Byla 1-108-1005/2016

1Kupiškio rajono apylinkės teismo teisėjas Raimundas Rakauskas, išnagrinėjęs Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūros prokuroro pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir susipažinęs su baudžiamąja byla, kurioje N. S., a. k. ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, pagrindinio išsilavinimo, gyvenantis ( - ), gyvenamąją vietą deklaravęs ( - )., išsituokęs, dirbantis ( - ) darbininku, neteistas, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – Lietuvos Respublikos BK) 140 straipsnio 2 dalyje,

Nustatė

2N. S. 2016 m. lapkričio 11 d. apie 23 val., bute, priklausančiame V. B., esančiame ( - ), būdamas neblaivus (2,65 promilės) kumščiu sudavė ne mažiau penkių kartų į veido sritį buvusiai žmonai L. S., tokiais savo veiksmais, šeimos nariui - nukentėjusiajai L. S. sukėlė fizinį skausmą.

3Šiais savo veiksmais N. S. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 2 dalyje.

4Kaltinamasis N. S. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad kaltu prisipažįsta visiškai. 2016-11-11 apie 20 val., būdamas girtas grįžo į namus ( - ). Su L. S. išsituokę, tačiau gyvena kartu. Buvo sutarę, kad į svečius pasikvies R. V. ir M. A., kai jis grįžo į namus, jie jau buvo ir visi gėrė alkoholį. Pamena, kad tarp jo ir L. įvyko konfliktas, po to supykęs keletą kartų kumščiu sudavė buvusiai sutuoktinei į veido sritį. Kur konkrečiai pataikė neprisimena. Viskas įvyko dėl girtumo, nes girtas tampa agresyvus. Kad daro nusikalstamą veiką, suprato, dėl to labai gailisi, buvusios sutuoktinės atsiprašė, ji jam atleido. Sutinka, kad procesas būtų baigtas teismo baudžiamuoju įsakymu. (b. l. 74, 97-98)

5Nukentėjusioji L. S. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad su N. S. prieš 3 mėnesius išsituokė, tačiau gyvena kartu. 2016-11-11 apie 19 val., pas juos į svečius, ( - ), atvažiavo draugai R. V. ir M. A., jie visi svetainėje gėrė alkoholį. Tuomet N. S. jai ėmė priekaištauti dėl senų nesutarimų, buitinių problemų, garsiai šaukė ir rankos kumščiu sudavė ne mažiau kaip penkis kartus į veido sritį, dėl to patino kairysis paakys, atsirado kraujosruva, taip pat patino viršutinė ir apatinė lūpos, atsirado kraujosruvos, jautė fizinį skausmą. Civilinio ieškinio byloje nereiškia. Prašo N. S. nubausti ir įpareigoti prie jos nesiartinti, nes jo bijo. (b.l. 23-24, 26)

6Liudytoja R. V. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2016-11-11 apie 19.30 val. su savo draugu M. A. nuvažiavo pas draugus N. ir L. S., gyv. ( - ). N. S. grįžo apie 20 val., buvo girtas. Tuo metu jie visi svetainėje gėrė alkoholį. Vėliau N. su L. ėmė ginčytis dėl senų buitinių nesutarimų. Tada staiga N. L. kumščiu trenkė į veido sritį, ji su M. gynė L.. Atvykus policijai, N. sulaikė. Ji matė, kaip N. L. du kartus kumšiu sudavė į veido sritį. N. buvo labai agresyvus. (b.l. 32)

7Iš alkoholio matuoklio duomenų matyti, kad 2016-11-11 23.43 val. N. S. nustatytas 2,65 promilės girtumas. (b.l. 63)

8Iš asmens apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėjuss L. S. veidą nustatyta, kad ant veido, kairėje pusėje - paakyje matyti paraudimas, patinimas, pamėlusi ir patinusi apatinė lūpa dešinėje. Nurodyti sužalojimai užfiksuoti fotonuotraukose. (b.l. 40-43)

9Iš policijos pareigūno 2016-11-11 tarnybinio pranešimo matyti, kad dėl galimo smurto artimoje aplinkoje 2016-11-11 23.00 val. gautas pranešimas, jog adresu ( - ), vyksta muštynės. Nuvykus nurodytu adresu akivaizdžiai matėsi, kad ant L. S. veido kairėje pusėje, paakyje paraudimas, patinimas, kaktoje matėsi guzas. L. S. nurodė, kad prieš ją smurtavo buvęs sutuoktinis N. S.. (b. l. 33-36)

10N. S. sutiko, kad ikiteisminis tyrimas būtų baigtas teismo baudžiamuoju įsakymu, kaip bausmę paskiriant laisvės apribojimą. (b. l. 100-102)

11Teismas, įvertinęs byloje surinktų ir anksčiau aptartų įrodymų visumą, konstatuoja, kad N. S. padarė jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 2 dalyje.

12N. S. kaltę dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos pripažino ir išdėstė jos padarymo aplinkybes. Be N. S. parodymų, jo kaltę dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos padarymo patvirtina nukentėjusiosios L. S., liudytojos R. V. parodymai, asmens apžiūros protokole bei kituose anksčiau aptartuose dokumentuose užfiksuoti duomenys.

13N. S. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažįstama tai, kad jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi (Lietuvos Respublikos BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas), jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė, kad nusikalstamą veiką padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (Lietuvos Respublikos BK 60 straipsnio 1 dalies 9 punktas).

14Skirdamas bausmę N. S. teismas atsižvelgia į tai, kad jis padarė vieną nesunkų nusikaltimą žmogaus sveikatai, 2015 metais buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės už nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 2 dalyje padarymą, susitaikius su nukentėjusiuoju asmeniu (b. l. 58-60), baustas administracine tvarka (b. l. 56-57), dirba (b.l. 50), Kupiškio rajono savivaldybės administracijos ( - ) seniūnijos charakterizuojamas patenkinamai (b. l. 53).

15Įvertinus anksčiau aptartas aplinkybes, N. S. yra skirtina laisvės apribojimo bausmė vieneriems metams ir trims mėnesiams, visą bausmės vykdymo laikotarpį uždraudžiant jam vartoti alkoholinius gėrimus bei paskiriant jam baudžiamojo poveikio priemonę – dalyvavimą smurtinį elgesį keičiančiose programose, kurią kaltinamasis turi įvykdyti per tris mėnesius, nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos. Teismo nuomone ši baudžiamojo poveikio priemonė padės įgyvendinti bausmės paskirtį N. S. bei jam bus naudinga bendraujant su šeimos nariais ir artimaisiais. Būtent tokios rūšies ir dydžio bausmė bei baudžiamojo poveikio priemonė, atsižvelgus į aukščiau paminėtas bausmei individualizuoti reikšmingas aplinkybes, teismo požiūriu, padės pasiekti Lietuvos Respublikos BK 41 straipsnyje numatytus bausmės tikslus, bus adekvati bei neprieštaraujanti proporcingumo bei teisingumo principams.

16Lietuvos Respublikos BK 641 straipsnyje nustatyta, kad baudžiamąją bylą pabaigus teismo baudžiamuoju įsakymu, nuteistajam skiriama bausmė, kuri tuo pačiu nuosprendžiu sumažinama vienu trečdaliu. Teismas atsižvelgęs į paminėtą įstatymo normą, taip pat į nustatytas aplinkybes nagrinėjant šią baudžiamąją bylą, daro išvadą, kad N. S. skiriama bausmė mažintina vienu trečdaliu.

17Į N. S. paskirtąją bausmę įskaitytinas jo laikinajame sulaikyme išbūtas laikas nuo 2016 m. lapkričio 11 d. 23.19 val. iki 2016 m. lapkričio 12 d. 14.39 val. (viena para), vieną parą laikino sulaikymo prilyginant dviem laisvės apribojimo dienoms (Lietuvos Respublikos BK 65 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktis).

18Ikiteisminio tyrimo metu N. S. buvo paskirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir įpareigojimas gyventi skyrium nuo nukentėjusiosios L. S. bei nesiartinti prie jos arčiau, nei 100 metrų atstumu. Šios kardomosios priemonės iki bausmės vykdymo pradžios paliktinos galioti, o pradėjus vykdyti bausmę, panaikintinos.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu,

Nutarė

20N. S. a. k. ( - ) pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 2 dalyje ir paskirti jam laisvės apribojimą 1 (vieneriems) metams ir 3 (trims) mėnesiams, visą bausmės vykdymo laikotarpį uždraudžiant jam vartoti alkoholinius gėrimus.

21Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsniu N. S. paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti jam laisvės apribojimą 10 (dešimtčiai) mėnesių, visą bausmės vykdymo laikotarpį uždraudžiant jam vartoti alkoholinius gėrimus.

22Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 66 straipsniu, į N. S. paskirtą bausmę įskaityti laikinajame sulaikyme išbūtą laiką nuo 2016 m. lapkričio 11 d. 23.19 val. iki 2016 m. lapkričio 12 d. 14.39 val. (viena para), vieną parą laikino sulaikymo prilyginant dviem laisvės apribojimo dienoms.

23Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 722 straipsniu skirti N. S. baudžiamojo poveikio priemonę – dalyvavimą smurtinį elgesį keičiančiose programose, nustatant, kad ši baudžiamojo poveikio priemonė turi būti įvykdyta per tris mėnesius, nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos.

24Iki bausmės vykdymo pradžios N. S. palikti paskirtas kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir įpareigojimą gyventi skyrium nuo nukentėjusiosios L. S. bei nesiartinti prie jos arčiau, nei 100 metrų atstumu, o pradėjus vykdyti bausmę, kardomąsias priemones panaikinti.

25N. S. išaiškinti, kad:

261) nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, asmuo turi teisę per keturiolika dienų nuo teismo baudžiamojo įsakymo gavimo dienos paduoti Kupiškio rajono apylinkės teismui prašymą reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme.

273) padavus prašymą reikalaujant surengti bylos nagrinėjimą teisme teismo baudžiamasis įsakymas neįgis teisinės galios;

284) išnagrinėjus bylą teismo posėdyje pagal kaltinamojo gautą prašymą teismas nėra saistomas teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme, t. y. išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas gali paskirti kitos rūšies (švelnesnę ar griežtesnę) ar dydžio bausmę, negu paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu;

295) nepasinaudojus teise reikalauti surengti bylos nagrinėjimą teisme teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir yra vykdomas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.

306) įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.

1. Kupiškio rajono apylinkės teismo teisėjas Raimundas Rakauskas,... 2. N. S. 2016 m. lapkričio 11 d. apie 23 val., bute, priklausančiame V. B.,... 3. Šiais savo veiksmais N. S. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 4. Kaltinamasis N. S. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad kaltu prisipažįsta... 5. Nukentėjusioji L. S. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad su N. S. prieš 3... 6. Liudytoja R. V. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2016-11-11 apie 19.30... 7. Iš alkoholio matuoklio duomenų matyti, kad 2016-11-11 23.43 val. N. S.... 8. Iš asmens apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėjuss L. S. veidą... 9. Iš policijos pareigūno 2016-11-11 tarnybinio pranešimo matyti, kad dėl... 10. N. S. sutiko, kad ikiteisminis tyrimas būtų baigtas teismo baudžiamuoju... 11. Teismas, įvertinęs byloje surinktų ir anksčiau aptartų įrodymų visumą,... 12. N. S. kaltę dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos pripažino ir... 13. N. S. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažįstama tai, kad jis... 14. Skirdamas bausmę N. S. teismas atsižvelgia į tai, kad jis padarė vieną... 15. Įvertinus anksčiau aptartas aplinkybes, N. S. yra skirtina laisvės... 16. Lietuvos Respublikos BK 641 straipsnyje nustatyta, kad baudžiamąją bylą... 17. Į N. S. paskirtąją bausmę įskaitytinas jo laikinajame sulaikyme išbūtas... 18. Ikiteisminio tyrimo metu N. S. buvo paskirtos kardomosios priemonės –... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 420 straipsnio 1 dalies 1... 20. N. S. a. k. ( - ) pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos... 21. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsniu N. S. paskirtą bausmę... 22. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 66 straipsniu, į N. S. paskirtą bausmę... 23. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 722 straipsniu skirti N. S. baudžiamojo... 24. Iki bausmės vykdymo pradžios N. S. palikti paskirtas kardomąsias priemones... 25. N. S. išaiškinti, kad:... 26. 1) nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, asmuo turi... 27. 3) padavus prašymą reikalaujant surengti bylos nagrinėjimą teisme teismo... 28. 4) išnagrinėjus bylą teismo posėdyje pagal kaltinamojo gautą prašymą... 29. 5) nepasinaudojus teise reikalauti surengti bylos nagrinėjimą teisme teismo... 30. 6) įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas....