Byla 2-3472-886/2013
Dėl nuomos sutarties pripažinimo ilgalaike ir savivaldybės tarybos sprendimo dalies pripažinimo negaliojančiu

1Kauno apylinkės teismo teisėja Laima Kriaučiūnaitė, sekretoriaujant Dovilei Adžgauskaitei, dalyvaujant atsakovo Kauno miesto savivaldybės atstovei Editai Mikuličiūtei, viešame parengiamajame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Kauno advokatų kontoros ieškinį atsakovui Kauno miesto savivaldybei dėl nuomos sutarties pripažinimo ilgalaike ir savivaldybės tarybos sprendimo dalies pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

2Ieškovas Kauno advokatų kontora patikslintu ieškiniu (2 t. 23-27 b.l.) prašo: 1) nustatyti, kad su atsakovu Kauno miesto savivaldybe sudaryta 1997-04-15 nuomos sutartis yra ilgalaikė; 2) pripažinti negaliojančiu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012-03-15 sprendimą Nr. T-131 „Dėl nuomos sutarčių su Kauno advokatų kontora nutraukimo“ dėl 188,67 kv.m patalpų, esančių J. Gruodžio g. 16, Kaune.

3Teismas pažymi, kad pagal Advokatūros įstatymo 21 straipsnį advokatai gali pasirinkti tik vieną veiklos formą: 1) veikdami individualiai; 2) partnerystės pagrindais, neįsteigus juridinio asmens; 3) įsteigdami juridinį asmenį – advokatų profesinę bendriją. Atsižvelgdamas į advokatų profesinės veiklos teisinį reglamentavimą, Kauno apylinkės teismas 2013 m. balandžio 17 d. nutartimi ieškovui Kauno advokatų kontorai nustatė 7 dienų terminą pašalinti ieškinio ir patikslinto ieškinio trūkumus: pateikti ieškinį, pasirašytą visų advokatų, šiuo metu partnerystės (jungtinės veiklos) pagrindais veikiančių Kauno advokatų kontoroje; pateikti įrodymus, patvirtinančius: 1) kad šių advokatų veiklos forma yra partnerystės pagrindais Kauno advokatų kontoroje; 2) kad apie jų veiklos formą ir darbo vietą įstatymo nustatyta tvarka yra pranešta Lietuvos advokatūrai. Jei Kauno advokatų kontoros veiklos forma yra profesinė bendrija - pateikti įrodymus, kad ši advokatų kontora yra įregistruota Juridinių asmenų registre, ir kontoros vadovo įgalinimus patvirtinančius įrodymus. Ieškovui išaiškinta, kad nustatytu terminu nepašalinus šioje nutartyje nurodytų trūkumų, ieškinys bus paliktas nenagrinėtas (CPK 296 straipsnio 1 dalies 12 punktas), o patikslintas ieškinys bus laikomas nepaduotu ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui (2 t. 31-32 b.l.).

4Iš Lietuvos advokatūros gautais duomenimis nustatyta, kad: 1) šiuo metu Kauno advokatų kontoroje (J. Gruodžio g. 16, Kaunas) partnerystės pagrindais dirba keturi advokatai: Giedrė Kazakevičienė, Janina Argustaitė, Darius Jurgutis ir Algirdas Girdutis Šalavka (2 t. 51-52 b.l.); 2) advokatas A. G. Šalavka yra pateikęs prašymą dėl darbo vietos pakeitimo, šis klausimas Lietuvos advokatūroje dar neišspręstas (2 t. 51 b.l.); 3) advokatas A. A. Palijanskas yra pasirinkęs individualios veiklos formą ir įkūręs savo darbo vietą adresu P. Lukšio g. 8-31, Kaunas, ši darbo vieta 2012-10-25 įregistruota Lietuvos advokatūroje (2 t. 47-50 b.l.).

5Kauno apylinkės teismo 2013-04-17 nutartis dėl ieškinio trūkumų šalinimo įteikta visiems Kauno advokatų kontoros advokatams (informacinis lapas - 1 t. 1 b.l., 2 t. 37, 44, 45 b.l.). Trys iš jų – G. Kazakevičienė, A. G. Šalavka ir D. Jurgutis – yra pateikę atsisakymus įstoti šioje byloje ieškovais arba trečiaisiais asmenimis (2 t. 38, 39 ir 68 b.l.). Advokatei J. Argustaitei pasiūlymas įstoti byloje ieškove įteiktas 2013-04-29, tačiau jokio atsakymo teismui nepateikta.

6Teisme 2013-04-29 gautas advokatės J. Argustaitės pareiškimas dėl ieškinio trūkumų šalinimo, kuriame nurodyta, kad iki parengiamojo teismo posėdžio pradžios (2013-04-29 9 val.) dėl advokatų užimtumo kitose bylose neužteko laiko pašalinti ieškinio trūkumus, ir kad nutartyje nurodytus trūkumus pašalins paskutinę termino dieną, t.y. 2013-04-29.

7Kauno apylinkės teismas, 2013 m. balandžio 29 d. parengiamojo teismo posėdžio metu, atsižvelgęs į tai, kad advokatei J. Argustaitei nutartis dėl ieškinio trūkumų šalinimo įteikta 2013-04-22, ir dar nėra pasibaigęs 7 dienų terminas trūkumų šalinimui, suteikdamas galimybę ieškovui įvykdyti nutartį dėl trūkumų šalinimo, paskelbė pertrauką iki 2013-05-02 14 val. (CPK 1621 straipsnio 2 dalis). Teismas 2013-04-29 raštu išaiškino advokatei J. Argustaitei teisę įstoti šioje byloje ieškove, šis raštas ir teismo šaukimas į 2013-05-02 14 val. posėdį advokatei J. Argustaitei įteiktas asmeniškai 2013-04-29, tą patvirtina teismo šaukimo įteikimo pažyma.

8Į parengiamąjį teismo posėdį 2013-04-29 9 val. neatvyko nei vienas Kauno advokatų kontoros advokatas, nors apie teismo posėdžio datą, laiką ir vietą pasirašytinai buvo pranešta, atidėjus 2013-03-21 parengiamąjį teismo posėdį (2 t. 17 b.l.). Advokatė Janina Argustaitė, vienintelė Kauno advokatų kontoros advokatė, turinti teisinį suinteresuotumą šios bylos baigtimi, apie posėdžio datą, laiką ir vietą informuota jai asmeniškai įteiktu teismo šaukimu, neatvyko į posėdį, kuris po pertraukos buvo tęsiamas 2013-05-02 14 val. ir nepateikė jokio atsakymo į teismo pasiūlymą įstoti šioje byloje ieškove. Prašymų atidėti bylos nagrinėjimą ar pareiškimų dėl neatvykimo priežasčių negauta. Šios aplinkybės sudaro pagrindą ieškinį palikti nenagrinėtu (CPK 246 straipsnio 1 dalis).

9Teismas konstatuoja, kad savarankišką pagrindą palikti ieškinį nenagrinėtu sudaro ir kita aplinkybė: ieškovas neįvykdė 2013-04-17 nutarties nurodymų ir nepašalino šioje nutartyje nurodytų ieškinio trūkumų (CPK 296 straipsnio 1 dalies 11 punktas). Remiantis Advokatūros įstatymo 21 straipsnio 2 punktu, Kauno advokatų kontoroje dirbantys advokatai veikia partnerystės pagrindais, neįsteigus juridinio asmens, todėl teismui teikiamas ieškinys (patikslintas ieškinys) privalėjo būti pasirašytas visų šios kontoros advokatų. Trims iš keturių Kauno advokatų kontoros advokatų atsisakius įstoti byloje ieškovais, ieškinį turėjo pasirašyti advokatė Janina Argustaitė, tačiau teisme negautas nei jos pačios pasirašytas ieškinys (patikslintas ieškinys), nei jos pareiškimas įstoti byloje ieškove. Neįvykdžius CPK 111 straipsnio 2 dalies 7 punkto reikalavimo (procesinis dokumentas turi būti pasirašytas), bylos nagrinėjimas negali būti tęsiamas.

10Civilinio proceso paskirtis - užtikrinti greitą ir teisingą ginčų išsprendimą, ginčijamų civilinių teisių ir pareigų nustatymą. Visi dalyvaujantys byloje asmenys, siekdami nepažeisti kitų, ypatingai priešingus interesus turinčių dalyvaujančių byloje asmenų teisių ir interesų, privalo savo procesinėmis teisėmis (teise reikšti prašymus, teikti įrodymus, apskųsti procesinius teismų sprendimus ir kt.) naudotis sąžiningai (CPK 42 straipsnio 5 dalis). CPK 7 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta dalyvaujančių byloje asmenų pareiga veikti už greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą. Ieškovo Kauno advokatų kontoros ir šios kontoros advokatės veiksmai prieštarauja civilinio proceso principams ir tikslams, pažeidžia CPK 7 ir 8 straipsniuose bei 42 straipsnio įtvirtintas šalies pareigas rūpinti greitu bylos ir sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis.

11Apibendrinant išdėstytus argumentus, atsižvelgus į tai, kad į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko ieškovas ir nepašalinti 2013-04-17 nutartyje nurodyti ieškinio trūkumai, ieškinys paliekamas nenagrinėtu (CPK 246 straipsnio 1 dalis, 296 straipsnio 1 dalies 11 punktas).

12Vadovaudamasi CPK 290-291 str., 246 str. 1 dalimi ir 296 str. 1 dalies 11 punktu,

Nutarė

13palikti nenagrinėtą ieškovo Kauno advokatų kontoros ieškinį, pareikštą atsakovui Kauno miesto savivaldybei dėl nuomos sutarties pripažinimo ilgalaike.

14Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai