Byla A2.9.-660-1048/2016

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Aušra Diržienė, susipažinusi su administracinio teisės pažeidimo byla, kurioje administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo L. M. pagal Lietuvos espublikos ATPK 181 straipsnio 1 dalį,

Nustatė

22016-12-28 teisme gautas Akmenės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiosios specialistės S. S. 2016-12-28 surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas Nr. ( - ) L. M. už tai, kad 2016-12-20 nuo 10.00 val. iki 13.30 val. L. M. vartojo alkoholį, netinkamai rūpinosi savo dukromis G. M., gim. ( - ), ir L. M., gim. ( - ).

3L. M. padaryti veiksmai kvalifikuoti pagal Lietuvos Respublikos ATPK 181 straipsnio 1 dalį, kurioje numatyta atsakomybė už tėvų valdžios nepanaudojimą arba panaudojimą priešingai vaiko interesams.

4Pagal Lietuvos Respublikos ATPK 259, 260 straipsnio nuostatas administracinio teisės pažeidimo protokolas yra procesinis dokumentas, surašomas dėl administracinio teisės pažeidimo, jame formuluojamas kaltinimas administracinio teisės pažeidimo padarymu ir fiksuojami nustatyti įrodymai, taip pat ir šio kodekso straipsnis, straipsnio dalis ar kitas numatantis atsakomybę už šį pažeidimą teisės aktas, kurio reikalavimus pažeidė asmuo. Taigi, administracinio teisės pažeidimo protokolu apibrėžiamos administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo ribos: byla nagrinėjama tik dėl to pažeidimo, kuris buvo nurodytas administracinio teisės pažeidimo protokole. Kaltinimas asmeniui turi būti suformuluotas aiškiai nurodant, kokiais konkrečiais veiksmais ar neveikimu buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas, nes tik tokiu būdu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo gali tinkamai realizuoti savo teisę gintis nuo pareikšto kaltinimo. Kadangi administracinio teisės pažeidimo protokole yra apibrėžiamos administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo ribos, teismas negali papildyti administracinį kaltinimą nauja faktine aplinkybe, kas reikštų minėtų ribų peržengimą.

5Lietuvos Respublikos ATPK 181 straipsnis numato administracinę atsakomybę už tėvų valdžios nepanaudojimą arba panaudojimą priešingai vaiko interesams. Tėvų valdžios turinys yra apibrėžtas Lietuvos Respublikos CK 3.155 straipsnio 2 dalyje : tėvai turi teisę ir pareigą dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, rūpintis sveikata, išlaikyti juos, atsižvelgdami į jų fizinę ir protinę būklę, sudaryti palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje. Taigi sisteminė nurodytų nuostatų analizė leidžia daryti išvadą, kad Lietuvos Respublikos ATPK 181 straipsnyje numatyto pažeidimo požymių konstatavimas tėvų veikoje galimas tik tada, kai tėvai neatlieka arba netinkamai atlieka pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos CK 3.155 straipsnyje.

6Nagrinėjamu atveju L. M. surašytas protokolas už tai, kad ji panaudojo tėvų valdžią priešingai savo vaikų interesams. Pažymėtina, kad iš administracinį kaltinimą atskleidžiančio administracinio teisės pažeidimo protokolo nėra aišku, kuo pasireiškė L. M.. tėvų valdžios panaudojimas priešingai vaikų interesams. Administraciniame kaltinime įvardijamas tik alkoholinių gėrimų vartojimas, todėl nėra aišku, kurioje vietoje ir kokiomis aplinkybėmis buvo vartotas alkoholis, ar alkoholis buvo vartojamas vaikų akivaizdoje, ar dėl suvartoto alkoholio kiekio motina negalėjo pasirūpinti savo nepilnamečiais vaikais, be to, protokole nurodytu laiku nėra užfiksuotas nei pats alkoholinių gėrimų vartojimo namuose faktas, nei motinos neblaivumas, nei vaikų nepriežiūros ar kažkokie panašūs faktai. Be to, protokole nurodyta tai, kad L. M. netinkamai rūpinosi savo vaikais, tačiau kokiais konkrečiais veiksmais ar neveikimu buvo neužtikrintos, pažeistos vaikų teisės bei laisvės, nėra aišku.

7Esant tokioms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad administracinio teisės pažeidimo protokolas yra surašytas netinkamai, t.y. jame nenurodyti esminiai administracinio teisės pažeidimo sudėties požymiai. Šis protokolo trūkumas trukdo išnagrinėti bylą, todėl yra pagrindas grąžinti protokolą surašiusiai institucijai protokolui patikslinti.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 256 straipsniu, 260 straipsnio 1 dalimi, 280 straipsnio 2 punktu, 284 straipsniu, teismas

Nutarė

9grąžinti administracinio teisės pažeidimo bylą Akmenės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui papildomai tirti ir administracinio teisės pažeidimo protokolo trūkumams pašalinti.

10Nutartis per 7 dienas nuo jos gavimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per Akmenės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai