Byla 2-128-568/2012
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Odeta Ragauskienė,

2sekretoriaujant Simonai Stašinskei, Sonatai Skučienei,

3dalyvaujant pareiškėjo UAB “Kauno vandenys” atstovei Ramūnui Šulskui,

4suinteresuoto asmens Kauno miesto savivaldybės atstovei Agnei Janušauskaitei,

5viešame teismo posėdyje, žodinio bylos nagrinėjimo proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo UAB “Kauno vandenys“ pareiškimą suinteresuotam asmeniui Kauno miesto savivaldybei dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, ir

Nustatė

6Pareiškėjas UAB „Kauno vandenys“ pareiškimu prašo nustatyti nuosavybės įgijimo faktą pagal įgyjamąją senatį į 5006,40m., t.y. 9986/10000 dalis (išskiriamas vandentiekio tinklas, ilgis 50,50 m., skersmuo 100, tarp taškų 154 ir V2 brėžinyje Nr. 20) vandentiekio tinklų (unikalus Nr. 4400-2085-8764, registro Nr. 44/1383067, bendras tinklų ilgis 5056,9 m), esančių Partizanų g. (tarp Taikos pr. ir V.Krėvės pr. ), Kaune ( b.l. 3-4).

7Pareiškėjo UAB „Kauno vandenys“ atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad vandentiekio tinklai, esantys Partizanų g. tarp Taikos pr. ir Krėvės pr. Kaune, buvo pastatyti tarp 1969 m. ir 1989 m.. Bendras šių tinklų ilgis yra 5056,9 metro. Šie tinklai nuo pastatymo laiko ir perdavimo eksploatuoti bendrovei UAB „Kauno vandenys“, tuometinei Teritorinei vandentiekių kanalizacijos valdybai, yra įtraukti į apskaitą ir apskaitomi kaip bendrovės UAB „Kauno vandenys“ ilgalaikis materialus turtas. 2000 m. buvo sudaryta kadastrinių matavimų byla, buvo kreiptasi į Nekilnojamo turto registrų centrą dėl tinklų įregistravimo ir nuosavybės teisės įregistravimo, tačiau Registrų centro sprendimu šis prašymas buvo atmestas, motyvuojant tuo, kad nepakanka identifikacijos šių tinklų pagal tuometinę apskaitą. Visą laikotarpį šie vandentiekio tinklai Partizanų g. nuo Taikos pr. iki Krėvės pr. buvo ir yra naudojami tik bendrovės atliekamai veiklai - vandens tiekimui užtikrinti. Visą šį laikotarpį pareiškėjas šiuos tinklus valdo atvirai, teisėtai, nepertraukiamai. Byloje pateikti rašytiniai įrodymai valstybinių inžinerinių tinklų priėmimo aktui, kurie įrodo, kad šie tinklai buvo pastatyti teisėtai ir juose nurodyta, kad pasirašo kaip vandentiekio kanalizacijos tinklų atstovas, t. y. pagal tęstinumą pareiškėjos atstovai. Tačiau šie tinklai nebuvo įregistruoti Nekilnojamo turto registre ir neįregistruotos nuosavybės teisės. Todėl, siekiant įteisinti ir įregistruoti nuosavybės teisę į šiuos tinklus, bendrovė kreipėsi su pareiškimu į apylinkės teismą dėl nuosavybės teisės pagal įgyjamąją senatį registravimo. Remiantis šiomis aplinkybėmis ir LR CK nuostatomis, bendrovė prašo apylinkės teismą nustatyti pareiškėjos UAB „Kauno vandenys“ nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį į vandentiekio tinklus, unikalus Nr.: 4400-2085-8764, 9986/10000. Neprašo nuosavybės teisių į visą daiktą, nes vienas įvadas į Partizanų g. 71 namą, kurio ilgis 50,5 metro, pareiškėjui nepriklauso ir jis yra išskirtas.

8Suinteresuoto asmens Kauno miesto savivaldybės atstovė Agnė Janušauskaitė savo atsiliepime į pareiškimą (b.l. 59-60) ir teismo posėdžio metu nurodė, kad pareiškimą pripažįsta, kadangi neturi suinteresuotumo bylos baigtini ir taip pat neturi duomenų, kurie paneigtų ar patvirtintų pareiškėjo nurodytas aplinkybes.

9Pareiškimas tenkintinas visiškai.

10LR CK 4.68 straipsnio 1 dalis numato, kad fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra daikto savininkas, bet yra sąžiningai įgijęs daiktą bei sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdęs nekilnojamąjį daiktą ne mažiau kaip dešimt metų arba kilnojamąjį daiktą ne mažiau kaip trejus metus, kai per visą valdymo laikotarpį daikto savininkas turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į daiktą, bet nė karto nepasinaudojo ja, įgyja nuosavybės teisę į tą daiktą.

11Apie šios bylos nagrinėjimą įstatymo nustatyta tvarka ir terminu (CPK 532 str.) buvo paskelbta spaudoje (b.l. 53-53a). Byloje nėra duomenų apie tai, kad būtų ginčijamas pareiškime nurodytų vandentiekio tinklų valdymo sąžiningumas, teisėtumas, atvirumas ir nepertraukiamumas.

12Byloje pateikti įrodymai – situacijos schema (b.l. 8), Valstybinio inžinierinių tinklų priėmimo aktai (b.l. 9-11,13), perdavimo - balansan aktas (b.l. 12,15 ), perduotų eksploatacijai objektų registracijos knygos išrašų kopijos (b.l. 16-20), pažymos apie atliktų darbų ir išlaidų vertę (b.l. 21-22), gatvių pavadinimų pakeitimo schema (b.l. 23), keičiamų gatvių pavadinimo sąrašas (b.l. 24), sprendimas, potvarkis dėl pavadinimų grąžinimo (b.l. 25-26), planas (b.l. 27), VĮ Registrų centro centrinio duomenų banko išrašai (b. l. 28-30), UAB „Kauno vandenys“ raštas ( b.l. 31), VĮ Registrų centro sprendimai (b.l. 32-33), detalizuota pažyma ( b.l. 34), VĮ registrų centro raštas ( b.l. 35), UAB „Kauno vandenys“ pažyma (b.l. 36), taip pat pateikta buitinio vandens (gatvės tinklų ir įvadų), esančių Kaune, Partizanų g., tarp Taikos pr. ir V.Krėvės pr., techninės apskaitos byla - patvirtina pareiškėjo nurodytas aplinkybes ir įrodo, kad pareiškėjas sąžiningai įgijo bei sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdė vandentiekio tinklus unikalus Nr. 4400-2085-8764, esančius Partizanų g. tarp Taikos pr. ir Krėvės pr. Kaune, per visą valdymo laikotarpį niekas kitas neįgyvendino savo teisių į šiuos vandentiekio tinklus, todėl pareiškimas tenkintinas kaip pagrįstas ir įrodytas (CK 4.68-4.71str., CPK 177 str., 185 str.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 185 str., 259, 270 str., 442 str. 9p., 443 str., 533 str., teismas

Nutarė

14Pareiškimą tenkinti .

15Nustatyti pareiškėjui UAB ”Kauno vandenys“, į.k. 132751369, nuosavybės įgijimo faktą pagal įgyjamąją senatį į į 5006,40m., t.y. 9986/10000 dalis (išskiriamas vandentiekio tinklas, ilgis 50,50 m., skersmuo 100, tarp taškų 154 ir V2 brėžinyje Nr. 20) vandentiekio tinklų (unikalus Nr. 4400-2085-8764, registro Nr. 44/1383067, bendras tinklų ilgis 5056,9 m), esančių Partizanų g. (tarp Taikos pr. ir V.Krėvės pr. ), Kaune

16Sprendimas per 30 d. apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai