M., jis apie eil. A. M. neatvykimą informavo skyriaus vadą vyr. srž. E. M., kuris vietoje eil. A. M. paskyrė eil. D. Ž.. Jie visi išvyko į pratybas. Nuo 2016 m. lapkričio 24 d. iki 2016 m. lapkričio 30 d. j. eil. A. M. tarnyboje nematė, su juo nebendravo ir apie jį nieko negirdėjo. 2016 m. gruodžio 1 d. eil. A. M. buvo tarnybos vietoje. Su eil. A. M. bendrauja tik tarnybiniais klausimais, santykiai normalūs. Konfliktų tarp eil. A. M. ir jo nėra buvę, konfliktų tarp eil. A. M. ir kitų karių jis nėra pastebėjęs (b. l. 44-45).

7Liudytojas D. Š. parodė, kad jis yra profesinės karo tarnybos karys, tarnybą atlieka Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-iojoje rinktinėje, kur vykdo Štabo aptarnavimo kuopos Tiekimo ir transportavimo skyriaus 3 tiekimo klasės sandėlininko pareigas. 2016 m. lapkričio 21–22 d. skyriaus vadas vyr. srž. E. M. rytinio skirstymo metu pranešė, kad jis ir eil. A. M. rinktinės vado įsakymu 2016 m. lapkričio 24–27 d. bus siunčiami į pratybas Rukloje. 2016 m. lapkričio 23 d. iki pietų vyko kuopos pasitarimas. Pasitarimo metu buvo nuspręsta, kad jis, eil. A. M. ir gr. G. M. 2016 m. lapkričio 24 d. nuo 06.00 val. tarnybiniu transportu iš H. Manto 45a, Klaipėda, vyks į Kauną. Kaune eil. A. M. ir gr. G. M. iš KASP 2 rinktinės perims dvi transporto priemones, o jis važiuos į Vilniaus miestą, 8 rinktinę, perimti dar vienos transporto priemonės. Vėliau visi susitiks Rukloje ir dalyvaus pratybose. Po skirstymo eil. A. M. buvo atvykęs pas jį į sandėlį, pasiėmė kelionei tepalų ir kitų priemonių, apie tai, kad neketina 2016 m. lapkričio 24 d. vykti į pratybas, neužsiminė. 2016 m. lapkričio 24 d. apie 6 val. eil. A. M. į tarnybos vietą neatvyko, todėl j. eil. D. B. jam skambino į asmeninį telefoną. Po pokalbio j. eil. D. B. jam pasakojo, kad eil. A. M. į tarnybą neatvyks, nes silpnai jaučiasi. Sužinojęs apie situaciją, jis apie eil. A. M. pranešė skyriaus vadui vyr. srž. E. M.. 2016 m. lapkričio 24–27 d. eil. A. M. nei į tarnybos vietą, nei į pratybas atvykęs nebuvo. 2016 m. lapkričio 28–30 d. jo tarnybos vietoje taip pat nematė. Su eil. A. M. kartu tarnauja apie dvejus metus. Karys jokių išskirtinių požymių neturi, pareigas atlieka, tačiau iniciatyvos nerodo. Tarnybos metu eil. A. M. su juo ir kitais kariais bendrauja normaliai, konfliktų tarp jo ir kitų karių ar vadovybės nėra pastebėjęs. Priežastis, dėl ko eil. A. M. nevyko į tarnybos vietą, jam nežinoma (b. l. 41-42).

8Liudytojas V. L. parodė, kad jis yra profesinės karo tarnybos karys, Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės Štabo aptarnavimo kuopos Štabo aprūpinimo būrio Tiekimo ir transportavimo skyriaus technikas. 2016 m. lapkričio 24 d. rinktinės vado įsakymu jis vykdė rinktinės budėtojo pareigas. 2016 m. lapkričio 23 d. LK KASP Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės vado įsakymu Nr. V-1031 „Dėl pratybų „Stiprus skydas 3.2“ dalis rinktinės karių, tarp jų ir eil. A. M., buvo paskirti 2016 m. lapkričio 24– 27 d. dalyvauti pratybose Rukloje, tačiau 2016 m. lapkričio 24 d. eil. A. M. į tarnybos vietą neatvyko, jo buvimo vieta ir neatvykimo priežastys buvo nežinomos. Turėdamas tikslą išsiaiškinti, kas nutiko eil. A. M., 2016 m. lapkričio 24 d. apie 9 val. ir apie 9.55 val. jis skambino eil. A. M. į asmeninį mobiliojo ryšio telefoną, tačiau eil. A. M. telefonu neatsiliepė ir vėliau jam neperskambino. 2016 m. lapkričio 25 d. j. eil. A. M. vėl neatvykus į tarnybą, jis tą dieną apie 10.20 val. pakartotinai jam skambino į jo asmeninį mobiliojo ryšio telefoną. Eil. A. M. neatsiliepė ir neperskambino, todėl jis apie eil. A. M. buvimo vietą ir jo neatvykimo priežastis nieko nesužinojo. 2016 m. lapkričio 28 d. eil. A. M. vėl neatvyko į tarnybos vietą, todėl apie 8.45 val. jis jam vėl paskambino. Pokalbio metu eil. A. M. nurodė, kad yra namuose Plungėje, jaučiasi blogai, nori susitvarkyti automobilį. Eil. A. M. jis paklausė, ar turi nedarbingumo pažymą. Eil. A. M. jam atsakė, kad jis už laikotarpį nuo 2016 m. lapkričio 24 d. iki 2016 m. lapkričio 25 d. nedarbingumo pažymos neturi, tačiau eis pas daktarus. Eil. A. M. jis pasakė, kad šis nejuokautų, ir jeigu nedarbingumo pažymos neturi, vyktų į tarnybą, nes dėl to jam gali kilti atsakomybė. Pokalbio metu paklausus eil. A. M., kokia liga jis serga, jis pasakojo, kad temperatūros neturi, tačiau jaučiasi blogai. Dėl ko konkrečiai jis blogai jaučiasi, jam išsiaiškinti nepavyko. Pokalbio pabaigoje eil. A. M. jis priminė, kad jeigu jis serga, nepamirštų paskambinti ir apie savo ligą informuoti rinktinės personalo skyrių. 2016 m. lapkričio 29–30 d. eil. A. M. į tarnybą atvykęs taip pat nebuvo. 2016 m. lapkričio 30 d. apie 8.55 val. jis vėl skambino eil. A. M.. Pokalbio metu jis kalbėjo viską panašiai, kaip ir 2016 m. lapkričio 28 d., papildomai pridūrė, kad jis pas gydytoją nebuvo ir neturi jokių neatvykimą į tarnybą pateisinančių dokumentų. Eil. A. M. jis pažįsta apie 2 m. 2015 m. buvo jo tiesioginis vadas. Eil. A. M. galėtų apibūdinti kaip nieko neišsiskiriantį, savo pareigas atliekantį karį. Karys nebuvo linkęs meluoti, su sveikata problemų neturėjo, tačiau jis nelinkęs rodyti iniciatyvos, jam buvo reikalinga papildoma kontrolė. Pastaruoju metu su eil. A. M. bendrauja, tarnybos metu turi bendrą tarnybinį kabinetą. Konfliktų tarp jo ir kitų karių nėra pastebėjęs, tarnybos atmosfera tarp jo ir kitų karių buvo normali (b. l. 38-39).

9Iš 2016-11-23 Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės vado įsakymo Nr. V-1031 „Dėl pratybų „Stiprus skydas 3.2“ kareivių režimu ir karių savanorių pašaukimo“ matyti, kad A. M. kartu su kitais kariais savanoriais buvo pašauktas 2016 m. lapkričio 24–27 d. į pratybas „Stiprus skydas 3.2“ (b. l. 5-7).

10Iš priesaikos matyti, kad 2013-10-25 A. M. prisiekė ištikimai tarnauti Lietuvos Respublikai (b. l. 12).

11Iš 2014-02-19 Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų vado įsakymo Nr. P-86 matyti, kad j. eil. A. M. nuo 2014-02-20 paskirtas į Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Logistikos tarnybos Autotransporto skyriaus II autotransporto komandos vairuotojo pareigas (b. l. 13).

12Iš profesinės karo tarnybos sutarties Nr. ST-796 matyti, kad A. M. priimtas į profesinę karo tarnybą iki 2018-02-19. Sutartis įsigaliojo nuo 2014-02-20 (b. l. 14-15).

13Iš 2014-06-05 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymo matyti, kad A. M. nuo 2014-06-13 išleistas iš profesinės karo tarnybos į atsargą (b. l. 16).

14Iš 2015-01-29 Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų vado įsakymo Nr. PKT-39 „Dėl atsargos j. eil. A. M. priėmimo į profesinę karo tarnybą“ matyti, kad A. M. nuo 2015-02-03 priimtas į profesinę karo tarnybą ir paskirtas Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės vado žinion (b. l. 17).

15Iš 2015-01-31 Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės vado įsakymo Nr. P-25 „Dėl j. eil. A. M. skyrimo į pareigas ir tarnybinio atlyginimo nustatymo“ matyti, kad nuo 2015-02-03 j. eil. A. M. paskirtas į rinktinės Štabo ir aptarnavimo kuopos Tiekimo ir transportavimo būrio Transportavimo skyriaus vairuotojo pareigas (b. l. 18).

16Iš profesinės karo tarnybos sutarties Nr. KT-263 matyti, kad A. M. priimtas į profesinę karo tarnybą iki 2020-02-03 (b. l. 19-20).

17Iš 2015-10-14 Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės vado įsakymo Nr. P-180 „Dėl aukštesnio karinio laipsnio suteikimo j. eil. A. M.“ matyti, kad 2015-10-14 j. eil. A. M. suteiktas eilinio karinis laipsnis (b. l. 21).

18Iš 2016-06-20 Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės vado įsakymo Nr. P-128 „Dėl rinktinės karių perkėlimo“ matyti, kad nuo 2016-07-01 eil. A. M. perkeltas iš rinktinės Štabo ir aptarnavimo kuopos Tiekimo ir transportavimo būrio Transportavimo skyriaus vairuotojo pareigų į rinktinės Štabo ir aprūpinimo kuopos Štabo ir aprūpinimo būrio Tiekimo ir transportavimo skyriaus vairuotojo pareigas (b. l. 22).

19Iš Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės Štabo ir aptarnavimo kuopos 2016 m. lapkričio mėnesio profesinės karo tarnybos laiko apskaitos žiniaraščio Nr. VL-631 matyti, kad A. M. 2016 m. lapkričio 24–30 d. į tarnybą neatvyko (b. l. 28).

20Iš UAB „Plungės sveikatos centras“ pažymos matyti, kad A. M. į UAB „Plungės sveikatos centras“ šeimos gydytoją kreipėsi 2016-11-30 dėl skausmo šonkaulių srityje. 2016-12-02 pacientas atvyko pas gydytoją traumatologą. Gydytojo traumatologo išvada: gydymo nereikia (b. l. 31).

21Išanalizavęs ir įvertinęs šių duomenų visumą, teismas pripažįsta esant įrodyta, kad kaltinamasis A. M. be pateisinamų priežasčių ilgiau kaip tris paras, bet ne ilgiau kaip dešimt parų neatvyko į tarnybos vietą. A. M. į tarnybos vietą neatvyko laikotarpiu nuo 2016 m. lapkričio 24 d. iki 2016 m. lapkričio 30 d. Tokia A. M. veika atitinka BK 322 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo sudėtį, todėl kvalifikuotina pagal BK 322 straipsnio 1 dalį.

22Kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas), jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

23Spręsdamas bausmės skyrimo klausimą, teismas vadovaujasi bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais, numatytais BK 54 straipsnyje, BK 41 straipsnyje įtvirtinta bausmės paskirtimi. Teismas atsižvelgia į tai, kad kaltinamojo padaryta nusikalstama veika priskiriama tyčinių nesunkių nusikaltimų kategorijai (BK 11 straipsnio 3 dalis), šiuo nusikaltimu kaltinamasis pažeidė karo tarnybos atlikimo tvarką. Kaltinamasis anksčiau neteistas. Įvertinęs visus tiek padarytą nusikaltimą, tiek kaltinamojo asmenybę apibūdinančius duomenis, nustatytą kaltinamojo atsakomybę lengvinančią aplinkybę, jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nebuvimą, teismas daro išvadą, jog bausmės tikslai bus pasiekti kaltinamajam už padarytą nusikaltimą paskyrus BK 322 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytą arešto bausmę, nustatant minimalią jos trukmę (BK 49 straipsnio 3 dalis). Kadangi yra visos sąlygos BK 641 straipsnio nuostatų taikymui – kaltinamasis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, byla baigiama teismo baudžiamuoju įsakymu, A. M. skiriama bausmė mažinama vienu trečdaliu.

24Kaltinamajam paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, naikintina.

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu,

Nutarė

26A. M. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 322 straipsnio 1 dalyje, ir paskirti jam areštą 15 (penkiolikai) parų.

27Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir nustatyti galutinę bausmę – areštą 10 (dešimčiai) parų.

28Bausmę nustatyti atlikti areštinėje.

29Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, panaikinti.

30Išaiškinti A. M., kad nesutikdamas su teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme, per keturiolika dienų nuo šio dokumento nuorašo gavimo jis turi teisę paduoti teismui prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme. Išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas gali paskirti kitos rūšies ar dydžio bausmę, negu buvo paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu. Nuteistajam šia teise nepasinaudojus, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas.

1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Viktorija Teišerskienė,... 2. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 322... 3. kaltinamasis A. M., būdamas profesinės karo tarnybos kariu, tarnaudamas... 4. Kaltinamasis A. M. savo kaltę dėl jam inkriminuojamo nusikaltimo padarymo... 5. Liudytojas E. M. parodė, kad jis yra Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos... 6. Liudytojas D. B. parodė, kad jis yra profesinės karo tarnybos karys, Lietuvos... 7. Liudytojas D. Š. parodė, kad jis yra profesinės karo tarnybos karys,... 8. Liudytojas V. L. parodė, kad jis yra profesinės karo tarnybos karys, Lietuvos... 9. Iš 2016-11-23 Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų... 10. Iš priesaikos matyti, kad 2013-10-25 A. M. prisiekė ištikimai tarnauti... 11. Iš 2014-02-19 Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų vado įsakymo Nr.... 12. Iš profesinės karo tarnybos sutarties Nr. ST-796 matyti, kad A. M. priimtas... 13. Iš 2014-06-05 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymo matyti,... 14. Iš 2015-01-29 Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų vado... 15. Iš 2015-01-31 Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų... 16. Iš profesinės karo tarnybos sutarties Nr. KT-263 matyti, kad A. M. priimtas... 17. Iš 2015-10-14 Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų... 18. Iš 2016-06-20 Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų... 19. Iš Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių... 20. Iš UAB „Plungės sveikatos centras“ pažymos matyti, kad A. M. į UAB... 21. Išanalizavęs ir įvertinęs šių duomenų visumą, teismas pripažįsta... 22. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, kad jis... 23. Spręsdamas bausmės skyrimo klausimą, teismas vadovaujasi bendraisiais... 24. Kaltinamajam paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420... 26. A. M. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 27. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu,... 28. Bausmę nustatyti atlikti areštinėje.... 29. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, teismo... 30. Išaiškinti A. M., kad nesutikdamas su teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta...