Teisėjai

Pavardė Vardas Teismas Tipas Statusas #IB
Gasiūnienė Danutė Lietuvos apeliacinis teismas Teisėja Dirba 3 086
Jakubovskis Aleksandras Ignalinos rajono apylinkės teismas Teisėjas Dirba 1 531
Stonkuvienė Vida Klaipėdos apygardos administracinis teismas Teisėja Dirba 1 397
Zaborovska Liudmila Vilniaus apygardos administracinis teismas Teisėja Dirba 2 645
Dargužis Kęstutis Kauno apygardos teismas Teisėjas Dirba 1 700
Sipavičius Rimantas Kauno apylinkės teismas Teisėjas Dirba 1 434
Janavičiūtė Birutė Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Teisėja Nebedirba 2008-06-01 2 613
Ščerbakova Valentina Kauno miesto apylinkės teismas Teisėja Nebedirba 2011-05-30 3
Janušienė Gema Šiaulių apylinkės teismas Pirmininkė Dirba 521
Smetonienė Nijolė Danguolė Panevėžio apygardos teismas Teisėja Dirba 521
Pupeikienė Albina Klaipėdos apygardos teismas Teisėja Dirba 2 266
Burdulienė Dalė Kauno apygardos teismas Teisėja Dirba 1 395
Bertašienė Regina Klaipėdos apygardos teismas Teisėja Dirba 879
Švedienė Virginija Vilniaus apygardos teismas Teisėja Dirba 475
Kartanaitė Laisvutė Šiaulių apygardos administracinis teismas Teisėja Dirba 2 206
Kisielienė Rita Vilniaus apygardos teismas Teisėja Dirba 545
Žibas Arvydas Kauno apygardos teismas Teisėjas Dirba 2 288
Buzelis Raimondas Kauno apygardos teismas Teisėjas Dirba 2 169
Gagys Stasys Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Teisėjas Dirba 9 053
Gasiulytė Ona Vilniaus apygardos teismas Teisėja Dirba 679
Baubienė Aušra Kauno apygardos teismas Teisėja Dirba 1 660
Žerlauskas Alvydas Klaipėdos apygardos teismas Teisėjas Dirba 1 689
Gavėnienė Zita Anykščių rajono apylinkės teismas Pirmininkė Dirba 2 158
Burbulienė Danutė Šiaulių apygardos teismas Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Dirba 1 215
Volkovskis Tadeušas Vilniaus rajono apylinkės teismas Teisėjas Dirba 1 961
Zaicevas Olegas Vilniaus miesto apylinkės teismas Teisėjas Dirba 283
Borkovski Pavel Vilniaus miesto apylinkės teismas Teisėjas Dirba 949
Stefanovič Irena Trakų rajono apylinkės teismas Teisėja Dirba 1 379
Nėnienė Izolda Kauno apygardos teismas Teisėja Dirba 969
Milinis Albertas Kauno apygardos teismas Teisėjas Nebedirba 2011-02-25 110
Kutrienė Danutė Vilniaus apygardos teismas Teisėja Dirba 2 714
Rainys Robertas Vilniaus miesto apylinkės teismas Teisėjas Dirba 308
Baliulis Algirdas Ignalinos rajono apylinkės teismas Teisėjas Dirba 1 544
Valiulienė Birutė Panevėžio apygardos teismas Teisėja Dirba 2 010
Čekanauskienė Nijolė Panevėžio apygardos administracinis teismas Teisėja Dirba 356
Sankauskaitė Laimutė Panevėžio apygardos teismas Teisėja Dirba 1 902
Povilaitienė Mefodija Vilniaus apygardos administracinis teismas Teisėja Dirba 2 602
Žindulienė Virginija Šiaulių apygardos teismas Teisėja Dirba 1 072
Zlatkuvienė Dalytė Panevėžio apygardos administracinis teismas Teisėja Dirba 380
Volikienė Rima Pakruojo rajono apylinkės teismas Teisėja Dirba 1 469
Narkevičiūtė Janina Kauno apylinkės teismas Teisėja Dirba 3
Rimkus Kęstutis Ignalinos rajono apylinkės teismas Teisėjas Dirba 1 258
Razumienė Rima Pakruojo rajono apylinkės teismas Teisėja Dirba 1 395
Kymantienė Liuba Kauno apylinkės teismas Teisėja Dirba 975
Stankevičius Virginijus Šiaulių apygardos administracinis teismas Teisėjas Dirba 1 990
Kiškis Jurgis Kauno apygardos teismas Teisėjas Dirba 1 864
Žostautienė Vida Šiaulių apylinkės teismas Teisėja Dirba 569
Kvederavičienė Dalia Alytaus rajono apylinkės teismas Teisėja Dirba 1 132
Seikalis Gintaras Vilniaus miesto apylinkės teismas Teisėjas Dirba 804
Bugelevičius Valdas Vilniaus miesto apylinkės teismas Teisėjas Dirba 148
Karvelis Petras Vilniaus miesto apylinkės teismas Teisėjas Dirba 160
Urbanavičienė Danguolė Alytaus rajono apylinkės teismas Pirmininko pavaduotoja Dirba 990
Karšulis Vaclavas Vilniaus rajono apylinkės teismas Teisėjas Dirba 1 870
Vilkienė Irena Šilutės rajono apylinkės teismas Teisėja Dirba 860
Mylė Vidmantas Šiaulių apygardos teismas Teisėjas Dirba 1 099
Klimienė Teresė Marijampolės rajono apylinkės teismas Pirmininkė Dirba 675
Janovičienė Romualda Vilniaus apygardos teismas Teisėja Dirba 2 883
Kartanienė Audronė Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Teisėja Dirba 579
Staševičienė Judita Telšių rajono apylinkės teismas Teisėja Dirba 916
Vaitkus Laimutis Vilkaviškio rajono apylinkės teismas Teisėjas Dirba 1 260
Bielskis Albinas Lietuvos apeliacinis teismas Teisėjas Dirba 942
Lukošiūnas Kęstutis Varėnos rajono apylinkės teismas Teisėjas Dirba 1 039
Kavaliauskas Zigmas Šiaulių apygardos teismas Teisėjas Dirba 947
Stepanavičienė Nijolė Zarasų rajono apylinkės teismas Teisėja Mirusi 2012-10-02 92
Grigas Rimantas Kauno apylinkės teismas Teisėjas Dirba 1 439
Pakalnytė-Tamošiūnaitė Virginija Vilniaus apygardos teismas Teisėja Dirba 573
Bukavinienė Alė Lietuvos apeliacinis teismas Teisėja Dirba 3 995
Šeštokas Antanas Druskininkų miesto apylinkės teismas Teisėjas Dirba 976
Kisielius Arūnas Vilniaus apygardos teismas Teisėjas Dirba 495
Kalainis Boleslovas Šiaulių apygardos teismas Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Dirba 435
Jaliniauskas Algirdas Kauno apygardos teismas Teisėjas Dirba 1 857
Pocienė Regina Vilniaus apygardos teismas Teisėja Dirba 550
Švirinas Rimas Kauno apygardos teismas Teisėjas Dirba 856
Varžinskienė Irena Panevėžio apygardos administracinis teismas Pirmininkė Dirba 382
Varanavičius Gerutis Kauno miesto apylinkės teismas Teisėjas Nebedirba 2012-02-03 173
Borkovskienė Laima Kelmės rajono apylinkės teismas Teisėja Dirba 590
Vaizgėlienė Genovaitė Klaipėdos miesto apylinkės teismas Teisėja Dirba 1 245
Gudynienė Virginija Kauno apygardos teismas Teisėja Dirba 2 069
Kontrimas Petras Kretingos rajono apylinkės teismas Teisėjas Dirba 757
Preikšas Viktoras Kauno apygardos teismas Teisėjas Dirba 581
Žukauskienė Dalė Klaipėdos miesto apylinkės teismas Teisėja Dirba 775
Šeškuvienė Virginija Marijampolės rajono apylinkės teismas Teisėja Dirba 369
Pečiulis Gintaras Lietuvos apeliacinis teismas Teisėjas Dirba 4 037
Sadauskas Henrikas Vilniaus apygardos administracinis teismas Teisėjas Dirba 2 856
Jurgaitis Raimundas Šiaulių apygardos teismas Teisėjas Dirba 1 157
Stangvilienė Vaidutė Alytaus rajono apylinkės teismas Teisėja Dirba 1 096
Švitinienė Danutė Panevėžio miesto apylinkės teismas Teisėja Dirba 413
Rimkienė Roma Molėtų rajono apylinkės teismas Pirmininkė Dirba 836
Kriščiūnienė Audra Kėdainių rajono apylinkės teismas Teisėja Dirba 373
Vanagas Evaldas Panevėžio apygardos teismas Teisėjas Dirba 1 315
Savickas Rimantas Panevėžio apygardos teismas Teisėjas Nebedirba 2011-10-04 541
Liauzginienė Vitalija Telšių rajono apylinkės teismas Pirmininkė Dirba 789
Žukauskienė Tatjana Vilniaus apygardos teismas Teisėja Dirba 2 571
Žukas Marius Rapolas Vilniaus rajono apylinkės teismas Teisėjas Dirba 482
Mažrimienė Aušrelė Klaipėdos apygardos administracinis teismas Teisėja Dirba 1 251
Palubinskaitė Rūta Kauno apygardos teismas Teisėja Dirba 2 153
Gailienė Edita Telšių rajono apylinkės teismas Teisėja Nebedirba 2013-09-18 1 184
Jaglinskis Henrichas Vilniaus apygardos teismas Teisėjas Dirba 2 724
Naujokienė Aurelija Kauno apylinkės teismas Teisėja Dirba 750
Jurgaitienė Svetlana Kauno apygardos teismas Teisėja Dirba 1 626