Byla 2-302-109/2008
Dėl 171122,67 Lt nuostolių atlyginimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Birutė Bobrel, sekretoriaujant Vaidai Stankevičiūtei, dalyvaujant ieškovei J. O. , jos atstovui advokatui K. J. , atsakovo UAB “Vanesos statyba“ atstovui advokatui Gintarui Dapkevičiui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės J. O. ieškinį atsakovui UAB “Vanesos statyba“ dėl 171122,67 Lt nuostolių atlyginimo ir

Nustatė

2ieškovė J. O. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo UAB ”Vanesos statyba” 166715 nuostolių, 4407,67 Lt palūkanų ir visas turėtas bylinėjimosi išlaidas ( b.l. 2-8).

3Bylos nagrinėjimo metu šalys pateikė teismui 2008-03-27

4sudarytą taikos sutartį, kurią prašo patvirtinti ir civilinę bylą nutraukti.(2 t. b.l. 104).

5Prašymas tenkintinas.

6CPK 42 straipsnis numato šalių procesines teises ir pareigas. Šio straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šalys gali užbaigti bylą taikos sutartimi.

7Pagal CPK 140 straipsnio 3 dalį šalys bet kurioje proceso stadijoje gali baigti bylą taikos sutartimi. Rašytinis šalių taikos sutarties tekstas yra prijungtas prie bylos, o žodinis pareiškimas įrašytas į teismo posėdžio protokolą ir šalių pasirašytas.

8Kaip žinoma, taikos sutartimi laikomas sandoris, kuriuo šalys, darydamos viena kitai nuolaidas, iš naujo nustato civilines teises ir pareigas bei likviduoja tarp jų kilusį ginčą. Sudarydamos taikos sutartį, šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą. Tokia sutartimi realizuojamas šalių dispozityvumo principas, teisė įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialinėmis ir procesinėmis teisėmis.

9Nagrinėjamoje byloje ieškovė J. O. ir atsakovas UAB ”Vanesos statyba”pateikė teismui tvirtinti paminėtą 2008-03-27 sudarytą taikos sutartį (b.l. 104), kurioje šalys patvirtino, jog jų valia yra taikiai baigti kilusius civilinius ginčus, kad joms žinomos tokios sutarties patvirtinimo pasekmės, taip pat yra žinoma, jog patvirtinta taikos sutartis turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas.(2 t., b.l. 103, 104, CPK 294 str. 2 d.).

10Teismas sprendžia, kad pateikta tvirtinti taikos sutartis išreiškia šalių valią taikiai išspręsti šioje byloje kilusį ginčą bei paskirstyti turėtas bylinėjimosi išlaidas, neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, todėl tvirtintina ieškovės su atsakovu 2007 m. kovo 27 d. sudaryta taikos sutartis joje nurodytomis sąlygomis ir civilinė byla nutrauktina. (CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p. CK 6.983 str.,6.985 str.).

11CPK 87 str. 2 dalis numato, kad jeigu šalys sudarė taikos sutartį, gražinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio.

12Ieškovė paduodama ieškinį 2007-05-11 mokėjimo nurodymu Nr. 25, kontrolinis Nr. 202912703, sumokėjo 4422,45 Lt žyminio mokesčio (b.l. 49), todėl patvirtinus taikos sutartį, ieškovei grąžintina 3316,84 Lt šio mokesčio,(CPK 80 str. 1 d. 1 p ., 87 str. 2 d., 3d.). Kaip ir sulygta taikos sutartyje, iš ieškovės priteistina 21,60 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. (CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 p., 94 str. 2 d.).

13Teismas vadovaudamasis LR CPK 293 str. 1 d. 5 p., 291 str., 292 str., 294 str., 295 str., 335 str. teismas,

Nutarė

14patvirtinti ieškovės– J. O. , asmens kodas ( - ) gyv. Kuršių g.36-1, Kaunas, ir atsakovo – UAB „Vanesos statyba“, įmonės kodas 300053397, buveinės adresas Vaižganto g. 11, LT-44225 Kaunas, atstovaujama advokato Gintaro Dabkevičiaus, veikiančio pagal atstovavimo sutartį, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, 2008 m. kovo 27 d., sudarytą taikos sutartį (toliau vadinamą Sutartimi) Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr.2-302-109/2008 šiomis sąlygomis:

  1. Ieškovė J. O. atsisako visų ieškinyje išdėstytų savo reikalavimų dėl nuostolių atlyginimo.
  2. Atsakovas UAB „Vanesos statyba“ įsipareigoja per 15 (penkiolika) dienų nuo teismo nutarties, patvirtinančios šios taikos sutarties sudarymą, priėmimo dienos sumokėti ieškovei J. O. 90000,00 Lt (devyniasdešimt tūkstančių litų), atliekant bankinį mokėjimo pavedimą į ieškovės J. O. banko sąskaitą Nr.LT547044060003954301, AB SEB bankas, banko kodas 70440.
  3. Teismo išlaidas apmoka Ieškovė J. O. .
  4. Kiekvienai iš Šalių bylinėjimosi ir kitos išlaidos nepriteisiamos, nes Šalys tokių pretenzijų nereiškia ir aptartas išlaidas prisiima sau.
  5. Ieškovė J. O. , vadovaujantis LR CPK 87 str. 2 dalimi, prašo grąžinti 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio, t.y. 3316,84 litus (4422,45 Lt x 75 %).
  6. Ši taikos sutartis įsigalioja nuo jos patvirtinimo Kauno apygardos teisme dienos.

15Įpareigoti Kauno apskrities VMI grąžinti ieškovei J. O. , asmens kodas ( - ) gyv. Kuršių g.36-1, Kaunas 3316,84 Lt žyminio mokesčio, sumokėto 2007-05-11 mokėjimo nurodymu Nr. 25, kontrolinis Nr. 202912703,

16Iš ieškovės J. O. priteisti valstybei 21,60 Lt dydžio išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios instancijos teisme.

17Civilinę bylą Nr. 2-1305-109/2007 nutraukti.

18Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai