Byla 1-205-269/2016

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Tadeušas Volkovskis, supaprastinto proceso tvarka išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje

2S. D. (S. D.), a.k. ( - ) gimęs ( - ) Vilniaus r., LR pilietis, lenkas, gyvenantis ( - ), Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r., deklaruota gyv. vieta ten pat, išsiskyręs, vidurinio išsilavinimo, dirbantis pagal verslo liudijimą, duomenų apie teistumą nėra,

3kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str. 2 d.

Nustatė

4S. D. sukėlė fizinį skausmą savo šeimos nariui, o būtent jis:

52015 m. lapkričio 2 d., apie 13 val., Vilniaus r., Rudaminos k., Mechanizatorių g. 8, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, savo namuose, konflikto metu, tyčia ne mažiau kaip tris kartus abiejų rankų kumščiais sudavė savo tėvui S. D. į veidą ir krūtinės sritį, taip padarydamas S. D. odos nubrozdinimą dešinėje kaktos pusėje, poodinę kraujosruvą kairės akies apatiniame voke, kas traktuojama nežymiu sveikatos sutrikdymu, tuo pačiu metu tęsdamas savo nusikalstamą veiką, būdamas Vilniaus r., Rudaminos k., ( - ), namo kieme, tyčia vieną kartą dešinės rankos kumščiu sudavė savo sūnėnui R. G. į kaktą, taip sukeldamas nukentėjusiajam R. G. fizinį skausmą.

6Ikiteisminio tyrimo metu S. D. kaltu padaręs šią nusikalstamą veiką prisipažino visiškai ir paaiškino, kad jis su mama ir sugyventine V. S. gyvena name, esančiame ( - ), Rudaminos k., Vilniaus r. Nurodytu adresu yra dar vienas namas, kuriame gyvena jo tėvas S. D., sesuo J. G. ir jo sūnėnas R. G.. Tarp jo, tėvo ir sūnėno kyla žodiniai konfliktai dėl elektros. Šie už elektrą nemoka, todėl 2015-11-02 apie 13 val. jis išjungė elektros saugiklį. Dingus elektrai iš karto pas jį į namus atėjo tėvas ir tarp jų įvyko žodinis konfliktas, kuriuo metu jie susistumdė ir jis tyčia, ne mažiau kaip tris kartus, abiejų rankų kumščiais sudavė tėvui į veidą ir krūtinės sritį. Tėvas gynėsi. Po to tėvas išbėgo į kiemą, o jis išbėgo tėvui iš paskos. Būdamas kieme jis šaukė, rėkė. Tuo metu kieme buvęs sūnėnas pradėjo jį tildyti, kadangi jam tai nepatiko, jis vieną kartą dešinės rankos kumščiu sudavė Robert į kaktą. Robert liepė jam apsiraminti, tačiau jis sūnėno neklausė, todėl šis jam vieną kartą papurškė dujų iš balionėlio. J. R. dėl to pretenzijų neturi, nes pats išprovokavo šį taip pasielgti. 2015-11-02 jis buvo apsvaigęs nuo alkoholio, nes nuo ryto kartu su sugyventine vartojo alkoholinius gėrimus. Jis dėl to įvykio labai gailisi, pažada, kad daugiau taip nesielgs. Jis sutinka, kad tyrimas būtų užbaigtas teismo baudžiamuoju įsakymu ir prašo, kad jam skirtų laisvės apribojimo bausmę (b.l. 56-58).

7Be visiško prisipažinimo, jo kaltė grindžiama šiais duomenimis:

8Nukentėjusiojo S. D. (b. l. 2) protokolu pareiškimu ir jo paaiškinimais ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 13-14, 22-23), kad S. D. yra jo sūnus. 2015-11-02 apie 13.00 val. namuose, esančiuose Vilniaus r. Rudaminos k. Mechanizatorių g. 8, tarp jo ir sūnaus įvyko konfliktas dėl išjungtos elektros. Konflikto metu sūnus tyčia ne mažiau kaip tris kartus abiejų rankų kumščiais sudavė jam į veidą ir krūtinės sritį. Jis gynėsi, todėl konflikto metu jie susistumdė, dėl ko jis nukrito, tačiau dėl to pretenzijų neturi. Konflikto metu jis iš namų išbėgo į kiemą, o sūnus išbėgo jam iš paskos šaukdamas. Kieme tuo metu buvo anūkas R. G., kuris bandė Stanislavą raminti, bet Stanislavas vis tiek šaukė. Stanislav tyčia vieną kartą dešinės rankos kumščiu sudavė R. į kaktą. Anūkas, norėdamas nuraminti Stanislavą, vieną kartą papurškė jam dujų iš balionėlio. Sūnus tą dieną buvo apsvaigęs nuo alkoholio. Po įvykio jis į ligoninę nevažiavo, pas medikus nesikreipė, tik su išduota užduotimi buvo nuvykęs pas teismo medicinos ekspertus. Apžiūros metu teismo medicinos ekspertas pastebėjo odos nubrozdinimą jo viršugalvyje, kuris atsirado prieš savaitę iki įvykio, jam pačiam susižalojus galvą, kuomet atsitrenkė virtuvėje į gartraukį, esantį virš viryklės. Įvykio metu turtinė žala jam nepadaryta, civilinio ieškinio dėl žalos atlyginimo jis nereikš. Dėl moralinės žalos jis irgi civilinio ieškinio nereikš. Jis sutinka, kad ikiteisminis tyrimas būtų užbaigtas teismo baudžiamuoju įsakymu (b.l. 13-14, 22-23).

9N. R. G. paaiškinimais ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 26-27, 33-34), kad jis su mama gyvena name, esančiame Vilniaus r., Rudaminos k., ( - ). 2015-11-02 dėdė S. D., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, panaudojo fizinį smurtą jo ir jo senelio S. D. atžvilgiu. 2015-11-02 apie 13 val. senelis po konflikto su sūnumi Stanislavu išbėgo iš namų į kiemą. Senelis laikėsi už galvos, o jam priėjus arčiau, senelis pasakė, kad Stanislav šį sumušė. Seneliui iš paskos iš namų į kiemą išbėgo šaukiantis, besibarantis Stanislav. Jis bandė Stanislav raminti, bet šis vis tiek šaukė, rėkė. Tada jis iškvietė policiją ir apie tai pasakė Stanislav, bet šis vis tiek niekaip negalėjo apsiraminti. Einant link kelio pasitikti policijos pareigūnų, Stanislav vieną kartą dešinės rankos kumščiu sudavė jam į kaktą. Jis pajuto fizinį skausmą. Norėdamas apraminti dėdę jis vieną kartą papurškė šiam pipirinių dujų iš balionėlio. Po įvykio jis į ligoninę nevažiavo, į medikus nesikreipė, tik su išduota užduotimi buvo nuvykęs pas teismo medicinos ekspertus. Įvykio metu turtinė žala jam nepadaryta, civilinio ieškinio dėl žalos atlyginimo jis nereikš. Dėl moralinės žalos jis irgi civilinio ieškinio nereikš. Jis sutinka, kad ikiteisminis tyrimas būtų užbaigtas teismo baudžiamuoju įsakymu.

102015-11-02 Vilniaus aps. VPK Vilniaus rajono policijos komisariato kriminalinės policijos viešosios policijos skyriaus prevencijos poskyrio Rudaminos PN pranešimu apie pradėtą ikiteisminį tyrimą pagal LR BK 140 str. 2 d. (b. l. 1).

112015-11-03 tarnybiniu pranešimu dėl smurto artimoje aplinkoje fakto, kuriame nurodoma, kad 2015-11-02 13.30 val. iš VA VPK OVS budėtojo buvo gautas pranešimas, jog adresu Mechanizatorių g. 8, Rudaminos k., Vilniaus r., vyksta šeimyninis konfliktas. Įvykio vietoje nustatyta, kad tėvą S. D. (gim. 1940 m.) stumdė ir mušė rankomis sūnus S. D. (gim. 1969 m.). (b.l. 3-4).

122015-11-02 įvykio vietos apžiūros protokolu, kuriame nurodyta, kad įvykio vieta yra Vilniaus r., Rudaminos k., Mechanizatorių g. 8. Įvykio vieta užfiksuota fotonuotraukose (b.l. 7-9).

13Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus specialisto išvada Nr. G 3696/15(01), kurioje nurodyta, kad S. D. padarytas odos nubrozdinimas viršugalvyje, paveikus kietu buku daiktu, galimai 6-12 parų laikotarpyje iki apžiūros - sužalojimas vertinamas nežymiu sveikatos sutrikdymu; odos nubrozdinimas kaktos dešinėje, poodinė kraujosruva kairės akies apatiniame voke, paveikus kietu buku daiktu (daiktais), galimai įvykio aplinkybėse nurodytu laiku (2015-11-02) arba netrukus vienas po kito, sužalojimai vertinami nežymiu sveikatos sutrikdymu. Nustatyti sužalojimai yra būdingi tiesioginiam trauminiam poveikiui. Išvardinti sužalojimai nebūdingi griuvimui ir atsitrenkimui į kietą paviršių. Neatmetama galimybė, kad dėl nurodytų sužalojimų S. D. galėjo patirti fizinį skausmą (b.l. 17-18).

14Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus specialisto išvada Nr. G 3697/15 (01), kurioje nurodyta, kad R. G. po 2015-11-02 įvykio objektyvių kūno sužalojimų nekonstatuota (b.l. 31).

15Asmens blaivumo testu rezultatu, kuriame nurodoma, kad 2015-11-02 16.45 val. S. D., gim. 1969-07-09, buvo nustatytas 2,44 ‰ girtumas (b.l. 35).

16Ištyręs ir įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, teismas pripažįsta neginčijamai nustatyta, kad kaltinamasis savo tėvui sukėlė nežymų sveikatos sutrikdymą, o nukentėjusiajam – sūnėnui R. G. sukėlė fizinį skausmą, t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 str. 2 d.

17Kaltinamojo atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino ir gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.), o ją sunkina tai, kad nusikalto būdamas neblaivus ir tai turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui (BK 60 str. 1 d. 9 p.).

18Skiriant bausmę atsižvelgta į nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, pavojingumą ir pobūdį, kuri priskiriama nesunkiems nusikaltimams, kaltės formą – tiesioginę tyčią, nukentėjusiesiems sukeltas pasekmes, kad civilinis ieškinys byloje nepareikštas, į kaltinamojo asmenybę, kuris dirba, anksčiau baustas administracine tvarka, neteistas, todėl esant po vieną jo atsakomybę lengvinančią ir sunkinančią aplinkybę, bei tai, kad jis ir nukentėjusieji sutinka jog procesas būtų užbaigtas teismo baudžiamuoju įsakymu, jam skirtina prokuroro pareiškime teismui siūlomos rūšies ir dydžio bausmė, kuri BK 641 str. pagrindu mažintina 1/3 dalimi skiriant prokurorui siūlytus draudimus ir įpareigojimus (b.l. 62-76).

19Kaltinamajam į bausmės laiką įskaitytinas jo išbūtas sulaikymo laikas nuo 2015-11-02 iki 2015-11-03 (b.l. 37-38, 50).

20Kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, panaikintinas pradėjus vykdyti bausmę (b.l. 59-61).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - ) str. 1 d. 1 p., 421-422 str.,

Nutarė

22S. D. (S. D.) pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 str. 2 d. ir skirti jam skirti jam 1 (vienerių) metų 3 (trijų) mėnesių laisvės apribojimo bausmę ir nuo bausmės atlikimo pradžios, per šį laikotarpį uždraudžiant turėti, naudotis, įgyti, saugoti pačiam ar perduoti saugoti kitiems asmenims alkoholinius gėrimus, vartoti alkoholinius gėrimus bei įpareigojant dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose, o per tris mėnesius dar įpareigojant ir neatlygintinai išdirbti 50 val.

23Vadovaujantis BK 64¹ str. S. D. (S. D.) bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti galutinę bausmę - 10 (dešimt) mėnesių laisvės apribojimą ir nuo bausmės atlikimo pradžios, per šį laikotarpį uždraudžiant turėti, naudotis, įgyti, saugoti pačiam ar perduoti saugoti kitiems asmenims alkoholinius gėrimus, vartoti alkoholinius gėrimus bei įpareigojant dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose, o per tris mėnesius dar įpareigojant ir neatlygintinai išdirbti 50 val..

24Vadovaujantis ( - ) str. 9 d. į sumažintos bausmės laiką įskaityti laikino sulaikymo laiką nuo 2015-11-02 iki 2015-11-03.

25Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, panaikinti pradėjus vykdyti bausmę.

26Išaiškinti kaltinamajam, kad nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, jis turi teisę per 14 dienų nuo šio dokumento gavimo dienos paduoti Vilniaus rajono apylinkės teismui prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme. Teismas, išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs jį kaltu, gali paskirti kitos rūšies ar dydžio bausmę (švelnesnę ar griežtesnę), negu paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu. Jei kaltinamasis šia teise nepasinaudos, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir yra neskundžiamas.

1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Tadeušas... 2. S. D. (S. D.), a.k. ( - ) gimęs ( - ) Vilniaus r., LR pilietis, lenkas,... 3. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str. 2 d. ... 4. S. D. sukėlė fizinį skausmą savo šeimos nariui, o būtent jis:... 5. 2015 m. lapkričio 2 d., apie 13 val., Vilniaus r., Rudaminos k.,... 6. Ikiteisminio tyrimo metu S. D. kaltu padaręs šią nusikalstamą veiką... 7. Be visiško prisipažinimo, jo kaltė grindžiama šiais duomenimis:... 8. Nukentėjusiojo S. D. (b. l. 2) protokolu pareiškimu ir jo paaiškinimais... 9. N. R. G. paaiškinimais ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 26-27, 33-34), kad jis... 10. 2015-11-02 Vilniaus aps. VPK Vilniaus rajono policijos komisariato... 11. 2015-11-03 tarnybiniu pranešimu dėl smurto artimoje aplinkoje fakto, kuriame... 12. 2015-11-02 įvykio vietos apžiūros protokolu, kuriame nurodyta, kad įvykio... 13. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus specialisto išvada... 14. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus specialisto išvada... 15. Asmens blaivumo testu rezultatu, kuriame nurodoma, kad 2015-11-02 16.45 val. S.... 16. Ištyręs ir įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, teismas... 17. Kaltinamojo atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino ir gailisi (BK 59... 18. Skiriant bausmę atsižvelgta į nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes,... 19. Kaltinamajam į bausmės laiką įskaitytinas jo išbūtas sulaikymo laikas nuo... 20. Kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, panaikintinas... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - ) str. 1 d. 1 p., 421-422 str.,... 22. S. D. (S. D.) pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą... 23. Vadovaujantis BK 64¹ str. S. D. (S. D.) bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir... 24. Vadovaujantis ( - ) str. 9 d. į sumažintos bausmės laiką įskaityti laikino... 25. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, panaikinti... 26. Išaiškinti kaltinamajam, kad nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo...