Byla 1-195-457/2016
Dėl girtumo neatsimena ar jis R. grasino, bet galėjo būti, kaip nurodyta įtarime. Neprisimena ir kas vyko vėliau. Dėl tokio savo elgesio labai gailisi, blaivus taip nepasielgtų (b. l. 63-64);

1Joniškio rajono apylinkės teismo teisėjas Vidmantas Gestautas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje A. G., a. k. ( - ), gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, pagrindinio išsilavinimo, dirbantis UAB „Gudmonas ir KO“ darbininku, gyv. ( - ), neteistas,

2- kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 140 straipsnio 1 dalį, 145 straipsnio 1 dalį,

Nustatė

3A. G. 2016 m. gruodžio 11 d. laikotarpyje nuo 12 val. iki 17 val. R. D. namuose, esančiuose ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, išgertuvių metu, žodinio konflikto metu, tyčia sugriebęs už rankų buvusiai sugyventinei R. D., jas suko, suėmęs rankomis pastarajai už kaklo, ją smaugė, tuo sukeldamas R. D. fizinį skausmą, po to, besitęsiančio konflikto metu, paėmęs peilį, nukreipė jį į R. D. ir grasino, žodžiais jai sakydamas „nužudysiu tave ir pats nusižudysiu“, taip nukentėjusiajai R. D. sudarydamas pagrindą manyti, kad grasinimas gali būti realiai įvykdytas, bei tokiais savo bendrais veiksmais nukentėjusiajai R. D. sukėlė fizinį skausmą.

4A. G. kaltė, padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 140 straipsnio 1 dalyje, 145 straipsnio 1 dalyje, įrodyta:

5- kaltinamojo A. G. visišku prisipažinimu ir parodymais, – jis, apklaustas įtariamuoju, parodė, kad 2016-12-11 ryte, parduotuvėje nusipirko degtinės, alaus ir nuėjo pas savo buvusią sugyventinę R. D., su kuria apie pusantrų metų kartu negyvena. Kartu vartojo jo atneštą alkoholį, buvo nuėję dar ir į parduotuvę, kur jis pirko maisto, alaus. 2016-12-11, dienos metu, kiek tiksliai buvo valandų neatsimena, R. D. ėmė skambinti jos dabartinis sugyventinis ir jis iš pavydo suėmė R. už riešo, suko ranką ir taip atėmė jos mobilų telefoną, nes nenorėjo, kad ji bendrautų su sugyventiniu. Mano, kad nuo jo veiksmų R. galėjo skaudėti. Po to, jis ant R. supyko, nes ši nesutiko pasimylėti. Jis, lovoje gulinčiai R. suėmė kaklą ir ją smaugė, sakydamas, kad nužudys ją ir nusižudys pats. Iš virtuvėje esančio stalčiaus paėmė į rankas peilį, tačiau dėl girtumo neatsimena ar jis R. grasino, bet galėjo būti, kaip nurodyta įtarime. Neprisimena ir kas vyko vėliau. Dėl tokio savo elgesio labai gailisi, blaivus taip nepasielgtų (b. l. 63-64);

6- nukentėjusiosios R. D. parodymais, kad A. G. yra jos buvęs sugyventinis. Su juo nebegyvena apie pusantrų metų, bendro ūkio neveda. 2016-12-11, apie 9 val., pas ją į namus, esančius ( - ), atėjo buvęs sugyventinis A. G., atsinešė du butelius degtinės, tris šokoladus. Kartu su A. G. išgėrė vieną butelį degtinės ir abu nuėjo į parduotuvę, kur pirko alaus, maisto ir parėjo į namus. Namuose išgėrė antrą butelį degtinės. A. pradėjo gerti parsineštą alų, ji alaus negėrė. Kokiu tiksliai laiku, nurodyti negali, bet jai į telefoną ėmė skambinėti dabartinis jos sugyventinis. Tai pamatęs, A. G. supyko ir jai iš rankų atėmė mobilų telefoną bei jį pasiliko sau. Tuo metu, kai A. G. atiminėjo telefoną, jis buvo suėmęs jai už dešinės rankos riešo, ją suko, kol ji atidavė telefoną, taip jai sukelė fizinį skausmą. Po to, kai A. atėmė iš jos telefoną, ji nuėjo ir atsigulė į lovą. Atėjęs A., norėjo mylėtis, tačiau ji nesutiko. Tada A. G. pradėjo siautėti, kaltinti ją neištikimybe, suėmęs už kaklo abiem rankomis smaugė, grasino sakydamas, kad padarys tai, ką žadėjo anksčiau. A. G. smaugė neilgai, nes ji pasipriešino ir jį nustūmė. Kai A. G. ją smaugė ir grasino, ji šį jo veiksmą suprato kaip realią grėsmę gyvybei ir dėl smaugimo pajuto fizinį skausmą. A. G., būdamas užsienyje, siuntė jai SMS žinutes, kuriose grasino ją nužudyti ir nusižudyti pats. Vienu metu A. G. buvo užmigęs ir ji išsikvietė pagalbą, buvo apie 17 val. Po to, kai ji išsikvietė policijos pareigūnus, A. G. prabudo ir toliau agresyviai elgėsi, ėmė šaukti, pulti ant jos, atsinešė iš virtuvės peilį, ir ji, pamačiusi jo rankose peilį, pradėjo jo maldauti, kad jis liautųsi tai daryti. A. G. peilį laikė rankose, nukreipęs į ją, stovėjo nuo jos vieno metro atstumu, ir grasino jai sakydamas, kad nužudys ją ir nusižudys pats. Ji A. prašė liautis, pažadėjo viską padaryti ko jis panorės, kad gyvens kartu, jog mes dabartinį sugyventinį. A. G. patikėjo ir nunešė peilį į virtuvę bei padėjo į stalčių. Iš karto po to, atvyko policijos pareigūnai. Atvykę policijos pareigūnai, išvarė iš jos namų A. G., o ji dėl šio įvykio pareiškimo nerašė. A. G. buvo labai girtas, vos pastovėjo ant kojų. 2016-12-12, apie 7.30 val., ji iš A. G. gavo grasinančią žinutę, tuomet ji vėl iškvietė policijos pareigūnus ir nurodė visas aplinkybes, kaip jis smaugė ir grasino peiliu, ko nebuvo nurodžiusi anksčiau (b. l. 30-31);

7- 2016-12-12 tarnybiniu pranešimu dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl R. D. sukelto fizinio skausmo bei grasinimo nužudyti (b. l. 7);

8- 2016-12-12 policijos pareigūno tarnybiniu pranešimu dėl galimo smurto artimoje aplinkoje atvejo, pranešimu specializuotam pagalbos centrui (b. l. 10-15);

9- 2016-12-12 įvykio vietos apžiūros protokolu, kuriame aprašytas namas, esantis ( - ), kur buvo pavartotas fizinis smurtas R. D. atžvilgiu ir jai grasinta, bei paimtas peilis (b. l. 16-22);

10- 2016-12-13 daiktų apžiūros protokolu, kuriame aprašytas peilis, kuris buvo perduotas saugoti Šiaulių AVPK Joniškio r. PK daiktų saugyklai kvitu JON Nr. 0000354 (b. l. 39-44);

11- 2016-12-12 asmens apžiūros protokolu, kuriame nurodyta, kad vizualiai apžiūrint R. D., sužalojimų nematyti (b. l. 36 ).

12Kaltinamojo A. G. įvykdytos nusikalstamos veikos teisingai kvalifikuotos pagal BK 140 straipsnio 1 dalį ir 145 straipsnio 1 dalį, nes kaltinamasis panaudojo fizinį smurtą R. D. atžvilgiu ir sukėlė jai fizinį skausmą bei paėmęs peilį, nukreipė jį į R. D. bei žodžiais grasino nužudyti, taip nukentėjusiajai R. D. sudarydamas pagrindą manyti, kad grasinimas gali būti realiai įvykdytas.

13Kaltinamojo A. G. atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamas veikas ir dėl to nuoširdžiai gailisi, jo atsakomybę sunkina tai, jog nusikalstamas veikas padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai tai turėjo įtakos veikų padarymui.

14A. G. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, už kurių padarymą įstatymo sankcijoje yra numatyti viešieji darbai arba bauda.

15Baudžiamojoje byloje yra visos sąlygos procesą užbaigti teismo baudžiamuoju įsakymu.

16Prokurorė siūlo kaltinamajam A. G. už nusikalstamų veikų, numatytų BK 140 straipsnio 1 dalyje, 145 straipsnio 1 dalyje, padarymą, pritaikius BK 641 straipsnį, skirti subendrintą 20 MGL baudą.

17Kaltinamasis A. G. neprieštarauja, kad procesas būtų užbaigtas teismo baudžiamuoju įsakymu, sutinka su prašomos skirti bausmės rūšimi ir dydžiu, tačiau prašo bausmę mažinti trečdaliu ir leisti baudą sumokėti per keturis mėnesius (b. l. 77-80).

18Priimdamas teismo baudžiamąjį įsakymą ir skirdamas bausmę A. G., teismas atsižvelgia į nusikalstamų veikų pavojingumo visuomenei laipsnį – kaltinamasis padarė dvi tyčines nusikalstamas veikas, t. y. nesunkius nusikaltimus, anksčiau teismo neteistas (b. l. 46), baustas administracine tvarka (b. l. 47-51), dirbantis (b. l. 53), prisipažino ir nuoširdžiai gailisi padaręs nusikalstamas veikas, tačiau yra viena jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes ir spręsdamas kaltinamajam paskirtinos bausmės klausimą, teismas laiko, kad kaltinamajam tikslinga skirti baudą, tačiau mažesnę, nei prašo prokurorė. Vadovaujantis BK 641 straipsniu (2013-07-02 įstatymo Nr. XII-499, redakcija, įsigaliojusi nuo 2013-07-13), paskirta bausmė sumažintina vienu trečdaliu. Į paskirtą bausmę, vadovaujantis BK 66 straipsnio nuostatomis, įskaitytinas kaltinamojo laikino sulaikymo laikas šioje byloje nuo 2016 m. gruodžio 12 d. 12 val. 05 min. (b. l. 69) iki 2016 m. gruodžio 13 d. 13 val. 22 min. (b. l. 74).

19Daiktas, turintis reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – peilis, saugomas Šiaulių AVPK Joniškio r. PK daiktų saugykloje pagal kvitą JON Nr. 0000354 (b. l. 44), baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus grąžintinas nukentėjusiajai R. D.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421-422 straipsniais, teismas

Nutarė

21A. G., a. k. ( - ), pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 140 straipsnio 1 dalyje, 145 straipsnio 1 dalyje, ir nubausti:

22- pagal BK 140 straipsnio 1 dalį viešaisiais darbais 6 (šešiems) mėnesiams, įpareigojant per šį laiką neatlygintinai dirbti 20 valandų viešųjų darbų per mėnesį, viso 120 (vieną šimtą dvidešimt) valandų, visuomenės labui, vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir galutinę bausmę paskirti 4 (keturis) mėnesius viešųjų darbų, įpareigojant per šį laiką neatlygintinai dirbti 20 valandų viešųjų darbų per mėnesį, viso 80 (aštuoniasdešimt) valandų, visuomenės labui;

23- pagal BK 145 straipsnio 1 dalį 15 MGL (penkių šimtų šešiasdešimt keturių eurų 90 ct) dydžio bauda, vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir galutinę bausmę paskirti 10 MGL (trijų šimtų septyniasdešimt šešių eurų 60 ct) dydžio baudą.

24Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, bausmes, paskirtas pagal BK 140 straipsnio 1 dalį, 145 straipsnio 1 dalį subendrinti apėmimo būdu ir paskirti subendrintą bausmę - 10 MGL (trijų šimtų septyniasdešimt šešių eurų 60 ct) dydžio baudą, įpareigojant ją sumokėti per keturis mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos.

25Vadovaujantis BK 66 straipsnio 2 dalimi, į A. G. paskirtos bausmės laiką įskaityti jo laikiname sulaikyme išbūtą laiką nuo 2016 m. gruodžio 12 d. 12 val. 05 min. iki 2016 m. gruodžio 13 d. 13 val. 22 min., t. y. dvi paras, ir laikyti, kad A. G. yra sumokėjęs 4 MGL (vieną šimtą penkiasdešimt eurų 64 ct) baudos.

26Daiktą, turintį reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – peilį, saugomą Šiaulių AVPK Joniškio r. PK daiktų saugykloje pagal kvitą JON Nr. 0000354, baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus grąžinti nukentėjusiajai R. D.

27Išaiškinti A. G., kad jis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per keturiolika dienų nuo teismo baudžiamojo įsakymo gavimo dienos turi teisę paduoti Joniškio rajono apylinkės teismui prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme. Jei kaltinamasis šia teise nepasinaudoja, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir vykdomas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.

28Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.

1. Joniškio rajono apylinkės teismo teisėjas Vidmantas Gestautas,... 2. - kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK)... 3. A. G. 2016 m. gruodžio 11 d. laikotarpyje nuo 12 val. iki 17 val. R. D.... 4. A. G. kaltė, padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 140 straipsnio 1... 5. - kaltinamojo A. G. visišku prisipažinimu ir parodymais, – jis, apklaustas... 6. - nukentėjusiosios R. D. parodymais, kad A. G. yra jos buvęs sugyventinis. Su... 7. - 2016-12-12 tarnybiniu pranešimu dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl R.... 8. - 2016-12-12 policijos pareigūno tarnybiniu pranešimu dėl galimo smurto... 9. - 2016-12-12 įvykio vietos apžiūros protokolu, kuriame aprašytas namas,... 10. - 2016-12-13 daiktų apžiūros protokolu, kuriame aprašytas peilis, kuris... 11. - 2016-12-12 asmens apžiūros protokolu, kuriame nurodyta, kad vizualiai... 12. Kaltinamojo A. G. įvykdytos nusikalstamos veikos teisingai kvalifikuotos pagal... 13. Kaltinamojo A. G. atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs... 14. A. G. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, už kurių padarymą įstatymo... 15. Baudžiamojoje byloje yra visos sąlygos procesą užbaigti teismo... 16. Prokurorė siūlo kaltinamajam A. G. už nusikalstamų veikų, numatytų BK 140... 17. Kaltinamasis A. G. neprieštarauja, kad procesas būtų užbaigtas teismo... 18. Priimdamas teismo baudžiamąjį įsakymą ir skirdamas bausmę A. G., teismas... 19. Daiktas, turintis reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti –... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio... 21. A. G., a. k. ( - ), pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas... 22. - pagal BK 140 straipsnio 1 dalį viešaisiais darbais 6 (šešiems)... 23. - pagal BK 145 straipsnio 1 dalį 15 MGL (penkių šimtų šešiasdešimt... 24. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, bausmes,... 25. Vadovaujantis BK 66 straipsnio 2 dalimi, į A. G. paskirtos bausmės laiką... 26. Daiktą, turintį reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti –... 27. Išaiškinti A. G., kad jis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo... 28. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas....