Byla 2-14134-734/2011

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė,

2sekretoriaujant Elvyrai Stancikienei,

3dalyvaujant ieškovo AB „OGMIOS CENTRAS “ atstovui advokatui Jokūbui Butkui,

4parengiamajame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB „OGMIOS CENTRAS ieškinį atsakovui UAB „DEMO GRAFIKA“ dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

5ieškovo atstovas prašo priimti byloje sprendimą už akių, nes atsakovui apie šį parengiamąjį teismo posėdį yra žinoma, tačiau į parengiamąjį posėdį atsakovas neatvyko be pateisinamų priežasčių, nepateikė jokių įrodymų savo nesutikimui su ieškiniu pagrįsti.

6Ieškinyje ieškovas nurodė, kad 2009-06-22 tarp šalių buvo sudaryta Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. NS-2009/K195-016, pagal kurią ieškovas įsipareigojo suteikti teisę atsakovui už mokestį laikinai naudotis patalpomis, nurodytomis nuomos sutartyje, o atsakovas įsipareigojo laiku ir tinkamai mokėti už nuomos sutarties pagrindu perduotų patalpų valdymą ir naudojimą bei kitus pagal nuomos sutartį privalomus mokėti mokesčius. Atsakovui šalių sudarytos nuomos sutarties pagrindu buvo išrašytos ir pateiktos PVM sąskaitos-faktūros, kurios, nors sutartis tarp šalių yra nutraukta, nėra pilnai apmokėtos, skola pagal išrašytas sąskaitas sudaro 15543,39 Lt. Taip pat pagal nuomos sutarties 6.1 p. atsakovui už piniginių prievolių įvykdymo termino praleidimą priskaičiuota 565,78 Lt delspinigių. Ieškovas taip pat nurodė, kad 2011-06-13 tarp šalių buvo sudarytas susitarimas dėl tarpusavio atsiskaitymo tvarkos, kuriuo atsakovas patvirtino esamą skolą, kilusią iš nuomos santykių, ieškovui, taip pat šalys atliko tarpusavio reikalavimų įskaitymą ir dalies reikalavimo perleidimą, ieškinio pateikimo teismui dienai atsakovo skola ieškovui sudaro 15543,39 Lt. Ieškovas pareikštu ieškiniu (b.l. 47-49) prašo iš atsakovo priteisti 15543,39 Lt skolą, 565,78 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki šio teismo sprendimo visiško įvykdymo ir turėtas bylinėjimosi išlaidas.

7Atsakovui buvo tinkamai pranešta apie šį parengiamąjį teismo posėdį – per atsakovo atstovą, kuris atstovavo atsakovui tuo metu, kai teismas paskyrė parengiamąjį teismo posėdį ir kuriam buvo tinkamai įteiktas šaukimas į šį posėdį (b.l. 43, 66-67). Atsakovo atstovas byloje advokatas Ž.Brazaitis atsiuntė teismui pranešimą, jog nutraukė teisinio atstovavimo sutartį su atsakovu 2011-11-04 dėl atsakovo kaltės, kartu nurodė, jog atsakovas yra informuotas apie 2011-11-07 13.00 val. įvyksiantį parengiamąjį teismo posėdį (b.l. 72). Atsakovas į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko, neinformavo teismo apie negalėjimo atvykti į parengiamąjį teismo posėdį ar atsiųsti atstovą priežastis, todėl, esant ieškovo prašymui, sprendimas priimtinas už akių, iš bylos duomenų nustačius, kad atsakovui apie šios civilinės bylos iškėlimą ir nagrinėjimą parengiamajame teismo yra žinoma (CPK 230 str. 2 d.).

8Ieškinys tenkintinas visiškai (LR CK 6.1-6.4 str., 6.38 str. 1 d., 6.59 str., 6.71 str., 6.73 str. 1 d., 6.130-6.131 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str., 6.477 str., 6.487 str.). Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

9Rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad šalys 2009-06-22 sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. NS-2009/K195-016 dėl patalpų, nurodytų sutartyje, nuomos (b.l. 6-11). Pagal šią sutartį ieškovas įsipareigojo suteikti atsakovui teisę už užmokestį valdyti ir naudotis sutartyje nurodytomis patalpomis, o atsakovas įsipareigojo laiku mokėti sutartyje aptarto dydžio nuomos mokestį ir kitus nuomos sutartyje numatytus mokesčius, susijusius su išnuomotomis patalpomis (Negyvenamųjų patalpų sutarties 2.1, 3.1-3.5 straipsniai). Pagal Sutarties 3.2 punktą atsakovas įsipareigojo mokėti nuomos mokestį už einamąjį mėnesį kartu su priskaičiuotu PVM sumokėti ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio penktos dienos. Atsakovas taip pat įsipareigojo, be nuomos mokesčio, sumokėti mokesčius už jam teikiamus energijos išteklius, vandenį, ryšių, komunalines paslaugas, nurodytus mokesčius sumokant ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo atitinkamų sąskaitų pateikimo dienos (Negyvenamųjų patalpų sutarties 3.4-3.7 punktai). Atsakovui priskaičiuotus mokesčius pagal nuomos sutartį, t.y. už patalpų nuomą ir kitus mokesčius, susijusius su patalpų naudojimu, patvirtina išrašytos PVM sąskaitos-faktūros (b.l. 12-34). 2011-06-13 šalys pasirašė susitarimą dėl tarpusavio atsiskaitymo tvarkos, pagal kurį buvo atliktas šalių viena kitai turimų vienarūšių priešpriešinių reikalavimų įskaitymas, taip pat minėto susitarimo 2.2.2 punktu šalys patvirtino, kad atsakovas UAB „DEMO GRAFIKA“ iš dalies įvykdė savo prievolę ieškovui AB „OGMIOS CENTRAS“ ir lieka skolingas AB „OGMIOS CENTRAS“ 15543,39 Lt (b.l. 53-54).

10Atsakovas teismui pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškovo reikalaujamą 15543,39 Lt skolą yra padengęs ieškovui suteiktais darbais, dėl kurių buvo šalių susitarta ir kurie buvo priduoti šiuo metu jau nebedirbantiems ieškovo darbuotojams. Atsakovas nurodė, kad šalių susitarimą ir darbų atlikimą patvirtinančių dokumentų atsakovo darbuotojai nėra išsaugoję, tačiau stengsis tokius dokumentus gauti iš juos turinčių asmenų ir tuomet pateiks teismui savo prievolės įvykdymui patvirtinti (b.l. 63-64). Taip pat nurodė, kad ieškovo reikalaujamos netesybos neatitinka protingumo kriterijaus, todėl turi būti sumažintos arba apskritai nepriteistinos, nes šalių 2011-06-13 susitarime apskritai nėra kalbama apie atsakovo skolą netesybų forma.

11Vadovaujantis CK 6.38 str., 6.59 str., 6.258 str., prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų bei sutarties nurodymus, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 15543,39 Lt, nes atsakovas nepateikė teismui įrodymų, galinčių patvirtinti nurodyto dydžio skolos sumokėjimą ieškovui (CPK 178 str., CK 6.65 str.), tuo tarpu ieškovo reikalavimą patvirtina į bylą pateiktos PVM sąskaitos-faktūros ir 2011-06-13 šalių susitarimas. Taip pat iš atsakovo ieškovui priteistina 565,78 Lt delspinigių (b.l. 51-52), nes delspinigių skaičiavimas už netinkamą sutartinių prievolių vykdymą buvo numatytas Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties 6.1 punkte. Iš bylos medžiagos nėra pagrindo daryti išvados, kad delspinigiai buvo įtraukti į 2011-06-13 šalių pasirašytą susitarimą dėl tarpusavio atsiskaitymų tvarkos, ieškovas ieškinyje nurodė, kad delspinigiai nesumokėti, tuo tarpu atsakovas įrodymų apie ieškovo priskaičiuotų delspinigių sumokėjimą ieškovui teismui nepateikė. Teismas taip pat nenustatė, kad ieškovo reikalaujami delspinigiai būtų akivaizdžiai per dideli ar pažeistų šalių interesų pusiausvyrą, įvertinus tai, kad delspinigių dydis 0,02 proc., sutartis buvo sudaryta tarp privačių juridinių asmenų, kurie galėjo laisva valia spręsti dėl sutarties sąlygų ir sutartinės atsakomybės, todėl sutartimi nustatytų netesybų sumažinimas prieštarautų sutarties laisvės principui ir paneigtų šalių valią susitarti dėl konkretaus netesybų dydžio, taikytino pažeidus sutartį.

12Be to, iš atsakovo priteistinos Įstatymo nustatytos 6% dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 2 d.).

13Vadovaujantis CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 6 p., 8 p., 93 str. 1 d., 98 str., ieškovui iš atsakovo priteistinos turėtos bylinėjimosi išlaidos – 484,00 Lt sumokėto žyminio mokesčio (b.l. 3, 50) ir 1400,00 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti (b.l. 35, 76-77).

14Teismas, vadovaudamasis LR CPK 285 - 288 str.,

Nutarė

15ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovo UAB „DEMO GRAFIKA“, į.k. 300501384, 15543,39 Lt skolos, 565,78 Lt delspinigių, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos (16109,17 Lt) nuo civilinės bylos iškėlimo teisme 2011-03-25 iki šio teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1884,00 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui AB „OGMIOS CENTRAS“, į.k. 121943578.

17Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (toliau - pareiškimas). Pareiškime turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą bei šias aplinkybes pagrindžiantys įrodymai, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data, pareiškimo ir priedų kopijos, įrodymai, patvirtinantys įstatymo nustatyto dydžio žyminio mokesčio už pareiškimą sumokėjimą.

18Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai