Byla e2-1255-356/2016
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Vijolė Vitienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui V. K. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo,

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas UAB „4finance“ prašė priteisti iš atsakovo: 434,43 EUR skolą, 517,44 EUR palūkanų (84,01 EUR palūkanos iki kredito sutarties nutraukimo, 433,43 EUR palūkanos po kredito sutarties nutraukimo), 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą už laikotarpį nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 21 EUR žyminį mokestį bei kitas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

5Atsakovui V. K. procesiniai dokumentai įteikti CPK 123 str. 1 d. nustatyta tvarka. Per teismo nustatytą terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, esant ieškovo prašymui, priimamas teismo sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d., 285 str.).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies

7Teismas, priimdamas sprendimą už akių, įrodymus vertina tik formaliai. Be to, vertina įrodymus tik tos šalies, kuri yra juos pateikusi. Šiuo konkrečiu atveju teismas vertina tik ieškovo pateiktus rašytinius įrodymus, nes atsakovas ieškinio neginčijo, įrodymų neteikė.

8Ieškovo ieškinys, atlikus formalų pateiktų rašytinių įrodymų (išrašo apie asmenį (b. l. 4), mokėjimo nurodymo (b. l. 5), 2013-04-02 Vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) (b. l. 7-15), paaiškinimo dėl bendros vartojimo kredito kainos metinės normos skaičiavimo (b. l. 16), VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro išrašo (b. l. 17-21) sąskaitos išrašo (b.l. 23)) vertinimą, tenkintinas iš dalies.

9Jeigu pasitvirtintų ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai, būtų pagrindas pripažinti, kad jis savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė, t.y. atsakovui nuosavybės teise Vartojimo kredito sutarties Nr. 9871882001, sudarytos 2013-04-02, pagrindu perdavė paskolos sumą – 434,43 EUR 24 mėn. laikotarpiui. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.873 str. 1 d. nustato, kad paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolos sumą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Taigi atsakovui atsirado pareigą nustatytu terminu grąžinti paskolos sumą. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas prievolės, kylančios iš sutarties (CK 6.2 str.), turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str., 6.200 str.), draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (CK 6.59 str.), o sutarties nevykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Atsakovas nevykdė jam pagal sutartį tekusios prievolės grąžinti kreditą ir atlikti kitus sutartyje numatytus mokėjimus nustatytais terminais, todėl iš atsakovo ieškovui priteistina 434,43 EUR skola (CK 6.886 str. 1 d. 1 p., 6.881 str. 2 d., 6.873 str. 1 d.).

10CK 6.874 str. 1 d. nustato, kad jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 str. numatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 str., mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita.

11Su atsakovu sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ) numato, kad laiku neįvykdžius prievolės, bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 7.1 punkto pagrindu, 4.1 punkte nurodytos palūkanos bus skaičiuojamos toliau nuo visos pradelstos sumokėti sumos už visą pradelsimo laiką pagal CK 6.874 str. 1 d. nustatytas taisykles. Sutarties 4.1 p. šalys susitarė, kad už naudojimąsi kreditu atsakovas privalo mokėti fiksuotas palūkanas, kurių procentinė išraiška yra pateikiama sutarties specialiosiose sąlygose. Vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) 2013-04-02 specialiosiose sąlygose šalys susitarė, kad vartojimo kredito metinė palūkanų norma yra 78,82 proc., o bendra kredito kainos metinė norma – 114,60 proc. Ieškovo paskaičiavimu, laikotarpiu nuo 2013-06-02 iki 2013-08-22 atsakovas privalėjo sumokėti ieškovui 84,01 EUR palūkanų, o už laikotarpį nuo 2013-08-23 iki 2014-05-14 atsakovas privalėtų sumokėti ieškovui 433,43 EUR palūkanų.

12Nagrinėjamu atveju tarp ginčo šalių buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis. Atsižvelgiant į sutartinių teisinių santykių pobūdį, į tai, kad atsakovas yra vartotojas, sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, teismas turi pareigą kontroliuoti, ar prašomos priteisti palūkanos nėra nepagrįstai didelės. Nagrinėjamu atveju palūkanų dydis, kuriuo remiasi ieškovas, yra nepagrįstai didelis, vertinant tai, kad buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, todėl jos sąlygos turi būti aiškinamos vartotojo naudai (CK 6.193 str. 4 d.). Sutarties bendrųjų sąlygų 7.1. punkte numatytos palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos nuo visos pradelstos sumos tik esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika, kad bylose, susijusiose su pagal sutartis priteisiamų palūkanų dydžio nustatymu, taip pat į reikalaujamą priteisti palūkanų sumą, teismas, užtikrindamas prievolės šalių interesų pusiausvyrą, turi pagrindą reikalaujamų priteisti palūkanų dydį peržiūrėti ex officio, nes neprotingai didelės palūkanos praranda savo, kaip mokėjimo už naudojimąsi kreditoriaus pinigais, funkciją ir faktiškai tampa skolininko nubaudimo priemone. Pagal CK 1.5 str., teismas turi teisę mažinti tiek pagal sutartį nustatytas šalių palūkanas kaip pelno ir atlyginimo už naudojimąsi svetimais pinigais dydį, tiek palūkanų kaip netesybų dydį. Jau minėta, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su ieškovu sudarė nuotolinio prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, todėl turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų. Esant nurodytoms aplinkybėms, atsižvelgiant į tai, kad prašoma priteisti palūkanų suma (433,43 EUR) yra panašaus dydžio kaip ir pagrindinės skolos suma (434,43 EUR), bei į tai, kad ieškovas prašomo priteisti palūkanų dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, palūkanų dydis mažintinas iki 50 proc. skolos sumos, t.y. iki 217,22 EUR sumos, kuri pripažintina atitinkančia įstatymo keliamus reikalavimus bei šalių interesų pusiausvyrą, todėl priteistina, kaip ir 84,01 EUR palūkanų, apskaičiuotų iki kredito grąžinimo termino (CK 1.5 str., 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.), kita reikalavimo dėl palūkanų priteisimo dalis atmestina.

13Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 735,66 EUR sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2016-04-25, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

14Ieškinį tenkinant iš dalies (ieškinys tenkinamas - 77 proc., atmetamas - 23 proc.), paskirstytinos bylinėjimosi išlaidos: iš atsakovo ieškovui priteistina 16,17 EUR žyminio mokesčio (21 EUR x 77 proc.) (CPK 93 str.). Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš šalių nepriteisiamos, nes jų suma (2,44 EUR) yra mažesnė už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos finansų ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministrų 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 142, 270, 285, 286, 287 straipsniais,

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo V. K., asmens kodas ( - ) ieškovo UAB „4finance“, įmonės kodas 301881644, naudai: 434,43 EUR skolą, 301,23 EUR palūkanų, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 735,66 EUR sumą už laikotarpį nuo 2016-04-25 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 16,17 EUR žyminio mokesčio.

18Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

19Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Utenos rajono apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2-3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Šis terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, kad jis praleistas dėl svarbių priežasčių, tačiau prašymas atnaujinti praleistą pareiškimo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip trys mėnesiai nuo sprendimo už akių priėmimo dienos.

20Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant per Utenos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai