Byla 1-215-950/2016
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir ikiteisminio tyrimo metu surinktą medžiagą Nr. 01-1-58628-16, kurioje:

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėjas Tomas Ridikas, išnagrinėjęs Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokuroro pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir ikiteisminio tyrimo metu surinktą medžiagą Nr. 01-1-58628-16, kurioje:

2V. V., a.k. ( - ) gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, pagrindinio išsilavinimo, nedirbantis, darbo biržoje neregistruotas, gyv. ( - ), anksčiau neteistas,

3kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 140 str. 2 d.

4Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

5Kaltinamasis V. V. 2016-12-17, apie 18.00 val., ( - ), R. V. priklausančio gyvenamojo namo kambaryje, apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, kilus žodiniam konfliktui su motina R. V., tyčia rankos kumščiu sudavė du smūgius šeimos nariui – motinai R. V. į veidą, tokiais savo veiksmais mušdamas R. V. sukėlė fizinį skausmą.

6Kaltinamasis V. V. kaltu dėl jam inkriminuotos nusikalstamos veikos įvykdymo prisipažino visiškai. Ikiteisminio tyrimo metu nurodė (b.l. 54-55), kad 2016-12-17, apie 18.00 val., apsvaigęs nuo alkoholio sugrįžo į namus, esančius ( - ), priklausančius motinai R. V.. Tarp jo ir R. V. kilo konfliktas, kurio metu jis rankos kumščiu sudavė R. V. du smūgius į veidą. Dėl savo veiksmų nuoširdžiai gailisi.

7Kaltinamojo V. V. kaltę, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 140 str. 2 d., be jo visiško prisipažinimo, taip pat patvirtina ir kiti ikiteisminio tyrimo metu surinkti faktiniai duomenys:

8nukentėjusiosios R. V. parodymai, kuriuose ji nurodė (b.l. 6-8, 13-14), kad 2016-12-17, apie 18.00 val., jai būnant namuose, grįžo apsvaigęs nuo alkoholio sūnus V. V., kuris pradėjo triukšmauti, jai priekaištavo dėl įvairių dalykų, po to kambaryje du kartus sudavė jai kumščiu į veidą, taip sukeldamas fizinį skausmą. Anksčiau V. V. taip pat smurtaudavo jos atžvilgiu, bet ji į policiją nesikreipė. Sūnui V. V. pretenzijų neturi, jis atsiprašė, ji jam atleido, žala nepadaryta, todėl civilinio ieškinio nereiškia;

9liudytojo A. R. parodymai, kuriuose jis nurodė (b.l. 17-18), kad 2016-12-17, apie 18.00 val., jis, R. V. ir šios sūnus V. V. buvo namuose. V. V. buvo apsvaigęs nuo alkoholio. Jis šaukė ant savo motinos R. V. ir kumščiu sudavė du smūgius R. V.. Kur pataikė, neįsidėmėjo, jam atrodo - į galvą ar veidą. R. V. skundėsi, kad jai skauda;

102016-12-17 pareiškimas apie padarytą nusikalstamą veiką ir proceso veiksmų atlikimo protokolas (b.l. 6-8), kuriame užfiksuota, kad pareiškėja R. V. pranešė, jog 2016-12-17, apie 18.00 val., jai būnant namuose, esančiuose ( - ), apsvaigęs nuo alkoholio sūnus V. V. gyvenamojo namo kambaryje jai sudavė du smūgius į veidą, tuo sukeldamas fizinį skausmą, bei kad įvykio vieta yra gyvenamojo namo, esančio ( - ), rytinėje pusėje esantis kambarys, kuriame grumtynių žymių nematyti, ant nukentėjusiosios kūno atvirų vietų smurto žymių nėra;

11asmens blaivumo testas, kuriuo V. V. 2016-12-17, 19.21 val., buvo nustatytas 2,00 prom. neblaivumas (b.l. 19).

12Nurodyti, įstatymo nustatyta tvarka gauti, faktiniai duomenys - paties kaltinamojo V. V. parodymai, nukentėjusiosios R. V. parodymai, liudytojo A. R. parodymai, taip pat pareiškime apie padarytą nusikalstamą veiką ir proceso veiksmų atlikimo protokole užfiksuota informacija, leidžia daryti išvadą, kad kaltinamojo V. V. kaltė dėl fizinio skausmo sukėlimo šeimos nariui - motinai R. V. - yra visiškai įrodyta. Tokie kaltinamojo V. V. veiksmai, t.y. smurtavimas artimo asmens – motinos R. V. atžvilgiu, sukeliant pastarajai fizinį skausmą, visiškai atitinka Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 140 str. 2 d. numatytos nusikalstamos veikos požymius.

13Kaltinamasis V. V. 2016-12-19 pasirašė protokolą, kuriame jam buvo išaiškinta galimybė procesą užbaigti teismo baudžiamuoju įsakymu, susipažino su tokio proceso tvarka ir pasekmėmis (b.l. 58-62). Kaltinamasis sutiko, kad prokuroras kreiptųsi į teismą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir sutiko su prokuroro pasiūlyta laisvės apribojimo bausme, taip pat ir jos terminu (b.l. 58-62).

14Skiriant bausmę V. V. už jo įvykdytą nusikalstamą veiką, atsižvelgiama į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį ir pavojingumo laipsnį, kaltės formą, nusikalstamos veikos darymo motyvus ir tikslus, kaltinamojo asmenybę, taip pat kitas teismo nustatytas teisiškai reikšmingas aplinkybes (Lietuvos Respublikos BK 54 str. 2 d.).

15Kaltinamasis V. V. visiškai prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi dėl savo veiksmų, todėl ši aplinkybė laikytina lengvinančia jo atsakomybę (Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 59 str. 1 d. 2 p.). Jo atsakomybę sunkinančia aplinkybe pripažintina tai, kad nusikalstamą veiką jis įvykdė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo tiesioginės įtakos nusikalstamos veikos padarymui (Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 60 str. 1 d. 9 p.). Kaltinamasis anksčiau Lietuvos Respublikoje neteistas (b.l. 32-33). Jis baustas administracine tvarka ir turi devynias galiojančias administracines nuobaudas (b.l. 25-31). V. V. nedirba (b.l. 23), neregistruotas darbo biržoje (b.l. 24). Kaltinamasis narkologo ir psichiatro įskaitoje nėra įrašytas (b.l. 54-55).

16Teismas, įvertinęs baudžiamosios bylos duomenis bei atsižvelgdamas į kaltinamąjį charakterizuojančią medžiagą, mano, jog V. V., už jo padarytą nusikalstamą veiką, pagrįstai prašoma skirti Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 140 str. 2 d. sankcijoje numatytą bausmės rūšį - laisvės apribojimą, kadangi tokios bausmės paskyrimas visiškai atitinka bausmės skyrimo paskirtį ir pagrindus (Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 41 str. ir 54 str.). Skiriant laisvės apribojimo bausmę, kaltinamajam V. V. skirtinas Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 48 str. 6 d. 1 p. numatytas įpareigojimas bei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 42 str. 6 d., 67 str. 3 d., skirtina Respublikos Baudžiamojo kodekso 67 str. 2 d. 9 p. ir 722 str. numatyta baudžiamojo poveikio priemonė.

17Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 641 str., V. V. skirtina laisvės apribojimo bausmė mažintina vienu trečdaliu.

18Civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje nepareikštas. Proceso išlaidų nėra.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso 420 str. 1 d. 1 p., 421 str.,

Nutarė

20V. V. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 140 str. 2 d., ir paskirti jam bausmę - laisvės apribojimą 12 mėn. (dvylikai mėnesių), įpareigojant per visą bausmės atlikimo laikotarpį būti namuose nuo 22.00 val. iki 06.00 val., jei tai nesusiję su darbu.

21Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 641 str., paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir V. V. paskirti galutinę bausmę - laisvės apribojimą 8 mėn. (aštuoniems mėnesiams), įpareigojant per visą bausmės atlikimo laikotarpį būti namuose nuo 22.00 val. iki 06.00 val., jei tai nesusiję su darbu.

22Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 65 str. 1 d., 66 str., į paskirtos laisvės apribojimo bausmės laiką įskaityti laiką V. V. išbūtą laikinajame sulaikyme - nuo 2016-12-17, 19.00 val., iki 2016-12-18, 15.50 val. (vieną dieną), vieną laikino sulaikymo dieną prilyginant dviem laisvės apribojimo dienoms.

23Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 722 str., paskirti V. V. baudžiamojo poveikio priemonę - įpareigoti V. V. per 3 mėn. (tris mėnesius) nuo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose.

24V. V. paskirtą kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti, teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, panaikinti.

25Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 48 str. 3 d., išaiškinti V. V., kad asmenys, nuteisti laisvės apribojimo bausme, privalo:

26(1)

27be teismo ar bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos;

28(2)

29vykdyti teismo nustatytus įpareigojimus ir laikytis teismo nustatytų draudimų;

30(3)

31nustatyta tvarka atsiskaityti kaip vykdo draudimus ir įpareigojimus.

32Išaiškinti V. V., kad nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per 14 d. (keturiolika dienų) nuo šio dokumento gavimo dienos, jis turi teisę paduoti Prienų rajono apylinkės teismui prašymą, reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme. Kaltinamajam pasinaudojus šia teise, teismo baudžiamasis įsakymas neįgyja teisinės galios. Teismas, išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, gali paskirti kitos rūšies (švelnesnę ar griežtesnę) ar dydžio bausmę, negu buvo paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu. Jei kaltinamasis nepasinaudoja teise reikalauti surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir vykdomas Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.

33Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.

1. Prienų rajono apylinkės teismo teisėjas Tomas Ridikas, išnagrinėjęs Kauno... 2. V. V., a.k. ( - ) gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis,... 3. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos... 4. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 5. Kaltinamasis V. V. 2016-12-17, apie 18.00 val., ( - ), R. V. priklausančio... 6. Kaltinamasis V. V. kaltu dėl jam inkriminuotos nusikalstamos veikos įvykdymo... 7. Kaltinamojo V. V. kaltę, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 8. nukentėjusiosios R. V. parodymai, kuriuose ji nurodė (b.l. 6-8, 13-14), kad... 9. liudytojo A. R. parodymai, kuriuose jis nurodė (b.l. 17-18), kad 2016-12-17,... 10. 2016-12-17 pareiškimas apie padarytą nusikalstamą veiką ir proceso veiksmų... 11. asmens blaivumo testas, kuriuo V. V. 2016-12-17, 19.21 val., buvo nustatytas... 12. Nurodyti, įstatymo nustatyta tvarka gauti, faktiniai duomenys - paties... 13. Kaltinamasis V. V. 2016-12-19 pasirašė protokolą, kuriame jam buvo... 14. Skiriant bausmę V. V. už jo įvykdytą nusikalstamą veiką, atsižvelgiama... 15. Kaltinamasis V. V. visiškai prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir... 16. Teismas, įvertinęs baudžiamosios bylos duomenis bei atsižvelgdamas į... 17. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 641 str., V. V.... 18. Civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje nepareikštas. Proceso išlaidų... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso 420... 20. V. V. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 21. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 641 str., paskirtą... 22. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 65 str. 1 d., 66 str.,... 23. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 722 str., paskirti V.... 24. V. V. paskirtą kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti,... 25. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 48 str. 3 d.,... 26. (1)... 27. be teismo ar bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios... 28. (2) ... 29. vykdyti teismo nustatytus įpareigojimus ir laikytis teismo nustatytų... 30. (3)... 31. nustatyta tvarka atsiskaityti kaip vykdo draudimus ir įpareigojimus.... 32. Išaiškinti V. V., kad nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju... 33. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas....