Byla 1-209-298/2016
Dėl ko ji atsitrenkė į sieną, ir tampė ją už plaukų, tuo sukeldamas jai fizinį skausmą

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vaclavas Karšulis, supaprastinto proceso tvarka išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje

2Č. G., a. k. ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis Vilniaus r. sav., Riešės sen., D. R. k., ( - ), vedęs, vidurinio išsilavinimo, registruotas darbo biržoje, teistas:

3- 2012-07-03 Vilniaus rajono apylinkės teismo pagal LR BK 140 str. 1 d., 227 str. 4 d. nuteistas 1 metų laisvės apribojimo bausme (bausmė atlikta),

4kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str. 2 d.,

Nustatė

5Č. G. sukėlė fizinį skausmą šeimos nariui, o būtent jis:

62016-05-01, apie 22.00 val., bute, esančiame Vilniaus r., Riešės sen., D. R. k., ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (nustatytas 0,74 promilės neblaivumo laipsnis), konflikto metu sudavė sutuoktinei S. M. G. ne mažiau 1 karto kumščiu į dešinį skruostą, ne mažiau 2 kartų kumščiu ir ne mažiau 6 kartų ranka į juosmenį, spardė kojomis ją į kojas, ją pastūmė, dėl ko ji atsitrenkė į sieną, ir tampė ją už plaukų, tuo sukeldamas jai fizinį skausmą,

7t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 str. 2 d.

8Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis kaltu padaręs šią nusikalstamą veiką prisipažino visiškai ir paaiškino jos padarymo aplinkybes, nuoširdžiai gailisi (b. l. 23 -25).

9Kaltinamasis Č. G., kai jam buvo pranešta apie įtarimą kaltu dėl jam pareikšto įtarimo prisipažino visiškai ir parodė, kad jis 2016-05-01, apie 09.00 val. išėjo pamaitinti šunų prie netoliese esančio garažo, o jo sutuoktinė S. nuėjo pas kaimynę R. gerti alkoholio. Jis pas Reginą nuėjo apie 13.30 val., ten ir jam įpylė stiklinę alaus. Po kiek laiko jis su Snieguole grįžo į namus, esančius Vilniaus r., Riešės sen., D. R. k., ( - ). Po to Snieguolė pasakė, kad eina į kioską nupirkti gėlių ir žvakių, nes jie tarėsi eiti į kapines. Ji grįžo apie 16.00 val. Be kapų reikmenų ji buvo nupirkusi 1 1 stipraus alaus. Išgėrę alų, jie abu išėjo į kapines. Jokio konflikto tarp jų nebuvo. Po to, grįžtant namo, jis nupirko dar 2 1 stipraus alaus. Pas juos namo atėjo minėta kaimynė, kuri atsinešė dar butelį alaus. Išgėrus visą alų, Regina išėjo namo. Snieguolė norėjo dar gerti, tačiau namuose jau nebuvo ko. Tada ji pradėjo sakyti, kad eina pas kaimynę. Buvo jau 22.00 val. Jis pasakė, kad reikia maitinti šunis, o jam ryte į darbą (dirba neoficialiai), todėl užteks gerti. S. jam nepakluso ir vis tiek veržėsi pas kaimynę, todėl jis, norėdamas jos neišleisti, pastūmė ją į sieną, tampė už plaukų ir grumtynių metu iš inercijos sudavė 1 kartą kumščiu į dešinį skruostą, keletą smūgių kumščiu ir ranka, tikslaus smūgių skaičiaus negali pasakyti, bet galimai kaip nurodyta pranešime apie įtarimą, į juosmenį ir spyrė į koją. Dėl šio konflikto jis labai gailisi. Jis ketina laikinai pagyventi pas gerus draugus, gyv. Vilniuje, Žirgų g. 1 -2 (b. 1. 23 - 25).

10Be visiško kaltės pripažinimo, jo kaltė grindžiama šiais duomenimis:

11- nukentėjusiosios S. M. G. parodymais, kuri paaiškino, kad 2016-05-01, apie 18.00 val., sugrįžusi į namus, esančius Vilniaus r., Riešės sen., D. R. k., ( - ), rado neblaivų vyrą Č. G.. Jis, pamatęs ją, pradėjo konfliktuoti dėl to, kad be jo ėjo į kapines. Iš tiesų jį kvietė, tačiau jis nėjo. Po to vyras baigė gerti turimus alkoholinius gėrimus, tada išėjo ir iš kiosko parsinešė dar alaus. Išgėręs tą alų, jis pradėjo ją keikti necenzūriniai žodžiais, vadindamas "sučka". Ji pagamino vakarienę, tačiau vyras toliau su ja konfliktavo. Konflikto metu jis be jokios priežasties keletą kartų kumščiu ir maždaug 6 -8 kartus ranka sudavė jai į juosmenį, kumščiu sudavė į veidą, su koja spardė į kojas, pastūmė į sieną, tampė už plaukų. Konfliktas vyko visame bute, nes kur tik ji nubėgdavo, jis visur sekė jai iš paskos. Ji dėl patirto išgąsčio tiksliai visos įvykių eigos nepamena. Kai ištrūko, ji paėmusi telefoną iškvietė policiją (b.1. 12);

12- policijos pareigūno tarnybiniu pranešimu dėl smurto artimoje aplinkoje fakto nustatymo, kuriame nurodyta, kad 2016-05-01, apie 22.17 val. gautas iškvietimas adresu Vilniaus r., Riešės sen., D. R. k., ( - ). Atvykus į vietą, nustatyta, kad policiją kvietė S. M. G.. Jai ant dešinės veido pusės matėsi paraudimas. Nuo jos sklido alkoholio kvapas. Ji buvo susijaudinusi, atrodė tvarkingai. Ji paaiškino, kad vyras Č. G. sudavė jai 4 kartus ranka į veidą, 6 - 8 kartus į juosmenį, apie 2 kartus spyrė į kojas. Pasak jos, smurto atvejų buvo ir anksčiau, vyras už tai buvo nuteistas. Č. G. neigė smurtavęs prieš žmoną. Nuo jo taip pat sklido alkoholio kvapas. Jis atrodė tvarkingai (b. 1. 8 – 10).

13Ištyręs ir įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, teismas pripažįsta neginčijamai įrodyta, kad kaltinamasis Č. G. sukėlė fizinį skausmą savo šeimos nariui – žmonai Snieguolei M. G. ir tuo padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 str. 2 d.

14Kaltinamojo Č. G. atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikaltimą ir gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.). Jo atsakomybę sunkina tai, kad nusikalstamą veiką padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (BK 60 str. 1 d. 9 p.).

15Skiriant bausmę atsižvelgta į nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes ir jos pavojingumo laipsnį, kad nusikalstama veika priskiriama nesunkiems nusikaltimams (BK 11 str. 3 d.), kad smurtaujama buvo prieš savo šeimos narį sukeliant fizinį skausmą, į kaltinamojo asmenybę, t. y. kad jis registruotas darbo biržoje, teistas (b. l. 36 37), baustas administracine tvarka, t. y. 2010-12-06 pagal LR ( - ) str. 5 d.; 2011-04-18 už tai, kad jis būdamas neblaivus viešoje vietoje daužė buto duris, įžeidė žmogaus orumą ir visuomenės dorovę (LR ATPK straipsnis nenurodytas); 2012-02-20 už tai, kad gyveno su negaliojančiu asmens dokumentu (LR ATPK straipsnis nenurodytas); 2013-08-14 ir 2014-09-02 už tai, kad trikdė viešąją rimtį (LR ATPK straipsnis nenurodytas), ir paskirtos administracinės nuobaudos (b. l. 34 – 35); į tai, kad yra po vieną jo atsakomybę lengvinančią ir sunkinančią aplinkybę, bei tai, kad jis neprieštarauja, jog procesas būtų užbaigtas teismo baudžiamuoju įsakymu, todėl jam skirtina prokuroro pareiškime siūlomos rūšies ir dydžio bausmė. Baudžiamąją bylą užbaigiant teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausmė mažintina trečdaliu (BK 641 str.).

16Į paskirtą bausmę įskaitytinas laikino sulaikymo laikas, kai Č. G. buvo sulaikytas 2016-05-01, 23.17 val. (b. l. 18), paleistas 2016-05-02, 15.00 val. (b. l. 28), LR ( - ) str. tvarka (LR BK 66 str. 1 d.).

17Kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, su įpareigojimais - nepasišalinti iš gyvenamosios vietos, esančios Vilnius, Žirgų g. 1 -2, nesilankyti Vilniaus r., Riešės sen., D. R. k., ( - ), nebendrauti bei neieškoti ryšių su S. M. G., paliktina galioti iki teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo.

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - ) str. 1 d. 1 p., 421 str.,

Nutarė

19Č. G. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 str. 2 d. ir skirti 1 (vienerių) metų laisvės apribojimo bausmę uždraudžiant per laisvės apribojimo laikotarpį naudoti, įgyti, saugoti pačiam ar perduoti kitiems asmenims alkoholinius gėrimus, vartoti alkoholinius gėrimus; būti namuose nuo 21.00 val. iki 06.00 val., jei tai nesusiję su darbu, ir per 6 mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos neatlygintinai išdirbti 50 val. sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

20Vadovaujantis BK 641 str. paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir galutinę bausmę paskirti 8 (aštuonių) mėnesių laisvės apribojimo bausmę uždraudžiant per laisvės apribojimo laikotarpį naudoti, įgyti, saugoti pačiam ar perduoti kitiems asmenims alkoholinius gėrimus, vartoti alkoholinius gėrimus; būti namuose nuo 21.00 val. iki 06.00 val., jei tai nesusiję su darbu, ir per 6 mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos neatlygintinai išdirbti 50 val. sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

21Vadovaujantis ( - ) str. 9 d., BK 66 str., 65 str. 1 d. 2 p. c p. p. į bausmės laiką įskaityti laikino sulaikymo laiką nuo 2016-05-01, 23.17 val. iki 2016-05-02, 15.00 val. ir paskutinį mėnesį laisvės apribojimo laiką sutrumpinti keturiomis dienomis.

22Iki teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo Č. G. palikti galioti kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti su įpareigojimais nepasišalinti iš gyvenamosios vietos, esančios Vilnius, ( - ), nesilankyti Vilniaus r., Riešės sen., D. R. k., ( - ), nebendrauti bei neieškoti ryšių su S. M. G., o jam įsiteisėjus - panaikinti.

23Išaiškinti kaltinamajam Č. G., kad nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, jis turi teisę per 14 dienų nuo šio dokumento gavimo dienos paduoti Vilniaus rajono apylinkės teismui prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme. Teismas, išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs jį kaltu, gali paskirti kitos rūšies ar dydžio bausmę (švelnesnę ar griežtesnę), negu paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu. Jei kaltinamasis šia teise nepasinaudos, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir yra neskundžiamas.

24Pažymas apie proceso dalyvių asmens duomenis palikti saugoti prie baudžiamosios bylos.

1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vaclavas Karšulis, supaprastinto... 2. Č. G., a. k. ( - ) gimęs ( - ),... 3. - 2012-07-03 Vilniaus rajono apylinkės teismo pagal LR BK 140 str. 1 d., 227... 4. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str. 2 d.,... 5. Č. G. sukėlė fizinį skausmą šeimos nariui, o būtent... 6. 2016-05-01, apie 22.00 val., bute, esančiame Vilniaus r.,... 7. t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 str.... 8. Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis kaltu padaręs šią nusikalstamą veiką... 9. Kaltinamasis Č. G., kai jam buvo pranešta apie įtarimą... 10. Be visiško kaltės pripažinimo, jo kaltė grindžiama šiais duomenimis:... 11. - nukentėjusiosios S. M. G. parodymais, kuri paaiškino,... 12. - policijos pareigūno tarnybiniu pranešimu dėl smurto artimoje aplinkoje... 13. Ištyręs ir įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, teismas... 14. Kaltinamojo Č. G. atsakomybę lengvina tai, kad jis... 15. Skiriant bausmę atsižvelgta į nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes ir... 16. Į paskirtą bausmę įskaitytinas laikino sulaikymo laikas, kai 17. Kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, su... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - ) str. 1 d. 1 p.,... 19. Č. G. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką,... 20. Vadovaujantis BK 641 str. paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir... 21. Vadovaujantis ( - ) str. 9 d., BK 66 str., 65 str. 1 d. 2... 22. Iki teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo Č. G.... 23. Išaiškinti kaltinamajam Č. G., kad nesutikdamas su... 24. Pažymas apie proceso dalyvių asmens duomenis palikti saugoti prie...