Byla e2S-83-425/2017
Dėl bendravimo tvarkos su vaiku nustatymo po santuokos nutraukimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Laimantas Misiūnas

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės J. B. atskirąjį skundą dėl Rokiškio rajono apylinkės teismo 2016 m. spalio 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-1378-762/2016 pagal ieškovo D. B. prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo civilinėje byloje ieškovo D. B. ieškinį atsakovei J. B. dėl bendravimo tvarkos su vaiku nustatymo po santuokos nutraukimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Ieškovas D. B. 2016-04-22 prašė teismo išduoti vykdomąjį raštą pagal Rokiškio rajono apylinkės teismo 2016-03-18 nutartimi patvirtintą taikos sutartį dėl bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo. Nurodė, jog vaiko motina J. B. nesilaiko taikos sutartyje numatytos tvarkos.
 1. 2016-10-05 teismui pateiktuose paaiškinimuose D. B. paaiškino, kad šiuo metu atsakovė tinkamai vykdo teismo nutartimi patvirtintos taikos sutarties sąlygas ir nurodė nebepalaikąs savo prašymo išduoti vykdomąjį raštą ir prašė jo netenkinti.

6II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

7

 1. Rokiškio rajono apylinkės teismas 2016 m. spalio 14 d. nutartimi ieškovo D. B. prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo paliko nenagrinėtu.
 1. Nustatė, kad šalims gera valia vykdant jų sudarytos taikos sutarties sąlygas, nėra pagrindo išduoti vykdomąjį raštą pagal 2016-03-18 Rokiškio rajono apylinkės teismo nutartimi patvirtintą taikos sutartį dėl bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo. Teismas sprendė, kad D. B. iš esmės atsiėmė savo prašymą, o atsakovės atstovas posėdžio metu tam neprieštaravo, todėl ieškovo prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo palikto nenagrinėtu.
 1. Nurodė, jog iš esmės ginčas tarp D. B. ir J. B. kilo būtent dėl nustatytos bendravimo su jų vaiku tvarkos laikymosi, dėl šalių negebėjimo patiems geranoriškai susitarti, kaip ir kokia tvarka bus bendraujama su jų vaiku, bendradarbiauti vykdant jų pačių sudarytos taikos sutarties sąlygas, ieškoti kompromiso ar pasinaudoti alternatyviais ginčo sprendimo būdais.
 1. Darė išvadą, kad abi šalys yra prisidėjusios prie buvusio nesutarimo dėl bendravimo su vaiku ir nepagrįsta teigti, jog bylinėjimosi išlaidos šioje byloje susidarė būtent tik dėl netinkamo D. B. elgesio, todėl J. B. prašymas priteisti iš D. B. jos patirtas bylinėjimosi išlaidas netenkino.

8III. Atskirojo skundo teisiniai argumentai

9

 1. Atskiruoju skundu atsakovė J. B. prašo panaikinti Rokiškio rajono apylinkės teismo 2016 m. spalio 14 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo D. B. prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo atmesti ir priteisti iš ieškovo atsakovės naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 1. Nurodo, kad teismo posėdžio metu ieškovas prašė jo paties prašymo dėl vykdomojo rašto išdavimo netenkinti, nes jam jo nereikia, todėl teismas neturėjo pagrindo palikti ieškovo prašymą nenagrinėtu. Tvirtina, jog ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad atsakovė nesilaiko šalių pasirašytos taikos sutarties nuostatų, pats prašė netenkinti prašymo dėl vykdomojo rašto išdavimo, todėl teismas turėjo atmesti ieškovo prašymą.
 1. Teigia, jog atsakovė su atskiruoju skundu kreipėsi tik dėl nepagrįstai priimtos žodinės nutarties dėl vykdomojo rašto išdavimo. Pažymi, kad atsakovė buvo priversta dalyvauti procese, įrodinėti, jog procesas užvestas nepagrįstai, todėl teikė savo rašytinius paaiškinimus, buvo priversta naudotis advokato teisinėmis paslaugomis, todėl mano, jog jos patirtos bylinėjimosi išlaidos turi būti priteistos iš ieškovo.

10Teismas

konstatuoja:

Atskirasis skundas atmestinas.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12

 1. Nustatyta, kad Rokiškio rajono apylinkės teismas 2016-03-17 priėmė nutartį civilinėje byloje Nr. e2-59-504/2016, kuria patvirtino tarp D. B. ir J. B. sudarytą taikos sutartį dėl bendravimo su nepilnamečiu sūnumi B. B. (gim. (duomenys neskelbtini) Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, D. B. 2016-04-22 pateikė prašymą išduoti vykdomąjį raštą pagal 2016-03-17 nutartimi patvirtintą taikos sutartį dėl bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo, nes J. B. nevykdo taikos sutarties sąlygų (Civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 179 str. 3 d.).
 1. CPK 646 straipsnio 3 dalis reglamentuoja vykdomojo rašto išdavimo tvarką, kai nevykdoma teismo patvirtinta taikos sutartis. Teismas, ištyręs šalių nurodytas aplinkybes ir pateiktus įrodymus apie taikos sutarties sąlygų vykdymą, dėl neįvykdytos taikos sutarties dalies išduoda vykdomąjį raštą arba atsisako jį išduoti.
 1. Apeliantė teigia, jog teismas turėjo pagrindą ne palikti ieškovo prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo nenagrinėtu, o jį atmesti, nes ieškovas prašė netenkinti jo prašymo.
 1. Susipažinęs su 2016-10-11 teismo posėdžio garso įrašu, apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantės teiginiais, kad teismo posėdžio metu ieškovas D. B. nurodė, jog jam nebereikia vykdomojo rašto, tačiau tokį ieškovo veiksmą nevertina kaip prašymo dėl vykdomojo rašto išdavimo atsiėmimą (CPK 185 str.). Pagal CPK 137 straipsnio nuostatas, teismas nutartimi patvirtina ieškovo ieškinio atsiėmimą, palikdamas ieškinį nenagrinėtu. Nagrinėjamu atveju, ieškovas D. B. teismui patvirtino išnykus pagrindui prašyti išduoti vykdomąjį raštą, tačiau neteigė atsiimąs savo prašymą.
 1. Kaip jau minėta, teismas, ištyręs aplinkybes ir įrodymus apie teismo patvirtintos taikos sąlygų vykdymą, dėl neįvykdytos taikos sutarties dalies išduoda vykdomąjį raštą arba atsisako išduoti. 2016-10-11 teismo posėdžio metu tiek ieškovas D. B., tiek atsakovės J. B. atstovas patvirtino, kad 2016-03-17 nutartimi patvirtinta taikos sutartis dėl bendravimo su nepilnamečiu vaiku tvarkos nustatymo vykdoma, nebeliko kliūčių sutarties sąlygoms vykdyti, todėl pirmosios instancijos teismui buvo pagrindas palikti ieškovo prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo palikti nenagrinėtu (CPK 185 str.). Pažymėtina ir tai, jog teismas nekonstatavo, jog atsakovė J. B. vykdo 2016-03-17 taikos sutarties sąlygas, kas būtų pagrindu atsisakyti tenkinti ieškovo prašymą ir neišduoti vykdomąjį raštą.
 1. Vertinant atskirojo skundo teiginius dėl įrodinėjimo pareigos, šiuo atveju, apeliacinės instancijos teismas nurodo, jog pareiga paneigti ieškovo D. B. teiginius dėl nevykdomų teismo nutartimi patvirtintos taikos sutarties sąlygų tenka atsakovei J. B. (CPK 12 str., 178 str.). Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad apeliantė iš esmės nepaneigė ieškovo nurodytų aplinkybių dėl sudarytų kliūčių jam bendrauti su savo sūnumi, juo labiau 2016-10-10 teismui teiktuose paaiškinimuose nurodė, kad šiuo metu nekyla esminių problemų dėl taikos sutarties dėl bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo nuostatų laikymosi. Tai, kad, remiantis apeliantės teiginiais, ieškovas pats nepranešęs atsakovei, neatvyko pasiimti vaiko bendravimui, nepatvirtina atsakovę laikiusis taikos sutarties sąlygų pagal ieškovo nurodytas aplinkybes (CPK 178 str., 185 str.).
 1. Apeliantė J. B. prašo priteisti jos patirtas bylinėjimosi išlaidas, nes naudojosi atstovo – advokato paslaugomis. Iš civilinės bylos Nr. e2-59-504/2016 medžiagos matyti, jog 2016-04-22 ieškovas D. B. pateikė teismui prašymą išduoti vykdomąjį raštą J. B. nevykdant taikos sutarties sąlygų, o 2016-05-30 J. B. pateikė prašymą išduoti vykdomąjį raštą D. B. nevykdant teismo nutartimi patvirtintos taikos sutarties sąlygų. Šiuo atveju, teismas teisingai įvertino šalių elgesį ir pagrįstai padarė išvadą pačioms šalims iniciavus ginčą dėl vykdomojo rašto išdavimo ir dėl tokių veiksmų patyrus bylinėjimosi išlaidas (CPK 185 str.). Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis atskirajame skunde išdėstytais motyvais dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagrįstumo, neturi pagrindo naikinti skundžiamą nutartį ir tenkinti apeliantės prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš ieškovo, nes pakankamais ir leistinais įrodymais neįrodė ieškovui nepagrįstai kreipųsis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo (CPK 12 str., 178 str., 185 str.).
 1. Dėl paminėto nėra pagrindo panaikinti skundžiamą nutartį (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

14Rokiškio rajono apylinkės teismo 2016 m. spalio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai