Byla T-1112-311/2016
Dėl nuosprendžiu paskirtos bausmės sušvelninimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Rimantas Grigas, sekretoriaujant Birutei Čyžaitei, dalyvaujant prokurorui Mindaugui Šukiui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo nuteistojo V. B. prašymą dėl nuosprendžiu paskirtos bausmės sušvelninimo, ir

Nustatė

3V. B. teistas: 1. 2001-10-26 Akmenės raj. apylinkės teismo pagal LR BK 271 str. 3 d., 35 str., laisvės atėmimu 2 m. su turto už 100 Lt konfiskavimu,

42. 2002-02-20 Akmenės raj. apylinkės teismo pagal LR BK 271 str. 3 d., 272 str. 1 d., 42 str. 1 d.-3 m. laisvės atėmimo su 100 Lt vertės turto konfiskavimu,

53. 2003-01-24 Akmenės raj. apylinkės teismo pagal LR BK 271 str. 2 d., 43 str. 1 d., 3 d.- 11 mėn. laisvės atėmimo su 100Lt turto konfiskavimu;

64. 2003-12-03 Akmenės raj. apylinkes teismo pagal LR BK 22 str. 1 d., , 178 str. 4 d. areštu 40 p., vadovaujantis LR BK 65 str., 40 parų areštas pakeistas į 40 d. laisvės atėmimo, remiantis LR BK 64 str. 1 d., 3 d., subendrinta su 2003-01-24 Akmenės raj. apylinkės teismo nuosprendžiu ir paskirta 3 mėn. laisvės atėmimo, 2004-03-01 paleistas iš laisvės atėmimo vietos at1ikęs bausmę;

75. 2004-09-02 Akmenės raj. apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 1 d., 63 str. 1 d., 63 str. 4 d., laisvės atėmimu 8 mėn.;

86. 2004-12-21 Akmenės raj. apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 1 d., 178 str. 2 d., 178 str. 4 d., 63 str. 1 d., 63 str. 4 d., 63 str. 2 d., 63 str. 5 d.- 1 m. 7 mėn. laisvės atėmimo, 2005-08-02 Vilniaus m. 3 apylinkės teismo nutartimi, vadovaujantis LR BVK 157 str., paleistas lygtinai prieš 5 mėn. 14 d.,

97. 2005-11-11 Kauno m. apylinkės teismo pagal LR BK 180 str., 64 str. 1 d. 3 d. laisvės atėmimu 2 m. 6 mėn.; 2007-01-19 Vilkaviškio raj. apylinkės teismo nutartimi, vadovaujantis LR BVK 157 str. 3 d. 2 p., LR BPK 362 str., 360 str., paleistas lygtinai nuo likusios 1 m. 1 mėn. 26 d. laisvės atėmimo bausmės, teistumas neišnykęs,

108. 2008-08-06 Kauno apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 178 str. 1 d., 214 str., 302 str. 1 d., 180 str. 1 d., 22 str. 1 d. ir 180 str. 1 d., 286 str. – 5 metams laisvės atėmimo. Vadovaujantis LR BK 64 str. 1 d., 2 d., bausmė subendrinta su 2005-11-11 Kauno m. apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtosios ir neatliktosios bausmės dalimi-1 (vieneriais) metais 1 (vienu) mėnesiu ir 26 (dvidešimt šešiomis) dienomis, bausmes visiškai sudedant ir paskirti galutinę bausmę-laisvės atėmimą 6 (šešeriems) metams 1 (vienam) mėnesiui ir 26 (dvidešimt šešioms) dienoms, bausmę atliekant pataisos namuose.

112016-05-27 Kauno apylinkės teisme buvo gautas nuteistojo V. B. prašymas sušvelninti nuosprendžiu paskirtą bausmę, taikyti BK 641 str. nuostatas, nes jis dėl padaryto nusikaltimo nuoširdžiai gailisi ir savo kaltę pilnai pripažįsta.

12Posėdžio metu prokuroras siūlė prašymą atmesti.

13Nuteistojo V. B. prašymas atmestinas.

14BK 641 straipsnyje, kuriuo kodeksas papildytas 2013-07-02 įstatymu Nr. ( - ) įsigaliojusiu 2013-07-13, nustatyta, kad baudžiamąją bylą išnagrinėjus pagreitinto proceso tvarka ar atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą, taip pat kai baudžiamoji byla baigiama teismo baudžiamuoju įsakymu, nuteistajam skiriama bausmė, kuri tuo pačiu nuosprendžiu sumažinama vienu trečdaliu. Ši taisyklė taikoma tik tais atvejais, kai asmuo prisipažįsta esąs kaltas. Taigi sušvelninti paskirtą bausmę vienu trečdaliu galima tik teismo nuosprendžio ar teismo baudžiamojo įsakymo priėmimo metu bei esant visoms BK 641 straipsnyje įtvirtintoms sąlygoms.

15Nagrinėjamu atveju taikyti BK 641 straipsnio nuostatas nėra pagrindo, kadangi V. B. atžvilgiu priimti 2005-11-11 ir 2008-08-06 Kauno miesto apylinkės teismo nuosprendžiai yra įsiteisėję. Byla buvo išnagrinėta pagal bendrąsias proceso taisykles, tai yra, ne pagreitinto proceso tvarka, taip pat byloje priimtas nuosprendis, o ne baudžiamasis įsakymas, byloje nebuvo taikomas sutrumpintas įrodymų tyrimas. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad nuteistojo V. B. atžvilgiu taikyti BK 641 straipsnio nuostatas taip pat nėra teisinio pagrindo.

16Esant nurodytoms aplinkybėms, nuteistojo V. B. prašymas atmestinas.

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 358 str., 3621 str. 5 d., 364 str.,

Nutarė

18nuteistojo V. B. prašymą atmesti.

19Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kauno apylinkės teismą.