Byla 2-9453-643/2008
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, rašytinio proceso tvarka

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Margarita Stambrauskaitė, nagrinėdama civilinę bylą pagal ieškovo UAB „AVJ statyba" ieškinį atsakovui UAB „Erama" dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, rašytinio proceso tvarka

Nustatė

2Ieškovas UAB „AVJ statyba" kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti jo naudai iš atsakovo 57121,01 Lt skolą, 1053,25 Lt delspinigių, 6 proc. metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 856,82 Lt žyminio mokesčio ir 1600,00 Lt advokato pagalbai apmokėti. Ieškovas prašė teismo nagrinėti bylą dokumentinio proceso tvarka. Be to, prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo nekilnojamo turto areštą 58174,26 Lt sumai.

32008-09-05 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo preliminariu sprendimu ieškovo UAB „AVJ statyba" ieškinys patenkintas visiškai ir priteista jam iš atsakovo UAB „Erama" 57121,01 Lt skolos, 1053,25 Lt delspinigių, 2456,82 Lt bylinėjimosi išlaidų, iš viso 60631,08 Lt ir šešių procentų metinės palūkanos už priteistą sumą (58174,26 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2008-09-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos (b. l. 54).

42008-10-15 atsakovas UAB „Erama" pateikė prieštaravimus dėl ieškovo UAB „AVJ statyba" ieškinio priteisti skolą bei Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2008-09-05 preliminaraus sprendimo civilinėje byloje Nr.2-9453-643/2008 (b. l. 70)

52008-10-23 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nutartimi atsakovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo buvo patenkintas ir areštuota ieškovo naudai atsakovo turtas: 1) garažas (boksas), unikalus Nr. 1399-9014-9018:0019, esantis Rugių g. 9d, Vilniuje; 2) garažas (boksas), unikalus Nr. 1300-1006-4011:0079, esantis Bitininkų g. lc, Vilniuje; 3) garažas (boksas), unikalus Nr. 1300-1006-4011:0080, esantis Bitininkų g. lc, Vilniuje (b. l. 117).

6Ieškovas UAB „AVJ statyba" 2008-11-07 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismui pateikė tarp ieškovo UAB „AVJ statyba" ir atsakovo UAB „Erama" sudarytą taikos sutartį (b. l. 144-145). Prašė ją patvirtinti. Taip pat pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo (b. l. 142-143)

7Pagal LR CPK 140 str. 3 d. bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi. Šalių pateikta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, taip pat viešajam interesui, nepažeidžia šalių teisių bei interesų, todėl ji patvirtintina (CPK 42 str.2 d.). Šalims žinomos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės, numatytos CPK 294 str. 2d

8Šalims sudarius taikos sutartį, byla nutrauktina (CPK 293 str.1 d. 5 p.).

9.

10Patvirtinus tarp šalių sudarytą taikos sutartį ieškovui grąžintina 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio sumos (LR CPK 87 str. 2 d.). Žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija remdamasi teismo nutartimi (LR CPK 87 str. 3 d.).

11Vadovaujantis LR CPK 94 str. 2 d. jeigu šalys, sudarydamos taikos sutartį, nenumatė bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tvarkos, tada teismas šį klausimą išsprendžia pagal LR CPK VIII skyriaus nuostatas. Ieškovas bylinėjimosi metu be žyminio mokesčio patyrė ir 1600,00 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti (b. l. 30). Patvirtinus tarp šalių sudarytą taikos sutartį patenkinama 84,42 proc. pradinio ieškinio reikalavimų. Todėl vadovaujantis LR CPK 93 str. 2 d., proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš atsakovo ieškovo naudai priteistini 1350,72 Lt ( 1600 x 84,42 proc.) advokato teisinei pagalbai apmokėti.

12Ieškovas taip pat prašė priteisti išlaidas antstolio atliktiems veiksmams atlyginti. Tačiau kadangi ieškovas jokių įrodymų, pagrindžiančių apie patirtas išlaidas antstolių veiksmams atlyginti nepateikė,vadovaujantis LR CPK 178 str. patirtos išlaidos atsakovui nepriteisiamos.

13Vadovaudamasis CPK 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 290, 291 straipsniais teismas

Nutarė

15Patvirtinti taikos sutartį tarp ieškovo UAB „AVJ statyba" (įm. k. 300112251), buveinės adresas: Laisvės pr. 77-510, LT-06122 Vilnius, ir atsakovo UAB „Erama" (įm. k. 123435322), adresas: Savanorių pr. 124a, LT-03153 Vilnius, pagal kurią šalys susitaria:

161.

17UAB „Erama" sutinka ir įsipareigoja sumokėti UAB „AVJ statyba" 5.482,55 Lt (penkis tūkstančius keturis šimtus aštuoniasdešimt du litus 55 ct) dydžio skolą bei 25 procentus UAB „AVJ statyba" sumokėto žyminio mokesčio, t.y. 214,2 (du šimtus keturiolika litų 20 ct).

182.

19UAB „AVJ statyba" atsisako savo reikalavimo dalies dėl 8008 Lt (aštuonių tūkstančių aštuonių litų) bei delspinigių ir palūkanų priteisimo.

203.

21Šalys pareiškia, kad įsigaliojus šiai Taikos sutarčiai, jokių pretenzijų ir/ar reikalavimų, susijusių su civilinėje byloje Nr.2-9453-643 1/2008 nurodytais reikalavimais neturės ir nereikš, jeigu šioje Taikos sutartyje nustatyti įsipareigojimai bus vykdomi laiku ir tinkamai.

224. UAB „Erama" įsipareigoja sumokėti UAB „AVJ statyba" Taikos sutarties 1 punkte nurodytas sumas piniginėmis lėšomis per 5 (penkias) darbo dienas nuo pasirašyto garantinio laikotarpio garantinio (laidavimo) rašto ir baigiamojo darbų atlikimo akto gavimo iš ieškovo UAB „AVJ statyba" dienos (2008-04-08 Statybos rangos sutartis Nr. 2008/04/08).

235. Šios Taikos sutarties 1 punkte nurodytas sumas UAB „Erama" įsipareigoja sumokėti pavedimu į UAB „AVJ statyba" sąskaitą banke ( - ) , AB bankas „Hansa bankas" (dabar „Swedbank"), banko kodas 73000.

246. Šalys susitaria, kad laikinosios apsaugos priemonės, taikytos šioje civilinėje byloje, įsiteisėjus nutarčiai, kuria patvirtinama ši Taikos sutartis, yra panaikinamos, ir atskiras prašymas dėl minėtų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo nebus teikiamas.

258. Kiekviena Šalis pareiškia, kad:

268.1. jai yra aiškiai žinomi visi faktai, susiję su Taikos sutarties sudarymu ir/ar nulėmę Taikos sutarties sudarymą būtent tokiomis sąlygomis, kurios yra išdėstytos Taikos sutartyje;

278.2. nei viena iš Šalių nepatyrė jokio grasinimo, prievartos, smurto, spaudimo, apgaulės tam, kad pasirašytų Taikos sutartį tokiomis sąlygomis, kokios yra nurodytos Taikos sutartyje;

288.3. visos Taikos sutarties sąlygos Šalių buvo pilnai aptartos ir suderintos individualiai, t.y. atskirai buvo aptarta ir suderinta kiekviena Taikos sutarties sąlyga;

298.4. ji veikia apdairiai ir yra tinkamai, pilnai bei pakankamai informuota dėl šios Taikos sutarties turinio bei jos esmės;

308.5. Taikos sutarties sudarymo pasekmės Šalių suprastos ir Taikos sutartis, kaip atitinkanti tikrąją Šalių valią, pasirašyta.

319. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983 - 6.986 straipsnių ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293 str. 1 d. 5 punkto ir 294 str. 2 d. turinys, šios Taikos sutarties sudarymo materialinės ir procesinės pasekmės.

3210. Bet koks šios Taikos sutarties pagrindu kylantis ginčas turi būti sprendžiamas derybų būdu. Jei Šalims per protingą laiką nepavyksta susitarti, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

33Panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo preliminarų sprendimą, kuriuo ieškovo UAB „AVJ statyba" ieškinys patenkintas visiškai ir priteista jam iš atsakovo UAB „Erama 57121,01 Lt skolos, 1053,25 Lt delspinigių, 2456,82 Lt bylinėjimosi išlaidų ir 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 58174,26 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2008-09-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

34Civilinę bylą Nr. 2-9453-643/2008 nutraukti.

35Priteisti iš atsakovo UAB „Erama" 1350,72 Lt (vieną tūkstantį tris šimtus penkiasdešimt litų ir 72 ct) advokato teisinei pagalbai apmokėti ieškovo naudai.

36Priteisti iš atsakovo UAB „Erama" 21,00 Lt (dvidešimt vieną litą) pašto išlaidų valstybės naudai.

37Grąžinti ieškovui UAB „AVJ statyba" 75 procentus žyminio mokesčio sumos, sumokėtos pagal įmokos mokėjimo kvitą „Hansabank“ banke 2008-08-14 ir 2008-08-29.

38Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Margarita Stambrauskaitė,... 2. Ieškovas UAB „AVJ statyba" kreipėsi į teismą su ieškiniu... 3. 2008-09-05 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo preliminariu sprendimu ieškovo... 4. 2008-10-15 atsakovas UAB „Erama" pateikė prieštaravimus dėl ieškovo... 5. 2008-10-23 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nutartimi atsakovo prašymas... 6. Ieškovas UAB „AVJ statyba" 2008-11-07 Vilniaus miesto 2 apylinkės... 7. Pagal LR CPK 140 str. 3 d. bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti... 8. Šalims sudarius taikos sutartį, byla nutrauktina (CPK 293 str.1 d. 5 p.).... 9. .... 10. Patvirtinus tarp šalių sudarytą taikos sutartį ieškovui grąžintina 75... 11. Vadovaujantis LR CPK 94 str. 2 d. jeigu šalys, sudarydamos taikos sutartį,... 12. Ieškovas taip pat prašė priteisti išlaidas antstolio atliktiems veiksmams... 13. Vadovaudamasis CPK 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 1 dalies 3 punktu,... 15. Patvirtinti taikos sutartį tarp ieškovo UAB „AVJ statyba" (įm. k.... 16. 1.... 17. UAB „Erama" sutinka ir įsipareigoja sumokėti UAB „AVJ statyba"... 18. 2.... 19. UAB „AVJ statyba" atsisako savo reikalavimo dalies dėl 8008 Lt... 20. 3.... 21. Šalys pareiškia, kad įsigaliojus šiai Taikos sutarčiai, jokių pretenzijų... 22. 4. UAB „Erama" įsipareigoja sumokėti UAB „AVJ statyba" Taikos... 23. 5. Šios Taikos sutarties 1 punkte nurodytas sumas UAB „Erama"... 24. 6. Šalys susitaria, kad laikinosios apsaugos priemonės, taikytos šioje... 25. 8. Kiekviena Šalis pareiškia, kad:... 26. 8.1. jai yra aiškiai žinomi visi faktai, susiję su Taikos sutarties sudarymu... 27. 8.2. nei viena iš Šalių nepatyrė jokio grasinimo, prievartos, smurto,... 28. 8.3. visos Taikos sutarties sąlygos Šalių buvo pilnai aptartos ir suderintos... 29. 8.4. ji veikia apdairiai ir yra tinkamai, pilnai bei pakankamai informuota dėl... 30. 8.5. Taikos sutarties sudarymo pasekmės Šalių suprastos ir Taikos sutartis,... 31. 9. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomas Lietuvos Respublikos civilinio... 32. 10. Bet koks šios Taikos sutarties pagrindu kylantis ginčas turi būti... 33. Panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo preliminarų sprendimą, kuriuo... 34. Civilinę bylą Nr. 2-9453-643/2008 nutraukti.... 35. Priteisti iš atsakovo UAB „Erama" 1350,72 Lt (vieną tūkstantį tris... 36. Priteisti iš atsakovo UAB „Erama" 21,00 Lt (dvidešimt vieną litą)... 37. Grąžinti ieškovui UAB „AVJ statyba" 75 procentus žyminio mokesčio... 38. Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus...