Byla 2-7739-221/2011
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Nordea Bank Finland Plc (AB), buveinė - Aleksanterinkatu g. 36, Helsinkis, Suomija FIN-00020 Nordea, identifikavimo kodas 1680235-8, atstovaujamo Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus ieškinį atsakovei N. V. dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2kad ieškovas ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės 1432,39 Lt skolą, kurią sudaro 1407,92 Lt panaudoto ir negrąžinto kredito bei 24,47 Lt įsipareigojimų nevykdymo palūkanų, 24 procentų dydžio sutartyje nustatytas metines palūkanas, skaičiuojamas nuo panaudoto ir negrąžinto kredito sumos, t. y. nuo 1407,92 Lt, nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b.l. 3-6).

3Ieškinyje nurodyta, kad šalys 2005-07-07 sudarė sutartį dėl MasterCard Credit kredito kortelės išdavimo. Šiai sutarčiai taikomos 2004-06-24 Bendrosios kortelių išleidimo ir naudojimo sąlygos privatiems asmenims (toliau – Kortelių sąlygos) ir 2004-120-06 Paslaugų kainos privatiems klientams (toliau - Įkainiai). Naudojimąsi kredito kortele patvirtina atsakovės banko sąskaitų išrašai, einamosios sąskaitos išrašai pateikiami, nes MC Revolving kredito kortelė yra tiesiogiai susieta su einamąja sąskaita, nuo jos nuskaitomos kredito kortelės įmokos. Išrašuose nurodoma, kad atsakovė naudojosi jai suteikti kredito limitu. Pagal Kortelių sąlygų 2.11 punktą kortelės turėtojas privalo užtikrinti pakankamą lėšų buvimą banko sąskaitoje, kad bankas galėtų nurašyti nuo banko sąskaitos įmokas ir rinkliavas, taikomas kortelei bei operacijoms, prisiimti atsakomybę ir atsiskaityti už visas operacijas, atliktas sutarties galiojimo laikotarpiu ir jam pasibaigus. Bankas pagal sutartį visus savo įsipareigojimus atsakovei vykdė tinkamai, tuo tarpu N. V. sąskaitoje nuo 2010-02-01 iki 2010-04-07 buvo susidaręs 422,71 Lt įsiskolinimas. Bankas, vadovaudamasis Kortelių sąlygų 8.7.1 punktu, 2010-04-07 pateikė N. V. pranešimą, kuriame nurodė, kad N. V. banko sąskaitoje yra susidariusi 422,71 Lt skola, kurią N. V. privalo apmokėti per 14 dienų nuo pranešimo įteikimo dienos. Pranešime bankas nurodė, kad, neapmokėjus skolos per nustatytą laikotarpį, sutartis nuo 2010-04-22 bus laikoma nutraukta. Kadangi N. V. po pranešimo įteikimo skolos neapmokėjo, sutartis buvo nutraukta nuo 2010-04-22. Nutraukus sutartį atsakovei liko pareiga grąžinti bankui panaudotą kreditą ir atlikti kitus mokėjimus, be to, atsakovė po sutarties nutraukimo privalėjo bankui grąžinti kredito kortelę MasterCard, tačiau to nepadarė. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 1407,92 Lt panaudoto ir negrąžinto kredito. Kortelių sąlygose yra aptarta atsakomybė už kredito kortelės turėtojo įsipareigojimų nevykdymą. Neužtikrinus, kad mokėtinų sumų nurašymo atveju neatsirastų neleistino banko sąskaitos kredito sąskaitoje, privaloma mokėti įsipareigojimų nevykdymo palūkanas, kurių dydis nustatytas Įkainiuose. Įsipareigojimų nevykdymo palūkanos skaičiuojamos už kiekvieną uždelstą dieną nuo nustatytos mokėjimo dienos iki pakankamo lėšų kiekio sukaupimo sąskaitoje ar neleistino banko sąskaitos kredito dienos padengimo dienos įskaitytinai. Įkainiuose yra nurodyta, kad įsipareigojimų nevykdymo palūkanos yra 24 procentai ir jos taikomos visoms išduodamoms mokėjimo kortelėms. Iš atsakovės priteistinų palūkanų suma, apskaičiuota iki 2011-03-03, yra 24,47 Lt. Įsipareigojimų nevykdymo palūkanų ieškovas turi teisę reikalauti iki realaus teismo sprendimo įvykdymo. Kortelių sąlygų 8.10 punkte nustatyta, kad pagrindinės kortelės turėtojo pareiga sumokėti visas skolas bankui išlieka iki visiško visų mokėjimo įsipareigojimų bankui įvykdymo, todėl iš atsakovės priteistinos ir 24 procentų dydžio metinės įsipareigojimų nevykdymo palūkanos, skaičiuotinos nuo panaudoto ir negrąžinto kredito sumos, t. y. nuo 1407,92 Lt nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Atsakovei adresuoti procesiniai dokumentai, kuriuose nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2011-03-23 tinkamai, CPK 123 str. 3 d. nustatyta tvarka, jos sutuoktiniui K. V. pasirašytinai (b.l. 168).

5Atsakovė per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, teismo sprendimas priimtinas už akių, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 str. 4 d., 285, 286 str.).

6Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovas grindžia: 2011-03-16 mokėjimo nurodymu Nr. 18143 (b.l. 7); 2004-06-24 Bendrosiomis kortelių išleidimo ir naudojimo sąlygomis privatiems asmenims (b.l. 8-14); 2004-12-06 Paslaugų kainomis (b.l. 15-17); N. V. banko sąskaitų išrašų kopijomis (b.l. 18-159); 2010-04-07 Pranešimu (b.l. 160); 2011-03-03 Pažyma apie sutarties nutraukimą (b.l. 161-162); Informacija apie asmenį (b.l. 163).

7Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą darytina išvada, kad pasitvirtinus minėtų ieškovo pateiktų dokumentų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti.

8Ieškinys tenkintinas (CK 1.136 str., 6.59 str., 6.200 str., 6.245 str. 3 d., 6.256 str. 2 d.).

9Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais. Draudžiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. Atsakovė, žinodama apie savo pareigą apmokėti skolą bei grąžinti bankui kredito kortelę, šios pareigos nevykdė. Todėl iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 1432,39 Lt skola, kurią sudaro 1407,92 Lt negrąžinto kredito ir 24,47 Lt įsipareigojimų nevykdymo palūkanos, 24 procentų dydžio sutartyje nustatytos metinės palūkanos, skaičiuojamos nuo panaudoto ir negrąžinto kredito sumos, t. y. nuo 1407,92 Lt nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Ieškinį patenkinus visiškai iš atsakovės ieškovo naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos - žyminis mokestis, valstybei - išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 79 str., 80 str., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d., 96, 98 str.).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285, 286 str., 287 str. 1 d., 307 str. 1 d.,

Nutarė

12ieškinį tenkinti visiškai.

13Priteisti iš atsakovės N. V., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), Kaune, ieškovo Nordea Bank Finland Plc (AB), buveinė - Aleksanterinkatu g. 36, Helsinkis, Suomija FIN-00020 Nordea, identifikavimo kodas 1680235-8, atstovaujamo Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus, buveinė - Didžioji g. 18/2, Vilnius, įmonės kodas 112025592, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT57 2140 0930 4000 0443, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, banko kodas 21400, naudai – 1432,39 Lt (vieno tūkstančio keturių šimtų trisdešimt dviejų litų 39 ct) skolą, 24 (dvidešimt keturių) procentų dydžio sutartyje nustatytas metines įsipareigojimų nevykdymo palūkanas, skaičiuojamas nuo panaudoto ir negrąžinto kredito sumos, t. y. nuo 1407,92 Lt, nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-03-21) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas - 67 Lt (šešiasdešimt septynių litų) žyminį mokestį.

14Priteisti iš atsakovės N. V., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), Kaune, valstybei – 7,63 Lt (septynis litus 63 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

15Atsakovė, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas turi teisę per 30 dienų skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai