Byla 1-258-169/2016

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Violeta Erlickienė, išnagrinėjusi Šiaulių apygardos prokuratūros Telšių apylinkės prokuratūros prokurorės Olgos Alibajevos pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir susipažinusi su ikiteisminio tyrimo medžiaga, kurioje A. J., gimęs ( - ), a. k. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, nedirbantis, pradinio išsilavinimo, gyvenantis ( - ), gyvenamosios vietos nedeklaravęs, 8 kartus teistas, paskutinį kartą Ukmergės rajono apylinkės teismo 2015 m. kovo 24 d. baudžiamuoju įsakymu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 243 straipsnį areštu 20 parų, Ukmergės rajono apylinkės teismo 2015 m. liepos 14 d. nutartimi subendrinus Ukmergės rajono apylinkės teismo 2015 m. birželio 26 d. nutartimi ir 2015 m. birželio 16 d. Pasvalio rajono apylinkės teismo nutartimi paskirtas arešto bausmes, paskirta galutinė subendrinta arešto 45 paroms bausmė, bausmę atlikęs 2015-07-31,

2kaltinamas pagal BK 140 straipsnio 2 dalį,

Nustatė

3A. J. smurtaudamas sukėlė fizinį skausmą savo šeimos nariui: 2016 m. lapkričio 11 d. apie 20.50 val. namuose, esančiuose ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (nustatytas 2,00 promilių girtumas), su sugyventine O. B. kilusio konflikto metu koja spyrė vieną smūgį fotelyje sėdinčiai sugyventinei į galvos sritį, o jai pargriuvus ant žemės, koja spyrė ne mažiau trijų smūgių į galvos sritį.

4Baudžiamoji atsakomybė už šią A. J. padarytą nusikalstamą veiką numatyta BK 140 straipsnio 2 dalyje.

5Kaltinamasis A. J. ikiteisminio tyrimo metu apklaustas įtariamuoju kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad gyvena su sugyventine jai priklausančiame bute, esančiame ( - ). 2016 m. lapkričio 11 d. apie 12.00 val. į jų namus atėjus sugyventinės draugei I. Č. su draugu, visi vartojo alkoholinius gėrimus, kuriuos nusipirko iš I. Č. duotų pinigų. Po kurio laiko išėjus I. draugui ir jai davus pinigų, jis nupirko 1 litro talpos butelį ir cigarečių, vėliau 0,5 litro talpos degtinės butelį, po kurio vartojimo nepamena, kas vyko toliau, tik prisimena, jog tarp jo ir sugyventinės įvyko žodinis konfliktas, kurio metu sugyventinei koja spyrė kelis kartus į galvos sritį. Pamena, kad paėmęs virvę grasino pasikarti, tačiau tai, jog būtų grasinęs pakarti sugyventinę, nepamena. Atvykus policijos pareigūnams, jis buvo pristatytas į policiją bei patalpintas į areštinę. Kitą dieną teismo buvo iškeldintas iš sugyventinės O. B. namų. Nuoširdžiai gailisi sudavęs kelis smūgius sugyventinei, su ja susitaikė ir ji jam atleido (b. l. 60–61; 64–65).

6A. J. kaltė padarius BK 140 straipsnio 2 dalyje numatytą veiką, be jo prisipažinimo, įrodyta šiais byloje esančiais duomenimis:

72016-11-11 tarnybiniu pranešimu su foto lentele dėl smurto artimoje aplinkoje fakto ROIK Nr. 0116000633051, kuriame nurodyta, kad įvykio vietoje nustatyta, jog konflikto metu A. J. kelis kartus koja spyrė O. B. į veido sritį (b. l. 13–18);

82011-11-11 asmens blaivumo testu, kuriame nurodyta, jog A. J. 2016 m. lapkričio 11 d. 22.52 val. nustatytas 2,00 promilių girtumas (b. l. 19);

9nukentėjusiosios O. B. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, jog 2016 m. lapkričio 11 d. dienos metu savo namuose ji vartojo alkoholinius gėrimus su I. Č. ir sugyventiniu A. J. Išgėrė du pusės litro talpos degtinės butelius, vieną 0,7 litro degtinės butelį ir vieną 1 litro degtinės butelį. Vakare, tikslaus laiko nepamena, su I. Č. tarpusavyje pradėjus kalbėti apie savo buvusį draugą, išgirdęs jų pokalbį A. J. susinervino ir jai sėdint fotelyje kelis kartus koja spyrė į galvos sritį, jai nukritus ant žemės, jis dar kelis kartus spyrė jai į galvos sritį, tiksliai kiek kartų, negali pasakyti, kadangi buvo neblaivi ir neatsimena, bet ne mažiau trijų kartų. Spirdamas kliuvo į kairę ausį, bėgo kraujas, kliuvo ir į kairę ranką, liko kraujosruvos rankoje. Kai spyrė į galvą, ji kaire ranka dengėsi galvą, juto stiprų fizinį skausmą. Pamena, jog gulint ant žemės sugyventinis rankoje laikė baltos spalvos virvę ir šaukė, kad pasikars pats. Ar jis norėjo ją smaugti, nepamena, nes buvo neblaivi. I. Č. norėjo ją apginti, tačiau A. J. ir jai kumščiu sudavė vieną smūgį į veidą, po to jai iš nosies ėmė bėgti kraujas. I. Č. iškvietė policijos pareigūnus, kurie, nustatę girtumus, A. J. išvežė į policijos skyrių. Ji A. J. pretenzijų neturi, susitaikė, sugyventinis nuoširdžiai gailėjosi, jam atleido ir civilinio ieškinio byloje nereiškia (b. l. 24–25);

10liudytojos I. Č. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, jog 2011 m. lapkričio 11 d. vakare, tikslaus laiko nepamena, ji su savo draugu atėjo pas O. B., kuri tuo metu gyveno su A. J., ir keturiese ėmė vartoti 7,5 laipsnių stiprumo alų „Gaspadorius“. Jos draugui išėjus namo, jie trise toliau gėrė alų. Visiems sėdint ir kalbantis kambaryje O. B. ėmė girtis, kad myli kitą vyrą. A. J. supyko ir rankomis O. B. sugriebė už plaukų, juos tempė. Ištempus O. B. iš lovos ir jai pargriuvus nugara ant žemės, A. J. kumščiais jai sudavė ne mažiau penkis smūgius į veido sritį. Ji prašė A. J. nemušti O. B., tačiau jis atsisukęs į ją kumščiu jai sudavė du smūgius į nosį. Iš nosies pradėjus bėgti kraujui, ji galva trenkėsi į lovos medinį atlošą ir prasiskėlė galvą. A. J. iš kažkur turėjo rankose kažkokį ploną baltos spalvos virvę ir sakė, jei O. B. jį palieka, jis pasikars pats ir ją pakars. Matė, jog jis O. B. buvo uždėjęs tą virvę ties kaklu, tačiau nemano, kad jis ją smaugė. Jai mobiliuoju telefonu paskambinus bendros pagalbos telefonu 112 ir pranešus, kad reikalinga policijos pareigūnų pagalba, A. J. atėmė iš jos telefoną ir numetė jį ant žemės. Kadangi spėjo pasakyti adresą, policijos pareigūnai atvyko į vietą ir išsivežė A. J.. Dėl suduotų smūgių A. J. neturi pretenzijų, civilinio ieškinio byloje nereiškia ir nepageidauja būti pripažinta nukentėjusiąja (b. l. 28–29).

11Pagal BK 140 straipsnio 2 dalį atsako tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė fizinį skausmą artimajam giminaičiui arba šeimos nariui.

12Byloje surinktų paminėtų įrodymų visetas leidžia daryti neabejotiną išvadą, kad A. J., kelis kartus koja spirdamas nukentėjusiajai O. B. į galvos sritį, sukėlė fizinį skausmą šeimos nariui – sugyventinei. Bylos aplinkybės yra aiškios, A. J. kaltė padarius šią nusikalstamą veiką teismui jokių abejonių nekelia – jis savo kaltę pripažįsta ir tai patvirtino apklausų metu, be to, jo kaltė visiškai įrodyta nukentėjusiosios ir liudytojos parodymais, tarnybiniu pranešimu dėl smurto artimoje aplinkoje fakto.

13Kaltinamojo A. J. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jis pripažįsta padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra tai, kad nusikalstama veika padaryta apsvaigus nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui (BK 60 straipsnio 1 dalies 9 punktas).

14Atsižvelgiant į tai, jog BK 140 straipsnio 2 dalies sankcijoje yra numatytos alternatyvinės bausmės: viešieji darbai arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki dvejų metų, prokurorė pagrįstai galėjo įtariamajam pasiūlyti baigti procesą baudžiamuoju įsakymu (BPK 418 straipsnio 1 dalis). 2016 m. lapkričio 21 d. buvo surašytas pranešimas įtariamajam apie galimybę kreiptis į teisėją dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu, kuriame nurodyta, jog įtariamasis suprato galimybę užbaigti teismo procesą baudžiamuoju įsakymu, šio proceso tvarką ir pasekmes, sutinka su proceso užbaigimu teismo baudžiamuoju įsakymu, prokuroro siūlomos bausmės rūšimi ir dydžiu.

15Skiriant A. J. bausmę vadovaujamasi bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais, atsižvelgiama į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus, tikslus, kaltinamojo asmenybę, atsakomybę lengvinančią aplinkybę ir atsakomybę sunkinančią aplinkybę.

16A. J. padarė vieną baigtą tyčinį nesunkų nusikaltimą, anksčiau teistas (b. l. 40–47), turi galiojančių administracinių nuobaudų (b. l. 51–55), nedirba (b. l. 44), Mažeikių psichinės sveikatos centre negydytas. Įvertinęs bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes, teismas sprendžia, jog bausmės tikslai bus pasiekti kaltinamajam už BK 140 straipsnio 2 dalyje numatytą veiką paskiriant minėto straipsnio sankcijoje numatytą švelniausią bausmės rūšį – viešuosius darbus, nustatant maksimalų BK 46 straipsnio 2 dalyje numatytą jų terminą (BK 54, 61 straipsniai).

17Atsižvelgiant į tai, jog A. J. smurtavo prieš savo šeimos narę – sugyventinę, siekiant keisti jo smurtinį elgesį, kartu su bausme skirtina BK 722 straipsnyje numatyta baudžiamojo poveikio priemonė – įpareigojimas dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose (BK 67 straipsnio 3 dalis).

18Baudžiamoji byla išnagrinėta supaprastinto proceso tvarka – baigiama teismo baudžiamuoju įsakymu, kaltinamasis A. J. prisipažino kaltu, vadovaujantis BK 641 straipsnio nuostatomis, jam paskirta bausmė sumažintina vienu trečdaliu.

19Vadovaujantis BK 66 straipsniu, 65 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktyje numatytomis bausmių sudėjimo ir keitimo taisyklėmis, kaltinamajam į paskirtą bausmę įskaitytinas laikinas sulaikymas nuo 2016 m. lapkričio 11 d. iki 2016 m. lapkričio 12 d. (b. l. 67–68), vieną sulaikyme išbūtą dieną prilyginant šešioms viešųjų darbų valandoms (1:6).

20Iki teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos A. J. paliktinas nepakeistas Mažeikių rajono apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 12 d. nutartimi paskirtas įpareigojimas laikinai išsikelti iš gyvenamosios vietos, esančios ( - ), ir nesiartinti prie smurtą patyrusios O. B., nebendrauti, neieškoti ryšių su ja.

21Kaltinamajam A. J. išaiškintina viešųjų darbų bausmės vykdymo tvarka ir jos neatlikimo pasekmės, numatytos BK 46 straipsnio 4, 5–8 dalyse, bei baudžiamojo poveikio priemonės nevykdymo teisinės pasekmės, numatytos BK 74 straipsnyje.

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 418–422 straipsniais,

Nutarė

23A. J. pripažinti kaltu pagal BK 140 straipsnio 2 dalį ir paskirti viešuosius darbus dvylikai mėnesių, įpareigojant neatlygintinai dirbti po 40 (keturiasdešimt) valandų per mėnesį visuomenės labui.

24Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir nustatyti

25galutinę bausmę – viešuosius darbus aštuoniems mėnesiams, įpareigojant neatlygintinai dirbti po 40 (keturiasdešimt) valandų per mėnesį visuomenės labui.

26Į paskirtą bausmę įskaityti A. J. laikinajame sulaikyme išbūtą laiką nuo 2016 m. lapkričio 11 d. iki 2016 m. lapkričio 12 d., vieną sulaikyme išbūtą dieną prilyginant šešioms viešųjų darbų valandoms, ir laikyti, jog A. J. yra atlikęs 12 (dvylika) valandų viešųjų darbų.

27Vadovaujantis BK 67 straipsnio 3 dalimi bei 722 straipsniu, A. J. skirti baudžiamojo poveikio priemonę – įpareigojimą šešis mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose.

28Iki teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo A. J. palikti nepakeistą įpareigojimą laikinai išsikelti iš gyvenamosios vietos, esančios ( - ), ir nesiartinti prie smurtą patyrusios O. B., nebendrauti, neieškoti ryšių su ja.

29Išaiškinti A. J., kad:

30viešųjų darbų atlikimo vietą ir darbą nuteistajam parenka bausmę vykdanti institucija pagal sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų ar kitų valstybės ar savivaldybių institucijų, nevyriausybinių organizacijų paraiškas. Jeigu dėl objektyvių priežasčių asmuo negali atlikti jam paskirtų viešųjų darbų, teismas gali atleisti jį nuo šios bausmės vietoj jos paskirdamas BK IX skyriuje numatytą baudžiamojo poveikio priemonę;

31jeigu asmuo dėl pateisinamų priežasčių per teismo paskirtą laiką neišdirbo paskirtų viešųjų darbų valandų, teismas gali pratęsti viešųjų darbų laiką, kol šis asmuo išdirbs paskirtas valandas;

32jeigu asmuo vengia atlikti viešuosius darbus, bausmę vykdanti institucija įspėja nuteistąjį dėl galimų teisinių pasekmių. Jeigu asmuo ir po įspėjimo vengia atlikti viešųjų darbų bausmę, teismas bausmę vykdančios institucijos teikimu gali pakeisti viešuosius darbus bauda arba areštu. Viešieji darbai keičiami bauda arba areštu pagal BK 47, 49 ir 65 straipsniuose nustatytas taisykles. Jeigu asmuo po nuosprendžio įsiteisėjimo nesutinka atlikti viešuosius darbus, teismas bausmę vykdančios institucijos teikimu pakeičia viešuosius darbus bauda arba areštu pagal šio kodekso 47, 49 ir 65 straipsniuose nustatytas taisykles.

33Išaiškinti A. J., jog teismo paskirta baudžiamojo poveikio priemonė, kurios asmuo negali įvykdyti dėl pateisinamų priežasčių, jo prašymu gali būti pakeista kita baudžiamojo poveikio priemone; asmeniui, kuris vengia įvykdyti jam paskirtą baudžiamojo poveikio priemonę, teismas bausmę vykdančios institucijos teikimu gali paskirti bausmę pagal BK 243 straipsnį. Šiuo atveju nubaudimas neatleidžia nuteistojo nuo pareigos įvykdyti paskirtą baudžiamojo poveikio priemonę.

34Teismo baudžiamąjį įsakymą pasirašytinai įteikti kaltinamajam A. J..

35Informuoti kaltinamąjį, kad jis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per keturiolika dienų nuo šio dokumento įteikimo jam, o jeigu jis laikinai išvykęs – nuo įteikimo kam nors iš kartu su juo gyvenančių pilnamečių asmenų, dienos turi teisę paduoti teismui, surašiusiam tą teismo baudžiamąjį įsakymą, prašymą reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme.

36Jei kaltinamasis paduoda prašymą reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis įsakymas neįgyja teisinės galios. Išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas gali paskirti kitos rūšies (švelnesnę ar griežtesnę) ar dydžio bausmę, negu buvo paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu.

37Jei kaltinamasis šia teise nepasinaudoja, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir vykdomas Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.

38Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.

1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Violeta... 2. kaltinamas pagal BK 140 straipsnio 2 dalį,... 3. A. J. smurtaudamas sukėlė fizinį skausmą savo šeimos nariui: 2016 m.... 4. Baudžiamoji atsakomybė už šią A. J. padarytą nusikalstamą veiką... 5. Kaltinamasis A. J. ikiteisminio tyrimo metu apklaustas įtariamuoju kaltu... 6. A. J. kaltė padarius BK 140 straipsnio 2 dalyje numatytą veiką, be jo... 7. 2016-11-11 tarnybiniu pranešimu su foto lentele dėl smurto artimoje aplinkoje... 8. 2011-11-11 asmens blaivumo testu, kuriame nurodyta, jog A. J. 2016 m.... 9. nukentėjusiosios O. B. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, jog 2016... 10. liudytojos I. Č. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, jog 2011 m.... 11. Pagal BK 140 straipsnio 2 dalį atsako tas, kas mušdamas ar kitaip... 12. Byloje surinktų paminėtų įrodymų visetas leidžia daryti neabejotiną... 13. Kaltinamojo A. J. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jis... 14. Atsižvelgiant į tai, jog BK 140 straipsnio 2 dalies sankcijoje yra numatytos... 15. Skiriant A. J. bausmę vadovaujamasi bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais,... 16. A. J. padarė vieną baigtą tyčinį nesunkų nusikaltimą, anksčiau teistas... 17. Atsižvelgiant į tai, jog A. J. smurtavo prieš savo šeimos narę –... 18. Baudžiamoji byla išnagrinėta supaprastinto proceso tvarka – baigiama... 19. Vadovaujantis BK 66 straipsniu, 65 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktyje... 20. Iki teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos A. J. paliktinas... 21. Kaltinamajam A. J. išaiškintina viešųjų darbų bausmės vykdymo tvarka ir... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso... 23. A. J. pripažinti kaltu pagal BK 140 straipsnio 2 dalį ir paskirti viešuosius... 24. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu... 25. galutinę bausmę – viešuosius darbus aštuoniems mėnesiams, įpareigojant... 26. Į paskirtą bausmę įskaityti A. J. laikinajame sulaikyme išbūtą laiką... 27. Vadovaujantis BK 67 straipsnio 3 dalimi bei 722 straipsniu, A. J. skirti... 28. Iki teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo A. J. palikti nepakeistą... 29. Išaiškinti A. J., kad:... 30. viešųjų darbų atlikimo vietą ir darbą nuteistajam parenka bausmę... 31. jeigu asmuo dėl pateisinamų priežasčių per teismo paskirtą laiką... 32. jeigu asmuo vengia atlikti viešuosius darbus, bausmę vykdanti institucija... 33. Išaiškinti A. J., jog teismo paskirta baudžiamojo poveikio priemonė, kurios... 34. Teismo baudžiamąjį įsakymą pasirašytinai įteikti kaltinamajam A. J..... 35. Informuoti kaltinamąjį, kad jis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo... 36. Jei kaltinamasis paduoda prašymą reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą... 37. Jei kaltinamasis šia teise nepasinaudoja, teismo baudžiamasis įsakymas... 38. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas....