Byla 1-270-850/2016
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje Nr. 04-2-00220-16 ir susipažinęs su ikiteisminio tyrimo bylos medžiaga, kurioje

1Tauragės rajono apylinkės teismo teisėjas Egidijus Mockaitis, išnagrinėjęs Klaipėdos apygardos prokuratūros 1-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje Nr. 04-2-00220-16 ir susipažinęs su ikiteisminio tyrimo bylos medžiaga, kurioje

2R. P., a. k. ( - ) gim. , Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, pagrindinio išsilavinimo, nevedęs, nedirbantis, neteistas, gyv. T. T. r. sav., kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 235 straipsnio 1 dalį,

Nustatė

32015 m. lapkričio 2 d. nuo 1035 val. iki 1145 valT. T. apskrities vyriausiajame policijos komisariate, adresu Gedimino g. 17, Tauragėje, kabinete Nr. 306, ikiteisminiame tyrime Nr. 85-1-00493-09 dėl K. Š. nužudymo apklausiamas kaip liudytojas ir būdamas pasirašytinai įspėtas dėl baudžiamosios atsakomybės už melagingų parodymų davimą, davė melagingus parodymus apie tai, kad 2009 m. birželio 6 d., t. y. K. Š. dingimo dieną, jis buvo išvykęs iš Lietuvos ir nematė O g., LnT. T. rajone jo namo kieme prasidėjusio konflikto tarp K. Š. ir D. S., po ko K. Š. dingo, nors pats buvo įvykio vietoje ir matė konflikto, pasireiškusio D. S. smūgiais K. Š., pradžią.

4K. R. P. kaltę pripažįsta visiškai. Parodė, kad ikiteisminio tyrimo metu, kai buvo apklaustas dėl K. Š. dingimo aplinkybių, nesakė tiesos. A. K. Š. dingimą jis nieko nežinojo, tačiau įvykio dieną nebuvo užsienyje ir matė įvykio pradžią, tai yra kaip D. S. ir K. Š. pradėjo muštis. Pamatęs tai, jis iš kiemo išvedė R. M. ir K. Š. dukrą ir kas vyko toliau nematė. Gailisi, kad melavo pareigūnams, nors jam buvo išaiškinta atsakomybė už melagingus parodymus (1 t. b. l. 176-177).

5Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė įrodyta šia bylos medžiaga:

6Iš 2016-05-24 nutarimo nustatyta, kad iš ikiteisminio tyrimo Nr. 85-1-00493-09 dėl K. Š. nužudymo išskirtas tyrimas Nr. 04-2-00220-16 pagal BK 235 str. 1 d. dėl R. P. duotų melagingų parodymų (1 t. b. l. 1, 6-7).

7Iš 2009-06-19 pareiškimo protokolo dėl dingusio be žinios asmens matyti, kad tą pačią T. T. apskrities VPK pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl K. Š. dingimo be žinios (kodas 556000). (1 t. b.l. 14-17).

8Iš 2013-11-29 nutarimo nustatyta, kad tyrimas nutrauktas, kadangi K. Š. nerastas, o liudytojai (ir R. P.) apie galimą nusikaltimą parodymų nedavė (1t. b.l. 12).

92015-08-31 tyrimas atnaujintas ir tęsiamas pagal BK 129 str. 1 d. dėl K. Š. galimo nužudymo (1 t. b.l. 13).

10Iš R. M. apklausų protokolų (2015-11-03, 2016-04-21) matyti, kad K. Š. dingimo išvakarėse ir naktį vartojo alkoholį pas R (R) P. Rytą tarp jos ir K kilo konfliktas, o kiek vėliau atėjo D. S., kuris susimušė su K. Š. ir jį nusivijo. Ji matė, kad D. S. buvo pargriovęs K. Š., o šio galva buvo kruvina. Vėliau D. S. pasakė, kad K. Š. užkasė (1 t. b. l. 63-65, 70-72).

11Iš R. M. 2016-05-25 apklausos matyti, kad prasidėjus muštynėms tarp D. S. ir K. Š. R. P. iš kiemo išvedė jos dukrą, kad ši nematytų muštynių (1 t. b. l. 80).

12Iš R. J. 2016-04-05 apklausos matyti, kad K. Š. dingimo išvakarėse buvo pas R. M., kur kepė šašlykus. Matė ten vaikštantį kaimyną R. P. (1 t. b. l. 83).

13Iš D. S. 2015-11-05 apklausos protokolo matyti, kad jis prisipažino nužudęs K. Š. (1 t. b. l. 106-107).

14Iš D. S. 2015-11-05 parodymų patikrinimo vietoje protokolo matyti, kad jis nurodė vietą O kT. T. r., kur nužudė K. Š. ir užkasė lavoną (1 t. b. l. 108-110, 111-117).

15Iš 2015-11-06 apžiūros protokolo (pradžia 1120 val.) matyti, kad OT. T. r. atkasti žmogaus palaikai (1 t. b. l. 18-29).

16Iš specialisto išvados Nr. S 423/15 matyti, kad rasti palaikai yra K. Š. (1 t. b. l. 40-42).

17Iš teismo medicinos specialisto išvadų Nr. M 109/15 (P) matyti, kad K. Š. mirė nuo galvos traumos (1 t. b. l. 32-34, 38).

18Iš R. P. 2015-11-02 apklausos protokolo matyti, kad jis buvo apklausiamas liudytoju ikiteisminiame tyrime Nr. 85-1-00493-T. T. AVPK, Gedimino g. 17, 306 kab. nuo 1035 iki 1145 val. Apklausą T. T. apskrities AVPK KP NTS vyr. tyrėja E. J.. Protokole užfiksuota: "aš buvau išvažiavęs į užsienį trims mėnesiams. Važiavau vasaros sezonui birželiui, liepai, rugpjūčiui ir rugsėjo mėnesį grįžau. Išvažiuojant viskas buvo savo vietose, niekas nebuvo dingęs, su niekuo nebuvau susipykęs. Kai grįžau rugsėjo mėnesį K nebuvo.... Kas ten vyko, aš tikrai nežinau...aš to metu buvau užsienyje, todėl nemačiau". Parodymai patvirtinti R. P. parašais (1 t. b. l. 89-90).

19Iš 2015-11-02 teisių išaiškinimo liudytojui protokolo matyti, kad R. P. buvo išaiškintos BPK 83 str. numatytos liudytojo pareigos ir atsakomybė: "privalo duoti parodymus apie tai, kas jam žinoma apie aplinkybes, turinčias reikšmės bylai išspręsti", "už melagingų parodymų davimą liudytojas, išskyrus nepilnametį liudytoją, kuriam nėra suėję 16 metų, atsako pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 straipsnį". Protokolas patvirtintas R. P. parašu (1 t. b. l. 88).

20Iš R. P. 2009-10-06 liudytojo apklausos protokolo matyti, kad jis nurodė buvęs namuose ir pas jį su šašlykais ir alumi atėjęs K. Š.. Kitą dieną apie 8 val. jis išvažiavęs į darbą ir kas vyko kieme, nematęs (1 t. b. l. 86-87). Šių melagingų parodymų epizodas R. P. neinkriminuojamas, kadangi suėjo patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senatis (BK 95 str. 1 d. 1 p. b p p. - 5 metai, 2000-09-26 įstatymo redakcija).

21Iš R. P. 2015-11-03 papildomos apklausos protokolo matyti, kad jis jau nurodė, kad K. Š. dingimo dieną jis matė šio konfliktą su R. M., po to su K. Š. ir D. S. vartojo alkoholį ir matė tarp šių prasidėjusį konfliktą, girdėjo K. Š. pagalbos šaukimą "Romukai gelbėk", o išbėgęs į lauką pamatė, kad K. Š. ir D. S. grumiasi nugriuvę ant žemės, o D. S. smūgiuoja K. Š. peiliu. Tai pat nurodo, kad anksčiau sakė netiesą, jog buvo išvykęs į užsienį (1 t. b. l. 91-93).

22Iš parodymų patikrinimo vietoje protokolo matyti, kad 2015-11-04 R. P. 2015-11-03 apklausos metu duotus parodymus patvirtino vietoje (1 t. b. l. 94-96, 97-99).

23Iš įsiteisėjusio 2016-08-23 nuosprendžio baudžiamojoje byloje Nr. 1-116-417/2016 (proceso Nr. 1-85-00493-2009-2) dėl K. Š. nužudymo matyti, kad apklaustas teisme R. P. davė parodymus kaip ir 2015-11-03 apklausos metu, kad matė konfliktą ir prasidėjusias muštynes tarp D. S. ir K. Š. (1 t. b. l. 187-192).

24Surinktais ir aptartais įrodymais R. P. kaltė yra pilnai įrodyta. Nustatyta, kad kaltinamasis 2015 m. lapkričio 2 d. nuo 1035 val. iki 1145 valT. T. apskrities vyriausiajame policijos komisariate, adresu Gedimino g. 17, Tauragėje, kabinete Nr. 306, ikiteisminiame tyrime Nr. 85-1-00493-09 dėl K. Š. nužudymo apklausiamas kaip liudytojas ir būdamas pasirašytinai įspėtas dėl baudžiamosios atsakomybės už melagingų parodymų davimą, davė melagingus parodymus apie tai, kad 2009 m. birželio 6 d., t. y. K. Š. dingimo dieną, jis buvo išvykęs iš Lietuvos ir nematė O g., L senT. T. rajone jo namo kieme prasidėjusio konflikto tarp K. Š. ir D. S., po ko K. Š. dingo, nors pats buvo įvykio vietoje ir matė konflikto, pasireiškusio D. S. smūgiais K. Š., pradžią.

25Kaltinamojo R. P. veika kvalifikuotina pagal BK 235 str. 1 d., nes jis davė melagingus parodymus apklausiamas kaip liudytojas.

26R. P. įvykdė nesunkų tyčinį nusikaltimą. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis laikytina tai, jog jis prisipažino kaltu ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.), bei veiką padarė būdamas ribotai pakaltinamas (BK 59 str. 1 d. 11 p.). Kaltinamojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Jis praeityje neteistas, baustas administracine tvarka, baudos nesumokėtos, turi galiojančių nuobaudų (1 t. b. l. 121, 124-135, 136). R. P. nustatytas lengvas protinis atsilikimas (1 t. b. l. 138), taikyti priverčiamųjų medicinos priemonių jam nereikia (1 t. 156-160).

27Prokuroras kaltinamajam prašo skirti 6 mėnesių laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant per šį laiką be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, nevartoti psichiką veikiančių medžiagų. BK 641 str. pagrindais bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti galutinę - 4 mėnesių laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant per šį laiką be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, nevartoti psichiką veikiančių medžiagų. Kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti R. P. palikti iki bausmė bus pradėta vykdyti.

28Kaltinamasis dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir su siūloma bausme sutinka. Kaltinamajam skirtina prokuroro siūloma bausmė. Kadangi baudžiamoji byla baigiama teismo baudžiamuoju įsakymu, kaltinamajam skiriama bausmė sumažintina vienu trečdaliu (BK 641 str.).

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 str. 1 d. 1 p., 421 str., teismas,

Nutarė

30R. P. pripažinti kaltu pagal BK 235 str. 1 d. ir skirti 6 (šešių) mėnesių laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant per šį laiką be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.

31Vadovaujantis BK 641 str. 1 d. paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir skirti galutinę bausmę - 4 (keturių) mėnesių laisvės apribojimą, įpareigojant per šį laiką be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.

32Kaltinamajam skirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, iki teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo palikti nepakeistą.

33I. R. P., kad nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per keturiolika dienų nuo šio dokumento gavimo, ji turi teisę T. T. rajono apylinkės teismui prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme. Jei ji šia teise nepasinaudos, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisės ir bus vykdomas Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas.

1. Tauragės rajono apylinkės teismo teisėjas Egidijus Mockaitis,... 2. R. P., a. k. ( - ) gim. , Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, pagrindinio... 3. 2015 m. lapkričio 2 d. nuo 1035 val. iki 1145 valT. T. apskrities... 4. K. R. P. kaltę pripažįsta visiškai. Parodė, kad ikiteisminio tyrimo metu,... 5. Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė įrodyta šia bylos medžiaga:... 6. Iš 2016-05-24 nutarimo nustatyta, kad iš ikiteisminio tyrimo Nr.... 7. Iš 2009-06-19 pareiškimo protokolo dėl dingusio be žinios asmens matyti,... 8. Iš 2013-11-29 nutarimo nustatyta, kad tyrimas nutrauktas, kadangi K. Š.... 9. 2015-08-31 tyrimas atnaujintas ir tęsiamas pagal BK 129 str. 1 d. dėl K. Š.... 10. Iš R. M. apklausų protokolų (2015-11-03, 2016-04-21) matyti, kad K. Š.... 11. Iš R. M. 2016-05-25 apklausos matyti, kad prasidėjus muštynėms tarp D. S.... 12. Iš R. J. 2016-04-05 apklausos matyti, kad K. Š. dingimo išvakarėse buvo pas... 13. Iš D. S. 2015-11-05 apklausos protokolo matyti, kad jis prisipažino nužudęs... 14. Iš D. S. 2015-11-05 parodymų patikrinimo vietoje protokolo matyti, kad jis... 15. Iš 2015-11-06 apžiūros protokolo (pradžia 1120 val.) matyti, kad OT. T. r.... 16. Iš specialisto išvados Nr. S 423/15 matyti, kad rasti palaikai yra K. Š. (1... 17. Iš teismo medicinos specialisto išvadų Nr. M 109/15 (P) matyti, kad K. Š.... 18. Iš R. P. 2015-11-02 apklausos protokolo matyti, kad jis buvo apklausiamas... 19. Iš 2015-11-02 teisių išaiškinimo liudytojui protokolo matyti, kad R. P.... 20. Iš R. P. 2009-10-06 liudytojo apklausos protokolo matyti, kad jis nurodė... 21. Iš R. P. 2015-11-03 papildomos apklausos protokolo matyti, kad jis jau... 22. Iš parodymų patikrinimo vietoje protokolo matyti, kad 2015-11-04 R. P.... 23. Iš įsiteisėjusio 2016-08-23 nuosprendžio baudžiamojoje byloje Nr.... 24. Surinktais ir aptartais įrodymais R. P. kaltė yra pilnai įrodyta. Nustatyta,... 25. Kaltinamojo R. P. veika kvalifikuotina pagal BK 235 str. 1 d., nes jis davė... 26. R. P. įvykdė nesunkų tyčinį nusikaltimą. Kaltinamojo atsakomybę... 27. Prokuroras kaltinamajam prašo skirti 6 mėnesių laisvės apribojimo bausmę,... 28. Kaltinamasis dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir su... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 str. 1 d.... 30. R. P. pripažinti kaltu pagal BK 235 str. 1 d. ir skirti 6 (šešių) mėnesių... 31. Vadovaujantis BK 641 str. 1 d. paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir... 32. Kaltinamajam skirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą... 33. I. R. P., kad nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu,...