Teisėjai

Pavardė Vardas Teismas Tipas Statusas #IB
Simaitienė Adolfina Klaipėdos miesto apylinkės teismas Teisėja Dirba 714
Petkevičienė Agnė Kauno apylinkės teismas Teisėja Dirba 454
Stankevičienė Agnė Vilniaus miesto apylinkės teismas Teisėja Dirba 0
Macevičienė Ainora Kornelija Vilniaus miesto apylinkės teismas Teisėja Dirba 2 560
Petrevičienė Aistė Kauno apylinkės teismas Teisėja Dirba 179
Survilienė Aiva Vilniaus miesto apylinkės teismas Teisėja Dirba 307
Žemantauskienė Aksinija Marijampolės rajono apylinkės teismas Teisėja Dirba 1 578
Baltušytė Alberta Vilniaus miesto apylinkės teismas Teisėja Dirba 399
Milinis Albertas Kauno apygardos teismas Teisėjas Nebedirba 2011-02-25 110
Pupeikienė Albina Klaipėdos apygardos teismas Teisėja Dirba 2 266
Rimdeikaitė Albina Kauno apygardos teismas Teisėja Dirba 1 073
Antanaitis Albinas Kauno apygardos teismas Teisėjas Dirba 1 433
Bazilius Albinas Tauragės rajono apylinkės teismas Teisėjas Dirba 867
Bielskis Albinas Lietuvos apeliacinis teismas Teisėjas Dirba 942
Čeplinskas Albinas Kauno apygardos teismas Teisėjas Nebedirba 2012-12-28 1 927
Sirvydis Albinas Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Teisėjas Nebedirba 2014-09-07 857
Burbienė Aldona Plungės rajono apylinkės teismas Teisėja Dirba 626
Monstavičienė Aldona Šiaulių apylinkės teismas Teisėja Nebedirba 2013-11-10 559
Rakauskienė Aldona Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Teisėja Dirba 919
Sakalauskienė Aldona Alytaus rajono apylinkės teismas Teisėja Dirba 1 066
Šukienė Aldona Plungės rajono apylinkės teismas Teisėja Dirba 530
Tilindienė Aldona Vilniaus apygardos teismas Teisėja Dirba 877
Tumelionytė Aldona Vilniaus miesto apylinkės teismas Teisėja Dirba 305
Biekšienė Aldonė Vilniaus miesto apylinkės teismas Teisėja Dirba 16
Bukavinienė Alė Lietuvos apeliacinis teismas Teisėja Dirba 3 995
Jakubovskis Aleksandras Ignalinos rajono apylinkės teismas Teisėjas Dirba 1 531
Prygunkovas Aleksandras Šiaulių apylinkės teismas Teisėjas Dirba 874
Piesliakas Alenas Vilniaus miesto apylinkės teismas Pirmininko pavaduotojas Dirba 245
Guobys Alfonsas Vilniaus miesto apylinkės teismas Teisėjas Dirba 306
Juknevičius Alfredas Vilniaus rajono apylinkės teismas Teisėjas Dirba 632
Vilbikas Alfredas Šiaulių apylinkės teismas Teisėjas Dirba 961
Urbšys Algerdas Kauno apygardos teismas Teisėjas Dirba 1 799
Brigadierius Algimantas Kėdainių rajono apylinkės teismas Teisėjas Dirba 499
Kukalis Algimantas Kauno apygardos teismas Teisėjas Dirba 1 927
Pivoriūnas Algimantas Vilniaus apygardos teismas Teisėjas Nebedirba 2009-05-06 39
Šimkaitis Algimantas Kauno miesto apylinkės teismas Teisėjas Nebedirba 2012-02-10 785
Smolskas Algimantas Kauno apygardos teismas Teisėjas Nebedirba 2014-03-28 830
Spiečius Algimantas Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Teisėjas Nebedirba 2007-05-10 125
Valantinas Algimantas Vilniaus apygardos teismas Teisėjas Dirba 1 453
Auruškevičius Algirdas Vilniaus apygardos teismas Teisėjas Nebedirba 2013-10-11 2 566
Baliulis Algirdas Ignalinos rajono apylinkės teismas Teisėjas Dirba 1 544
Gailiūnas Algirdas Lietuvos apeliacinis teismas Teisėjas Nebedirba 2013-11-19 2 173
Gaputis Algirdas Panevėžio apygardos teismas Teisėjas Dirba 1 432
Jaliniauskas Algirdas Kauno apygardos teismas Teisėjas Dirba 1 857
Remeika Algirdas Kauno apygardos teismas Teisėjas Dirba 1 441
Švedavičius Algirdas Pasvalio rajono apylinkės teismas Teisėjas Dirba 1 708
Taminskas Algirdas Konstitucinis teismas Teisėjas Dirba 1 689
Markevičius Algis Kauno apygardos administracinis teismas Teisėjas Dirba 1 197
Norkūnas Algis Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Teisėjas Dirba 982
Vieraitis Algis Vilkaviškio rajono apylinkės teismas Teisėjas Dirba 1 376
Berniūnaitė Alma Šiaulių apylinkės teismas Teisėja Dirba 552
Jurgelienė Alma Šiaulių apylinkės teismas Teisėja Dirba 888
Urbanavičienė Alma Vilniaus apygardos teismas Teisėja Dirba 2 030
Pilipaitienė Alma Liuda Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas Teisėja Nebedirba 2012-05-15 88
Lisauskas Almantas Kauno miesto apylinkės teismas Teisėjas Nebedirba 2012-05-15 681
Padvelskis Almantas Klaipėdos apygardos teismas Teisėjas Dirba 2 483
Romanovienė Alona Klaipėdos apygardos teismas Teisėja Dirba 1 103
Kruopys Aloyzas Lietuvos apeliacinis teismas Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Dirba 878
Marčiulionis Aloyzas Juozas Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Teisėjas Nebedirba 2008-11-05 382
Jasaitytė-Pralgauskienė Alvida Panevėžio miesto apylinkės teismas Teisėja Dirba 1
Barkauskas Alvydas Vilniaus apygardos teismas Teisėjas Dirba 1 868
Pikelis Alvydas Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Teisėjas Dirba 855
Poškus Alvydas Lietuvos apeliacinis teismas Teisėjas Dirba 1 093
Rimkevičius Alvydas Kauno apylinkės teismas Teisėjas Dirba 354
Žerlauskas Alvydas Klaipėdos apygardos teismas Teisėjas Dirba 1 689
Kvaraciejūtė Alvyra Ona Vilniaus apygardos teismas Teisėja Nebedirba 2010-09-30 87
Januševskij Anatolij Švenčionių rajono apylinkės teismas Teisėjas Dirba 995
Baranovas Anatolijus Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Teisėjas Dirba 7 483
Ignotas Andrius Vilniaus apygardos teismas Teisėjas Dirba 563
Verikas Andrius Vilniaus miesto apylinkės teismas Teisėjas Dirba 284
Kalinauskienė Andrutė Vilniaus apygardos teismas Teisėja Dirba 498
Maciejevski Andžej Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Teisėjas Dirba 2 405
Butkuvienė Andželika Mažeikių rajono apylinkės teismas Teisėja Dirba 995
Ikasalienė Angelė Vilniaus apygardos teismas Teisėja Dirba 539
Ablingis Antanas Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Teisėjas Nebedirba 2012-02-02 21 277
Burdulis Antanas Teisėjas Miręs 2014-03-29 672
Klimavičius Antanas Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Teisėjas Nebedirba 2014-07-15 956
Rudzinskas Antanas Vilniaus apygardos teismas Teisėjas Dirba 700
Šeštokas Antanas Druskininkų miesto apylinkės teismas Teisėjas Dirba 976
Simniškis Antanas Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Teisėjas Dirba 915
Virbalas Antanas Vilniaus miesto apylinkės teismas Teisėjas Nebedirba 2014-03-19 322
Pilipčikas Antanas Vincas Alytaus rajono apylinkės teismas Teisėjas Nebedirba 2012-01-02 402
Abramavičius Armanas Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Teisėjas Dirba 266
Šukaitis Arnoldas Panevėžio apygardos teismas Teisėjas Nebedirba 2011-10-03 937
Dilys Artūras Rokiškio rajono apylinkės teismas Teisėjas Dirba 1 062
Drigotas Artūras Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Teisėjas Dirba 9 262
Driukas Artūras Lietuvos apeliacinis teismas Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Dirba 3 568
Pažarskis Artūras Vilniaus apygardos teismas Teisėjas Dirba 1 221
Rauktys Arturas Šakių rajono apylinkės teismas Teisėjas Dirba 870
Ridikas Artūras Panevėžio apygardos teismas Pirmininkas Dirba 381
Šafronas Artūras Kauno apylinkės teismas Teisėjas Dirba 633
Šumskas Artūras Vilniaus apygardos teismas Teisėjas Dirba 576
Bacevičius Arūnas Jurbarko rajono apylinkės teismas Teisėjas Dirba 530
Bartkus Arūnas Šiaulių apylinkės teismas Pirmininko pavaduotojas Dirba 768
Dirvonas Arūnas Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Teisėjas Dirba 1 921
Kaminskas Arūnas Vilniaus apygardos administracinis teismas Teisėjas Dirba 2 832
Kisielius Arūnas Vilniaus apygardos teismas Teisėjas Dirba 495
Nevardauskis Arūnas Panevėžio miesto apylinkės teismas Teisėjas Dirba 408
Paštuolis Arūnas Kauno apygardos teismas Teisėjas Dirba 2 036
Purvainis Arūnas Kauno apylinkės teismas Teisėjas Dirba 2