Byla 1-225-523/2016
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje Nr. 1-225-523/2016, ir susipažinęs su ikiteisminio tyrimo bylos medžiaga, kurioje Ž. P., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gimęs (duomenys neskelbtini), Lietuvos Respublikos pilietis, pagrindinio išsilavinimo, nevedęs, nedirbantis, gyvenantis (duomenys neskelbtini), kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalį

1Jurbarko rajono apylinkės teismo teisėjas Arūnas Bacevičius, išnagrinėjęs Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokurorės Dangiros Vidutienės pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje Nr. 1-225-523/2016, ir susipažinęs su ikiteisminio tyrimo bylos medžiaga, kurioje Ž. P., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, pagrindinio išsilavinimo, nevedęs, nedirbantis, gyvenantis ( - ), kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalį.

2Teismas

Nustatė

3Ž. P. 2016 m. gruodžio 12 d., apie 15 val. 00 min., ( - ), savo namuose, tarpusavio konflikto dėl asmeninių priežasčių metu, tyčia suėmęs ranka savo mamai N. M. P., t. y. šeimos nariui, už veido skruostų srityje, sukiojo galvą į šonus, tuo sukeldamas nukentėjusiajai fizinį skausmą.

4Ž. P. kaltė grindžiama šiais byloje esančiais įrodymais: kaltinamojo parodymais, kuriais jis visiškai prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir paaiškino, kad gyvena kartu su savo mama N. M. P., dažnai būna girtas, triukšmauja, pykstasi su savo mama. 2016-12-12, būdamas girtas, namuose susipyko su mama, pagriebė jai už veido per skruostus ir suspaudęs pasukiojo jos galvą į šonus. Nuoširdžiai gailisi dėl savo elgesio (b. l. 16-17), nukentėjusiosios N. M. P. parodymais, kuri paaiškino, kad 2016-12-12, apie 15.00 val., namuose, esančiuose ( - ), jos sūnus Ž. P. pradėjo ją vadinti necenzūriniais žodžiais, priėjo prie jos, sugriebė jai už žandikaulio ir pradėjo jį sukti, dėl ko ji patyrė fizinį skausmą (b. l. 9, 11).

5Atsižvelgiant į faktines aplinkybes, darytina išvada, kad kaltinamojo veiksmai – sugriebimas už skruostų ir galvos sukiojimas sukėlė nukentėjusiajai fizinį skausmą. Todėl konstatuotina, kad kaltinamojo veiksmuose yra Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 140 straipsnio 2 dalyje numatyto nusikaltimo sudėties požymiai.

6Ž. P. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

7Kaltinamasis neteistas (b. l. 18), turi galiojančių administracinių nuobaudų (b. l. 19-27).

8Kaltinamajam Ž. P. už nusikalstamą veiką, numatytą BK 140 straipsnio 2 dalyje, siūloma skirti 6 (šešis) mėnesius viešųjų darbų, įpareigojant per šį laikotarpį neatlygintinai dirbti po 30 (trisdešimt) valandų per mėnesį visuomenės labui. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir galutinę bausmę skirti 4 (keturis) mėnesius viešųjų darbų, įpareigojant per šį laikotarpį neatlygintinai dirbti po 30 (trisdešimt) valandų per mėnesį visuomenės labui.

9Teismas, skirdamas Ž. P. bausmę, atsižvelgia į nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį (padarytas nesunkus nusikaltimas), į kaltinamojo asmenybę, į jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę (prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi), į nukentėjusiosios amžių. Teismas sprendžia, kad viešųjų darbų bausmės skyrimas atitiks bausmės paskirčiai keliamus tikslus. Kaltinamasis sutinka, jog jam būtų paskirta viešųjų darbų bausmė (b. l. 36-38).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu, teismas

Nutarė

11Ž. P. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 140 straipsnio 2 dalyje, ir skirti bausmę 6 (šešis) mėnesius viešųjų darbų, įpareigojant per šį laikotarpį neatlygintinai dirbti po 30 (trisdešimt) valandų per mėnesį visuomenės labui. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, bausmę sumažinti vienu trečdaliu (2 mėnesiais) ir galutinę bausmę skirti 4 (keturis) mėnesius viešųjų darbų, įpareigojant per šį laikotarpį neatlygintinai dirbti po 30 (trisdešimt) valandų per mėnesį visuomenės labui.

12Vadovaujantis BK 66 straipsniu, BPK 140 straipsnio 9 dalimi į paskirtos bausmės laiką įskaityti laikino sulaikymo laiką nuo 2016-12-13 18.30 val. iki 2016-12-14 15.09 val., t. y. 1 (vieną) dieną, ją prilyginant 6 (šešioms) viešųjų darbų valandoms.

13Baudžiamojo įsakymo nuorašą nedelsiant išsiųsti Ž. P. ir N. M. P..

14Išaiškinti Ž. P., kad nesutikdamas su teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme, per keturiolika dienų nuo šio dokumento gavimo jis turi teisę paduoti Jurbarko rajono apylinkės teismui prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme. Jei jis šia teise nepasinaudoja, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas. Tuo atveju, jei pagal kaltinamojo reikalavimą surengiamas bylos nagrinėjimas teisme, išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas gali paskirti kitos rūšies (švelnesnę ar griežtesnę) ar dydžio bausmę, negu buvo paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu.

15Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.