Byla T-403-503/2010

2Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėjas Valdas Petraitis, sekretoriaujant H. Ragėnaitei, dalyvaujant prokurorui G. Vaivadai, Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo atstovui Z. Korvin-Piotrovski, nuteistajam S. I.,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo administracijos teikimą dėl nuteistajam S. I. laisvės atėmimo bausmės ir pataisos įstaigos rūšies nustatymo,-

Nustatė

4Lukiškių TI-K administracijos atstovas nurodė, kad S. I., gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, vedęs, spec, vidurinio išsilavinimo, gyvenamąją vietą nurodęs adresu: ( - ), ankščiau neteistas, nuteistas 2008-01-09 Stokholmo pirmos instancijos teismo pagal Švedijos Karalystės Narkotikų baudžiamosios teisės (1968:64) 1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas, 3 straipsnis ir Baudžiamojo kontrabandos įstatymo (2000:1225) 3 straipsnio 1 pastraipa, 6 straipsnio 3 pastraipa -8 metų laisvės atėmimo.

5Bausmės pradžia:

62007-11-17.

7Bausmės pabaiga:

82015-11-17.

9Pagal 1983 m Europos Konvenciją dėl nuteistųjų asmenų perdavimo S. I. buvo perduotas iš Švedijos Karalystės atlikti bausmę Lietuvos Respublikoje. Nuteistasis nuo 2010-06-10 atlieka bausmę Lukiškių tardymo izoliatoriuje - kalėjime.

10Vadovaujantis minėtos Konvencijos 10 str., prašome nustatyti S. I. laisvės atėmimo bausmės laiką pagal Lietuvos Respublikos BK atitinkamus straipsnius bei sutinkamai su Lietuvos Respublikos BPK 362, 365 straipsniais, nustatyti pataisos įstaigos rūšį.

11Nuteistasis nurodė, kad jis nuteistas už tai, kad įvykdė narkotinių medžiagų kontrabandą.

12Prokuroras iš esmės nurodė, kad nuteistojo S. I. nusikalstama veika atitinka Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 199 straipsnio 2 dalį. Sumažinti nuteistajam bausmės laiką nėra pagrindo; bausmė atliktina pataisos namuose.

13Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo administracijos vadovo teikimas tenkintinas.

14Pagal Konvenciją „Dėl nuteistųjų asmenų perdavimo“, kurios pagrindu S. I. perduotas į Lietuvą vykdyti bausmę, paskirtą Stokholmo pirmos instancijos teismo nuosprendžiu, bausmės atlikimą nustato valstybės, kurioje atliekama bausmė, įstatymai ir tik ši valstybė yra kompetetinga priimti bet kokius atitinkamus sprendimus (Konvencijos 9 straipsnio 3 dalis). Todėl pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 365 straipsnio nuostatas S. I. atžvilgiu taikytinos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso bei Bausmių vykdymo kodekso nuostatos, o tai pat Konvencijos, pagal kurią nuteistasis perduotas Lietuvai, reikalavimai.

15Konvencijos 10, 11 straipsniuose įtvirtintos bausmės atlikimo tęstinumo nuostatos teisiškai įpareigoja valstybę, kurioje atliekama bausmė, suderinus su vykdančios bausmę valstybės įstatymais, nustatyti tokią bausmės trukmę, kuri savo esme kiek įmanoma atitiktų nuosprendžiu paskirtąją bausmę – neleidžia pasunkinti nuteistojo padėties, tačiau leidžia ją palengvinti.

16Pritaikant kitos valstybės (šiuo atveju Švedijos Karalystės) teismo nuosprendžiu nuteistajam paskirtą bausmę, atsižvelgtina į valstybės, kuriai jis perduotas bausmės atlikimui (Lietuvos Respublikos) įstatymus, laikantis Konvencijos 11 straipsnio reikalavimų, nepabloginti nuteistojo teisinės padėties; atsitiktinai nesusieti minimalia sankcija, numatyta valstybės, kurioje atliekama bausmė, įstatymuose; apsiriboti gautais duomenimis kaip faktais tiek, kiek jie išaiškėja iš nuosprendžio, priimto asmenį nuteisusios valstybės.

17Pagal Švedijos Karalystės Stokholmo pirmos instancijos teismo 2008-01-09 nuosprendžiu nustatytas aplinkybes, konstatuojama, kad pagal S. I. veiką, už kurią jis nuteistas Švedijos Karalystėje, yra baudžiama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 199 straipsnio 2 dalį (Kontrabanda).

18Stokholmo pirmos instancijos teismo 2008-01-09 nuosprendžiu paskirtos bausmės dydis 8 metai nekeistinas, nes jis neviršija Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 199 straipsnio 2 dalyje numatytos sankcijos viršutinės ribos, - neviršija maksimalios bausmės dydžio. Akivaizdu, kad nėra prieštaravimų tarp Švedijos Karalystės įstatymų pagal kurį nuteistas S. I. ir Lietuvos Respublikos įstatymo, numatančio baudžiamąją atsakomybę už analogiškas nusikalstamas veikas, bausmių skyrimą už kelias nusikalstamas veikas.

19Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 362 straipsnį yra svarstomas nuosprendžio vykdymas, bet nekeičiama jo esmė.

20Bausmės atlikimo vieta nuteistajam S. I. nustatytina pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 50 straipsnio 3 dalyje nustatytą nuostatą – atsižvelgiant į nuteistojo asmenybę, padarytų nusikaltimų pobūdį ir pavojingumą.

21Vadovaujantis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 362, 365 straipsniais, teismas

Nutarė

22suderinti S. I., 1973-02-04, paskirtą bausmę pagal Stokholmo pirmos instancijos teismo 2008-01-09 nuosprendį ir nuteistą pagal Švedijos Karalystės Narkotikų baudžiamosios teisės (1968:64) 1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktą, 3 straipsnį ir Baudžiamojo kontrabandos įstatymo (2000:1225) 3 straipsnio 1 pastraipą, 6 straipsnio 3 pastraipą laisvės atėmimu 8 (aštuoneriems) metams su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 199 straipsnio 2 dalimi ir palikti tą pačią 8 (aštuonerių) metų laisvės atėmimo bausmę, ją atliekant pataisos namuose.

23Bausmės pradžią skaičiuoti nuo 2007-11-17, bausmės pabaiga 2015-11-17.

24Nutartis per 5 dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
2. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėjas Valdas... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs Lukiškių tardymo izoliatoriaus –... 4. Lukiškių TI-K administracijos atstovas nurodė, kad S. I., gimęs ( - ),... 5. Bausmės pradžia:... 6. 2007-11-17.... 7. Bausmės pabaiga:... 8. 2015-11-17.... 9. Pagal 1983 m Europos Konvenciją dėl nuteistųjų asmenų perdavimo S. I. buvo... 10. Vadovaujantis minėtos Konvencijos 10 str., prašome nustatyti S. I. laisvės... 11. Nuteistasis nurodė, kad jis nuteistas už tai, kad įvykdė narkotinių... 12. Prokuroras iš esmės nurodė, kad nuteistojo S. I. nusikalstama veika atitinka... 13. Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo administracijos vadovo teikimas... 14. Pagal Konvenciją „Dėl nuteistųjų asmenų perdavimo“, kurios pagrindu S.... 15. Konvencijos 10, 11 straipsniuose įtvirtintos bausmės atlikimo tęstinumo... 16. Pritaikant kitos valstybės (šiuo atveju Švedijos Karalystės) teismo... 17. Pagal Švedijos Karalystės Stokholmo pirmos instancijos teismo 2008-01-09... 18. Stokholmo pirmos instancijos teismo 2008-01-09 nuosprendžiu paskirtos bausmės... 19. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 362 straipsnį yra... 20. Bausmės atlikimo vieta nuteistajam S. I. nustatytina pagal Lietuvos... 21. Vadovaujantis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso... 22. suderinti S. I., 1973-02-04, paskirtą bausmę pagal Stokholmo pirmos... 23. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo 2007-11-17, bausmės pabaiga 2015-11-17.... 24. Nutartis per 5 dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per...