Byla AS-124-575/2017
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ričardo Piličiausko (pranešėjas), Veslavos Ruskan (kolegijos pirmininkė) ir Arūno Sutkevičiaus,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo L. K. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. lapkričio 25 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo L. K. skundą Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims I. P. ir I. Z. dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas L. K. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi su skundu (b. l. 2–3) į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas priteisti jam valstybės skolą: 20 Eur ir 19,70 Eur.

6Kauno apygardos administracinis teismas 2016 m. sausio 25 d. nutartimi (b. l. 7–8) nustatė pareiškėjui terminą iki 2016 m. vasario 8 d. nutartyje nurodytiems skundo trūkumams pašalinti.

72016 m. vasario 3 d. Kauno apygardos administraciniame teisme gautas pareiškėjo patikslintas skundas (b. l. 10), kuriame jis prašė įpareigoti valstybinio administravimo subjektą grąžinti pareiškėjui 2001 m. spalio 4 d. sumokėtą 19,70 Eur sumą ir 2015 m. rugsėjo 22 d. sumokėtą 20 Eur sumą. Atsakovu pareiškėjas nurodė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Mokestinių prievolių departamento Kauno gyventojų skyriaus vyriausiąją specialistę.

8Kauno apygardos administracinis teismas 2016 m. vasario 10 d. nutartimi (b. l. 20–21) atsisakė priimti pareiškėjo skundą kaip nepriskirtiną nagrinėti Kauno apygardos administraciniame teisme ir išaiškino pareiškėjui, kad skundą jis turi teisę paduoti Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Tačiau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) 2016 m. liepos 29 d. nutartimi (b. l. 43–48) panaikino Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 10 d. nutartį ir pareiškėjo skundo priėmimo klausimą perdavė tam pačiam teismui nagrinėti iš naujo.

9Kauno apygardos administracinis teismas, iš naujo nagrinėdamas pareiškėjo skundo priėmimo klausimą, 2016 m. rugpjūčio 12 d. nutartimi (b. l. 50–51) nustatė pareiškėjui terminą iki 2016 m. rugpjūčio 26 d. nutartyje nurodytiems skundo trūkumams pašalinti.

10Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 12 d. nutartimi, konstatavus, kad pareiškėjas Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. rugpjūčio 12 d. nutartyje nurodytų skundo trūkumų nustatytu terminu nepašalino ir nepateikė prašymo pratęsti terminą trūkumams pašalinti, buvo nutarta pareiškėjo skundą laikyti nepaduotu ir grąžinti jį pareiškėjui.

112016 m. rugsėjo 22 d. Kauno apygardos administraciniame teisme buvo gautas pareiškėjo atskirasis skundas (b. l. 81).

12Kauno apygardos administracinis teismas 2016 m. rugsėjo 27 d. nutartimi (b. l. 82) nustatė pareiškėjui terminą iki 2016 m. spalio 11 d. nutartyje nurodytiems atskirojo skundo trūkumams pašalinti.

132016 m. spalio 7 d. Kauno apygardos administraciniame teisme buvo gautas patikslintas pareiškėjo atskirasis skundas dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 12 d. nutarties panaikinimo bei prašymas atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui paduoti (b. l. 85–86). Prašyme atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui paduoti pareiškėjas nurodė, kad nesitikėjo, jog vasaros atostogų metu valstybė neleis jam ramiai ilsėtis.

14Kauno apygardos administracinis teismas 2016 m. spalio 12 d. nutartimi (b. l. 93–94) netenkino pareiškėjo prašymo atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui paduoti ir atsisakė priimti pareiškėjo atskirąjį skundą.

152016 m. spalio 31 d. Kauno apygardos administraciniame teisme gautas pareiškėjo atskirasis skundas dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 12 d. nutarties panaikinimo. Atskirajame skunde pareiškėjas, be kita ko, nurodė, jog su skundžiama nutartimi susipažino tik 2016 m. spalio 26 d., grįžęs iš komandiruotės Lenkijos Respublikoje.

16Kauno apygardos administracinis teismas 2016 m. lapkričio 4 d. nutartimi (b. l. 103) nustatė pareiškėjui terminą iki 2016 m. lapkričio 18 d. nutartyje nurodytiems atskirojo skundo trūkumams pašalinti. Teismas pažymėjo, kad iš prie atskirojo skundo pridėto voko su gavimo datą patvirtinančia žyma matyti, jog vokas pareiškėjui įteiktas 2016 m. spalio 20 d. Tuo tarpu pareiškėjas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad būtent nuo 2016 m. spalio 20 d. iki 2016 m. spalio 26 d. jis buvo išvykęs į komandiruotę Lenkijos Respublikoje. Be to, teismas atkreipė dėmesį, kad prie atskirojo skundo pridėtas dokumentas surašytas lenkų kalba. Tuo tarpu pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 9 straipsnio 2 dalį, dokumentai, surašyti kitomis kalbomis, teikiami ir skelbiami išversti į lietuvių kalbą ir nustatyta tvarka patvirtinti. Teismas kartu akcentavo, kad praleidus įstatymo nustatytą terminą atskirajam skundui paduoti, pateiktinas prašymas šiam terminui atnaujinti, nurodant termino praleidimo priežastis ir pateikiant tai patvirtinančius įrodymus.

172016 m. lapkričio 22 d. Kauno apygardos administraciniame teisme gautas pareiškėjo patikslintas atskirasis skundas bei prašymas atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui paduoti (b. l. 106–107). Prašyme atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui paduoti pareiškėjas nurodė, kad skundžiamą Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 12 d. nutartį gavo prieš pat išvykdamas į komandiruotę Lenkijos Respublikoje, todėl nespėjo nei su ja susipažinti, nei parengti atskirąjį skundą. Kartu su prašyme atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui paduoti pareiškėjas pateikė įvairius dokumentus, nurodydamas, kad jie surašyti ne tik lenkų, bet ir anglų kalbomis, o šios kalbos yra Europos Sąjungos kalbos.

18II.

19Kauno apygardos administracinis teismas 2016 m. lapkričio 25 d. nutartimi (b. l. 110–111) netenkino pareiškėjo prašymo atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui paduoti ir atsisakė priimti pareiškėjo atskirąjį skundą.

20Teismas nurodė, kad atskirieji skundai paduodami per tą teismą, kurio nutartis yra skundžiama, ne vėliau kaip per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos (ABTĮ 152 str. 3 d.). Atitinkami teismas pagal bylos duomenis nustatė, jog pareiškėjui Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 12 d. nutartis buvo išsiųsta 2016 m. spalio 17 d. Tuo tarpu iš prie atskirojo skundo pridėto voko matyti, kad minėta nutartis pareiškėjui buvo įteikta 2016 m. spalio 20 d. Tai įvertinęs, teismas padarė išvadą, kad paskutinė diena pateikti teismui atskirąjį skundą buvo 2016 m. spalio 27 d. Tačiau pareiškėjas Kauno apygardos administraciniam teismui atskirąjį skundą pateikė 2016 m. spalio 31 d., t. y. praleidęs nustatytą terminą. Šiame kontekste teismas pažymėjo, kad praleidus terminą atskirajam skundui paduoti, apelianto prašymu apeliacinis ar pirmosios instancijos teismas, jeigu per jį paduodamas atskirasis skundas, skundo padavimo teismui terminą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties (ABTĮ 132 str. 2 d., 151 str.). Atitinkamai nagrinėjamu atveju pareiškėjas pateikė prašymą atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui paduoti. Teismas nurodė, kad pareiškėjas prašymą atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti grindžia tuo, jog jis teismo nutartį gavo prieš pat išvykstant į komandiruotę Lenkijos Respublikoje, todėl nei susipažinti su nutarties turiniu, nei paruošti atskirąjį skundą tuo metu neturėjo jokios galimybės. Pareiškėjo teigimu, susipažinti su skundžiama teismo nutartimi jis galėjo tik grįžęs iš komandiruotės, t. y. 2016 m. spalio 26 d. Tačiau teismas, įvertinęs bylos duomenis, atkreipė dėmesį, jog pareiškėjo teismui pateikti įrodymai (pirkti bilietai, pirkimo kvitai ir kt.), nepagrindžia fakto, kad pareiškėjas nuo 2016 m. spalio 20 d. iki 2016 m. spalio 26 d. buvo išvykęs, kaip jis nurodo, į komandiruotę Lenkijos Respublikoje. Teismas pabrėžė, kad pareiškėjas nenurodė, nuo kada iki kada konkrečiai jis buvo išvykęs į komandiruotę, taip pat nepateikė jokių tai pagrindžiančių įrodymų ir neįrodė, kad tai buvo kliūtis jam laiku pateikti atskirąjį skundą. Be to, kaip nurodė pats pareiškėjas, skundžiamą teismo nutartį jis gavo 2016 m. spalio 20 d., todėl, teismo vertinimu, pareiškėjas turėjo būti aktyvus ir rūpestingas bei atlikti visus įmanomus veiksmus, kad atskirasis skundas būtų paduotas laiku. Tuo tarpu pareiškėjo manymas, jog skundą galima paduoti bet kada, t. y. jam patogiu laiku, yra subjektyvaus pobūdžio ir negali būti pripažįstama svarbia priežastimi, sprendžiant praleisto termino atnaujinimo klausimą. Remdamasis nustatytomis aplinkybėmis, teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas neveikė tokiu būdu, kuris užtikrintų greičiausią atskirojo skundo pateikimą teismui, delsė paduoti atskirąjį skundą ir tokiais veiksmais pats sau sukūrė neigiamas pasekmes, o toks pareiškėjo elgesys sudaro pagrindą pripažinti, jog atskirojo skundo padavimo terminas buvo praleistas dėl subjektyvių priežasčių, kurios negali būti pripažintos išimtinėmis ir svarbiomis, ir dėl kurių minėtas terminas negali būti atnaujintas. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas nepateikė įrodymų, sudarančių pagrindą konstatuoti, jog terminas atskirajam skundui paduoti buvo praleistas dėl objektyvių, nuo jo valios nepriklausiusių aplinkybių. Netenkinęs pareiškėjo prašymo atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti, teismas atsisakė priimti pareiškėjo atskirąjį skundą (ABTĮ 138 str. 3 d. 1 p.).

21III.

22Nesutikdamas su Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. lapkričio 25 d. nutartimi, pareiškėjas L. K. pateikė atskirąjį skundą (b. l. 113), prašydamas panaikinti minėtą nutartį ir spręsti klausimą iš esmės. Pareiškėjo teigimu, Kauno apygardos administracinis teismas vilkina jo iškeltos problemos nagrinėjimą.

23Teisėjų kolegija konstatuoja:

24IV.

25Nagrinėjamo atskirojo skundo dalykas – Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. lapkričio 25 d. nutarties, kuria netenkintas pareiškėjo prašymas atnaujinti atskirojo skundo padavimo terminą ir atsisakyta priimti jo atskirąjį skundą, teisėtumas ir pagrįstumas.

26Visų pirma, pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnyje, ABTĮ 5 straipsnio 1 dalyje yra numatyta kiekvieno suinteresuoto subjekto teisė įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Tačiau Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą buvo akcentuota, jog minėtose nuostatose įtvirtinta asmens teisė kreiptis į teismą nėra absoliuti. Nurodyta asmens procesinė teisė kreiptis į teismą priklauso nuo procesinio pobūdžio aplinkybių – nuo teisės kreiptis į teismą buvimo prielaidų (žr., pvz., LVAT 2015 m. balandžio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-185-822/2015 ir kt.). Šiuo aspektu pabrėžtina, kad pagal ABTĮ 151 straipsnį, atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šiame skyriuje nustatytas išimtis. Atitinkamai ABTĮ 138 straipsnio 3 dalies 1 punktas įtvirtina, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas apeliantui, jeigu apeliacinis skundas paduotas praleidus nustatytą apeliacinio skundo padavimo terminą ir šis terminas neatnaujinamas. Taigi, atsižvelgus į skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties turinį, šiuo atveju turi būti nustatyta, ar pagrįstai pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog pareiškėjas atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 12 d. nutarties padavė praleidęs atskirojo skundo padavimo terminą, ir pagrįstai šio termino neatnaujino.

27Nurodytų aplinkybių kontekste akcentuotina, kad pagal ABTĮ 152 straipsnio 3 dalį, jeigu skundžiama nutartis, įstatymo nustatyta tvarka priimta nagrinėjant bylą proceso šalims nedalyvaujant, atskirasis skundas gali būti paduodamas per 7 kalendorines dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos (nuorašo) įteikimo dienos. Atitinkamai nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, kad vokas, kuriame pareiškėjui buvo siųsta skundžiamos nutarties kopija, paskirties pašto įstaigoje buvo gautas 2016 m. spalio 20 d. Tuo tarpu pats pareiškėjas prašyme atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti nurodė, kad minėtos nutarties kopiją gavo dar prieš išvykdamas į komandiruotę Lenkijos Respublikoje, t. y. iš esmės neneigia, jog nurodytą nutarties kopiją jis gavo 2016 m. spalio 20 d. Taigi, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nagrinėjamu atveju paskutinė diena pareiškėjui pateikti teismui atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 12 d. nutarties buvo 2016 m. spalio 27 d. Tačiau pareiškėjas, kaip teisingai akcentavo pirmosios instancijos teismas, atskirąjį skundą dėl minėtos nutarties pateikė tik 2016 m. spalio 31 d. (pagal gavimo spaudą ant atskirojo skundo, b. l. 96), t. y. praleidęs atskirojo skundo padavimo terminą.

28Remiantis ABTĮ 30 straipsnio 1 dalimi, pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo (prašymo, pareiškimo) padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir nėra aplinkybių, nurodytų šio įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 1–8 punktuose. Prašyme atnaujinti terminą nurodomos termino praleidimo priežastys ir pateikiami jas patvirtinantys įrodymai (ABTĮ 30 str. 2 d.). Šiame kontekste teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje svarbiomis termino praleidimo priežastimis laikytinos tik objektyvios, nuo asmens valios nepriklausiusios aplinkybės, sutrukdžiusios laiku kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo (žr., pvz., LVAT 2012 m. balandžio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA492-6/2012 ir kt.). Teismų praktikoje sprendžiant termino atnaujinimo klausimą taip pat yra vertinama, ar asmuo buvo pakankamai atidus, sąžiningas, ar, priešingai, savo teises įgyvendino nerūpestingai, aplaidžiai. Šia prasme kiekvienam konkrečiam atvejui taikytini ne vidutiniai, o individualūs sąžiningo, atidaus bei rūpestingo elgesio standartai (žr., pvz., LVAT 2008 m. gegužės 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A438-798/2008 ir kt.). Kadangi įstatymų leidėjas, nustatydamas terminus procesiniams veiksmams atlikti, siekia užtikrinti teisinių santykių stabilumą, praleistas terminas gali būti atnaujinamas tik išimtiniais atvejais, jeigu jo praleidimo priežastys tikrai buvo svarbios, ekstraordinarios (žr., pvz., LVAT 2006 m. birželio 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS6-219/2006 ir kt.). Tuo tarpu, kai asmuo praleidžia įstatymu nustatytą terminą dėl savo laisva valia pasirinkto elgesio – aktyviai ar pasyviai dalyvauti savo pažeistų teisių gynimo procese – modelio, kyla įstatyme numatytos teisinės pasekmės, t. y. kaip minėta, teismas atsisako priimti asmens, praleidusio įstatyme nustatytą terminą skundui paduoti, skundą (žr., pvz., LVAT 2012 m. kovo 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-187/2012 ir kt.).

29Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į minėtas nuostatas ir įvertinusi byloje nustatytas aplinkybes, pareiškėjo nurodytas atskirojo skundo dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 12 d. nutarties padavimo teismui termino praleidimo priežastis, pritaria pirmosios instancijos teismo padarytai išvadai, kad pareiškėjo nurodytos aplinkybės nelaikytinos objektyviomis ir nepriklausiusiomis nuo jo valios, todėl vertintinos kaip subjektyvios bei nesudarančios pagrindo atnaujinti praleistą atskirojo skundo padavimo terminą. Pabrėžtina, kad pareiškėjo kartu su prašymu atnaujinti praleistą atskirojo skundo padavimo terminą pateikti duomenys neįrodo, jog jis nuo pat skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties kopijos gavimo dienos iki atskirojo skundo padavimo termino pabaigos buvo išvykęs į užsienį ir būtent tai jam objektyviai sukliudė teisės aktų nustatytu terminu pateikti atskirąjį skundą. Priešingai, pats pareiškėjas teigia, kad skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties kopiją jis gavo dar prieš išvykstant į komandiruotę, o iš komandiruotės Lenkijos Respublikoje jis grįžo 2016 m. spalio 26 d., t. y. iki termino atskirajam skundui paduoti pabaigos dar likus vienai dienai. Taigi, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas terminą skundui dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 12 d. nutarties panaikinimo paduoti praleido būtent dėl savo neveiklumo, t. y. nesiimdamas jokių aktyvių veiksmų ir delsdamas jį apskųsti teisės aktų nustatyta tvarka. Teisėjų kolegija pažymi, kad toks pareiškėjo elgesys vertintinas kaip nerūpestingumas bei nepateisinama priežastis atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą.

30Remdamasi nustatytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai neatnaujino pareiškėjo praleisto termino atskirajam skundui dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 12 d. nutarties panaikinimo paduoti, todėl pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo atskirąjį skundą. Atitinkamai skundžiama Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. lapkričio 25 d. nutartis laikytina teisėta ir pagrįsta bei paliekama nepakeista, o pareiškėjo atskirasis skundas atmetamas.

31Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

32Pareiškėjo L. K. atskirąjį skundą atmesti.

33Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. lapkričio 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

34Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo L. K.... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas L. K. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi su skundu (b. l.... 6. Kauno apygardos administracinis teismas 2016 m. sausio 25 d. nutartimi (b. l.... 7. 2016 m. vasario 3 d. Kauno apygardos administraciniame teisme gautas... 8. Kauno apygardos administracinis teismas 2016 m. vasario 10 d. nutartimi (b. l.... 9. Kauno apygardos administracinis teismas, iš naujo nagrinėdamas pareiškėjo... 10. Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 12 d. nutartimi,... 11. 2016 m. rugsėjo 22 d. Kauno apygardos administraciniame teisme buvo gautas... 12. Kauno apygardos administracinis teismas 2016 m. rugsėjo 27 d. nutartimi (b. l.... 13. 2016 m. spalio 7 d. Kauno apygardos administraciniame teisme buvo gautas... 14. Kauno apygardos administracinis teismas 2016 m. spalio 12 d. nutartimi (b. l.... 15. 2016 m. spalio 31 d. Kauno apygardos administraciniame teisme gautas... 16. Kauno apygardos administracinis teismas 2016 m. lapkričio 4 d. nutartimi (b.... 17. 2016 m. lapkričio 22 d. Kauno apygardos administraciniame teisme gautas... 18. II.... 19. Kauno apygardos administracinis teismas 2016 m. lapkričio 25 d. nutartimi (b.... 20. Teismas nurodė, kad atskirieji skundai paduodami per tą teismą, kurio... 21. III.... 22. Nesutikdamas su Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. lapkričio 25 d.... 23. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 24. IV.... 25. Nagrinėjamo atskirojo skundo dalykas – Kauno apygardos administracinio... 26. Visų pirma, pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30... 27. Nurodytų aplinkybių kontekste akcentuotina, kad pagal ABTĮ 152 straipsnio 3... 28. Remiantis ABTĮ 30 straipsnio 1 dalimi, pareiškėjo prašymu administracinis... 29. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į minėtas nuostatas ir įvertinusi byloje... 30. Remdamasi nustatytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 31. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 32. Pareiškėjo L. K. atskirąjį skundą atmesti.... 33. Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. lapkričio 25 d. nutartį... 34. Nutartis neskundžiama....