Byla 2-6301-466/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas, sekretoriaujant Laimai Šidlauskienei, dalyvaujant pareiškėjui R. D., suinteresuoto asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus atstovei J. Č., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo R. D. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius,

Nustatė

2Pareiškėjas R. D. prašė teismo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad laikotarpiu nuo 1988-01-01 iki 1989-12-31 dirbant ( - ) jo draudžiamosios pajamos pensijai gauti buvo 280 rublių kas mėnesį. Pareiškėjas nurodė, kad kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos personalo departamento archyvą su prašymu išduoti dokumentus, įrodančius pareiškėjo draudžiamąsias pajamas, tačiau gavo atsakymą, kad susivienijimo „( - )“ darbuotojų asmens sąskaitų kortelės už 1988 – 1989 m. nėra išlikę. Taigi, duomenys apie R. D. gautą atlyginimą laikotarpiu nuo 1988 m. iki 1989 m. neišliko, dėl ko Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius negali apskaičiuoti pilnos pareiškėjui mokėtinos pensijos. Dėl šios priežasties pareiškėjas kreipėsi į teismą su prašymu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą (b. l. 2-5).

3Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodė, kad Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimą ir mokėjimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas bei Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai. Nuostatų 30 p. nustato, kad asmens draudžiamosios pajamos, turėtos iki 1994-01-01 įrodomos darbdavių pažymomis, išduotomis remiantis įmonės, įstaigos, organizacijos turimais dokumentais apie asmeniui paskaičiuotas (išmokėtas) pajamas, likviduotų institucijų, įstaigų ar įmonių funkcijų perėmėjų, o jei jų nėra – steigėjo funkcijų vykdytojų pažymomis, taip pat valstybinių archyvų sistemos įstaigų ar savivaldybių archyvų pažymomis, arba šiose įstaigose ir archyvuose saugomų dokumentų apie asmeniui paskaičiuotas pajamas nuorašais ar išrašais. Šiuo atveju tikslinga nustatyti, kokios buvo pareiškėjo draudžiamosios pajamos laikotarpiu nuo 1988-01-01 iki 1989-12-31, kadangi pareiškėjas pateikė įrodymus, patvirtinančius, kad nėra galimybės gauti pažymos apie draudžiamąsias pajamas (b. l. 16-17).

4Teismo posėdžio metu pareiškėjas pareiškimą palaikė ir prašė tenkinti.

5Suinteresuoto asmens atstovė, išklausiusi R. D. paaiškinimą, liudytojo parodymus bei atsižvelgdama į byloje esančią rašytinę medžiagą, juridinę reikšmę turinčio fakto, kad A. D. atlyginimas laikotarpiu nuo 1988-01-01 iki 1989-12-31 buvo 280 rublių per mėnesį, nustatymui neprieštaravo.

6Pareiškimas tenkintinas.

7Nesant dokumentų ir neturint galimybės juos gauti arba atstatyti, asmuo gali kreiptis į teismą su prašymu šį faktą nustatyti teismine tvarka, kartu pateikdamas įrodymus, patvirtinančius tą faktą, taip pat įrodymus, patvirtinančius, kad pareiškėjas negali gauti reikiamų dokumentų arba, kad negalima atstatyti prarastų dokumentų. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad pareiškėjas R. D. laikotarpiu nuo 1987 m. iki 1991 m. dirbo ( - ). Vilniaus miesto savivaldybės administracijos personalo departamento archyvo 2011-10-07 pažyma ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Žinybinio archyvo 2012-02-27 pažymos patvirtina, kad nėra duomenų apie R. D. draudžiamąsias pajamas laikotarpiu nuo 1988-01-01 iki 1989-12-31, nes minėtos įmonės dokumentai nebuvo perduoti saugoti į archyvą (b.l. 7-8, 11). Todėl konstatuotina, kad pareiškėjas negali gauti konkrečių įrodymų apie gautas pajamas nustatytu laikotarpiu, kadangi tai patvirtinantys dokumentai neišliko. Tačiau yra išlikę dalis dokumentų, patvirtinančių, kad pareiškėjas tikrai dirbo minėtame susivienijime, jam buvo mokamas atlyginimas ir skiriami įvairūs atlyginimo priedai (b. l. 9-10, 13). Be to, teismo posėdžio metu liudytojas S. M., dirbęs ( - ), patvirtino, kad R. D. dirbo ( - ), jis uždirbdavo apie 200-300 rublių, gaudavo įvairius priedus.

8Teismui pateiktuose dokumentuose yra nurodytas pareiškėjo vardas R. Teismo posėdžio metu pareiškėjas paaiškino, kad jo vardas buvo nurodytas neteisingai dėl to, kad tuo metu dokumentai buvo pildomi rusų kalba. Todėl darytina išvada, kad R. D. ir R. D. yra tas pats asmuo, dėl šio neatitikimo suinteresuoto asmens atstovė prieštaravimų nepareiškė.

9Pareiškėjo paaiškinimu, liudytojo parodymais bei rašytiniais įrodymais nustatyta, kad pareiškėjo mėnesio atlyginimas buvo toks, kokį jis prašė nustatyti. Atsižvelgiant į pareiškėjo darbo knygelę, kurioje yra išlikęs įrašas, kad laikotarpiu nuo 1988 m. – 1989 m. pakeitimų nebuvo (b. l. 13). Įvertinus visas aplinkybes laikytina, kad yra pagrindas pripažinti pareiškėjo nurodytą pajamų (280 rublių kiekvieną mėnesį) dydį laikotarpiu nuo 1988-01-01 iki 1989-12-31, todėl pareiškimas tenkintinas.

10Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas tikslu pareiškėjui apskaičiuoti senatvės pensiją.

11Teismas, vadovaudamasis LR CPK 444 str. 9p., 448 str.,

Nutarė

12Pareiškimą tenkinti.

13Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad R. D., a. k. (duomenys neskelbtini), draudžiamosios pajamos pensijai gauti jam dirbant ( - ) laikotarpiu nuo 1988-01-01 iki 1989-12-31 buvo 280 rublių kas mėnesį.

14Juridinis faktas nustatomas tikslu apskaičiuoti R. D. senatvės pensijos dydį.

15Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai