Byla 1A-199/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Viktoro Kažio, teisėjų: Jono Algimanto Venckaus, Lino Žukausko, sekretoriaujant Rasai Maldanytei, dalyvaujant prokurorui Regimantui Žukauskui, gynėjui advokatui Arvydui Martinkevičiui, juridinio asmens – UAB ( - ) atstovui ir nuteistojo D. L. gynėjui advokatui Vytautui Sviderskiui, nuteistiesiems A. G. , D. L. , teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroro, nuteistojo D. L. , nuteistojo - juridinio asmens UAB ( - ) atstovo advokato Vytauto Sviderskio apeliacinius skundus dėl Panevėžio apygardos teismo 2009 m. sausio 22 d. nuosprendžio, kuriuo:

2A. G. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. ir nubaustas 25 MGL (3125 Lt) dydžio bauda.

3A. G. pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 6 d. ir 183 str. 2 d. išteisintas, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

4D. L. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. ir nubaustas 30 MGL ( 3750 Lt) dydžio bauda.

5D. L. pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 5 d., 300 str. 1 d., 183 str. 2 d. išteisintas, nes nepadarytos veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

6Juridinis asmuo – UAB ( - ) pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. ir nubaustas 50 MGL (6250 Lt) dydžio bauda.

7Juridinis asmuo – UAB ( - ) pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 5 d., 300 str. 1 d., 183 str. 2 d. išteisintas, nes nepadarytos veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

8Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

9A. G. nuteistas už tai, kad, būdamas UAB „Hansa lizingas" ( - ) atstovybės vadovas, 2006 m. rugsėjo 19 d., nenustatytą valandą, tarnybinėse patalpose adresu: Panevėžys, Vilniaus g. 7, tyčia suklastojo tikrą dokumentą - priedą prie lizingo sutarties Nr. ( - ) - UAB „Hansa lizingas" Pabaigos aktą, įrašydamas tikrovę neatitinkančias žinias, kad UAB ( - ) tinkamai ir pilnai sumokėjo visas numatytas įmokas ir kad Lizingo bendrovė perleidžia UAB ( - ) nuosavybės teisę į automobilį Lexus RX330, kėbulo Nr. ( - ).

10D. L. nuteistas už tai, kad 2006 m. rugsėjo 19 d., nenustatytą valandą, žinomai tikrą suklastotą dokumentą - priedą prie lizingo sutarties Nr. ( - ) - UAB „Hansa lizingas" Pabaigos aktą, su jame įrašytomis tikrovę neatitinkančiomis žiniomis, kad UAB ( - ) tinkamai ir pilnai sumokėjo visas numatytas įmokas ir kad UAB „Hansa lizingas" perleidžia UAB „( - ) nuosavybės teisę į automobilį Lexus RX330, kėbulo Nr. ( - ), valst. Nr. ( - ) panaudojo, pateikdamas VĮ „Regitra", esančiai adresu: Panevėžys, Pramonės g. 12.

11Juridinis asmuo UAB ( - ) nuteistas už tai, kad panaudojo suklastotą tikrą dokumentą, o būtent: juridinio asmens UAB ( - ) (įregistruota 2002 m. vasario 26 d. Panevėžio miesto savivaldybėje, adresu ( - ), įregistravimo Nr. ( - ), įmonės kodas ( - )) direktorius D. L. , turėdamas teisę priimti sprendimus juridinio asmens vardu bei kontroliuoti juridinio asmens veiklą veikdamas bendrovės vardu ir jos naudai pagal UAB ( - ) Įstatus bei pagal Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių 2003-12-11 įstatymo Nr. IX-1889 37 str., būdamas atsakingas už bendrovės veiklą žinomai tikrą suklastotą dokumentą - priedą prie lizingo sutarties Nr. ( - ) -UAB „Hansą lizingas" Pabaigos aktą, su jame įrašytomis tikrovę neatitinkančiomis žiniomis, kad UAB ( - ) tinkamai ir pilnai sumokėjo visas numatytas įmokas ir kad Lizingo bendrovė perleidžia UAB ( - ) nuosavybės teisę į automobilį Lexus RX330, kėbulo Nr. ( - ), panaudojo 2006 m. rugsėjo 19 d., pateikdamas VĮ „Regitra", esančiai adresu: Panevėžys, Pramonės g. 12.

12A. G. buvo kaltinamas ir tuo, kad padėjo D. L. 2006 m. rugsėjo 19 d., nenustatytą valandą, Panevėžio m., tiksliau nenustatytoje vietoje ir laiku, pasisavinti jam patikėtą ir jo žinioje esantį svetimą didelės vertės turtą, o būtent:

132006 m. rugsėjo 19 d. tyčia suklastojo tikrą dokumentą - UAB „Hansa lizingas" Pabaigos aktą-priedą prie lizingo sutarties Nr. ( - ), tai yra įrašė tikrovę neatitinkančias žinias, kad UAB ( - ) tinkamai ir pilnai sumokėjo visas numatytas įmokas ir kad Lizingo bendrovė perleidžia UAB ( - ) nuosavybes teisę į automobilį Lexus RX330, kėbulo Nr. ( - ), valst. Nr. ( - ) po ko D. L. , pateikdamas šį tikrą žinomai suklastotą dokumentą VĮ „Regitra", esančiai adresu: Panevėžys, Pramonės 12, įregistravo automobilį Lexus RX330, valst. Nr. ( - ) UAB ( - ) vardu, tuo padėjo jam pasisavinti bendrovės naudai svetimą - UAB „Hansa lizingas" priklausantį didelės vertės turtą - 78 646,35 Lt. vertės automobilį Lexus RX330 valst. Nr. ( - ) t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 24 str. 6 d. ir 183 str. 2 d.

14D. L. buvo kaltinamas ir tuo, kad jis 2006 m. rugsėjo 19 d., nenustatytą valandą, veikdamas bendrai su A. G. , būdamas UAB ( - ) direktoriumi, UAB „Hansa lizingas" Panevėžio atstovybės patalpose adresu: Panevėžys, Vilniaus g. 7, sukurstė, palenkdamas UAB „Hansa lizingas" Panevėžio atstovybės vadovą A. G. daryti nusikalstamą veiką - suklastoti tikrą dokumentą - UAB „Hansa lizingas" Pabaigos aktą, priedą prie lizingo sutarties Nr. ( - ), jame įrašant tikrovę neatitinkančias žinias, kad UAB ( - ) tinkamai ir pilnai sumokėjo visas numatytas įmokas ir kad Lizingo bendrovė perleidžia UAB ( - ) nuosavybės teisę į automobilį Lexus RX330, kėbulo Nr. ( - ), valst. Nr. ( - ) ką A. G. ir padarė, t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 24 str. 5 d. ir 300 str. 1 d.

15D. L. buvo kaltinamas ir tuo, kad padedamas A. G. , 2006 m. rugsėjo 19 d., Panevėžio m., tiksliau nenustatytoje vietoje ir laiku, pasisavino jam patikėtą ir jo žinioje esantį svetimą didelės vertės turtą, o būtent:

162006 m. rugsėjo 19 d., nenustatytą valandą, Panevėžio m., būdamas UAB ( - ) (įregistruota 2002 m. vasario 26 d. Panevėžio miesto savivaldybėje, adresu ( - ), įmonės kodas ( - )) direktoriumi bei vieninteliu akcininku, veikdamas bendrai su A. G. , pastarajam suklastojus tikrą dokumentą - UAB „Hansa lizingas" Pabaigos aktą, priedą prie lizingo sutarties Nr. ( - ), jame įrašant tikrovę neatitinkančias žinias, kad UAB ( - ) tinkamai ir pilnai sumokėjo visas numatytas įmokas ir kad Lizingo bendrovė perleidžia UAB ( - ) nuosavybės teisę į automobilį Lexus RX330, kėbulo Nr. ( - ), valst. Nr. ( - ) po ko jis pateikdamas šį tikrą žinomai suklastotą dokumentą VĮ „Regitra", esančiai adresu: Panevėžys, Pramonės g. 12, įregistravo automobilį Lexus RX330, valst. Nr. ( - ) UAB ( - ) vardu, tyčia pasisavino bendrovės naudai svetimą - UAB „Hansa lizingas" priklausantį didelės vertės turtą - 78 646,35 Lt. vertės automobilį Lexus RX330, valst. Nr. ( - ) t. y. padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 183 str. 2 d.

17Juridinis asmuo - UAB ( - ) buvo kaltinamas ir tuo, kad juridinio asmens UAB ( - ) (įregistruota 2002 m. vasario 26 d. Panevėžio miesto savivaldybėje, adresu ( - ), įregistravimo Nr. ( - ), įmonės kodas ( - )) direktorius D. L. (2002-04-04 darbo sutartis Nr. 3), turėdamas teisę priimti sprendimus juridinio asmens vardu bei kontroliuoti juridinio asmens veiklą veikdamas įmonės vardu, naudai ir interesams, vadovaudamas UAB ( - ) ir pagal 2005-11-02 UAB ( - ) įstatus bei pagal 2003-12-11 Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo Nr. IX-1889 37 straipsnį būdamas atsakingas už bendrovės veiklą 2006 m. rugsėjo 19 d., veikdamas bendrai su A. G., UAB „Hansa lizingas" Panevėžio atstovybės patalpose adresu: Panevėžys, Vilniaus g. 7, sukurstė palenkdamas UAB „Hansa lizingas" Panevėžio atstovybės vadovą A. G. daryti nusikalstamą veiką - suklastoti tikrą dokumentą - UAB „Hansa lizingas" Pabaigos aktą priedą prie lizingo sutarties Nr. ( - ), jame įrašant tikrovę neatitinkančias žinias, kad UAB ( - ) tinkamai ir pilnai sumokėjo visas numatytas įmokas ir kad UAB „Hansa lizingas" perleidžia UAB ( - ) nuosavybės teisę į automobilį Lexus RX330, kėbulo Nr. ( - ), valst. Nr. ( - ) ką A. G. ir padarė, t. y. padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 24 str. 5 d. ir 300 str. 1 d.

18Juridinis asmuo - UAB ( - ) buvo kaltinamas ir tuo, kad juridinio asmens UAB ( - ) (įregistruota 2002 m. vasario 26 d. Panevėžio miesto savivaldybėje, adresu ( - ), įregistravimo Nr. ( - ), įmonės kodas ( - )) direktorius D. L. (2002-04-04 darbo sutartis Nr. 3), turėdamas teisę priimti sprendimus juridinio asmens vardu bei kontroliuoti juridinio asmens veiklą veikdamas įmonės vardu, naudai ir interesams, vadovaudamas UAB ( - ) ir pagal 2005-11-02 UAB ( - ) Įstatus bei pagal 2003-12-11 Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo Nr. IX-1889 37 straipsnį būdamas atsakingas už bendrovės veiklą padedamas A. G. , 2006 m. rugsėjo 19 d., Panevėžio m., tiksliau nenustatytoje vietoje ir laiku, pasisavino jam patikėtą ir jo žinioje esantį svetimą didelės vertės turtą o būtent:

192006 m. rugsėjo 19 d., nenustatytą valandą veikdamas bendrai su A. G. , pastarajam suklastojus tikrą dokumentą - UAB „Hansa lizingas" Pabaigos aktą, priedą prie lizingo sutarties Nr. ( - ), jame įrašant tikrovę neatitinkančias žinias, kad UAB ( - ) tinkamai ir pilnai sumokėjo visas numatytas įmokas ir kad Lizingo bendrovė perleidžia UAB ( - ) nuosavybes teisę į automobilį Lexus RX330, kėbulo Nr. ( - ), valst. Nr. ( - ) po ko jis pateikdamas šį tikrą žinomai suklastotą dokumentą VĮ „Regitra", esančiai adresu: Panevėžys, Pramonės g. 12, kurio pagrindu įregistravo automobilį Lexus RX330, valst. Nr. ( - ) UAB ( - ) vardu, tokiu būdu juridinis asmuo UAB ( - ) pasisavino svetimą - UAB „Hansą lizingas" priklausantį didelės vertės turtą - 78 646,35 Lt vertės automobilį Lexus RX330, valst. Nr. ( - ) t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 183 str. 2 d.

20Panevėžio apygardos teismo 2009 m. sausio 22 d. nuosprendžiu A. G. išteisintas pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 6 d., 183 str. 2 d., D. L. išteisintas pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 5 d., 300 str. 1 d., 183 str. 2 d., juridinis asmuo – UAB ( - ) išteisintas pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 5 d., 300 str. 1 d., 183 str. 2 d., nes nepadarytos veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

21Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras apeliaciniu skundu prašo apygardos teismo nuosprendį dalyje dėl A. G. išteisinimo pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 6 d., 183 str. 2 d., A. L. išteisinimo pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 5 d., 300 str. 1 d., 183 str. 2 d., juridinio asmens – UAB ( - ) išteisinimo pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 5 d., 300 str. 1 d., 183 str. 2 d. panaikinti ir priimti naują nuosprendį, kuriuo:

22A. G. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 6 d., 183 str. 2 d. ir paskirti bausmę – laisvės atėmimą trejiems metams;

23D. L. pripažinti kaltu:

24pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 5 d., 300 str. 1 d. ir paskirti bausmę – 50 MGL (6250 Lt) dydžio baudą;

25pagal Lietuvos Respublikos BK 183 str. 2 d. ir paskirti bausmę – laisvės atėmimą penkeriems metams.

26Juridinį asmenį – UAB ( - ) pripažinti kaltu:

27pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 5 d., 300 str. 1 d. ir paskirti bausmę – 200 MGL (25000 Lt) dydžio baudą;

28pagal Lietuvos Respublikos BK 183 str. 2 d. ir paskirti bausmę – 500 MGL (62500 Lt) dydžio baudą.

29Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 2 d., 4 d., 5 d., paskirtas bausmes subendrinti su apygardos teismo nuosprendžiu paskirtomis bausmėmis ir skirti galutines subendrintas bausmes:

30A. G. – trejų metų laisvės atėmimo bausmę ir 20 MGL (2500 Lt) dydžio baudą, bausmę skiriant atlikti pataisos namuose;

31D. L. – penkerių metų laisvės atėmimo bausmę ir 40 MGL (5000 Lt) dydžio baudą, bausmę skiriant atlikti pataisos namuose;

32Juridiniam asmeniui – UAB ( - ) – 550 MGL (68750 Lt) dydžio baudą.

33Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

34Prokuroras apeliaciniame skunde nurodo, kad A. G. pripažino, jog jis, žinodamas, kad UAB ( - ) nėra pilnai atsiskaičiusi su UAB ,,Hansa lizingas“, t. y. nesumokėjusi likutinės automobilio vertės pagal lizingo sutartį, į dokumentą – priedą prie lizingo sutarties – Pabaigos aktą įrašė tikrovės neatitinkančias žinias, kad UAB ( - ) tinkamai ir pilnai sumokėjo visas numatytas įmokas ir, kad Lizingo bendrovė perleidžia UAB ( - ) nuosavybės teisę į automobilį Lexus RX330. A. G. teigimu, Pabaigos aktą jis surašė todėl, kad jo atstovybės pastovus klientas D. L. to pats asmeniškai prašė ir žadėjo jau tą pačią dieną pervesti pinigus už automobilį. Kad D. L. kreipėsi su prašymu į A. G. dėl Pabaigos akto surašymo, konstatavo ir pirmosios instancijos teismas, nuosprendyje nurodydamas, kad D. L. , suprasdamas, jog UAB ( - ), neturėdama Pabaigos akto, negalės perregistruoti automobilio ( - ) vardu ir jo perduoti, kreipėsi į A. G. , prašydamas sudaryti galimybę parduoti automobilį. Prokuroro nuomone, pirmosios instancijos teismo konstatuotas faktas, kad D. L. kreipėsi į A. G. prašydamas sudaryti galimybę parduoti (svetimą) automobilį yra aktyvūs kurstytojo veiksmai, kurių tikslas – pagal suklastotus dokumentus svetimo turto pasisavinimas. Todėl tiek D. L. , tiek juridinis asmuo – UAB ( - ), kurio vardu D. L. veikė ir turėjo teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius bei atsakė už bendrovės veiklos organizavimą turi būti pripažinti kaltais pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 5 d. ir 300 str. 1 d.

35Prokuroro teigimu, pirmosios instancijos teismas, konstatavęs, kad D. L. suvokė, kad Pabaigos aktas yra suklastotas, nes jame įrašyti duomenys apie tai, kad UAB ( - ) tinkamai ir pilnai sumokėjo visas numatytas įmokas ir, kad Lizingo bendrovė perleidžia UAB ( - ) nuosavybės teisę į automobilį, neatitinka tikrovės ir šį suklastotą dokumentą pateikė VĮ ,,Regitra“, tuo pagrindu perregistruodamas automobilį Lexus RX330 UAB ( - ) nuosavybėn, dėl ko UAB ,,Hansa lizingas“ neteko lizingo sutarties garanto, padarė nepagrįstą išvadą, kad byloje nėra duomenų, jog D. L. būtų siekęs turtą užvaldyti neatlygintinai, kadangi D. L. nevengė atsiskaityti pagal lizingo sutartį. Apelianto nuomone, D. L. perregistravus automobilį Lexus RX330 UAB ( - ) vardu, nusikaltimas buvo pabaigtas ir jokios reikšmės įmokų mokėjimas po nusikaltimo padarymo nusikaltimo kvalifikacijai neturi. Be to šis mokėjimas yra vienas iš būdų nuslėpti įvykdytą nusikaltimą. Tokie D. L. veiksmai po nusikaltimo padarymo, anot prokuroro, geriausiu atveju galėtų būti vertinami tik kaip atsakomybę lengvinanti aplinkybė – žalos atlyginimas. Apelianto teigimu, dėl D. L. neteisėtų veiksmų (D. L. sukurstė A. G. suklastoti Pabaigos aktą, kurio pagrindu UAB ,,Hansa lizingas“ teisėtai priklausantį automobilį Lexus RX330 neteisėtai įregistravo UAB ( - ) vardu) UAB ,,Hansa lizingas“ neteko nuosavybės – automobilio Lexus RX330, t. y. UAB ,,Hansa lizingas“ neteko lizingo sutarties garanto ir teisių į jį, o tai yra pažeistų vienos sutarties šalių (UAB ,,Hansa lizingas“) teisių į automobilį Lexus RX330 atstatymo negalimumas dėl kaltininko nusikalstamų veiksmų. Tai yra civilinių teisinių santykių peraugimas į baudžiamuosius teisinius santykius ir vertintinas kaip svetimo turto pasisavinimas.

36Prokuroras nurodo, jog A. G. , suklastodamas Pabaigos aktą, tyčiniais veiksmais padėjo pasisavinti turtą, jo pagalba buvo nukreipta į konkrečios nusikalstamos veikos padarymą ir sudarė realias galimybes veikti D. L. . A. G. veiksmai turi būti vertintini kaip padėjimas padaryti svetimo turto pasisavinimą ir kvalifikuoti pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 6 d. ir 183 str. 2 d. Tuo tarpu tiek D. L. , tiek juridinio asmens – UAB ( - ), kurio vardu D. L. veikė ir turėjo teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius bei atsakė už bendrovės veiklos organizavimą, veika turi būti kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos BK 183 str. 2 d.

37Nuteistasis D. L. apeliaciniu skundu prašo apygardos teismo nuosprendžio dalį, kuria jis pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d., panaikinti ir šioje dalyje priimti išteisinamąjį nuosprendį.

38Apeliantas skunde nurodo, jog jam pareikštame kaltinime suklastoto dokumento panaudojimas buvo inkriminuotas kaip atskira, savarankiška nusikalstama veika, numatyta Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d., ir visa ši kaltinimo dalis dar kartą atkartota kitoje jam inkriminuotoje veikoje dėl svetimo turto pasisavinimo bendrovės naudai, panaudojant suklastotą dokumentą. Nuteistojo nuomone, suklastoto dokumento panaudojimas neteisingai kvalifikuotas kaip atskiras nusikaltimas, kadangi, kaip matyti iš kaltinimo, pagal kurį jis buvo teisiamas, suklastoto dokumento pateikimas/panaudojimas buvo automobilio perrašymo UAB ( - ) nuosavybėn sudėtinė dalis ir nusikaltimo priemonė, be šio dokumento panaudojimo juridiškai nebūtų buvęs galimas automobilio savininko pakeitimas. Tokie veiksmai, anot nuteistojo, nėra atskiras nusikaltimas ir pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. nekvalifikuojami. Šiuo atveju yra visumos ir dalies konkurencija, kadangi dvi normos – Lietuvos Respublikos BK 183 str. 2 d. ir 300 str. 1 d. – numato atsakomybę už padarytą veiką, tačiau bendroji norma – Lietuvos Respublikos BK 183 str. 2 d. atitinka veiką tiksliausiai, todėl turėjo būti taikoma ta norma, kuri išsamiau apibūdina veikos turinį, t. y. Lietuvos Respublikos BK 183 str. Tačiau pirmosios instancijos teismas, anot apelianto, jį pagal Lietuvos Respublikos BK 183 str. 2 d. išteisino, todėl darytina išvada, kad jis yra išteisintas ir dėl suklastoto dokumento pateikimo arba nusikaltimo priemonės panaudojimo. Nuteistojo nuomone, teismas, remdamasis teisiškai klaidingu kaltinimu, netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą bei nepagrįstai jį pripažino kaltu ir nuteisė pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d.

39Apeliantas skunde pažymi, kad šioje byloje yra nuteistas ir juridinis asmuo – UAB ( - ), jam paskirta piniginė bauda. Nuteistasis nurodo, kad jis yra vienintelis juridinio asmens – UAB ( - ) akcijų turėtojas ir juridinio asmens valdymo subjektas, todėl juridiniam asmeniui – UAB ( - ) sumokėjus skundžiamu nuosprendžiu paskirtą baudą, tokia pinigų suma sumažės ir vieninteliam akcininkui tenkanti pelno ar kito turto dalis. Tokia situacija, apelianto teigimu, tolygi dvigubam nubaudimui už tą patį nusikaltimą. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir Baudžiamajame kodekse yra įtvirtintas dvigubo nubaudimo negalimumo principas, todėl šio principo pažeidimas daro pirmosios instancijos teismo nuosprendį neteisėtu.

40Nuteistojo juridinio asmens – ( - ) atstovas advokatas Vytautas Sviderskis apeliaciniu skundu prašo apygardos teismo nuosprendžio dalį, kuria juridinis asmuo – UAB ( - ) pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d., panaikinti ir šioje dalyje priimti išteisinamąjį nuosprendį.

41Apeliantas skunde nurodo, jog pirmosios instancijos teismas, neteisingai nustatęs fizinio asmens veikos ryšį su juridiniu asmeniu, neteisingai išsprendė juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės klausimą. Juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės sąlygos apibrėžtos Lietuvos Respublikos BK 20 str. 2 ir 3 dalyse. Minėto straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad juridinis asmuo atsako už fizinio asmens padarytas nusikalstamas veikas, tačiau tik tuo atveju, kai yra šioje dalyje numatytų sąlygų visuma – juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė yra išvestinė iš fizinio asmens baudžiamosios atsakomybės ir teisinio jo padarytos veikos vertinimo. Tuo tarpu, pirmosios instancijos teismo nuosprendžio aprašomojoje dalyje, aprašant fizinio asmens – D. L. veiką, nėra nurodytas nei vienas iš Lietuvos Respublikos BK 20 str. 2 d. išvardintų požymių, sąlygojantis juridinio asmens atsakomybę. Be šių požymių visumos nustatymo, anot apelianto, negalima ir juridinio asmens – ( - ) atsakomybė, todėl juridinis asmuo šiuo atveju nuteistas nepagrįstai ir neteisėtai.

42Apeliantas skunde teigia, kad D. L. yra vienintelis UAB ( - ) akcininkas, tad nuteistajam D. L. nuosavybės teise priklauso bendrovės akcijos, suteikiančios teisę į visą pelną – dividendus. Todėl, juridiniam asmeniui – UAB ( - ) sumokėjus apygardos teismo nuosprendžiu paskirtą baudą, tokia pinigų suma sumažėtų ir vieninteliam akcininkui D. L. tenkanti pelno ir kito turto dalis, o tai tolygu dvigubam D. L. nubaudimui už tą patį. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir Baudžiamajame kodekse yra įtvirtintas dvigubo nubaudimo negalimumo principas, todėl šio principo pažeidimas daro pirmosios instancijos teismo nuosprendį neteisėtu.

43Juridinio asmens – UAB ( - ) atstovas skunde pažymi, kad šioje byloje vienintelis akcijų turėtojas ir juridinio asmens valdymo subjektas – bendrovės direktorius sutapo. Todėl, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas juridinio asmens atsakomybės klausimą, turėjo įvertinti, ar nusikalstama veika buvo tik savarankiškas bendrovės direktoriaus – D. L. poelgis, ar natūralus rezultatas, kurį lėmė nusikalstama bendrovės veiklos strategija.

44Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, pripažindamas juridinį asmenį – UAB ( - ) kaltu, taikė Baudžiamojo kodekso abejotinos atitikties LR Konstitucijai normas, t. y. Lietuvos Respublikos BK 20 str. 2 d. įtvirtiną LR Konstitucijai prieštaraujantį baudžiamosios atsakomybės atsiradimo be kaltės principą (atsakomybės atsiradimą kito asmens kaltės pagrindu), tuo pažeisdamas LR Konstitucijos bei Lietuvos Respublikos BK 2 str. 4 d., nustatančios, kad baudžiamosios atsakomybės pagrindas yra nusikalstamos veikos sudėties – taigi, ir kaltės – buvimas asmens veikoje, nuostatas. Aplinkybė, kai juridinio asmens baudžiamąją atsakomybę be kaltės nulemia tik kito – fizinio asmens kaltė, apriboja juridinio asmens teisę į gynybą bei nulemia juridinio asmens – UAB ( - ) procesinį nelygiateisiškumą.

45Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, prokuroras prašė prokuroro apeliacinį skundą tenkinti iš dalies, t. y. prokuroras prašė tenkinti apeliacinio skundo dalį dėl D. L. ir juridinio asmens – UAB ( - ) išteisinimo pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 5 d., 300 str. 1 d., nepalaikė apeliacinio skundo dalies dėl A. G. išteisinimo pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 6 d., 183 str. 2 d., D. L. ir juridinio asmens išteisinimo pagal Lietuvos Respublikos BK 183 str. 2 d., nuteistasis D. L. ir jo gynėjas prašė nuteistojo apeliacinį skundą tenkinti, prokuroro apeliacinį skundą atmesti, juridinio asmens atstovas prašė apeliacinį skundą tenkinti, prokuroro apeliacinį skundą atmesti, nuteistasis A. G. prašė prokuroro apeliacinį skundą atmesti.

46Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroro, nuteistojo D. L. , juridinio asmens – UAB ( - ) atstovo apeliaciniai skundai atmetami.

47D. L. pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. už tai, kad žinomai tikrą suklastotą dokumentą - priedą prie lizingo sutarties Nr. ( - ) - UAB „Hansa lizingas" Pabaigos aktą, su jame įrašytomis tikrovės neatitinkančiomis žiniomis, kad UAB ( - ) tinkamai ir pilnai sumokėjo visas numatytas įmokas ir kad UAB „Hansa lizingas" perleidžia UAB ( - ) nuosavybės teisę į automobilį Lexus RX330, valstybinis numeris ( - ) panaudojo, pateikdamas VĮ „Regitra". D. L. taip pat buvo kaltinamas tuo, kad, būdamas UAB ( - ) direktoriumi ir vieninteliu akcininku, ir pateikdamas A. G. žinomai suklastotą tikrą dokumentą – UAB ,,Hansa lizingas“ Pabaigos aktą su jame įrašytomis tikrovės neatitinkančiomis žiniomis, VĮ ,,Regitra“, įregistravo automobilį Lexus RX330, valstybinis numeris ( - ) UAB ( - ) vardu ir taip tyčia pasisavino bendrovės naudai svetimą – UAB ,,Hansa lizingas“ priklausantį didelės vertės turtą – 78646,35 Lt vertės automobilį, t. y. buvo kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 183 str. 2 d., tačiau pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu D. L. pagal Lietuvos Respublikos BK 183 str. 2 d. išteisintas. Nuteistasis D. L. apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai jį pripažino kaltu ir nuteisė pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d., kadangi suklastoto dokumento panaudojimas buvo automobilio perrašymo UAB ( - ) nuosavybėn sudėtinė dalis ir nusikaltimo priemonė, dėl šios priežasties tokie veiksmai nelaikytini atskiru nusikaltimu, todėl išteisinus jį pagal Lietuvos Respublikos BK 183 str. 2 d., darytina išvada, kad jis yra išteisintas ir dėl suklastoto dokumento pateikimo arba nusikaltimo priemonės panaudojimo.

48Pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. atsako tas, kas pagamino netikrą dokumentą, suklastojo tikrą dokumentą arba žinomai netikrą ar žinomai suklastotą tikrą dokumentą laikė, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo. Tikro dokumento suklastojimas – tai dokumento tikrumo arba jo turinio teisingumo pakeitimas, o žinomai suklastoto tikro dokumento panaudojimas – tai tokio dokumento pateikimas valdymo ar savivaldos institucijai, įmonei, įstaigai, organizacijai, pareigūnui ar kitam asmeniui. Nusikalstama veika, numatyta Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d., padaroma tik esant kaltininko tiesioginei tyčiai. Jeigu kaltininkas, suklastojęs tikrą dokumentą ir jį panaudojęs ar tokį dokumentą tik panaudojęs, pasisavina svetimą turtą, jo veika kvalifikuojama pagal nusikaltimų sutaptį. Konstatavus, kad D. L. nepadarė veikos, turinčios nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 183 str. 2 d., požymių bei jį pagal minėtą straipsnį išteisinus, nereiškia, jog D. L. turi būti išteisintas ir pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. D. L. kaltė, panaudojus žinomai suklastotą tikrą dokumentą, įrodyta byloje surinktais įrodymais. Nuteistasis D. L. pirmosios instancijos teisme parodė, kad su verslo partneriu A. U. nuėjo į ,,Hansa lizingo“ atstovybę, pas A. G. ir užpildė prašymą leisti išsipirkti lizinguojamą automobilį, kurį norėjo parduoti A. U. . Nuteistojo teigimu, nei pasirašydamas Pabaigos akte, nei vėliau jį pateikdamas VĮ ,,Regitra“, jis neskaitė akto turinio, taip pat nesuprato, kad sutartis su UAB ,,Hansa lizingas“ baigėsi, buvo sutarta ir toliau mokėti pagal lizingo sutartį. Šie nuteistojo D. L. teiginiai neatitinka faktinių bylos aplinkybių. Nuteistasis A. G. parodė, kad pas jį atėjęs UAB ( - ) direktorius D. L. su rusakalbiu asmeniu prašė leisti išsipirkti automobilį anksčiau laiko. D. L. patvirtino, kad pinigai bus pervesti iš karto po Pabaigos akto pasirašymo. Jis, patikėjęs D. L. , pasirašė pabaigos aktą, kuriame buvo įrašyta tikrovės neatitinkanti informacija. Po to, kai pinigai už automobilį nebuvo pervesti, jis skambino D. L. , kuris patikino, jog likutinė vertė bus padengta, pinigų nepervedimą D. L. motyvavo lėšų trūkumu. Iš byloje esančios 2006 m. liepos 26 d. lizingo sutarties Nr. ( - ), sudarytos tarp UAB ( - ) ir UAB ,,Hanza lizingas“, matyti, kad šią sutartį pasirašė UAB ( - ) direktorius D. L. , sutartyje nurodyta, kad UAB ( - ) įmokas už automobilį Lexus RX330 turėjo mokėti iki 2010 m. balandžio 30 d. (t. 1, b. l. 5 – 6). D. L. , būdamas UAB ( - ) direktoriumi, žinojo, kad 2006 m. rugsėjo 19 d. UAB ( - ) likutinės lizingo būdu pirkto automobilio Lexus RX330 vertės nėra sumokėjusi, taip pat suprato, kad UAB ( - ), neturėdama priedo prie lizingo sutarties – Pabaigos akto, negalės perregistruoti automobilio Lexus RX330 UAB ( - ) vardu ir jo parduoti, todėl kreipėsi į A. G. , prašydamas sudaryti galimybę parduoti automobilį. Iš byloje esančio priedo prie lizingo sutarties Nr. ( - ) - Pabaigos akto matyti, kad 2006 m. rugsėjo 19 d. UAB ,,Hansa lizingas“ (Lizingo bendrovė), atstovaujama atstovybės vadovo A. G. ir UAB ( - ) (Klientas), atstovaujama direktoriaus D. L. , susitarė, kad Lizingo bendrovė ir Klientas laiko Sutartį pasibaigusia 2006 m. rugsėjo 19 d. tinkamai ir pilnai sumokėjus visas Sutartyje numatytas įmokas ir nei Lizingo bendrovė, nei Klientas nereiškia pretenzijų dėl Sutarties vykdymo. Remiantis aukščiau minėta nuostata, šiuo aktu Lizingo bendrovė perleidžia Klientui nuosavybės teisę į turtą: automobilį Lexus RX330, kėbulo Nr. ( - ) (t. 1, b. l. 81). 2006 m. rugsėjo 19 d. transporto priemonė Lexus RX330, valstybinis numeris ( - ) kėbulo Nr.( - ), įregistruota UAB ( - ) nuosavybėn (t.1 b.l., 83 – 84). Šie byloje surinkti įrodymai leidžia daryti neginčytiną išvadą, kad nuteistasis D. L. , būdamas UAB ( - ) direktoriumi ir 2006 m. rugsėjo 19 d. pasirašydamas priede prie lizingo sutarties Nr. ( - ) – Pabaigos akte, suprato, kad šis dokumentas yra suklastotas, t. y. jis žinojo, kad Pabaigos akte įrašyti duomenys neatitinka tikrovės, kadangi likutinė lizingo būdu pirkto automobilio Lexus RX330 vertė pagal jo paties UAB ( - ) vardu sudarytą ir pasirašytą 2006 m. liepos 26 d. sutartį Nr. ( - ) sumokėta nebuvo, bei šį dokumentą panaudojo, pateikdamas valstybinei institucijai. Šie nuteistojo D. L. nusikalstami veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d.

49Pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu už nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d., padarymą pripažintas kaltu bei nuteistas ir juridinis asmuo – UAB ( - ). Juridinio asmens atstovas apeliaciniame skunde nesutinka su šia pirmosios instancijos teismo išvada, nurodo, jog teismas, neteisingai nustatęs fizinio asmens veikos ryšį su juridiniu asmeniu, neteisingai išsprendė juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės klausimą.

50Juridinio asmens, kaip nusikalstamos veikos subjekto, specifika, t. y. tai, kad jis yra savarankiškas teisinių santykių subjektas, turintis teisinį veiksnumą ir teisnumą, savarankišką pavadinimą, organizacinį vientisumą, jo turtas yra atskirtas nuo jo dalyvių turto, tačiau jis yra teisinių santykių dalyvis per jo vardu veikiančius fizinius asmenis, suponuoja ir jo kaltės specifiškumą. Juridinio asmens kaltė sietina su fizinio asmens, veikiančio juridinio asmens naudai ar jo interesais kalte. Lietuvos Respublikos BK 20 str., reglamentuojančiame juridinio asmens baudžiamąją atsakomybę, nustatyta, kad juridinis asmuo atsako už fizinio asmens padarytas nusikalstamas veikas tik tuo atveju, jeigu nusikalstamą veiką juridinio asmens naudai arba interesais padarė fizinis asmuo, veikęs individuliai ar juridinio asmens vardu, jeigu jis, eidamas vadovaujančias pareigas juridiniame asmenyje, turėjo teisę: 1) atstovauti juridiniam asmeniui arba 2) priimti sprendimus juridinio asmens vardu, arba 3) kontroliuoti juridinio asmens veiklą. Pagal Lietuvos Respublikos BK 20 str. 2 d., 3 d. nuostatas juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės būtinoji sąlyga yra tai, kad nusikalstamą veiką fizinis asmuo padaro juridinio asmens naudai arba jo interesais. Šis požymis leidžia nustatyti, kada fizinio asmens padaryta nusikalstama veika gali būti vertinama kaip juridinio asmens nusikalstama veika, t. y. kai iš šios veikos juridinis asmuo turi konkrečios naudos ir tą naudą pripažįsta arba kai juridinis asmuo yra suinteresuotas tokia veika ir jos sukuriamais padariniais.

51Iš UAB ( - ) įstatų matyti, kad bendrovės vienasmenis valdymo organas yra bendrovės vadovas – direktorius. Jis veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius bei atsako už bendrovės veiklos organizavimą (t. 1, b. l. 100 – 113). Byloje nustatyta, kad D. L. , būdamas UAB ( - ) direktoriumi ir turėdamas teisę priimti sprendimus juridinio asmens vardu, pateikė VĮ ,,Regitra“ žinomai suklastotą tikrą dokumentą – priedą prie lizingo sutarties – Pabaigos aktą, su jame įrašytomis tikrovės neatitinkančiomis žiniomis, kurio pagrindu UAB ( - ) įgijo nuosavybės teisę į automobilį Lexus RX330, t. y. D. L. , eidamas vadovaujančias pareigas juridiniame asmenyje ir turėdamas teisę priimti sprendimus juridinio asmens vardu ir jo naudai (būdamas tinkamu nusikalstamos veikos subjektu), žinomai suklastotą tikrą dokumentą pateikė valstybinei institucijai veikdamas ne savo vardu ir ne asmeniniais tikslais, o, būtent, UAB ( - ) vardu ir jos naudai. Todėl, pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą, kad baudžiamoji atsakomybė už nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d., šiuo atveju kyla ir juridiniam asmeniui – UAB ( - ).

52Nepagrįstas yra juridinio asmens – UAB ( - ) atstovo apeliacinio skundo argumentas, jog pirmosios instancijos teismas, pripažindamas juridinį asmenį kaltu, taikė Baudžiamojo kodekso abejotinos atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai normas, t. y. Lietuvos Respublikos BK 20 str. 2 d. įtvirtintą Lietuvos Respublikos Konstitucijai prieštaraujantį baudžiamosios atsakomybės atsiradimo be kaltės principą. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2009 m. birželio 8 d. nutarime ,,Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 20 straipsnio 1, 2, 3, dalių (2000 m. rugsėjo 26 d. redakcija), 20 straipsnio 5 dalies (2004 m. liepos 5 d. redakcija), 43 straipsnio 4 dalies (2000 m. rugsėjo 26 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ konstatavo, kad Lietuvos Respublikos BK 20 str. 1 d., 2 d., 3 d. įtvirtintas teisinis reguliavimas, pagal kurį juridinis asmuo atsako tik tada, kai atitinkamas fizinis asmuo jo naudai arba jo interesais (arba tik jo naudai) padaro nusikaltimą, negali būti interpretuojamas kaip reiškiantis, kad juridinis asmuo atsako be kaltės. Jau minėta juridinio asmens, kaip teisinių santykių subjekto, specifika (tai, kad juridinio asmens veikla neatsiejama nuo fizinio asmens, per kurį juridinis asmuo veikia, veiklos) suponuoja ir tai, kad šiuo atveju juridinio asmens kaltė dėl nusikaltimo padarymo neatsiejama nuo fizinio asmens, per kurį juridinis asmuo veikia, kaltės, tam tikru aspektu nulemiančios juridinio asmens kaltės dėl jo naudai padarytos nusikalstamos veikos turinio.

53Taip pat nepagrįstas yra juridinio asmens – UAB ( - ) atstovo ir nuteistojo D. L. apeliaciniuose skunduose nurodytas argumentas, kad juridiniam asmeniui sumokėjus pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu jam paskirtą bausmę, tokia pinigų suma sumažės ir vieninteliam UAB ( - ) akcininkui – D. L. tenkanti pelno ar kito turto dalis, o tokia situacija tolygi dvigubam nubaudimui už tą patį nusikaltimą. Minėtame Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarime nurodyta, kad, aiškinant Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 str. 5 d. įtvirtintą konstitucinį principą, pažymėtina, kad principas non bis in idem reiškia, jog yra draudžiama bausti tą patį asmenį antrą kartą už tą pačią nusikalstamą veiką, tačiau šis konstitucinis principas nepaneigia galimybės už tą pačią nusikalstamą veiką baudžiamojon atsakomybėn patraukti du ar daugiau asmenų, kurių kaltė yra įrodyta. Traukiant baudžiamojon atsakomybėn už tam tikrus požymius turinčio fizinio asmens padarytą nusikalstamą veiką tą veiką padariusį fizinį asmenį ir juridinį asmenį, kuris pripažįstamas kaltu dėl to, kad tam tikrus požymius turintis fizinis asmuo jo naudai (ar interesais) padarė nusikalstamą veiką, baudžiamojon atsakomybėn už vieną veiką yra traukiami skirtingi subjektai: fizinis asmuo ir juridinis asmuo. Šioje byloje už nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d., padarymą yra pripažinti kaltais ir nuteisti du asmenys: fizinis asmuo - D. L. , kuris panaudojo žinomai suklastotą tikrą dokumentą ir juridinis asmuo - UAB ( - ), kurio naudai ir interesais bendrovės direktorius D. L. padarė nusikalstamą veiką. Todėl, fizinis asmuo – D. L. ir juridinis asmuo – UAB ( - ), kaip baudžiamosios atsakomybės subjektai, negali būti tapatinami. Be to, nors nuteistasis D. L. yra vienintelis UAB ( - ) akcininkas, tačiau akcinių bendrovių turtas yra griežtai atskirtas nuo akcininkų turto, t. y. akcinės bendrovės turtas jos akcijų turėtojams ir net vieninteliam akcininkui yra svetimas, kadangi akcinės bendrovės akcijų turėtojai turi nuosavybės teisę tik į akcinės bendrovės akcijas, o ne į bendrovės turtą. Todėl, nėra pagrindo teigti, kad juridiniam asmeniui – UAB ( - ) paskyrus baudą, antrą kartą už tą pačią nusikalstamą veiką yra baudžiamas ir vienintelis juridinio asmens akcijų turėtojas D. L. .

54Prokuroras apeliaciniu skundu prašė pripažinti A. G. kaltu ir nuteisti pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 6 d., 183 str. 2 d., D. L. ir juridinį asmenį – UAB ( - ) pripažinti kaltais ir nuteisti pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 5 d., 300 str. 1 d., 183 str. 2 d., tačiau, apeliacinės instancijos teismo posėdyje prokuroras prašė apeliacinį skundą tenkinti tik iš dalies, t. y. D. L. ir juridinį asmenį - UAB ( - ) pripažinti kaltais ir nuteisti pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 5 d., 300 str. 1 d., sutikdamas su pirmosios instancijos teismo išvadomis ir motyvais, kuriais remiantis A. G. , D. L. ir juridinis asmuo – UAB ( - ), išteisinti pagal Lietuvos Respublikos BK 183 str. 2 d.

55Pagal Lietuvos Respublikos BK 183 str. atsako tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo žinioje buvusį svetimą turtą ar turtinę teisę. Turto pasisavinimo objektas – visų formų nuosavybė, taip pat nuosavybės teisės subjektų turtinės teisės. Šio nusikaltimo dalyku gali būti turtas, patikėtas kaltininkui, esantis jo žinioje arba turtas, kurį jis valdo, juo disponuoja tarnybinių, darbo ar sutartinių santykių pagrindu, taip pat teisė į svetimą turtą, kurios pagrindu išsaugomi turtiniai interesai ar vykdoma turto priežiūra. Svetimo turto pasisavinimas yra tada, kai kaltininkas jam patikėtą ar esantį jo žinioje turtą neteisėtai paverčia savo turtu. Šis nusikaltimas padaromas tik esant kaltininko tiesioginei tyčiai, t. y. asmuo suvokia, kad neteisėtai ir neatlygintinai savinasi jam patikėtą turtą arba turtinę teisę ir tuo pažeidžia savininko ar kito teisėto turto valdytojo interesus bei daro jam materialinę žalą ir to nori. Pasisavinimas laikomas baigtu, kai neteisėtai užvaldomas svetimas turtas ir yra reali galimybė jį valdyti, juo naudotis ar disponuoti arba pasisavinama turtinė teisė, suteikianti kaltininkui galimybę gauti svetimą turtą arba turtinę naudą tuoj pat arba ateityje, elgtis su svetimu turtu kaip su nuosavu. Jau aptartais įrodymais nustatyta, kad lizingo būdu pirktas automobilis Lexus RX330, dėl neteisėtų D. L. veiksmų - žinomai tikro suklastoto dokumento - priedo prie lizingo sutarties - Pabaigos akto, su jame įrašytomis tikrovės neatitinkančiomis žiniomis, kad UAB ( - ) tinkamai ir pilnai sumokėjo visas numatytas įmokas ir, kad UAB „Hansa lizingas" perleidžia UAB ( - ) nuosavybės teisę į automobilį Lexus RX330 panaudojimo, pateikiant šį dokumentą VĮ „Regitra" – iš UAB ,,Hansa lizingas“ nuosavybės perėjo UAB ( - ) nuosavybėn. Tačiau ne kiekvienu atveju turto paėmimas iš teisėto jo savininko laikomas svetimo turto pasisavinimu, būtina nustatyti, jog kaltininkas jam patikėtą ar esantį jo žinioje turtą neteisėtai ir neatlygintinai užvaldo. Kaip matyti iš nuteistojo D. L. parodymų, jis kreipėsi į A. G. , norėdamas anksčiau laiko įsigyti lizingo būdu pirktą automobilį, kurį norėjo kuo greičiau parduoti verslo partneriui A. U. . Nuteistojo teigimu, perregistravus automobilį Lexus RX330, UAB ( - ) vardu, ir toliau buvo mokama dalimis pagal pateiktas sąskaitas, o 2007 m. lapkričio 13 d. iš UAB ,,Hansa lizingas“ gavus nurodymą sumokėti visą likusią sumą, tą pačią dieną nurodyta 58000 Lt suma buvo sumokėta. Iš byloje esančių UAB ,,Hansa lizingas“ pateiktų dokumentų matyti, kad ir po automobilio Lexus RX330 išregistravimo iš UAB ,,Hansa lizingas“ nuosavybės UAB ( - ), nors ir vėluodamas, toliau mokėjo nustatytas mėnesio įmokas, o 2007 m. lapkričio 13 d. sumokėjo 58118, 24 Lt , taip įvykdydama visas prievoles, numatytas lizingo sutartyje Nr. ( - ) (t. 2, b. l. 9 – 17). Šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad D. L. suvokė, jog Pabaigos aktas yra suklastotas, kadangi jame įrašyti duomenys apie tai, kad UAB ( - ) tinkamai ir pilnai sumokėjo visas numatytas įmokas ir, kad lizingo bendrovė perleidžia UAB ( - ) nuosavybės teisę į automobilį Lexus RX330 neatitinka tikrovės ir šį suklastotą dokumentą pateikė VĮ ,,Regitra“, tuo pagrindu perregistruodamas automobilį UAB ( - ) nuosavybėn, dėl ko UAB ,,Hansa lizingas“ neteko lizingo sutarties garanto, tačiau D. L. nevengė su lizingo bendrove ir toliau atsiskaityti pagal lizingo sutartį, t. y. bylos duomenimis nepatvirtinta, kad jis siekė turtą užvaldyti neatlygintinai. Iš faktinių bylos duomenų matyti, kad D. L. tikslas buvo kuo greičiau įsigyti lizingo būdu pirktą automobilį Lexus RX 330 ir jį parduoti A. U. , neatsisakant toliau mokėti lizingo sutartyje nustatytų sumų. D. L. neturėjo tyčios automobilį Lexus RX330 iš UAB ,,Hansa lizingas“ nuosavybės UAB ( - ) nuosavybėn perimti neatlygintinai. Tuo labiau tyčios, kad D. L. ar UAB ( - ) pasisavintų UAB ,,Hansa lizingas“ turtą neturėjo nuteistasis A. G. . Nenustačius D. L. veikoje būtino nusikalstamos veikos – turto pasisavinimo požymio – svetimo turto užvaldymo neatlygintinai, tiek D. L. , tiek juridinis asmuo – UAB ( - ), kurios direktoriumi buvo D. L. , pagal Lietuvos Respublikos BK 183 str. 2 d. išteisinti pagrįstai, tuo pačiu pagrįstai dėl kaltinimo padėjus D. L. pasisavinti svetimą turtą, pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 6 d., 183 str. 2 d. išteisintas ir A. G. .

56Prokuroras apeliaciniame skunde prašo pripažinti D. L. ir juridinį asmenį – UAB ( - ) kaltais pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 5 d., 300 str. 1 d., nurodydamas, kad D. L. veiksmai – kreipimasis į A. G. su prašymu sudaryti galimybę parduoti svetimą automobilį – yra aktyvūs kurstytojo veiksmai, todėl tiek D. L. , tiek juridinis asmuo – UAB ( - ), kurio vardu D. L. veikė ir turėjo teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius bei atsakė už bendrovės veiklos organizavimą, turi būti pripažinti kaltais pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 5 d., 300 str. 1 d.

57Lietuvos Respublikos BK 24 str. 5 d. nustatyta, kad kurstytoju laikomas asmuo, palenkęs kitą asmenį padaryti nusikalstamą veiką. Tai nusikalstamos veikos iniciatorius, nes jis sukelia kitiems asmenims pasiryžimą, norą padaryti atitinkamą nusikalstamą veiką. Kurstymo būdai įstatyme neišvardinti, tačiau kurstyti visada, net ir užmaskuota forma, galima tik aktyviais veiksmais, taip pat kurstymas visada turi būti konkretus, t. y. lenkiama padaryti konkrečią nusikalstamą veiką arba bent jau apibūdintą rūšiniais požymiais. D. L. pareikštame kaltinime nenurodyta, kokiais konkrečiais būdais jis sukurstė A. G. suklastoti tikrą dokumentą – priedą prie lizingo sutarties – Pabaigos aktą. Nuteistasis A. G. parodė, kad D. L. suklastoti Pabaigos aktą neprašė, nieko už tai nesiūlė ir nežadėjo, D. L. prašė sudaryti galimybę parduoti automobilį, žadėjo sumokėti visus likusius pinigus. Byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad D. L. būtų kokiu nors būdu (įtikinėjimais, prašymais, pažadais, grasinimais ir pan.) kurstęs A. G. suklastoti tikrą dokumentą. Kaip teisingai nurodyta pirmosios instancijos teismo nuosprendyje, teisme ištirtais įrodymais nebuvo nustatyta, kad D. L. ir A. G. būtų veikę bendrai, turėdami kokį nors bendrą tikslą, byloje nėra įrodymų, kad D. L. būtų kurstęs suklastoti tikrą dokumentą, t. y. būtų nurodęs, kokį konkrečiai dokumentą A. G. turi suklastoti, kokias tikrovės neatitinkančias žinias turi į jį įrašyti ir pan. Be to, dokumento – priedo prie lizingo sutarties – Pabaigos akto suklastojimas ir šio žinomai tikro suklastoto dokumento panaudojimas nėra nusikaltimų sutaptis, kaip nurodyta kaltinime bei prokuroro apeliaciniame skunde, tai yra vienas nusikaltimas. Tikro dokumento suklastojimas ir žinomai suklastoto tikro dokumento panaudojimas yra vieno ir to paties nusikaltimo objektyviosios pusės alternatyvios veikos, bet kurią iš šių veikų padaręs asmuo laikomas nusikaltimo vykdytoju. A. G. suklastojo tikrą dokumentą – priedą prie lizingo sutarties - Pabaigos aktą, o D. L. – tą patį žinomai tikrą suklastotą dokumentą panaudojo, todėl abu nuteistieji yra nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d., vykdytojai. Net, jeigu D. L. ir būtų sukurstęs A. G. suklastoti tikrą dokumentą, jis tuo pačiu būtų ir šio nusikaltimo vykdytojas, nes panaudojo žinomai suklastotą tikrą dokumentą, o vykdytojo nusikalstama veika atskirai pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. nekvalifikuojama.

58Esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų nenustatyta, apeliacinių skundų ribose nuosprendis teisėtas ir pagrįstas.

59Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

60Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroro, nuteistojo D. L. , juridinio asmens – UAB ( - ) atstovo apeliacinius skundus atmesti.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. A. G. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. ir... 3. A. G. pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 6 d. ir 183 str. 2 d. išteisintas,... 4. D. L. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. ir... 5. D. L. pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 5 d., 300 str. 1 d., 183 str. 2 d.... 6. Juridinis asmuo – UAB ( - ) pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK... 7. Juridinis asmuo – UAB ( - ) pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 5 d., 300... 8. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,... 9. A. G. nuteistas už tai, kad, būdamas UAB „Hansa lizingas" ( - ) atstovybės... 10. D. L. nuteistas už tai, kad 2006 m. rugsėjo 19 d., nenustatytą valandą,... 11. Juridinis asmuo UAB ( - ) nuteistas už tai, kad panaudojo suklastotą tikrą... 12. A. G. buvo kaltinamas ir tuo, kad padėjo D. L. 2006 m. rugsėjo 19 d.,... 13. 2006 m. rugsėjo 19 d. tyčia suklastojo tikrą dokumentą - UAB „Hansa... 14. D. L. buvo kaltinamas ir tuo, kad jis 2006 m. rugsėjo 19 d., nenustatytą... 15. D. L. buvo kaltinamas ir tuo, kad padedamas A. G. , 2006 m. rugsėjo 19 d.,... 16. 2006 m. rugsėjo 19 d., nenustatytą valandą, Panevėžio m., būdamas UAB ( -... 17. Juridinis asmuo - UAB ( - ) buvo kaltinamas ir tuo, kad juridinio asmens UAB (... 18. Juridinis asmuo - UAB ( - ) buvo kaltinamas ir tuo, kad juridinio asmens UAB (... 19. 2006 m. rugsėjo 19 d., nenustatytą valandą veikdamas bendrai su A. G. ,... 20. Panevėžio apygardos teismo 2009 m. sausio 22 d. nuosprendžiu A. G.... 21. Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras apeliaciniu skundu prašo... 22. A. G. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 6 d., 183 str. 2... 23. D. L. pripažinti kaltu:... 24. pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 5 d., 300 str. 1 d. ir paskirti bausmę... 25. pagal Lietuvos Respublikos BK 183 str. 2 d. ir paskirti bausmę – laisvės... 26. Juridinį asmenį – UAB ( - ) pripažinti kaltu:... 27. pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 5 d., 300 str. 1 d. ir paskirti bausmę... 28. pagal Lietuvos Respublikos BK 183 str. 2 d. ir paskirti bausmę – 500 MGL... 29. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 2 d., 4 d., 5 d., paskirtas... 30. A. G. – trejų metų laisvės atėmimo bausmę ir 20 MGL (2500 Lt) dydžio... 31. D. L. – penkerių metų laisvės atėmimo bausmę ir 40 MGL (5000 Lt) dydžio... 32. Juridiniam asmeniui – UAB ( - ) – 550 MGL (68750 Lt) dydžio baudą.... 33. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.... 34. Prokuroras apeliaciniame skunde nurodo, kad A. G. pripažino, jog jis,... 35. Prokuroro teigimu, pirmosios instancijos teismas, konstatavęs, kad D. L.... 36. Prokuroras nurodo, jog A. G. , suklastodamas Pabaigos aktą, tyčiniais... 37. Nuteistasis D. L. apeliaciniu skundu prašo apygardos teismo nuosprendžio... 38. Apeliantas skunde nurodo, jog jam pareikštame kaltinime suklastoto dokumento... 39. Apeliantas skunde pažymi, kad šioje byloje yra nuteistas ir juridinis asmuo... 40. Nuteistojo juridinio asmens – ( - ) atstovas advokatas Vytautas Sviderskis... 41. Apeliantas skunde nurodo, jog pirmosios instancijos teismas, neteisingai... 42. Apeliantas skunde teigia, kad D. L. yra vienintelis UAB ( - ) akcininkas, tad... 43. Juridinio asmens – UAB ( - ) atstovas skunde pažymi, kad šioje byloje... 44. Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, pripažindamas juridinį... 45. Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, prokuroras prašė prokuroro apeliacinį... 46. Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroro, nuteistojo D. L. , juridinio... 47. D. L. pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu ir... 48. Pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. atsako tas, kas pagamino netikrą... 49. Pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu už nusikalstamos veikos, numatytos... 50. Juridinio asmens, kaip nusikalstamos veikos subjekto, specifika, t. y. tai, kad... 51. Iš UAB ( - ) įstatų matyti, kad bendrovės vienasmenis valdymo organas yra... 52. Nepagrįstas yra juridinio asmens – UAB ( - ) atstovo apeliacinio skundo... 53. Taip pat nepagrįstas yra juridinio asmens – UAB ( - ) atstovo ir nuteistojo... 54. Prokuroras apeliaciniu skundu prašė pripažinti A. G. kaltu ir nuteisti pagal... 55. Pagal Lietuvos Respublikos BK 183 str. atsako tas, kas pasisavino jam... 56. Prokuroras apeliaciniame skunde prašo pripažinti D. L. ir juridinį asmenį... 57. Lietuvos Respublikos BK 24 str. 5 d. nustatyta, kad kurstytoju laikomas asmuo,... 58. Esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų nenustatyta, apeliacinių... 59. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p.,... 60. Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroro, nuteistojo D. L. , juridinio...