Byla N2-17687-127/2012
Dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, vaiko nuolatinės globos, gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Jūratė Trinkūnienė, sekretoriaujant Ingridai Valickienei, dalyvaujant ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Linai Pupelienei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovei J. S., trečiajam asmeniui Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namams dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, vaiko nuolatinės globos, gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo ir

Nustatė

2atsakovė J. S. ( - ) susilaukė dukros L. S., kurios atžvilgiu yra vieniša motina, nes tėvystė vaikui nenustatyta (b.l. 6).

3Ieškovas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė ieškinį, kuriame nurodė, kad atsakovė neturėjo pastovios gyvenamosios vietos, todėl kartu su naujagime buvo apgyvendinta Vilniaus arkivyskupijos Caritas motinos ir vaiko globos namuose. Atsakovė vartojo narkotines medžiagas, išeidavo ir laiku negrįždavo į globos namus. Dėl nustatytų vidaus gyvenimo taisyklių pažeidimų Vilniaus arkivyskupijos Caritas motinos ir vaiko globos namai atsisakė sudaryti galimybes atsakovei su vaiku gyventi jų globos namuose.

4Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2012-01-31 įsakymu Nr. A30-333 be tėvų globos likusiai L. S. nustatyta laikinoji globa, globėju paskirti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, kuriuose L. gyvena iki šiol (b.l. 11). Atsakovė nuo 2012 metų birželio mėnesio nelanko dukros ir visiškai ja nesidomi, išlaikymo mergaitei neteikia, nėra duomenų, kad padėtis ateityje pasikeis. Ieškovas teismo prašo neterminuotai apriboti J. S. motinos valdžią dukros L. S. atžvilgiu; nustatyti nuolatinę globą L. S. ir jos nuolatiniu globėju paskirti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus; nustatyti nepilnametės L. S. gyvenamąją vietą globėjo buveinėje; paskirti globėją nepilnamečio vaiko gaunamų lėšų administratoriumi; priteisti iš atsakovės J. S. išlaikymą nepilnametei dukrai L. S., gimusiai ( - ), po 425 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, kol dukra sulauks pilnametystės (b.l. 2-5)

5Atsakovei J. S. apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta viešo paskelbimo būdu (CPK 130 str.), nes atsakovė gyvenamąją vietą deklaravo prie Vilniaus miesto savivaldybės, faktinė jos buvimo vieta nežinoma, VSDFV duomenų apie atsakovę nėra. Atsakovė į teismo posėdį neatvyko, apie neatvykimo priežastis neprašė, byla nagrinėjama atsakovei nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.).

6Trečiojo asmens Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai pritarė ieškovo reikalavimams ir raštu paaiškino, kad nepilnametė L. S. kūdikių namuose gyvena nuo 2012-01-25, motina ją lankė epizodiškai, o nuo 2012 metų birželio mėnesio nesirodo ir dukra nesidomi, nesiekia susigrąžinti dukros, todėl motinos valdžia atsakovei turėtų būti ribojama neterminuotai.

7Ieškinys tenkinamas visiškai šiais motyvais.

8Tėvų pareiga rūpintis ir auklėti savo vaikus yra privaloma, nei vienas iš tėvų neturi teisės atsisakyti pareigos įgyvendinti tėvų valdžią. Kiekvienu atveju tėvų, nevykdančių savo pareigų vaikams, veiksmai ar neveikimas laikytini priešingais vaikų interesams (CK 3.159 str. 3 d.). Vaiko interesais laikomas sudarymas tokių sąlygų, kurios užtikrintų vaiko sveikatą, fizinę ir psichinę raidą, parengtų savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

9Nepilnametės L. S., gimusios ( - ), motina J. S. nevykdo motinos pareigų, nes paliko savo dukrą valstybės globai. Atsakovė J. S. nelanko dukros L. kūdikių namuose, materialiai jos neišlaiko ir visiškai nesidomi mergaitės sveikata, vystymusi. Atsakovė vartoja narkotines medžiagas, daro teisėtvarkos pažeidimus ir nusikalstamas veikas (b.l. 23-30), nedirba (b.l. 31). Nors atsakovė niekur nedirba, kūdikių namuose dukrą aplankė vos keletą kartų, nuo 2012 metų birželio mėnesio pradingo. Duomenų, kad motinos gyvenimo būdas ir požiūris į savo vaiką ateityje galėtų pasikeisti byloje nėra. Esant tokioms faktinėms aplinkybėms, teismas mano, kad motinos valdžia J. S. turėtų būti apribota neterminuotai (CK 3.180 str. 1 d., 2 d.).

10Nepilnametei L. S., gimusiai ( - ), įstatymų nustatyta tvarka atskirtai nuo motinos, nustatoma nuolatinė globa (CK 3.251 str. 1 d., 3.256 str., 3.257 str. 3 p.). Nepilnametės L. S. globėju skiriami Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, nes kitų asmenų, norinčių globoti šią mergaitę, nėra (CK 3.261 str.). Nepilnametės L. S. gyvenamoji vieta nustatoma globėjo buveinėje (CK 3.265 str. 3 p.). Globėjas Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai skiriami nepilnamečio vaiko gaunamų lėšų administratoriumi (CK 3.275 str.).

11Apribojus tėvų valdžią, tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka (CK 3.195 str.). Atsakovė niekur nedirba, tačiau yra jauna ir sveika moteris, todėl turi skirti dukrai L. minimalų 425 Lt išlaikymą kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, kol dukra sulauks pilnametystės (CK 3.192 str., 3.196 str. 1 d. 1 p.). Išlaikymą priteisus periodinėmis išmokomis, išlaikymo suma indeksuojama Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją (CK 208 str.).

12Patenkinus ieškinį, iš atsakovės J. S. į valstybės biudžetą priteisiamas 296 Lt (143 Lt + 153 Lt) žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovas paduodamas ieškinį yra atleistas, ir 4 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 80 str. 1 d. 2 p., 85 str. 1 d. 3 p., 88 str., 92 str., 96 str. 1 d.).

13Sprendimas išlaikymo priteisimo dalyje nukreipiamas vykdyti skubiai (CPK 282 str. 2 d. 1 p.).

14Vadovaudamasis CPK 259, 260, 263-270 straipsniais, 282 straipsnio antrosios dalies pirmuoju punktu, 406-407 straipsniais, teismas

Nutarė

15ieškinį patenkinti visiškai.

16Neterminuotai apriboti J. S. a.k( - ) motinos valdžią nepilnametės dukros L. S. a.k( - ) atžvilgiu.

17Nustatyti nepilnametei L. S. a.k( - ) nuolatinę globą.

18Paskirti nepilnametės L. S. a.k( - ) globėju Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus (kodas 191645111, buveinė Žolyno g. 47 Vilnius).

19Nustatyti nepilnametės L. S. a.k( - ) gyvenamąją vietą Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose (kodas 191645111, buveinė Žolyno g. 47 Vilnius).

20Paskirti nepilnametės L. S. a.k( - ) gaunamų lėšų administratoriumi Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus (kodas 191645111, buveinė Žolyno g. 47 Vilnius).

21Priteisti iš J. S. a.k( - ) išlaikymą nepilnametei dukrai L. S. a.k( - ) po 425 Lt (keturis šimtus dvidešimt penkis litus) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio padavimo dienos, t.y. 2012-10-04, kol dukra sulauks pilnametystės, priteistą sumą indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka.

22Priteisti iš J. S. a.k( - ) į valstybės biudžetą 296 Lt (dviejų šimtų devyniasdešimt šešių litų) žyminį mokestį ir 4 Lt (keturių litų) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant jas į Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

23Sprendimą išlaikymo priteisimo dalyje nukreipti vykdyti skubiai.

24Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

25Per tris darbo dienas po teismo sprendimo apriboti motinos valdžią vaikui įsiteisėjimo dienos išsiųsti sprendimo patvirtintą kopiją valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Jūratė... 2. atsakovė J. S. ( - ) susilaukė dukros L. S., kurios atžvilgiu yra vieniša... 3. Ieškovas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos... 4. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo... 5. Atsakovei J. S. apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta viešo... 6. Trečiojo asmens Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai pritarė... 7. Ieškinys tenkinamas visiškai šiais motyvais.... 8. Tėvų pareiga rūpintis ir auklėti savo vaikus yra privaloma, nei vienas iš... 9. Nepilnametės L. S., gimusios ( - ), motina J. S. nevykdo motinos pareigų, nes... 10. Nepilnametei L. S., gimusiai ( - ), įstatymų nustatyta tvarka atskirtai nuo... 11. Apribojus tėvų valdžią, tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius... 12. Patenkinus ieškinį, iš atsakovės J. S. į valstybės biudžetą... 13. Sprendimas išlaikymo priteisimo dalyje nukreipiamas vykdyti skubiai (CPK 282... 14. Vadovaudamasis CPK 259, 260, 263-270 straipsniais, 282 straipsnio antrosios... 15. ieškinį patenkinti visiškai.... 16. Neterminuotai apriboti J. S. a.k( - ) motinos valdžią nepilnametės dukros L.... 17. Nustatyti nepilnametei L. S. a.k( - ) nuolatinę globą.... 18. Paskirti nepilnametės L. S. a.k( - ) globėju Vilniaus sutrikusio vystymosi... 19. Nustatyti nepilnametės L. S. a.k( - ) gyvenamąją vietą Vilniaus sutrikusio... 20. Paskirti nepilnametės L. S. a.k( - ) gaunamų lėšų administratoriumi... 21. Priteisti iš J. S. a.k( - ) išlaikymą nepilnametei dukrai L. S. a.k( - ) po... 22. Priteisti iš J. S. a.k( - ) į valstybės biudžetą 296 Lt (dviejų šimtų... 23. Sprendimą išlaikymo priteisimo dalyje nukreipti vykdyti skubiai.... 24. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti... 25. Per tris darbo dienas po teismo sprendimo apriboti motinos valdžią vaikui...