Byla A2.11.-1116-439/2016

1Tauragės rajono apylinkės teismo teisėja Elena Bartulienė, gavusi administracinio teisės pažeidimo bylą, kurioje M. V., a.k. ( - ) gyv. ( - ), traukiamas atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos ATPK 188(7) str. 1 d.,

Nustatė

22016-06-09 Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio apylinkės inspektorių veiklos grupės tyrėja S. M. surašė M. V. administracinio teisės pažeidimo protokolą pagal LR ATPK 188(7) str. 1d. už tai, kad 2016-05-25, apie 11.43 val., M. V. Tauragės rajono savivaldybėje, adresu Respublikos g. 2, Tauragė, laikydamas plakatą su užrašu „Meras – organizuoto nusikaltimo susidorojant su persekiojamais piliečiais bendrininkas!“ reiškė nepasitenkinimą Tauragės miesto meru. Tokiais veiksmais M. V. pažeidė Lietuvos Respublikos Susirinkimų įstatymo 4 str. 2 d. ir 3 d., kur numatyta, kad neleidžiama vykdyti pavienio asmens akcijos valstybės valdžios ir valdymo įstaigose, savivaldybių patalpose, pavienio asmens akcija prie valstybės valdžios ir valdymo įstaigų, savivaldybių gali būti organizuojama ne arčiau kaip 25 metrai iki šių pastatų.

3M. V. paaiškinimo byloje nėra. Surašant administracinio teisės pažeidimo protokolą M. V. nurodė, kad paaiškinimą pateiks teisme.

4M. V. kaltė grindžiama: fotonuotrauka ir VTS viršininko A. R. 2016-05-25, 11 val. 40 min., telefoniniu pranešimu Tauragės apskrities Vyriausiajam policijos komisariatui.

5Administracinė byla grąžintina protokolą surašiusiai institucijai.

6Administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas netinkamai. Administracinio teisės pažeidimo protokolas yra procesinis dokumentas, kuriame formuluojamas kaltinimas administracinio teisės pažeidimo padarymu. Protokole nurodomi: pažeidimo esmė, apibrėžiamos administracinės bylos nagrinėjimo ribos, jame fiksuojami nustatyti įrodymai, liudytojų ir nukentėjusiųjų, jeigu jų yra, vardai, pavardės, adresai, kitos aplinkybės ir žinios, reikšmingos nagrinėti bylą.

7Administracinio teisės pažeidimo protokole neatskleista M. V. galimai padaryto administracinio teisės pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos ATPK 188(7) straipsnio 1 dalyje, esmė. M. V. kaltinamas pažeidęs Lietuvos Respublikos Susirinkimų įstatymo 4 straipsnio 2 dalies ir 3 dalies nuostatas. Todėl kaltinime turi būti konkrečiai nurodyta kur (Tauragės rajono savivaldybės konkrečioje patalpoje, ar ir prie Tauragės rajono savivaldybės pastato ir kokiu atstumu) M. V. organizavo susirinkimą ar vykdė pavienio asmens akciją. Iš pridėto prie protokolo pranešimo nustatyta, kad 2016-05-25, 11 val. 40 min., VTS viršininkas A. R. telefonu pranešė Tauragės apskrities Vyriausiajam policijos komisariatui, kad : „prie Tauragės m. savivaldybės bei savivaldybės patalpose asmens su plakatu nerasta.“ Taip pat pranešė, kad: „M. V. prie Tauragės m. savivaldybės, rankose laikydamas plakatą, pirminiais duomenimis gali reikšti nepasitenkinimą miesto valdžia“.

8Byloje nėra A. R. tarnybinio pranešimo ar rašytinio paaiškinimo, todėl neaišku iš kur, kaip A. R. sužinojo apie galimai M. V. padarytą pažeidimą ir ką sužinojo.

9Prie protokolo pridėta fotonuotrauka, tačiau nėra jokių duomenų apie tai, kokiomis aplinkybėmis ji buvo padaryta, kokioje vietoje, kokie asmenys joje užfiksuoti, kas užfiksavo.

10Taip pat protokole nėra duomenų apie liudytojus, kurie matė M. V. galimai padarytą pažeidimą, nėra šių liudytojų rašytinių paaiškinimų, adresų.

11Administracinio teisės pažeidimo protokolą surašiusios institucijos pareiga yra tinkamai surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos ATPK 260 str. nuostatos ( LR ATP 259 str.). Aukščiau paminėti pažeidimai yra esminiai, kurie trukdo teismui iš esmės išnagrinėti bylą pagal M. V. pareikštą kaltinimą dėl administracinio teisės pažeidimo ir negalima spręsti asmens, traukiamo administracinėn atsakomybėn, kaltės klausimo, suvaržoma asmens teisė į gynybą ( LR ATPK 7 str. 1 d., 2 d., 3 d.). Todėl laikytina, kad byla nėra tinkamai parengta nagrinėti teisme ir ji grąžintina protokolą surašiusiai institucijai iš naujo tirti.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 260 str., 280 str., teismas

Nutarė

13administracinio teisės pažeidimo bylą pagal 2016-06-09 Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio apylinkės inspektorių veiklos grupės tyrėjos S. M. surašytą M. V. administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. ( - ) pagal ATPK 188 (7) str. 1d. grąžinti Tauragės AVPK iš naujo tirti.

14Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai