Byla 2-17345-535/2009

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Jūratė Gaidytė-Lavrinovič, susipažinusi su pareiškėjos B. K. prašymu atstatyti terminą palikimui priimti,

Nustatė

2Pareiškėja kreipėsi į Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą prašydama išduoti teismo leidimą atstatyti terminą priimti palikimą, atsiradusį po palikėjos G. V. mirties, jos dukters B. K. vardu.

3Pareiškėjai nustatytinas terminas prašymo trūkumams šalinti.

4LR CPK 113 str. 1 d. įtvirtintas reikalavimas teismui pateikti tiek procesinių dokumentų ir jų priedų nuorašų, kad po vieną tektų priešingai šaliai. Kadangi procese be pareiškėjos dar turi dalyvauti ir suinteresuotas asmuo - Valstybinė mokesčių inspekcija (pareiškėja prašyme šio suinteresuoto asmens nenurodė), pareiškėja turi pateikti ir suinteresuotam asmeniui skirtus prašymo bei jo priedų nuorašus.

5LR CK 5.57 str. 1 d. įtvirtinta nuostata, jog įstatymo nustatytas 3 mėnesių terminas palikimui priimti gali būti teismo pratęstas, jeigu teismas pripažįstą, kad terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių. Atkreiptinas pareiškėjos dėmesys, jog teismui pateiktame prašyme ji nenurodė nei vienos priežasties, nei vieno motyvo dėl kurių terminas palikimui priimti buvo praleistas ir į kuriuos atsižvelgdamas teismas galėtų praleistą terminą atnaujinti. Todėl pareiškėja įpareigojama savo prašymą, nurodant termino praleidimo priežastis, patikslinti

6Vadovaujantis LR CPK 138 str., 290-292 str. teismas,

Nutarė

7Nustatyti pareiškėjai B. K. terminą iki 2009 m. lapkričio 9 d. imtinai nutartyje nurodytiems trūkumams pašalinti: patikslinti prašymą, nurodant suinteresuotu asmeniu Valstybinę mokesčių inspekciją; pateikti suinteresuotam asmeniui skirtus prašymo ir jo priedų nuorašus; nurodyti termino palikimui priimti praleidimo priežastis.

8Išaiškinti pareiškėjai, kad iki nustatyto termino neįvykdžius teismo įpareigojimo, jos prašymas bus laikomas nepaduotu ir jai grąžintas.

9Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai