Byla 2-5153-877/2011
Dėl praleisto įstatyme numatyto termino palikimui priimti atnaujinimo, suinteresuoti asmenys A. V., Kauno miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrius, Kauno apskrities Valstybinės mokesčių inspekcija

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, sekretoriaujant Ramunei Beržinskienei, dalyvaujant pareiškėjui K. V., jo įstatyminei atstovei J. S., suinteresuoto asmens Kauno miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei G. P., suinteresuotam asmeniui A. V., nedalyvaujant suinteresuoto asmens Kauno apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo K. V. pareiškimą dėl praleisto įstatyme numatyto termino palikimui priimti atnaujinimo, suinteresuoti asmenys A. V., Kauno miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrius, Kauno apskrities Valstybinės mokesčių inspekcija,

Nustatė

2Pareiškėjas K. V. kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašo atnaujinti jam terminą priimti palikimą, atsiradusį po jo motinos N. V., asmens kodas ( - ) mirusios 2009-08-17, mirties. Pareiškėjas nurodė, kad 2009-08-17 mirė jo motina N. V.. Po motinos mirties nei vienas iš artimųjų nesikreipė į notarą dėl palikimo priėmimo, kadangi niekas nepranešė, kad N. V. buvo sudariusi testamentą. Kauno 11-asis notarų biuras patvirtino, kad po N. V. mirties niekas nesikreipė į notarų biurą ir biure nėra užvestos paveldėjimo bylos. Neseniai pas mirusiosios sutuoktinį A. V. atsitiktinai buvo rastas N. V. oficialus testamentas, sudarytas 2008-10-29 Kauno miesto 11-ajame notarų biure, kuriuo N. V. visą savo kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą palieka sūnui K. V.. Kadangi anksčiau nežinojo apie mirusiosios sudarytą testamentą, todėl dėl objektyvių priežasčių ir negalėjo priimti palikimą per CK 5.50 str. 3 d. numatytą trijų mėnesių terminą. Mano, kad terminą palikimui priimti praleido dėl svarbių priežasčių.

3Pareiškėjas ir jo įstatyminė atstovė teismo posėdžio metu prašė pareiškimą tenkinti: atnaujinti pareiškėjui terminą priimti palikimą, atsiradusį po jo motinos N. V. mirties, nurodydami analogiškus išdėstytiems pareiškime argumentus.

4Suinteresuotas asmuo A. V. teismo posėdžio metu paaiškino, jog jis neprieštarauja, kad jo sūnui K. V. būtų atnaujintas terminas palikimui priimti. Nurodo, kad butas Ašigalio g. 15-14, Kaune, priklausė jam ir mirusiai sutuoktinei, neprieštarauja, kad jo dalį paveldės sūnus. Nurodė, kad šiuo metu yra bedarbis ir sūnumi rūpintis negali.

5Suinteresuoto asmens Kauno miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė parodė, kad pareiškėjas praleido terminą palikimui priimti dėl svarbių priežasčių, todėl teismas turėtų atnaujinti terminą palikimui priimti.

6Suinteresuotas asmuo Kauno apskrities Valstybinės mokesčių inspekcija 2011-03-18 atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad pareiškėjo pareiškime išdėstytos priežastys yra svarbios, todėl pareiškimui dėl termino atnaujinimo neprieštarauja. Prašė bylą nagrinėti suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant (b.l. 42).

7Pareiškimas tenkintinas.

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad pareiškėjo K. V. motina N. V. mirė 2009-08-17 (b.l. 7, 8). Kauno 11-ojo notarų biuro pranešimas patvirtina, kad Kauno miesto 11-ajame notarų biure po N. V. mirties niekas nesikreipė, paveldėjimo bylos užvestos nėra (b.l. 9). 2008-10-29 oficialiuoju testamentu, patvirtintu Kauno 11-ojo notarų biuro notarės I. J., visą savo kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą N. V. paliko K. V. (b.l. 10), testamentas įregistruotas Testamentų registre (b.l. 44).

9Atsiradęs palikimas gali būti priimtas trimis būdais: 1) pradėjus faktiškai jį valdyti; 2) kreipiantis į palikimo atsiradimo vietos apylinkės teismą dėl turto aprašo sudarymo; 3) įpėdiniui padavus palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą (CK 5.50 str. 2 d.). Įstatymas įtvirtina tris alternatyvius būdus palikimui priimti. Minėto straipsnio 3 d. nurodo, kad šie veiksmai turi būti atliekami per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. Įstatyme įtvirtintas trijų mėnesių terminas gali būti teismo pratęstas, jeigu pripažįstama, kad terminas yra praleistas dėl svarbių priežasčių (CK 5.57 str. 1 d.).

10Teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas pripažinti, kad terminą palikimui priimti pareiškėjas K. V. praleido dėl svarbių priežasčių, įvertina pareiškėjo pareiškime nurodytas aplinkybes ir byloje pateiktus jas patvirtinančius rašytinius įrodymus, kad pareiškėjas apie atsiradusį palikimą sužinojo tik tuomet, kai pas mirusiosios N. V. sutuoktinį A. V. buvo rastas oficialusis testamentas, kuriuo N. V. visą savo turtą paliko K. V.. Kauno miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus atsiliepime į pareiškimą dėl termino palikimui priimti atnaujinimo (b.l. 40) nurodė, kad K. V. tėvas A. V. nuo 2009 metų įrašytas į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą Kauno mieste dėl girtavimo ir vaiko nepriežiūros. A. V. nesirūpino sūnumi K. V., nuo 2010-10-13 K. V. nustatyta laikinoji rūpyba, rūpintoja paskirta J. S., šiuo metu esanti nepilnamečio vaiko įstatymine atstove. Atsižvelgiant, kad A. V. su sūnumi nebendravo, jo neprižiūrėjo, K. V., jo įstatyminė atstovė negalėjo anksčiau sužinoti apie palikėjos sudarytą testamentą. Byloje dalyvaujantys suinteresuoti asmenys taip pat pripažįsta, kad terminas palikimui priimti praleistas dėl svarbių priežasčių ir neprieštarauja, kad teismas patenkintų prašymą (b.l. 40, 42). Teismas konstatuoja, kad teismo sprendimas dėl termino palikimui priimti atnaujinimo niekieno teisių nepažeis, priešingai, juo bus apginta nepilnamečio pareiškėjo, kaip įpėdinio pagal testamentą, teisė priimti palikimą (CK 5.19 str.). Teismas, atsižvelgdamas į visas nustatytas aplinkybes ir teisines išvadas sprendžia, kad pareiškėjui yra pagrindas atnaujinti terminą palikimui, atsiradusiam po N. V. mirties, priimti, tai atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus (CK 1.5 str. 4 d., 5.57 str. 1 d.).

11Vadovaudamasis Civilinio kodekso 5.50 str., 5.57 str., Civilinio proceso kodekso 576-578 str, teismas

Nutarė

12Pareiškimą tenkinti.

13Atnaujinti K. V., a. k. ( - ) terminą priimti palikimą, atsiradusį po N. V., a.k. ( - ) mirusios 2009-08-17, mirties trims mėnesiams nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

14Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai