Byla 2-841-864/2012
Dėl statybos leidimo pripažinimo negaliojančiu, statybos padarinių pašalinimo, statybos užbaigimo akto pripažinimo negaliojančiu ir teisinės registracijos panaikinimo, tretieji asmenys 920-oji DNSB ir IĮ „T.Balčiūno architektuos biuras“

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Ramunė Mikonienė, sekretoriaujant Dianai Dianai Zapolskajai,

2dalyvaujant ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovei Sonatai Pakalnienei,

3atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės atstovei Neringai Aleksonytei,

4atsakovui G. V. ir atsakovų G. V. bei A. V. atstovei advokatei Kristinai Matvejenkaitei,

5atsakovės VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialo atstovei Giedrei Cicėnaitei,

6atsakovo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovei Julijai Portnovai,

7atsakovės valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovui Vidui Vanagui,

8tretiesiems asmenims nesant,

9viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovams Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, G. V., A. V., Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos bei VĮ „registrų centras“ dėl statybos leidimo pripažinimo negaliojančiu, statybos padarinių pašalinimo, statybos užbaigimo akto pripažinimo negaliojančiu ir teisinės registracijos panaikinimo, tretieji asmenys 920-oji DNSB ir IĮ „T.Balčiūno architektuos biuras“,

Nustatė

10Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškininiu reikalavimu pripažinti 2010 m. birželio 1 d. išduotą Statybos leidimą Nr. ( - ) bei 2011 m. gegužės 19 d. Statybos užbaigimo aktą Nr. ( - ) negaliojančiais; įpareigoti atsakovus G. V. ir A. V. atstatyti butą, esantį ( - ), į padėtį, nurodytą kadastrinių matavimų bylos mansardos plane, kuris sudarytas pagal 2002 m. liepos 22 d. kadastro matavimų duomenis; panaikinti Nekilnojamojo turto registre esančius buto, ( - ), registro Nr. ( - ) įrašus, kurie padaryti 2011 m. gegužės 19 d. Statybos užbaigimo akto Nr. ( - ) pagrindu. Ieškinyje nurodyta, kad atsakovams G. V. ir A. V. 2010 m. birželio 1 d. išduotas Statybos leidimas Nr. ( - ), tačiau vėliau paaiškėjo, jog tokio statybos leidimo pagrindu atlikus buto rekonstravimo darbus, pastato užstatymo intensyvumas padidėjo 4 proc. Tuo tarpu pagal teisės aktų reikalavimus, keičiantis statinio užstatymo intensyvumui, statybos leidimui gauti turi būti parengtas ir naujas detalusis planas. Kadangi toks planas prieš išduodant ginčijamą statybos leidimą parengtas nebuvo, laikytina, kad ir pats leidimas išduotas neteisėtai, todėl turi būti panaikintas. Teismui konstatavus statybos leidimo neteisėtumo faktą, statybos baigimo aktas taip pat turi būti pripažintas negaliojančiu, o atsakovai įpareigotini atstyti butą į iki rekonstrukcijos buvusią padėtį. Dėl tų pačių priežasčių, naikintini ir duomenys Nekilnojamojo turto registre (T2,b.l.151-155).

11Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į ieškinį prašė atmesti ieškovės reikalavimus nesutiko su ieškiniu, teigdamas, kad reikalavimai turi būti atmesti taikant LR Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnyje nustatytą 1 mėnesio ginčijamo akto apskundimo senaties terminą. Statybos leidimas ginčijamas remiantis tik rekomendacinio pobūdžio, bet ne imperatyvių teisės normų pagrindu, todėl jis laikytinas teisėtu. Nesant statybos leidimo neteisėtumo pagrindų, statybos baigimo aktas taip pat negali būti pripažintas neteisėtu, o ieškovė negali reikalauti atstatyti butą į buvusią padėtį (T2, b.l.2-8,174-180).

12Atsakovė VĮ „Registrų centras“ pareiškė, kad reikalavimas dėl teisinės registracijos panaikinimo yra perteklinis, tuo tarpu ginčą likusioje dalyje prašė spręsti teismo nuožiūra. Pabrėžė, kad VĮ „Registrų centras“, įregistruodama nurodytus duomenis, nepažeidė jokių teisės aktų reikalavimų (T2, b.l.184-185).

13Valstybinei energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos prašė nagrinėti bylą teismo nuožiūra, papildomai nurodydama, kad įstatymai nenumato jos pareigos, išduodant statybos užbaigimo aktą, tikrinti statinio užstatymo intensyvumo (T2, b.l.190-191).

14Atsakovai G. V. ir A. V. atsiliepimu į ieškinį prašė atmesti ieškovės reikalavimus, teigdami, jog ieškovė yra praleidusi LR Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnyje nustatytą 1 mėnesio terminą, skirtą ginčijamam statybos leidimui nuginčyti. Pažymėjo, jog prieš išduodant statybos leidimą, pati ieškovė patikrino jo teisėtumo pagrindus (T2, b.l.194-196).

15Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos atsiliepimu į ieškinį nurodė, kad jo atstovai komisijoje, nagrinėjusioje buto, ( - ), rekonstrukcijos projektą, nedalyvavo, todėl ir nėra atsakingas už statybos leidimo teisėtumą. Prašė ieškinį atmesti (T2, b.l.199-200).

16Tretieji asmenys IĮ „T.Balčiūno architektuos biuras“ ir 920-oji DNSB ir prašė ieškinį atmesti (T2, b.l.230-231, T3, b.l. 64-65).

17Teismo posėdžio metu šalių atstovai palaikė paruošiamuosiuose dokumentuose pareikštą poziciją.

18Ieškinys atmestinas.

19Nustatyta, kad G. V. ir A. V. prašymu Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2008 m. sausio 14 d. parengė Statinio architektūros ir statybos sklypo tvarkymo urbanistinius reikalavimus, skirtus buto rekonstrukcijos leidimui gauti, kuriuose numatyta, jog žemės sklypo užstatymas turi būti 1,1 (T1, b.l.99). Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2010 m. birželio 1 d. išdavė G. V. ir A. V. Statybos leidimą Nr. ( - ) (toliau – Statybos leidimas) rekonstruoti butą, esantį ( - ), pagal IĮ T.Balčiūno „Architektūros biuro“ parengtą projektą Nr. ( - ) (T1, b.l.10-11). Minėtame leidime buto bendras plotas nurodytas kaip 163,74 kv.m., o užstatymo intensyvumas - esamas (T1, b.l.10). Ieškovė 2011 m. sausio 11 d. gavo suinteresuotų asmenų prašymą nustatyti, ar 2010 m. birželio 1 d. išduotas Statybos leidimas Nr. ( - ) yra teisėtas (T1, b.l.7-9). Statybos užbaigimo komisija 2011 m. gegužės 19 d. Statybos užbaigimo aktu Nr. ( - ) (toliau – Statybos užbaigimo aktas) konstatavo, kad buto rekonstrukcijos darbai yra baigti (T2, b.l.104). Nekilnojamojo turto registro duomenimis, buto plotas iki rekonstrukcijos buvo 85,87 kv.m. (T2, b.l.40), o po rekonstrukcijos – 156,98 kv.m (T2, b.l.106).

20Dėl ieškinio reikalavimo senaties.

21Ieškiniu ieškovė ginčija 2010 m. birželio 1 d. Statybos leidimo Nr. ( - ) teisėtumą. Atsakovai savo ruožtu prašo taikyti ieškinio senaties institutą minėto reikalavimo atžvilgiu ir jį atmesti. Šiuo atveju minėtą Statybos leidimą išdavė Vilniaus miesto savivaldybės administracija, vadinasi, tai yra administracinis aktas. Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2006 m. birželio 6 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-380/2006 yra nurodęs, jog pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - LR CPK) 26 straipsnio 2 dalį tais atvejais, kai byloje vienas iš pareikštų reikalavimų yra susijęs su individualaus pobūdžio administraciniu teisės aktu, kurio teisėtumas yra ginčijamas šioje byloje, tai bendrosios kompetencijos teismas, nagrinėdamas bylą, joje išsprendžia ir tokio akto teisėtumo klausimą. Tačiau tai savaime nereiškia, kad šioje byloje turi būti taikomi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - LR CK) reglamentuoti ieškinio senaties terminai. Toje pačioje nutartyje Lietuvos Aukščiausiasis teismas konstatavo, kad administracinio akto ginčijimui taikytinas LR Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnyje nustatytas 1 mėnesio apskundimo senaties terminas. Toks skundas (prašymas) turi būti paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

22Teismo nuomone, apie ginčijamą Statybos leidimą ieškovė turėjo sužinoti 2011 m. sausio 11 d., kuomet gavo suinteresuotų asmenų prašymą nustatyti, ar 2010 m. birželio 1 d. išduotas Statybos leidimas Nr. ( - ) yra teisėtas. Tai gi, būtent 2011 m. sausio 11 d. yra momentas, nuo kurio skaičiuotinas vieno mėnesio statybos leidimo apskundimo terminas, kurio pabaiga yra 2011 m. vasario 14 d. Tuo tarpu ieškinys išsiųstas teismui 2011 m. balandžio 26 d., tai yra ženkliai praleidus apskundimo terminą. Teismas atkreipia dėmesį, kad ieškovei, kaip tuo metu statybos priežiūrą vykdančiai institucijai, pakako specialiųjų žinių operatyviai, nedelsiant patikrinti ginčijamo statybos leidimo teisėtumą ir savarankiškai konstatuoti šiuos pažeidimus. Teismas konstatuoja, kad ieškovė neveikė apdairiai, rūpestingai, efektyviai, nepateisinamai ilgai, nesant jokioms svarbioms priežastims, delsė atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus, t. y. gavęs informaciją, jokių papildomų duomenų apie galimą pažeidimą nerinko, statybos leidimo patikrinimo teisėtumo per pagrįstą ir protingą terminą neatliko. Ieškovės argumentas dėl naujų aplinkybių paaiškėjimo tik 2011 m. sausio 19 d., t.y. gavus Seimo kontrolieriaus raštą, laikytinas nepagrįstu, kadangi, kaip jau nustatyta anksčiau, naujomis aplinkybėmis galima laikyti tik tokias, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos ieškovei iki jų paaiškėjimo dienos.

23Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio ir LR CK 1.131 straipsnio 1 dalimi, ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškinį atmesti. Kadangi ieškovė pareiškė minėtą reikalavimą praleidusi senaties terminą, neprašė teismo tokio termino atnaujinti ar pratęsti, o atsakovai reikalavo taikyti ieškinio senaties institutą, konstatuotina, kad yra pagrindas atmesti ieškinio reikalavimą dėl statybos leidimo pripažinimo negaliojančiu.

24Dėl statybos užbaigimo akto teisėtumo ir įrašo Nekilnojamojo turto registre panaikinimo.

25Teismas jau konstatavo, kad ieškinio senaties instituto pagrindu reikalavimas dėl Statybos leidimo pripažinimo negaliojančiu negali būti patenkintas. Tokiu būdu, Statybos leidimas laikytinas teisėtu ir galiojančiu.

26LR Statybos įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad užbaigus naujo statinio statybą, statinio rekonstravimą, atnaujinus (modernizavus) daugiabutį namą ar negyvenamosios paskirties pastatą, Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka surašomas statybos užbaigimo aktas. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcijos) nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 349 (žin. 2003, Nr. 76-3499; 2008, Nr. 63-2402; 2010, Nr. 54-2662), 7.2.11 punkte nurodyta, kad viena iš atliekų Inspekcijos funkcijų – pagal kompetenciją surašyti statybos užbaigimo aktus. Atsakovai G. V. ir A. V. Inspekcijos Vilniaus skyriui pateikė prašymą išduoti statybos užbaigimo aktą dėl rekonstruoto buto ( - ). Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-828 (žin., 2010, Nr. 116-5947, toliau – Statybos reglamentas), 8.2 punkte nurodyta, kad statybos užbaigimo aktas – tai šiame reglamente nustatyta tvarka sudarytos statybos užbaigimo komisijos surašytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas, rekonstruotas ar daugiabutis namas ar visuomeninės paskirties pastatas atnaujintas (modernizuotas) pagal statinio projekto sprendinius. Inspekcijos Vilniaus skyriaus vedėjo 2011 m. gegužės 19 d. potvarkiu Nr. P3-1061 „Dėl statybos užbaigimo komisijos sudarymo“ buvo sudaryta buto rekonstrukcijos ( - ), statybos užbaigimo komisija. Vadovaujantis Statybos reglamento nuostatomis buvo atliktos statybos užbaigimo procedūros ir surašytas 2011 m. gegužės 19 d. Statybos užbaigimo aktas Nr. ( - ) (b.l. 103-104), kuriuo konstatuota, jog statinys atitinka jo projekto sprendinius, statinio bendrieji rodikliai, nurodyti jo projekte, atitinka faktinius/nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai. Komisija nustatė, kad buto, unikalus Nr. ( - ), rekonstrukcija baigta. Darytina išvada, kad pačios ieškovės sudaryta komisija, vadovaudamasi teisės aktų reikalavimų, pripažino, kad jokių pažeidimų atliekant rekonstrukciją padaryta nebuvo. Esant galiojančiam Statybos leidimui ir komisijos sprendimui, kad atlikta rekonstrukcija atitinka projekto reikalavimus, darytina išvada, kad nėra pagrindo 2011 m. gegužės 19 d. statybos užbaigimo aktą Nr. ( - ) pripažinti negaliojančiu.

27VĮ Registrų centras minėto akto pagrindu, 2011 m. gegužės 24 d. atliko Nekilnojamojo turo kadastre ir registre atsakovams G. V. ir A. V. nuosavybės teise priklausančio buto rekonstrukcijos registravimą (b.l. 106-107).

28Ieškovė, vykdydama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turėjo teisę per Administracinių bylų teisenos įstatyme numatytą vieno mėnesio terminą ginčyti ir šį aktą nuo pat šio fakto įregistravimo viešame Nekilnojamojo turto kadastre ir registre momento (2011 m. gegužės 24 d.), tačiau šia teise nepasinaudojo. Pareiškusi teismui reikalavimą pripažinti 2011 m. gegužės 19 d. Statybos užbaigimo aktą Nr. ( - ) negaliojančiu tik 2011 m. rugpjūčio 26 d. (b.l. 105-156), ji minėtą terminą praleido. Atnaujinti šio termino neprašė.

29Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio ir LR CK 1.131 straipsnio 1 dalimi, ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškinį atmesti. Kadangi ieškovė pareiškė minėtą reikalavimą praleidusi senaties terminą, neprašė teismo tokio termino atnaujinti ar pratęsti, o atsakovai reikalavo taikyti ieškinio senaties institutą, konstatuotina, kad yra pagrindas atmesti ieškinio reikalavimą dėl statybos užbaigimo akto pripažinimo negaliojančiu.

30Atsižvelgiant į nustatytą, darytina išvada, kad VĮ Registrų centras, laikantis teisinį registravimą reglamentavusių norminių aktų nustatytos tvarkos, teisėto ir nenuginčyto statybos užbaigimo akto Nr. ( - ) pagrindu, 2011 m. gegužės 24 d. atliko Nekilnojamojo turo kadastre ir registre atsakovams G. V. ir A. V. nuosavybės teise priklausančio buto rekonstrukcijos teisėtą ir pagrįstą registravimą. Todėl nėra pagrindo šį įrašą naikinti.

31Dėl įpareigojimo pašalinti neteisėtos statybos padarinius.

32Akivaizdu, kad ieškinio reikalavimų nagrinėjimo seka yra besąlygiškai susijusi, kadangi reikalavimų dėl Statybos leidimo bei Statybos užbaigimo akto teisėtumo išsprendimas turi lemiamą reikšmę sprendžiant likusiųjų reikalavimų pagrįstumą. Šiuo atveju teismas pripažįsta, kad atsisakius pripažinti statybos leidimą bei Statybos užbaigimo aktą neteisėtais, nėra pagrindo tenkinti reikalavimo dėl neteisėtos statybos padarinių pašalinimo kaltų asmenų lėšomis.

33Dėl nurodytų priežasčių ieškinys turi būti atmestas.

34Ieškovė yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Kadangi iš ieškovės priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu yra mažesnės negu LR Teisingumo ministro ir Finansų ministrės 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/ 1K-355 nustatyta minimali 10 Lt suma, todėl nepriteisiamos.

35Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259, 265, 279, 307 str.,

Nutarė

36Ieškinį atmesti.

37Sprendimas per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Ramunė Mikonienė,... 2. dalyvaujant ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos... 3. atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės atstovei Neringai Aleksonytei,... 4. atsakovui G. V. ir atsakovų G. V. bei A. V. atstovei advokatei Kristinai... 5. atsakovės VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialo atstovei Giedrei... 6. atsakovo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovei Julijai... 7. atsakovės valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos... 8. tretiesiems asmenims nesant,... 9. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės... 10. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškininiu reikalavimu pripažinti 2010 m.... 11. Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į ieškinį... 12. Atsakovė VĮ „Registrų centras“ pareiškė, kad reikalavimas dėl... 13. Valstybinei energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos prašė... 14. Atsakovai G. V. ir A. V. atsiliepimu į ieškinį prašė atmesti ieškovės... 15. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų... 16. Tretieji asmenys IĮ „T.Balčiūno architektuos biuras“ ir 920-oji DNSB ir... 17. Teismo posėdžio metu šalių atstovai palaikė paruošiamuosiuose... 18. Ieškinys atmestinas.... 19. Nustatyta, kad G. V. ir A. V. prašymu Vilniaus miesto savivaldybės... 20. Dėl ieškinio reikalavimo senaties.... 21. Ieškiniu ieškovė ginčija 2010 m. birželio 1 d. Statybos leidimo Nr. ( - )... 22. Teismo nuomone, apie ginčijamą Statybos leidimą ieškovė turėjo sužinoti... 23. Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio ir LR CK... 24. Dėl statybos užbaigimo akto teisėtumo ir įrašo Nekilnojamojo turto... 25. Teismas jau konstatavo, kad ieškinio senaties instituto pagrindu reikalavimas... 26. LR Statybos įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad užbaigus naujo... 27. VĮ Registrų centras minėto akto pagrindu, 2011 m. gegužės 24 d. atliko... 28. Ieškovė, vykdydama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turėjo teisę per... 29. Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio ir LR CK... 30. Atsižvelgiant į nustatytą, darytina išvada, kad VĮ Registrų centras,... 31. Dėl įpareigojimo pašalinti neteisėtos statybos padarinius.... 32. Akivaizdu, kad ieškinio reikalavimų nagrinėjimo seka yra besąlygiškai... 33. Dėl nurodytų priežasčių ieškinys turi būti atmestas.... 34. Ieškovė yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Kadangi iš ieškovės... 35. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259, 265, 279, 307 str.,... 36. Ieškinį atmesti.... 37. Sprendimas per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos gali būti...