Byla 2-10802-235/2011
Dėl draudimo išmokos priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Alfonsas Guobys, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo „BTA INSURANCE COMPANY“ SE, veikiančio per „BTA INSURANCE COMPANY“ SE filialą Lietuvoje ieškinį atsakovui UAB „Merseros Autotransportas“ dėl draudimo išmokos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas nurodo, kad ieškovas 2009-02-18 apdraudė atsakovui priklausančios transporto priemonės O. V., v/n ( - ), valdytojų civilinę atsakomybę. 2009-05-01 įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo apgadintas automobilis M. B., v/n ( - ). Eismo įvykio kaltininku buvo pripažintas transporto priemonės O. V., v/n ( - ), valdytojas V. P. U.. Ieškovas už autoįvykio metu apgadintą automobilį M. B., v/n ( - ), išmokėjo nukentėjusiam asmeniui 1936,72 Lt draudimo išmoką. Nurodė, kad atsakovas praleido Draudimo sutartyje numatytus draudimo įmokos sumokėjimo terminus ir nesumokėjo už teikiamą pagal draudimo sutartį draudimo apsaugą, todėl ieškovas išmokėdamas nukentėjusiam asmeniui draudimo išmoką įgijo teisę susigrąžinti išmokėtą draudimo išmoką iš atsakovo. Atsižvelgiant į tai, ieškovas prašo teismo priteisti iš atsakovo 1936,72 Lt išmokėtą draudimo išmoką, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos bei bylinėjimosi išlaidas (b.l. 1-2).

3Ieškinio nuorašas ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus atsakovui, kurio buvimo vieta priėmus ieškinį tapo nežinomos, įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str. nustatyta tvarka viešo paskelbimo būdu, tačiau atsakovas atsiliepimo nustatytu terminu nepateikė, priežasčių nenurodė, todėl, remdamasis CPK 142 str. 4 d., esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2009-02-11 ieškovas „BTA INSURANCE COMPANY“ SE, veikiantis per „BTA INSURANCE COMPANY“ SE filialą Lietuvoje (ankstesnis pavadinimas UAB „BTA Draudimas“), ir atsakovas UAB „Merseros Autotransportas“ sudarė Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį (toliau – Draudimo sutartis) Nr. 12/2021839 (b.l. 11), kurios pagrindu ieškovas išdavė atsakovui Draudimo sutarties liudijimą Nr. AJA 2495464 (b.l. 12). Draudimo sutarties pagrindu, ieškovas apdraudė transporto priemonės O. V., v/n ( - ), valdytojų civilinę atsakomybę dėl žalos padarymo nukentėjusiems tretiesiems asmenims, o atsakovas įsipareigojo iki 2009-02-11 sumokėti ieškovui 573 Lt dydžio pirmąją draudimo įmoką. Pagal Draudimo sutarties 2 p. ji įsigaliojo nuo 2009-02-18 00:00 val. ir galiojo iki 2010-02-17 00:00 val. 2009-05-01 apie 09:19 val. įvyko eismo įvykis, kurio metu transporto priemonės O. V., v/n ( - ), valdytojas V. P. U., važiuodamas atsitrenkė į priekyje važiavusį ir sustojusį automobilį ir to pasekmėje apgadino automobilį M. B., v/n ( - ) (b.l. 5-6). Autoįvykio kaltininku pripažintas transporto priemonės O. V., v/n ( - ), valdytojas Vytautas P. U.. Dėl įvykusio draudiminio įvykio ieškovas 2009-06-04 nukentėjusiam asmeniui išmokėjo 1936,72 Lt draudimo išmoką (b.l. 16). Šios aplinkybės patvirtintos bylos rašytiniais įrodymais: pažyma dėl eismo įvykio, draudimo sutartis, transporto priemonės apžiūros dokumentai ir kita (b.l. 4-16).

7Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas draudimo įmoką Draudimo sutartyje nustatyta tvarka nesumokėjo, ieškovas 2009-06-19 išsiuntė atsakovui pretenziją Nr. S-09-ž-1760 dėl 1936,72 Lt išmokėtos draudimo išmokos grąžinimo (b.l. 8). 2009-07-07 pakartotinai pretenziją dėl 1936,72 Lt išmokėtos draudimo išmokos grąžinimo atsakovui išsiuntė ieškovo atstovas (b.l. 4). Byloje duomenų, jog atsakovas būtų atsakęs į pretenziją, nėra. Nagrinėjamu atveju ieškovas reikalauja 1936,72 Lt išmokėtos draudimo išmokos grąžinimo, remdamasis Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau – TPVCAPDĮ) 11 str. 7 d. Byloje duomenų, kad atsakovas draudimo įmoką Draudimo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais sumokėjo draudimo įmoką, nėra.

8Pagal TPVCAPDĮ 11 str. 7 d., jeigu draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokos už teikiamą pagal draudimo sutartį draudimo apsaugą ir per tą laikotarpį pagal šią draudimo sutartį apdrausta transporto priemone buvo padaryta žala arba žala buvo padaryta, kai draudėjas buvo atleistas nuo draudimo įmokos mokėjimo, išmokėjęs išmoką draudikas turi teisę reikalauti iš draudėjo grąžinti dėl padarytos žalos draudiko išmokėtas sumas. Nurodytų motyvų pagrindu, iš atsakovo priteistina ieškovo naudai 1936,72 Lt žalos atlyginimui (TPVCAPDĮ 11 str. 7 d.).

9Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.37 str. 2 d. bei 6.210 str. 2 d., ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (1936,72 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-05-09) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

10Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, todėl remiantis CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d., iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 178,32 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro – 67 Lt žyminis mokestis (b.l. 3) ir 111,32 Lt viešo paskelbimo spaudoje išlaidos (b.l. 61-62).

11Teismas, vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 285-288 str.,

Nutarė

12ieškinį tenkinti.

13Priteisti ieškovui „BTA INSURANCE COMPANY“ SE, j. a. k. 40003159840, veikiančio per „BTA INSURANCE COMPANY“ SE filialą Lietuvoje, j. a. k. 300665654, buv. Verkių g. 29, 18 korpusas, Vilnius, iš atsakovo UAB „Merseros Autotransportas“, j. a. k. 300024100, buv. M. Marcinkevičiaus g. 23, Vilnius, 1936,72 Lt (vieną tūkstantį devynis šimtus trisdešimt šešis Lt 72 ct) žalos atlyginimo, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (1936,72 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2011-05-09) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 178,32 Lt (vieną šimtą septyniasdešimt aštuonis Lt 32 ct) bylinėjimosi išlaidų.

14Atsakovas negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti LR CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

15Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai