Byla 2-4700-613/2012
Dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, vidutinio darbo užmokesčio priteisimo už priverstinės pravaikštos laiką, išeitinės pašalpos ir neturtinės žalos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Seselskytė, sekretoriaujant S. J. ir Vitai Girdvainienei, dalyvaujant ieškovui R. V., ieškovo atstovui advokatui R.Stirbinskui, atsakovo atstovams V. G. ir advokatei Galinai Morozovai, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. V. ieškinį atsakovui UAB „( - )“ dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, vidutinio darbo užmokesčio priteisimo už priverstinės pravaikštos laiką, išeitinės pašalpos ir neturtinės žalos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas R. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „( - )“,reikšdamas reikalavimus pripažinti atsakovo 2012-01-23 priimtą įsakymą Nr. 12/01234 „Dėl drausminės nuobaudos“ neteisėtu ir jį panaikinti; nustatyti, kad darbo sutartis tarp atsakovo ir ieškovo nutraukta teismo sprendimu, priteisti iš atsakovo 1500,00 Lt darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2012 m. sausio 3 d. iki 2011 m. sausio 23 d. įskaitytinai; priteisti iš atsakovo darbo užmokestį nuo 2011 m. sausio 24 d. iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos, skaičiuojant po 6 darbo dienas savaitėje ir po 100,00 Lt už vieną darbo dieną; teismo sprendimo dalį dėl vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio išmokėjimo nukreipti vykdyti skubiai; priteisti iš atsakovo DK 140 str.1d.1p. numatytą vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką, lygią 2 166,67 Lt; priteisti iš atsakovo 20000 Lt neturtinės žalos atlyginimo; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė bei paaiškino, kad 2012 m. vasario 1 d. ieškovui buvo įteiktas pašte gautas registruotas laiškas dokumentas-atsakovo 2012-01-23 įsakymas dėl drausminės nuobaudos, kuriuo ieškovui už šiurkščius darbo drausmės pažeidimus skirta drausminė nuobauda-atleidimas iš darbo pagal DK 136 str. 3d. 2p. Įsakyme nurodyta, kad ieškovas pasisavino įmonės intelektualų turtą-30 patiekalų technologine korteles, nuo 2012-01-03 iki šiol neatvyko į darbą ir nepranešė savo neatvykimo priežasčių. Su paskirta drausmine nuobauda ieškovas nesutinka. Atsakovas skyrė drausminę nuobaudą neteisėtai, nepagrįstai, nesilaikydamas drausminės nuobaudos skyrimo tvarkos, vadovaudamasis emocijomis. Atsakovas elgėsi nesąžiningai, drausminę nuobaudą skyrę turėdamas tikslą parodyti savo valdžią prieš pavaldinį, prieštaravusį atsakovo reikalavimams nemokamai dirbti viršvalandžius. Atsakovas įsakyme dėl drausminės nuobaudos skyrimo nurodė neegzistuojančius punktus, ieškovui mesti kaltinimai dėl kortelių pasisavinimo yra vienareikšmiai, niekiniai, nepagrįsti. 2011 m. gruodžio 29 d. atsakovas neprileido ieškovo prie darbo, neįleido į darbo vietą, liepė atiduoti darbinius rūbus bei raktus nuo tarnybinių patalpų, išeiti iš restorano. Atsakovas tyčiojosi grasindamas ir gąsdindamas atleidimu iš darbo. Paveiktas atsakovo arogantiško elgesio, patyčių, paniekos ir įžeidinėjimų, ieškovas tą pačią dieną pasijuto blogai, susirgo ir iki 2012 m. sausio 2 d. sirgo, turėjo nedarbingumo pažymėjimą. Apie ligą ieškovas informavo atsakovą 2011 m. gruodžio 29 d. 2012 m. sausio 3 ir 4 dienomis rytais ieškovui atėjus į darbą, atsakovas be jokių paaiškinimų, be teisėto pagrindo neprileido ieškovo prie darbo, išvarė iš restorano „( - )“ patalpų. Nenorėdamas toliau būti įžeidinėjamas, niekinamas matant kitiems darbuotojams, ieškovas nusprendė daugiau restorane nesirodyti. Taip ieškovas siekė apsisaugoti nuo neteisėtų atsakovo veiksmų. 2012 m. sausio 5 d. ieškovui įteikti atsakovo dokumentai: 201 m. gruodžio 28 d. papeikimas, 2011-12-29 reikalavimas pasiaiškinti. Kadangi pasiaiškinimo pateikimo terminas jau buvo praėjęs, 2012 m. sausio 3 ir 4 d., ieškovui atėjus į darbą, atsakovas jokių žodinių ar rašytinių reikalavimų nepateikė. 2012 m. sausio 18 d. ieškovui įteikti atsakovo dokumentai: 2011 m. sausio 11d. reikalavimas iki 2012 m. sausio 17 d. pateikti pasiaiškinimą dėl patiekalų technologinių kortelių vagystės; 2011 m. sausio 11 d. reikalavimas iki 2012 m. sausio 17 d. pateikti pasiaiškinimą dėl neatvykimo į darbą nuo 2012-01-03; 2012 m. sausio 11 d. reikalavimas iki 2012 m. sausio 17 d. pateikti paaiškinimą dėl direktoriaus nurodymo nevykdymo, geros higienos normų pažeidimo. Ieškovas, dėl kai kurių raštų sunkiai suvokiamos prasmės, pilnai praradęs pasitikėjimą atsakovu kaip darbdaviu, būdamas įsitikinęs, kad atsakovas elgiasi nesąžiningai ir neteisėtai, įgyvendina savo grąsinimus ir gąsdinimus ieškovą neteisėtai atleisti iš darbo, jokių veiksmų nesiėmė, juolab, kad pasiaiškinimo pateikimo terminai buvo praėję. 2011 m. gruodžio 29 d., 2012 m. sausio 3 ir 4 dienomis ieškovas atėjo į darbą, tačiau atsakovas neleido jam dirbti. Vėliau, iki pat atleidimo iš darbo dienos, atsakovas ieškovo nekvietė ir neragino atvykti į darbą, ieškovui buvo atimta galimybė eiti į darbą. Ieškovo įsitikinimu, neatvykimo į darbą svarbios priežastys buvo: tris dienas iš eilės be teisėto pagrindo ieškovas neprileistas prie darbo, atsakovas atėmė darbinius rūbus bei raktus nuo tarnybinių patalpų; atsakovo rašytinis pranešimas, kad ieškovas atleistas iš darbo nuo 2011-12-31; ieškovo įžeidinėjamas, niekinimas matant kitiems darbuotojams, po neteisėtų nušalinimų nuo darbo atsakovas ieškovo nekvietė ir neragino atvykti į darbą. Dėl patiekalų technologinių kortelių paaiškino, kad visas paruoštas ir išbaigtas buvusias bei esamas restorano patiekalų kalkuliacines technologines korteles ieškovas yra paruošęs asmeniškai, jas ieškovas yra namie atspausdinęs asmeniniu kompiuteriu ir persiuntęs į UAB „( - )“ elektroniniu paštu vadovų tvirtinimui ir tolimesniam naudojimui. Visos paruoštos, išbaigtos buvusios ir esamos kortelės yra skaitmeninėse laikmenose ieškovo ir UAB „( - )“ kompiuteriuose, elektroniniuose paštuose, o patvirtintos ir naudojamos –atsakovo patalpose. Paruoštų, išbaigtų, patvirtintų, naudojamų buvusių ir esamų kortelių ieškovas niekada neturėjo, neturi ir iš UAB „( - )“ patalpų neišsinešė. Dėl neturtinės žalos atlyginimo nurodė bei paaiškino, kad dėl atsakovo direktoriaus V. G. kaltės ieškovas patyrė neturtinę žalą įvertintą pinigais dėl fizinio ir dvasinio skausmo, emocinės depresijos, pažeminimo, reputacijos pablogėjimo. To įrodymais yra ieškovo neigiami dvasinio pobūdžio išgyvenimai, patirtas didelis stresas, psichologinė įtampa, dvasinis sukrėtimas, nestabilumo jausmas. Neturtinę žalą ieškovas įvertino 20000 Lt.

