Byla 1-490-448/2016

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Asta Jakučiūnienė išnagrinėjo Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokuroro Ineto Volungevičiaus pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje, kurioje R. M., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis ( - ), nevedęs, nedirbantis, teistas 2001 m. kovo 2 d. Alytaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 271 straipsnio 3 dalį, paskirta 2 metų laisvės atėmimo bausmė su ¼ turto dalies konfiskavimu, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 22 straipsnio 2 dalyje, 178 straipsnio 4 dalyje.

2Teismas

Nustatė

3R. M. 2016 m. rugsėjo 29 d. iš Alytaus r. sav., Vaikantonių k. esančio uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Daugų žuvis“ priklausančio tvenkinio Nr. 4 vienu tinklu pasikėsino pagrobti 113,40 Eur vertės 31 karpį, kurių bendras svoris 37,80 kg, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, nes 2016 m. rugsėjo 29 d. 15 val. policijos pareigūnai tvenkinio pakrantėje rado ir paėmė maišą su 31 žuvimi.

4Apklaustas įtariamuoju, R. M. parodė, kad savo kaltę pripažįsta pilnai. Nurodė, kad 2016 m. rugsėjo 28 d. sugalvojo pasigauti žuvies iš Vaikantonių kaime esančio tvenkinio, nes buvo girdėjęs, kad daug kas iš šio tvenkinio jas gaudo. Jis nežinojo, ar tvenkinys privatus, ar priklauso kokiai nors bendrovei. Kadangi turėjo savo tinklą, 2016 m. rugsėjo 28 d. vakare jis tvenkinyje pastatė tinklą, paliko jį nakčiai ir grįžo į Alytų pas savo brolį Raimundą, gyvenantį ( - ). 2016 m. rugsėjo 29 d. ryte nuėjo pas ( - ) gyvenantį kaimyną D. J. ir paprašė nuvežti jį į Vaikantonių kaimą, už tai pažadėjo jam atsilyginti žuvimi. Nesakė D. J., kad žada traukti tinklus, sakė, kad jam reikia nuvykti pas draugę Virginiją. D. J. nuvežė į Vaikantonių kaimą. D. J. nuvažiavo į toliau esančią negyvenamą sodybą pasirinkti obuolių. R. M. nuėjo prie tvenkinio ir ištraukė tinklą su žuvimis-karpiais. Kiek ten jų buvo, neskaičiavo. Šį tinklą su žuvimis jis sudėjo į su savimi atsineštą polietileninį maišą, du karpius pasiėmė duoti D. J.. Tuo metu išgirdo, kad atvažiuoja automobilis, todėl maišą paslėpė krūmuose netoli keliuko, o pats pasiėmė maišelį su dviem karpiais ir nubėgo į sodybą, kurioje obuolius rinko D. J.. Daniui numetė maišelį su dviem karpiais ir pasakė, kad čia už tai, jog jį atvežė, o pats nubėgo pas savo draugę Virginiją ir ten su ja gėrė degtinę. Kadangi išgėrė daug degtinės, tiksliai neatsimena, kas vyko vėliau, pamena tik, kad Danius parvežė jį į Alytų (bylos lapai (toliau – b. l.) 50 – 51).

5Be kaltinamojo parodymų, jo kaltę patvirtina ir byloje surinkti bei žemiau aptariami įrodymai.

62016 m. rugsėjo 29 d. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio vyresniojo tyrėjo G. G. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad 2016 m. rugsėjo 29 d. apie 9 val. į Alytaus apskrities VPK atėjo nenorėjęs prisistatyti asmuo ir nurodė, kad 2016 m. rugsėjo 29 d. apie 12 val. automobiliu „VW Passat“, valstybinio numerio ženklas ( - ) asmenys vyks vogti-gaudyti tinklais žuvų iš Alytaus r. sav., Vaikantonių k. esančių tvenkinių. Gauta informacija buvo perduota UAB „Daugų žuvis“ direktoriui G. K.. Apie 14 val. paskambino UAB „Daugų žuvis“ direktoriaus pavaduotojas R. V., kuris pranešė, kad automobilis „VW Passat“, valstybinio numerio ženklas ( - ) stovi Vaikantonių k. netoli UAB „Daugų žuvis“ tvenkinių. Tuomet G. G. kartu su pareigūnu R. T. nuvyko į Vaikantonis. Apie 14 val. 30 min. R. V. telefonu informavo, kad minėtas automobilis nuvažiavo į netoliese esančios sodybos kiemą, o prie vieno tvenkinio kranto vaikšto vyras ir neša raudonos spalvos krepšį. Atvykę pareigūnai pamatė du besistumdančius vyrus. Kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo R. V. ir galimai žuvis gaudęs D. J.. R. V. paaiškino, kad šį asmenį jis matė prie tvenkinio ir šis asmuo kažką paslėpė krūmuose, o šalia kapinių paslėpė raudoną krepšį. R. V. prie kapinių rado raudoną krepšį, kuriame buvo dvi žuvys. Tuomet jie visi nuėjo prie tvenkinio kranto, kur krūmuose rado baltos spalvos krepšį su žuvims. Žuvys buvo įsipainiojusios į žvejybinį tinklą. Rastas maišas su žuvimis buvo perduotas R. V.. Rastos žuvys buvo suskaičiuotos ir pasvertos D. J. akivaizdoje, iš viso buvo 31 žuvis, kurių bendras svoris 37,80 kg (b. l. 1).

7Iš 2016 m. rugsėjo 29 d. UAB „Daugų žuvis“ pareiškimo matyti, kad dėl žuvies vagystės iš bendrovei priklausančio tvenkinio Nr. 4 bendrovei buvo padaryta 113,40 Eur turtinė žala (b. l. 2).

8Iš 2016 m. rugsėjo 29 d. apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėta ir užfiksuota įvykio vieta-tvenkinio, esančio Alytaus r. sav., Vaikantonių k., pakrantė. Apie 20 metrų nuo šio tvenkinio esančiuose krūmuose buvo rastas baltos spalvos maišas, kuriame buvo 29 karpiai su tinklu, žuvys buvo įsipainiojusios į žvejybinį tinklą. Prie žvejybinio tinklo pririšta plytos dalis. Visi maiše rasti karpiai ir tinklas buvo perduoti R. V. svėrimui. Pasvėrus žuvis, nustatyta, kad bendras žuvų svoris yra 37,80 kg. Po apžiūros paimtas žvejybinis tinklas su pririštu plytos gabalu perduotas saugoti Alytaus apskrities VPK (b. l. 5 – 11, 22 – 23, 24).

9Liudytojas R. V., apklauitas ikiteisminio tyrimo metu, parodė, kad jis dirba UAB „Daugų žuvis“ generalinio direktoriaus pavaduotoju. 2016 m. rugsėjo 29 d. apie 12 val. 30 min. jam paskambino policijos pareigūnas G. G. ir pranešė, kad link UAB „Daugų žuvis“ tvenkinių nuvažiavo automobilis „VW Passat“, valstybinio numerio ženklas ( - ) kuriuo važiuojantys asmenys ruošiasi vogti žuvis. Gavęs šią informaciją, jis nuvyko apžiūrėti teritorijos. Ties UAB „Daugų žuvis“ priklausančiu tvenkiniu Nr. 4 (prie kapinių) pastebėjo minėtą automobilį. Jis nuvyko toliau nuo automobilio ir žiūronais stebėjo, kas vyksta. Tvenkinių teritorijoje pastebėjo einantį vyriškį, kuris, laikydamas rankoje krepšį, perlipo kapinių tvorą ir nuėjo link automobilio ir nuvažiavo link artimiausios sodybos. Liudytojas pranešė policijos pareigūnams ir pats nuvyko prie tos sodybos. Automobilis buvo tuščias, netoli kapinių buvo tas pats vyriškis su kitu piliečiu. Vienas iš asmenų, kaip vėliau paaiškėjo, buvo D. J., kuris laikė krepšį, tačiau jį numetė į krūmus. Apžiūrėjus numestą krepšį, jame rasti du karpiai. Vėliau krūmuose buvo rastas krepšys su tinklu ir jame įstrigusiais 29 karpiais. Viso buvo pavogta 31 žuvis, kurių bendras svoris 37,80 kg (b. l. 13 – 14).

10Liudytojas D. J., apklaustas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 80 straipsnio 1 punkto, 82 straipsnio 3 dalies pagrindais, parodė, kad 2016 m. rugsėjo 29 d. ryte pas jį į namus ( - ) atėjo buvęs kaimynas R. M. ir paprašė nuvežti jį pas jo draugę V., gyvenančią Vaikantonių k. Už tai, kad jį nuveš, R. M. pažadėjo atsiskaityti žuvimi. Kieno bus žuvis, R. M. jam nesakė. Liudytojas savo automobiliu „VW Passat“, valstybinio numerio ženklas ( - ) nuvežė R. M. į Vaikantonių kaimą, sustojo prie kapinių ir ten paleido R. M., o pats nuėjo į netoliese esančią negyvenamą sodybą pasirinkti obuolių. R. M. nesakė, ką jis žadėjo veikti ir kur eiti. R. M. nuėjo į tvenkinio pusę. Liudytojas pagalvojo, kad R. M. nueis pas savo draugę paimti žuvies, kurią jam žadėjo už atvežimą. Liudytojui berenkant obuolius, atbėgo R. M., padavė jam raudonos spalvos krepšelį, kuriame buvo du karpiai bei pasakė, kad čia už tai, kad jį atvežė. Nieko daugiau nesakęs, nubėgo link tvenkinių. Liudytojas atėjo prie kapinių, kur stovėjo jo automobilis, gautus du karpius padėjo prie tvoros, galvojo juos pasiimti vėliau, nes nenorėjo dėti į automobilį, kad jame nesmirdėtų žuvimi. Liudytojas planavo nuvažiuoti į netoliese esančią sodybą, kur jo manymu turėjo būti R. M.. Atvažiavęs į sodybą, pamatė, kad R. M. vartoja alkoholį sodybos name, todėl paliko automobilį kieme ir nuėjo link kapinių, norėdamas pasiimti ten paliktus du karpius. Jam priėjus prie kapinių, atvažiavo visureigis. Iš jo išlipęs vyras paklausė, kur žuvis, nuėjo prie kapinių tvoros ir paėmė minėtus du karpius. Labai greitai atvažiavo policijos automobilis. Policijos pareigūnams vyras pasakė, kad sulaikė žuvies vagį ir nurodė jį, t. y. D. J.. D. J. nesuprato, kodėl yra neteisingai kaltinamas ir policijos pareigūnams pasakė, kad atvyko tik aplankyti kapų. Policijos pareigūnai kartu su vyru liepė D. J. eiti su jais ieškoti pavogtos žuvies. Visi kartu jie ieškojo žuvies aplink tvenkinį, vėliau kažkas iš tvenkinių darbininkų rado baltos spalvos maišą su tinklu ir žuvimis jame. D. J. kartu su policijos pareigūnais ir nuvyko į UAB „Daugų žuvis“ sandėlius, ten darbuotojas pasvėrė rastas žuvis. Iš viso su maišelyje buvusiais dviem karpiais ir baltame maiše buvusiais karpiais buvo suskaičiuotas 31 karpis, kurių bendras svoris 37,80 kg. Nurodo, kad jis žuvies nevogė, kad R. M. žada vogti žuvį, nežinojo. R. M. nesakė D. J., kad žuvis, kurią jis žadėjo jam už atvežimą, yra vogta (b. l. 20 – 21).

11Prokuroras teismui pateikė pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu.

12Prokuroro pareiškimas tenkintinas.

13Protokole, kurį pasirašė kaltinamasis R. M., jam buvo išaiškinta baudžiamojo įstatymo numatyta galimybė procesą užbaigti teismo baudžiamuoju įsakymu. R. M. susipažino su šio proceso tvarka ir pasekmėmis, pasekmes suprato. Jis sutiko, kad prokuroras kreiptųsi į teismą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu. Kaltinamasis sutiko ir su prokuroro pasiūlyta laisvės apribojimo bausme bei jos dydžiu (b. l. 54).

14Prokuroro pareiškimo rezoliucinėje dalyje nurodyta, kad R. M. turi būti pripažintas kaltu pagal BK 22 straipsnio (pasikėsinimas padaryti nusikalstamą veiką) 2 dalį ir 178 straipsnio 4 dalį, tačiau iš teismui pateiktų bylos duomenų matyti, kad nurodant 22 straipsnio dalį, padarytas rašymo apsirikimas, nes veika turi būti kvalifikuojama pagal BK 22 straipsnio 1 dalį.

15R. M. padarė nusikalstamą veiką, kurią įstatymas priskiria baudžiamųjų nusižengimų kategorijai. R. M. praeityje yra teistas, baustas administracine tvarka, nedirbantis. R. M. atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai dėl jos gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra. R. M. skirtina prokuroro pasiūlyta laisvės apribojimo bausmė.

16R. M. baudžiamoji byla baigta supaprastinto proceso tvarka – teismo baudžiamuoju įsakymu, todėl jo atžvilgiu taikytinas BK 641 straipsnis ir jam paskirta bausmė mažintina vienu trečdaliu. Kadangi BK 48 straipsnio 2 dalis numato, kad laisvės apribojimo bausmės terminas skaičiuojamas metais ir mėnesiais, todėl aštuonių mėnesių laisvės apribojimo bausmę sumažinus vienu trečdaliu, kaltinamajam skiriamos galutinės bausmės dydis apvalinamas iki penkių mėnesių laisvės apribojimo bausmės. Toks galutinės bausmės paskyrimas kaltinamojo teisinės padėties nepablogins ir atitiks bausmės paskyrimo tikslus, numatytus BK 41 straipsnyje.

17Teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti-žvejybinis tinklas su pririštu raudonos spalvos plytos gabalu, kurie saugomi Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato aptarnavimo skyriuje, sunaikinami.

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 421 – 422 straipsniais,

Nutarė

19R. M. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 22 straipsnio 1 dalyje, 178 straipsnio 4 dalyje, ir jį nuteisti 8 (aštuonių) mėnesių laisvės apribojimo bausme, įpareigojant visos bausmės atlikimo metu būti namuose nuo 23 val. iki 5 val.

20Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, R. M. paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir nustatyti jam galutinę bausmę – 5 (penkių) mėnesių laisvės apribojimą, įpareigojant visos bausmės atlikimo metu būti namuose nuo 23 val. iki 5 val.

21Iki teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos R. M. palikti kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

22Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti-žvejybinį tinklą su pririštu raudonos spalvos plytos gabalu, saugomus Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato aptarnavimo skyriuje, po teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo, sunaikinti.

23Išaiškinti nuteistajam R. M., kad jis per 14 dienų nuo teismo baudžiamojo įsakymo nuorašo įteikimo dienos, nesutikdamas su bausmės paskyrimu, turi teisę paduoti teismui, priėmusiam teismo baudžiamąjį įsakymą, prašymą su reikalavimu surengti bylos nagrinėjimą teisme. Jei per 14 dienų toks prašymas nebus pateiktas, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisės ir bus vykdomas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.

24Teismo baudžiamojo įsakymo patvirtintą nuorašą įteikti nuteistajam R. M..

Proceso dalyviai
1. Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Asta Jakučiūnienė išnagrinėjo... 2. Teismas... 3. R. M. 2016 m. rugsėjo 29 d. iš Alytaus r. sav., Vaikantonių k. esančio... 4. Apklaustas įtariamuoju, R. M. parodė, kad savo kaltę pripažįsta pilnai.... 5. Be kaltinamojo parodymų, jo kaltę patvirtina ir byloje surinkti bei žemiau... 6. 2016 m. rugsėjo 29 d. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato... 7. Iš 2016 m. rugsėjo 29 d. UAB „Daugų žuvis“ pareiškimo matyti, kad dėl... 8. Iš 2016 m. rugsėjo 29 d. apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėta... 9. Liudytojas R. V., apklauitas ikiteisminio tyrimo metu, parodė, kad jis dirba... 10. Liudytojas D. J., apklaustas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso... 11. Prokuroras teismui pateikė pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo... 12. Prokuroro pareiškimas tenkintinas.... 13. Protokole, kurį pasirašė kaltinamasis R. M., jam buvo išaiškinta... 14. Prokuroro pareiškimo rezoliucinėje dalyje nurodyta, kad R. M. turi būti... 15. R. M. padarė nusikalstamą veiką, kurią įstatymas priskiria baudžiamųjų... 16. R. M. baudžiamoji byla baigta supaprastinto proceso tvarka – teismo... 17. Teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, daiktai, turintys reikšmės... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 421... 19. R. M. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 20. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, R. M.... 21. Iki teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos R. M. palikti... 22. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir... 23. Išaiškinti nuteistajam R. M., kad jis per 14 dienų nuo teismo baudžiamojo... 24. Teismo baudžiamojo įsakymo patvirtintą nuorašą įteikti nuteistajam R. M.....