3Atsiliepime į ieškinį bei bylos nagrinėjimo metu atsakovo atstovai nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, nurodo, kad nurodytos aplinkybės neatitinka tikrovės ir faktinių bylos aplinkybių. Ieškovas dirbo vyr, virėju nuo 2011-08-05. Priimant į darbą, jam buvo nustatytas 3 mėnesių išbandymo terminas. Iki tol, kol nesibaigė išbandymo terminas, ieškovas sąžiningai ir pareigingai vykdė savo pareigas ir vadovo nurodymus. Pasibaigus išbandymo terminui, ieškovo elgesys darbe visiškai pasikeitė, savo pareigas pradėjo vykdyti aplaidžiai, pažeidinėjo nustatytą jam darbo režimą, nesiskaitė su vadovais ir kolektyvu, nekreipė jokio dėmesio į jam reiškiamas pastabas. 2011 m. gruodžio 28 d. ieškovui buvo pareikštos pretenzijos dėl darbo ir pareikalauta pasiaiškinti dėl darbo režimo nesilaikymo ir pareigų nevykdymo. Po pokalbio su vadovu ieškovas išėjo iš darbo ir daugiau darbe nesirodė. Išeidamas iš darbo išsinešė iš virtuvės UAB „( - )“ gaminamų patiekalų technologines korteles, kurios buvo patvirtintos bendrovės vadovo ir pastoviai turėjo būti virtuvėje. Iš darbo R. V. buvo atleistas 2012-01-23 pagal UAB „( - )“ direktoriaus 2012-01-23 įsakymą Nr. 12/0123-4 pagal DK 136 str.3d.2p., kadangi jis padarė šiuos pažeidimus:1. Vyr. virėjas R. V. 2011-12-28, išeidamas iš darbo, išsinešė iš virtuvės gaminamų patiekalų technologines korteles, kurios yra UAB „( - )“ nuosavybė, ir turi būti saugomos virtuvėje. Patikrinimo metu 2011-12-29 buvo nustatyta, kad iš virtuvės dingo 30 patiekalų technologinių kortelių. R. V. pasisavino įmonės intelektualų turtą. Padarė pažeidimą, kuris priskiriamas prie šiurkščių darbo drausmės pažeidimų. R. V. nuo 2012-01-03 iki atleidimo iš darbo dienos neatvyko į darbą ir nepranešė savo neatvykimo į darbą priežasčių. Neatvykimas į darbą be svarbių priežasčių yra šiurkštus darbo drausmės pažeidimas. Prieš skiriant drausminę nuobaudą-atleidimą iš darbo, iš R. V., buvo raštu pareikalauta pasiaiškinti. Technologinių kortelių R. V. negrąžino, dokumentų pateisinančių jo neatvykimą į darbą ir pasiaiškinimų dėl pažeidimų nepateikė. 2012-01-20 įsakymu R. V. už pareigų ir vadovo nevykdymą buvo paskirta drausminė nuobauda pastaba. Vyr. virėjas R. V. UAB „( - )“ direktoriaus 2011-11-23 įsakymu, kuris jam buvo įteiktas pasirašytinai, buvo įpareigotas pašalinti Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patikrinimo metu nustatytus pažeidimus dėl pagamintų ir žalių maisto produktų nepakankamo ženklinimo. Jis buvo įpareigotas nurodinėti maisto pagaminimo dieną ir valandą. Taip pat buvo įpareigotas maistą laikyti su tiekėjo etiketėmis. 2011-12-28 atliekant patikrinimą, siekiant nustatyti kaip vykdomas direktoriaus nurodymas ir kaip laikomasi virtuvėje geros higienos praktikos normų, direktorės pavaduotojos J. K.-G. buvo nustatyta, kad Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patikrinimo metu nustatyti pažeidimai tęsiasi. Induose su pagamintu maistu nenurodomos maisto pagaminimo valandos, gautas iš tiekėjų maistas saugomas be etikečių. Lipdukuose, priklijuotose ant talpų su grybų sriuba, pomidorų sriuba, su apkeptomis daržovėmis, spirgučiais nebuvo nurodytas patiekalų ruošinių pagaminimo laikas (nurodyta tik data).Ant talpų su rausvuoju sviestu, žaliuoju sviestu, su marinuotomis alyvuogėmis nebuvo jokių lipdukų ir nenurodyta patiekalų-ruošinių pagaminimo data ir laikas. Pasiaiškinimo, kodėl nevykdomas direktoriaus nurodymas ir virtuvėje tęsiasi Geros higienos praktikos normų pažeidimai, vyr. virėjas R. V. nepateikė. Ieškovas teigia, kad jis pats kūrė ir sudarinėjo patiekalų kalkuliacines-technologines korteles pagal savo kompetenciją, ruošė jas naudojant savo asmeninį kompiuterį, laiko tai savo kūryba, o ne UAB „( - )“ nuosavybe. Patiekalų kalkuliacinės –technologinės kortelės privalo būti paruoštos kiekvienam patiekalui ir pastoviai laikomos virtuvėje. Su ieškovu buvo sudaryta ne autorinė, o darbo sutartis. Į darbą ieškovas buvo priimtas dirbti virėju. Gaminti patiekalus pagal esamą ir jo paties kompetenciją, naudojant žinias ir patirtį sukurti ir ruošti patiekalų kalkuliacines-technologines korteles buvo ieškovo pareigos. Patiekalų kalkuliacinės –tehnologinės kortelės buvo ieškovo pareigos, jos buvo patvirtintos įmonės vadovo ir saugomos bendrovėje. Niekas neturėjo teisės juos panaikinti, išsinešti iš virtuvės, pasisavinti. Faktą, kad ieškovas 2011-12-28 išsinešė patiekalų kalkuliacines0technologines korteles patvirtino virtuvės darbuotojai. Dėl neatvykimo į darbą ieškovas melagingai teigia, kad 2011 m. gruodžio 29 d. ir 2012-01-03, 2012-01-04 jam atėjus į darbą, atsakovas neprileido jo prie darbo. Niekas ieškovo nuo darbo nešalino. Ieškovui buvo tik pareikštos pretenzijos dėl jo pareigų nevykdymo, darbo režimo nesilaikymo bei pareikalauti paaiškinimai dėl šių pažeidimų. Nei grąžinti raktus ar darbo rūbus iš ieškovo niekas nereikalavo. Jis pats išeidamas iš darbo, numetė ant stalo raktus. Darbo rūbus paliko spintelėje. Nuo 2011-12-29 darbe ieškovas nesirodė sąmoningai. Nuo 2012-29 iki 2012-01-02 turėjo nedarbingumo pažymėjimą, o nuo 2012-01-03 į darbą neatvyko be pateisinamų priežasčių. Pažymėtina, kad per šį laikotarpį į atsakovą ieškovas nesikreipė, jokių reikalavimų nekėlė, prašymų, pretenzijų neteikė. Pagal DK 235 str.2d.9. neatvykimas į darbą be svarbių priežasčių visą darbo dieną ( pamainą) laikomas šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu. Reikalavimai pateikti paaiškinimus ieškovui buvo išsiųsti 2012-01-11 registruotais laiškais ir įteikti jam asmeniškai 2012-01-18. Darbo sutartis su ieškovu buvo nutraukta 2012-01-23. Iki 2012-01-23 ieškovas nepateikė jokių paaiškinimų. Nesutinka su neturtinės žalos priteisimu.

4Liudytoja J. K.-G. paliudijo, kad ieškovas savivaliavo, nekreipė dėmesio į darbdavio reiškiamas pastabas dėl darbo, į darbą ateidavo ankščiau, išeidavo ankščiau. Liudytoja, dirbanti direktoriaus pavaduotoja, paprašė laikytis darbo grafiko, ieškovas nereagavo į pastabas, ieškovas atsisakė rašyti pasiaiškinimą ir išėjo iš darbo. Ieškovas sunkai valdėsi, nerinkdavo žodžių. Liudytoja ieškovą paskutinį kartą darbe matė 2012-12-29. Liudytoja paklausė ieškovo kodėl nereaguoja į pastabas, kodėl išsinešė technologines korteles, jis buvo labai nepatenkintas, žadėjo fiziškai susidoroti. Technologinės kortelės buvo saugomos virtuvėje, darbuotojai pranešė, kad jos dingo. Ieškovas tėjęs dar reikalavo, kad sumokėtumėme už korteles. Naujas virėjas K. G. atėjęs neberado tų kortelių.

5Liudytoja D. L.-G. paliudijo, kad dirbo virėja, tą dieną ieškovas susiginčijo su vadovu. Kai po barnio R. V. išėjo namo, atėjęs K. G. pamatė, kad dingo technologinės kortelės, liudytoja matė, kaip R. V. žiūrėjo tas korteles, be jų daugiau nieko ten nebuvo.

6Liudytojas K. G. paliudijo, kad dirba pas atsakovą, 2011-12-28 apie 17.00 val. atėjęs dirbti pasigedo technologinių kortelių.

7Ieškinys atmestinas.

8Byloje esančiais rašytiniais įrodymais ir byloje dalyvaujančių šalių parodymais nustatyta, kad nuo 2011-08-05 pagal sudarytą darbo sutartį Nr.4 ieškovas dirbo UAB „( - )“ vyr. virėju ( b.l. 13,14 ).

92011 m. gruodžio 28 d. ieškovui buvo pareikštos pretenzijos dėl darbo ir pareikalauta pasiaiškinti dėl darbo režimo nesilaikymo ir pareigų nevykdymo. Po pokalbio su vadovu ieškovas išėjo iš darbo ir daugiau darbe nesirodė. Išeidamas iš darbo išsinešė iš virtuvės UAB „Devynioliktas amžius“ gaminamų patiekalų technologines korteles, kurios buvo patvirtintos bendrovės. Šias aplinkybes paliudijo liudytojai J. K.-G. ir D. L.-G. Iš darbo R. V. buvo atleistas 2012-01-23 pagal UAB „( - )“ direktoriaus 2012-01-23 įsakymą Nr. 12/0123-4 pagal DK 136 str.3d.2p., kadangi jis padarė šiuos pažeidimus:1. Vyr. virėjas R. V. 2011-12-28, išeidamas iš darbo, išsinešė iš virtuvės gaminamų patiekalų technologines korteles, kurios yra UAB „( - )“ nuosavybė, ir turi būti saugomos virtuvėje. Patikrinimo metu 2011-12-29 buvo nustatyta, kad iš virtuvės dingo 30 patiekalų technologinių kortelių. R. V. pasisavino įmonės intelektualų turtą. Padarė pažeidimą, kuris priskiriamas prie šiurkščių darbo drausmės pažeidimų. 2.R. V. nuo 2012-01-03 iki atleidimo iš darbo dienos neatvyko į darbą ir nepranešė savo neatvykimo į darbą priežasčių.

10Ieškovas argumentuoja, kad atsakovas įsakyme dėl drausminės nuobaudos skyrimo nurodė neegzistuojančius punktus, ieškovui mesti kaltinimai dėl kortelių pasisavinimo yra vienareikšmiai, niekiniai, nepagrįsti. 2011 m. gruodžio 29 d. atsakovas neprileido ieškovo prie darbo, neįleido į darbo vietą, liepė atiduoti darbinius rūbus bei raktus nuo tarnybinių patalpų, išeiti iš restorano. Bylos nagrinėjimo metu šios aplinkybės nepasitvirtino. Priešingai, bylos nagrinėjimo metu apklausti liudytojai paliudijo, kad ieškovas nuo 2011-12-29 darbe daugiau nebesirodė.

11Neatvykimas į darbą visą dieną be svarbių priežasčių laikomas šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu (DK 235 str.2d.9p.). Darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį apie tai iš anksto neįspėjęs darbuotojo, kai darbuotojas vieną kartą šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas (Kodekso 235 str. ) (DK 136 str.3d.). Ieškovo neatvykimas į darbą nuo 2012-01-03 iki atleidimo dienos laikytina šiurkščiu darbo drausmės pažeidimu, lėmusiu atsakovo priimtą įsakymą dėl ieškovo atleidimo už darbo. Ieškovo pasirinkta pozicija, paaiškinimų į darbdavio reikalavimus pateikti paaiškinimus, leidžia daryti išvadą, jog ieškovas ignoravo darbdavio nurodymus.

12Veikos, turinčios vagystės, sukčiavimo, turto pasisavinimo arba iššvaistymo , neteisėto atlyginimo paėmimo požymių, nors už šias veikas darbuotojas ir nebuvo traukiamas baudžiamojon atsakomybės, priskiriamos prie šiurkščių darbo drausmės pažeidimų (DK 235 str.2d.7p). Nors ieškovas ir nepripažįsta, kad išeidamas išsinešė maisto technologines-kalkuliacines korteles. Tačiau bylos nagrinėjimo metu surinktas įrodymų visetas, o būtent tai, kad kortelių atsakovo įmonėje pasigesta ieškovui išėjus iš darbovietės, liudytoja D. L.-G. paliudijo, kad dirbo virėja, tą dieną ieškovas susiginčijo su vadovu, kai po barnio R. V. išėjo namo, atėjęs K. G. pamatė, kad dingo technologinės kortelės, liudytoja matė, kaip R. V. žiūrėjo tas korteles, be jų daugiau nieko ten nebuvo; leidžia daryti tikėtiną išvadą, jog ieškovas 2011-12-28, išeidamas iš darbo išsinešė iš virtuvės UAB „( - )“ gaminamų patiekalų technologines korteles.

13Atsakovas, paskirdamas drausminę nuobaudą-atleidimą iš darbo, laikėsi drausminės nuobaudos skyrimo tvarkos, sutinkamai su Darbo kodekso 240 straipsniu, prieš skirdamas drausminę nuobaudą, pareikalavo ieškovą pateikti raštu paaiškinimą dėl darbo drausmės pažeidimo. Jei per darbdavio nustatytą terminą be svarbių priežasčių darbuotojas nepateikia pasiaiškinimo, drausminę nuobaudą galima skirti ir be pasiaiškinimo ( DK 240 str.1d.). Drausminė nuobauda skiriama tuoj pat, paaiškėjus darbo drausmės pažeidimui, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai pažeidimas paaiškėjo (DK 241 str.1d.).

14Pagal Darbo kodekso 297 str.3 d.darbuotojo atleidimas iš darbo yra neteisėtas, jeigu buvo pažeista įstatymų nustatyta tvarka. Atsakovui nepažeidus atleidimo iš darbo kaip drausminės nuobaudos taikymo procedūrų, nustatytas Darbo kodekso ir privalomas darbdaviui, teismuo nustačius aplinkybes, kad ieškovas išsinešė iš virtuvės UAB „( - )“ gaminamų patiekalų technologines korteles, bei ieškovas nuo 2012-01-03 iki atleidimo iš darbo dienos neatvyko į darbą ir nepranešė savo neatvykimo į darbą priežasčių, darytina išvada, kad to pasekoje atsakovo atliktas ieškovo atleidimas iš darbo yra teisėtas.

15Ieškinys kaip nepagrįstas ir neįrodytas atmestinas. Netenkinus pagrindinio reikalavimo dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, netenkintini ir šio reikalavimo kylantys išvestiniai reikalavimai dėl darbo užmokesčio už priverstinę pravaikštą priteisimo, išeitinės pašalpos ir neturtinės žalos priteisimo (CPK 178 str.).

16Ieškinį atmestus, priteistinos atsakovui UAB „( - )“ iš ieškovo R. V. 2000 Lt bylinėjimosi išlaidų (CPK 98 str.1d.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263-268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

18ieškinį atmesti.

19Priteisti atsakovui UAB „( - )“ iš ieškovo R. V. 2000 Lt bylinėjimosi išlaidų.

20Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Seselskytė,... 2. Ieškovas R. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „( -... 3. Atsiliepime į ieškinį bei bylos nagrinėjimo metu atsakovo atstovai nurodė,... 4. Liudytoja J. K.-G. paliudijo, kad ieškovas savivaliavo, nekreipė dėmesio į... 5. Liudytoja D. L.-G. paliudijo, kad dirbo virėja, tą dieną ieškovas... 6. Liudytojas K. G. paliudijo, kad dirba pas atsakovą, 2011-12-28 apie 17.00 val.... 7. Ieškinys atmestinas.... 8. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais ir byloje dalyvaujančių šalių... 9. 2011 m. gruodžio 28 d. ieškovui buvo pareikštos pretenzijos dėl darbo ir... 10. Ieškovas argumentuoja, kad atsakovas įsakyme dėl drausminės nuobaudos... 11. Neatvykimas į darbą visą dieną be svarbių priežasčių laikomas... 12. Veikos, turinčios vagystės, sukčiavimo, turto pasisavinimo arba... 13. Atsakovas, paskirdamas drausminę nuobaudą-atleidimą iš darbo, laikėsi... 14. Pagal Darbo kodekso 297 str.3 d.darbuotojo atleidimas iš darbo yra... 15. Ieškinys kaip nepagrįstas ir neįrodytas atmestinas. Netenkinus pagrindinio... 16. Ieškinį atmestus, priteistinos atsakovui UAB „( - )“ iš ieškovo R. V.... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260,... 18. ieškinį atmesti.... 19. Priteisti atsakovui UAB „( - )“ iš ieškovo R. V. 2000 Lt bylinėjimosi... 20. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...