Byla 2-2075-430/2012
Dėl testamentų pripažinimo negaliojančiais

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,

2sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,

3dalyvaujant ieškovui S. K., jo atstovui advokato padėjėjui Martynui Tamošaičiui,

4atsakovams V. K. ir N. K., jų atstovui advokatui Venjamin Dubrovski,

5teismo ekspertei Vaivai Martinkienei,

6vertėjaujant Helenai Žemaitel,

7viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų S. K. ir N. Š. patikslintą ieškinį atsakovams V. K. ir N. K., dalyvaujant tretiesiems asmenims nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų Vilniaus miesto 9-ojo notarų biuro notarams Dionizui Adomavičiui ir Onai Adomavičienei dėl testamentų pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

8ieškovai kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu ir prašė pripažinti negaliojančiais T. K., mirusios 2011-02-05, 2007-12-04 sudarytą testamentą, kurį patvirtino Vilniaus miesto 9-ojo notarų biuro notaras Dionizas Adomavičius ir pagal šį testamentą išduotus paveldėjimo teisės liudijimus, pripažinti negaliojančiais T. K., mirusios 2011-02-05, 2009-01-27 sudarytą testamentą, kurį patvirtino Vilniaus miesto 9-ojo notarų biuro notarė Ona Adomavičienė ir pagal šį testamentą išduotus paveldėjimo teisės liudijimus, pripažinus 2007-12-04 ir 2009-01-27 sudarytus testamentus teismui pripažinus negaliojančiais, pripažinti galiojančiu T. K., mirusios 2011-02-05, 2002-11-19 sudarytą testamentą, kurį patvirtino Vilniaus miesto 25-ojo notarų biuro notarė Janina Girnienė bei priteisti iš atsakovų ieškovų turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2002-11-19 sutuoktiniai S. K. ir T. K. Vilniaus miesto 25-ajame notarų biure sudarė vienodus oficialiuosius testamentus, kuriais paliko sau priklausančias buto, esančio ( - ), Vilniuje, dalis vaikaičiams N. K. (dabar Š.) ir S. K.. Tokiu būdu sutuoktiniai išreiškė valią palikti butą savo vaikaičiams. Siekdami teisingai padalinti turtą S. K. ir T. K. 2002 metais savo sūnui V. K. padovanojo S/B „Rytas“, ( - ), Vilniuje, esančią sodybą. 2007-02-01 mirus S. K., ½ dalį buto pagal testamentą paveldėjo ieškovai. Likusią buto dalį ieškovai turėjo paveldėti mirus T. K.. T. K. po sutuoktinio mirties sutriko ne tik fizinė sveikata, tačiau tapo pastebimi ir psichinės sveikatos sutrikimai. T. K. ilgą laiką sirgo ateroskleroze, keletą kartų buvo gydoma Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre. 2011-02-05 mirus T. K. paaiškėjo, kad jau po S. K. mirties, t.y. 2007-12-04 ir 2009-01-27 ji sudarė naujus testamentus, kuriais butą, esantį ( - ), Vilniuje ir kitą jai priklausantį turtą paliko sūnui V. K. ir jo dukrai N. K., t.y. atsakovams. Atsižvelgiant į faktines aplinkybes, t.y. 2007-12-04 ir 2009-01-27 testamentų sudarymo metu itin prastą T. K. sveikatą, jos ligos istoriją bei neįprastą jos elgesį, kyla pagrįstų abejonių, ar ji 2007-12-04 ir 2009-01-27 sudarydama testamentus, galėjo suvokti savo veiksmų reikšmę ir juos valdyti. Testamentais testatorė iš tiesų neišreiškė savo tikrosios valios, o pasinaudoję sutrikusiu jos gebėjimu suvokti bei valdyti savo veiksmus per ją savo valią išreiškė atsakovai.

9Teisme gautas atsakovų V. K. ir N. K. atsiliepimas į patikslintą ieškinį, kuriame nurodė, jog su ieškiniu nesutinka. 2011-02-05 mirė atsakovo V. K. motina T. K., 2007-12-04 ji buvo sudariusi testamentą, kuriuo nuosavybės teise jai priklausančius garažą, esantį ( - ), Vilniuje bei žemės sklypus, esančius ( - ), Širvintų raj., sav., paliko atsakovui V. K.. 2009-01-27 ji sudarė testamentą, kuriuo nuosavybės teise jai priklausantį ½ buto dalį, adresu ( - ), Vilniuje, paliko vaikaitei – N. K.. Ieškovų teigimas apie testatorės blogą sveikatos būseną abiejų testamentų sudarymo metu, dėl ko ji, neva, negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės bei jų valdyti, neatitinka tikrovės. Tam tikri psichikos sveikatos sutrikimai prasidėjo po T. K. koronarinės širdies ligos paūmėjimo, ūminio miokardo infarkto 2009-02-19. Abu testamentai buvo sudaryti iki šios dienos. T. K. abu kartus pati, savarankiškai eidavo pas notarus ir išreikšdavo savo valią nebūdama atsakovų paveikta. Teismo prašo ieškinio netenkinti.

10Teisme gautas trečiojo asmens nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų Vilniaus miesto 9-ojo notarų biuro notaro Dionizo Adomavičiaus atsiliepimas į ieškovų patikslintą ieškinį. Nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Vilniaus miesto 9-ame notarų biure yra vedama paveldėjimo byla į T. K., mirusios 2011-02-05, turtą. Paveldėti mirusios turtą, per įstatymo nustatytą trijų mėnesių terminą kreipėsi: sūnus V. K., vaikaitė N. K. ir vaikaitis S. K.. Mirusioji T. K. buvo sudariusi tris oficialiuosius testamentus. 2002-11-19 sudarytu testamentu mirusioji T. K. dalį buto, esančio ( - ), Vilniuje, lygiomis dalimis paliko ieškovams. Vėliau šis testamentas buvo pakeistas 2009-01-27 Vilniaus miesto 9-ojo notarų biuro notarės O.Adomavičienės patvirtintu testamentu, o minėta dalis palikta vaikaitei N. K.. 2007-12-04 sudarytu testamentu, mirusioji sūnui V. K. paliko garažą ( - ), Vilniuje bei žemės sklypus, esančius ( - ), Širvintų raj. Šis testamentas nebuvo pakeistas ir/ar panaikintas. 2011-03-01 kreipėsi mirusios vaikaitis S. K.. Jam prašant, buvo priimtas pareiškimas dėl palikimo priėmimo pagal įstatymą, taip pat jam buvo sudaryta galimybė susipažinti su paveldėjimo byloje esančių testamentų turiniu. Pagal minėtus testamentus paveldėjimo teisės liudijimai įpėdiniams dar neišduoti. Mirusioji T. K. 2007-12-04 ir 2009-01-27 į Vilniaus miesto 9-ajį notarų biurą atvyko lydima sūnaus V. K. ir patvirtino norinti sudaryti testamentus. Pokalbių su testatore metu, notarai įsitikino testatorės veiksnumu, išsiaiškino jos valią dėl testamentų turinio, paaiškino pasekmes. Testamentų turinys jai žodžiu su paaiškinimais buvo išverstas iš lietuvių kalbos į rusų kalbą. Jokių abejonių dėl testatorės gebėjimo suvokti savo veiksmų reikšmę ir pasekmes, notarams nekilo.

11Trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų Vilniaus miesto 9-ojo notarų biuro notarė Ona Adomavičienė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė.

12Teismo posėdžio metu ekspertė paaiškino, kad ekspertizės metu buvo įvertinti medicininių dokumentų duomenys. Surašydama testamentą 2009 metais T. K. negalėjo suprasti savo veiksmų ir jų valdyti, po to jai dar pablogėjo. 2008 metais pastebėti silpnaprotystės reiškiniai. 2008 metais buvo įtarta Alzhaimerio kilmės silpnaprotystė. Ne specialistui gali būti sunku tikslingai įvertinti asmens psichinę būseną. Tai nėra psichozinis sutrikimas, kai matosi ir akivaizdžiai rodomi psichiniai sutrikimai, tai pažintinės funkcijos, orientacijos laike ir vietoje sutrikimas. Be specialių klausimų niekas negali įvertinti tokios būklės. Silpnaprotystė konstatuota nuo 2008-12-31. Depresija tokios įtakos būsenai nepadarytų, ji nesukelia tokių pažintinės veiklos sutrikimų (b.l. 164-165).

13Teismo posėdžio metu ieškovas patikslintą ieškinį palaikė jame išdėstytais motyvais. Papildomai nurodė, kad testatorės valios kitimą lėmė atsakovų valia. Atsakovai ją įtikino. Testatorė visada aiškino, kad visas turtas padalintas visiems po lygiai. Ieškovas buvo artimiausias testatorės anūkas ir nuolat su ja bendravo. Atsakovai nuolat tvirtino, kad testatorė nori gyventi su jai, tačiau iš jos pačios ieškovas to negirdėjo. Testatorės sveikata buvo bloga ir tą atsakovai žinojo (b.l. 166-167). Ieškovų atstovas prašė ieškinį tenkinti ir nurodė, kad atlikta ekspertizė patvirtino, jog testamentų sudarymo metu T. K. negalėjo suprasti savo veiksmų ir jų valdyti (b.l. 169).

14Teismo posėdžio metu atsakovai su patikslintu ieškiniu nesutiko, palaikė atsiliepimą į ieškinį jame nurodytais motyvais. Papildomai nurodė, kad testamentas buvo sudarytas atsakovo motinos valia, tėvui esant gyvam. Garažas priklauso atsakovui, pirktas už jo pinigus, tik motinos vardu. Ieškovas testatorei dėmesio neskyrė, jis buvo užimtas. Testatorė, atsakovo motina, visą laiką leisdavo su atsakovais. Su ieškovu buvo kalba dėl testatorės priežiūros, bet ieškovas aiškino, kad jis užimtas, savaitgaliais prižiūrėti negali. Atsakovai testamento pakitimams įtakos nedarė. Ieškovai apie du su pusę metų nebendravo su testatore (b.l. 167-169). Atsakovų atstovas nurodė, kad T. K. turėjo motyvų 2009 metų testamento pakeitimui, kadangi buvo komplikuoti santykiai su ieškovu. Teismo prašo ieškinį atmesti (b.l. 169-170).

15Į teismo posėdį neatvyko ieškovė N. Š., ją atstovauja advokato padėjėjas Martynas Tamošaitis (b.l. 9). Į teismo posėdį neatvyko tretieji asmenys nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų notarė Ona Adomavičienė ir notaras Dionizas Adomavičius, prašė bylą nagrinėti notarams nedalyvaujant (b.l. 59, 147). Prašymų atidėti teismo posėdį negauta. Laikytina, jog procesinių kliūčių bylai nagrinėti nėra (CPK 246 str.).

16Ieškinys tenkintinas iš dalies.

17Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2002-11-19 sutuoktiniai S. K. ir T. K. Vilniaus miesto 25-ajame notarų biure sudarė vienodus oficialiuosius testamentus, kuriais paliko sau priklausančias buto, esančio ( - ), Vilniuje, dalis vaikaičiams N. K. (dabar Š.) ir S. K. (b.l. 19,20). 2007-12-04 Vilniaus miesto 9-ojo notarų biuro notaras Dionizas Adomavičius patvirtino T. K. testamentą, kuriuo garažą ir žemės sklypus testatorė paliko sūnui V. K. (b.l. 21). 2009-01-27 Vilniaus miesto 9-ojo notarų biuro notarė Ona Adomavičienė patvirtino T. K. testamentą, kuriuo dalį buto, esančio ( - ), Vilniuje, testatorė paliko vaikaitei N. K. (b.l. 22). 2011-02-05 T. K. mirė (b.l. 23).

18Byloje kilo ginčas dėl 2007-12-04 ir 2009-01-27 testamentų pripažinimo negaliojančiais kaip sudarytų asmens, kuris negalėjo suvokti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti.

19Testamentas – tai asmeninis, vienašalis, rašytinis, įstatymo nustatyta tvarka testatoriaus sudarytas sandoris, kurio teisiniai padariniai atsiranda tik testatoriui mirus. Pagal CK 5.15 straipsnio 2 dalį testamentą gali sudaryti tik veiksnus asmuo, kuris suvokia savo veiksmų reikšmę ir pasekmes.

20Tuo atveju, kai ginčijamas testamentas, kurio sudarymo metu testatoriaus atžvilgiu nebuvo galiojančio teismo sprendimo dėl jo pripažinimo neveiksniu, toks testamentas gali būti pripažintas negaliojančiu (CK 1.78 straipsnio 2, 4 dalys, 5.16 straipsnio 2 dalis) CK 1.89 straipsnio pagrindu. Civiliniame kodekse nėra numatyta reikalavimų priežasčiai, lėmusiai atitinkamą asmens būseną. Asmens būsena, dėl kurios jis galėjo nesuprasti savo veiksmų ir juos valdyti, gali būti ir dėl išsivysčiusios ar ūminės ligos. Pasisakydamas dėl CK 1.89 straipsnio aiškinimo ir taikymo, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad teismai, nagrinėdami ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, kai sandorį sudarė fizinis asmuo, negalėjęs suprasti savo veiksmų reikšmės, turi atsižvelgti į duomenis apie šio asmens būseną sandorio sudarymo metu ir sudaryto sandorio turinį (sandorio naudingumą ar žalingumą, pagrįstumą ir kt.). Asmens būseną, kaip juridinį faktą, gali patvirtinti teismo psichiatrinė ekspertizė, tačiau teismas privalo vertinti ir kitus įrodymus, patvirtinančius ar paneigiančius tam tikrą asmens būseną sandorio sudarymo metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-01-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-20/2007, 2009-11-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-421/2009; 2010-11-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2010).

21Byloje nagrinėjamu atveju teismas, susipažinęs su į bylą pateiktais medicininiais dokumentais, padarė išvadą, jog reikalingos specialios žinios palikėjos psichinei būklei nustatyti, todėl 2011-09-20 nutartimi paskyrė T. K. pomirtinę teismo psichiatrijos ekspertizę (b.l. 124,125). Teismo psichiatrijos ekspertizės aktu teismo ekspertas, įvertinęs medicininių dokumentų duomenis nustatė, kad nėra duomenų, kad T. K. 2007-12-04 testamento sudarymo metu būtų sirgusi lėtiniu psichikos sutrikimu ar buvusi laikino psichikos sutrikimo būsenos, dėl kurio ji būtų negalėjusi suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti. T. K. 2009-01-27, testamento sudarymo metu, sirgo lėtiniu progresuojančiu psichikos sutrikimu – įgyta silpnaprotyste, mišrios etiologijos (dėl Alzheimerio ligos ir kraujagysline) sunkaus laipsnio demencija, dėl ko ji negalėjo teisingai suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti (b.l. 137). Minėtame ekspertizės akte konstatuota, kad testatorei nuo 1997 m. diagnozuoti aterosklerotinių kraujagyslių pakitimų sąlygoti susirgimai (širdies ir galvos smegenų sklerozė), o nuo 2006 metų nustatyta lėtinės galvos smegenų išemijos diagnozė, nurodyti pirmieji stadijos požymiai: galvos skausmai, svaigimai, miego sutrikimai. 2007-12-04 laikotarpiu nebuvo nurodyta specifinių psichikos sutrikimų, kurie būtų trukdę suprasti savo veiksmus ir juos valdyti. 2008 metų pabaigoje išryškėjo T. K. pažintinės veiklos sutrikimai ir diagnozuota demencija, nustačius sunkų pažinimo kognityvinių funkcijų sutrikimą. 2009-01-08 psichiatras konstatavo dezorientaciją laike ir vietoje, ilgalaikės ir trumpalaikės atminties sutrikimus.

22Tas aplinkybes, kad T. K. po vyro mirties (2007 metais) pradėjo reikštis psichinių sutrikimų patvirtino ir teismo posėdyje apklausti liudytojai. Liudytoja A. J. paaiškino, kad kaimynė „kalbantis blogai suprasdavo, nerasdavo namų“; liudytojas B. L. teigė, kad paskutinis produktyvus pokalbis buvo dar esant gyvam vyrui; liudytoja V. K. paaiškino, kad po vyro mirties anyta „nesugebėdavo nieko tinkamai padaryti, kažkur eidavo, nepažinojo žmonių (apie 2009 metus)“. Liudytojas L. R. paaiškino, kad apie 2007 metus testatorė bendravo su jo žmona, apie vėlesnį laikotarpį nieko nežinojo; liudytoja V. F., negalėdama įvardinti konkretaus laikotarpio, tvirtino, kad tik paskutiniais metais kaimynė „buvo neadekvati“; liudytoja T. J. paaiškino, kad 2009 ar 2010 metais „maišydavosi kalbėdama“, dar iki 2009 metų „kartais užsimiršdavo, galvojo, kad nuo senatvės ; liudytoja L. S. aiškino, kad 2009 metais „bendravo mažiau, ji kalbėjo silpnai“ (b.l.117-122).

23Įvertinus ekspertizės išvadą, liudytojų parodymus, konstatuotina, kad 2007-12-04 testamento surašymo metu nebuvo medicininių duomenų apie testatorės psichikos sutrikimus, ji buvo socialiai orientuota, dirbo darže, pasirūpindavo savimi. Tuo tarpu 2009-01-27 testamento surašymo metu palikėjos socialinė orientacija buvo menka ir nors liudytojai vienareikšmiškai negalėjo įvardinti konkrečių datų, kada bendravo su T. K., tačiau bendrame kontekste akivaizdu, kad psichikos sutrikimai pasireiškė apie 2008-2009 metus.

24Testamento nuginčijimo atveju itin reikšmingas sandorio elementas – testatoriaus valia, t. y. ar testamento turinys atitinka palikėjo valią. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas praktiką tokio pobūdžio bylose pasisako, kad, nagrinėdami bylas dėl testamentų pripažinimo negaliojančiais, teismai, atsižvelgdami į ieškinio pagrindu nurodytas aplinkybes, turi tirti ir vertinti, ar tam tikra įstatymo reikalaujama forma išreikšta palikėjo valia atitinka jo tikrąją valią, nes tarp vidinės testatoriaus valios ir jos išreiškimo negali būti prieštaravimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-12-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2011; 2012-10-31 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-434/2012).

25Byloje nagrinėjamu atveju testatorės valia kito. 2002-11-19 sutuoktiniai S. K. ir T. K. Vilniaus miesto 25-ajame notarų biure sudarė vienodus oficialiuosius testamentus, kuriais paliko sau priklausančias buto, esančio ( - ), Vilniuje, dalis vaikaičiams N. K. (dabar Š.) ir S. K. (b.l. 19,20). 2007-12-04 Vilniaus miesto 9-ojo notarų biuro notaras Dionizas Adomavičius patvirtino T. K. testamentą, kuriuo garažą ir žemės sklypus testatorė paliko sūnui V. K. (b.l. 21). 2009-01-27 Vilniaus miesto 9-ojo notarų biuro notarė Ona Adomavičienė patvirtino T. K. testamentą, kuriuo dalį buto, esančio ( - ), Vilniuje, testatorė paliko vaikaitei N. K. (b.l. 22). Pažymėtina, kad 2002-11-19 sutuoktiniams K. sudarant oficialiuosius testamentus žemės sklypai testatoriams nuosavybės teise nepriklausė, todėl nelaikytina, kad sudarydama 2007-12-04 testamentą palikėja savo valią pakeitė (b.l. 36-39).

26Teismo vertinimu palikėjos valios kitimui 2009 metais įtakos galėjo turėti tai, kad su ieškovais ji jau negyveno, su jais praktiškai nebendravo, jie savo senele nesirūpino. Tačiau šioje byloje vis tik lemianti aplinkybė yra ta, kad testatorės valia turėjo trūkumų. Nors 2009-01-27 testamente nurodyta, kad testatorei žodžiu paaiškintas turinys ir pasekmės suprastos, testamentas laikytas kaip atitinkantis valią, tačiau kaip teismo posėdžio metu paaiškino teismo ekspertė ir kaip nurodyta pomirtinės psichiatrinės ekspertizės akte 2009 metais T. K. jau negalėjo suprasti savo veiksmų ir jų valdyti, tačiau ne specialistui gali būti sunku tikslingai įvertinti asmens psichinę būseną. Palikėjai nebuvo diagnozuotas psichozinis sutrikimas, kai matosi ir akivaizdžiai rodomi psichiniai sutrikimai, o buvo pripažinti pažintinės funkcijos, orientacijos laike ir vietoje sutrikimai (b.l. 164-165).

27Nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad 2009-01-27 testamento turinys neatitiko palikėjos valios, buvo sudarytas asmens nesupratusio savo veiksmų ir negalėjusio jų valdyti, todėl reikalavimas pripažinti minėtą testamentą ir pagal šį testamentą išduotus paveldėjimo teisės liudijimus tenkinamas (CK 5.16 str. 1 d. 1 p.). Pripažinus 2009-01-27 testamentą negaliojančiu, pripažintinas galiojančiu T. K. 2002-11-19 sudarytas testamentas, kurį patvirtino Vilniaus miesto 25-ojo notarų biuro notarė Janina Girnienė, notarinio registro Nr.JG-3618 (CK 5.17 str. 2 d.).

28Pripažintina, kad testatorė 2007-12-04 testamento surašymo metu suprato savo veiksmus, galėjo juos valdyti, pati suformavo savo valią bei ją išreiškė, valios įforminimo trūkumų nenustatyta, todėl ieškinys šioje dalyje atmetamas.

29LR CPK 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų. Atsižvelgiant į tai, kad buvo patenkinta pusė ieškovų reikalavimų, iš atsakovų priteistinos bylinėjimosi išlaidos. Ieškovai patyrė 270,00 Lt žyminio mokesčio, 1334,80 Lt teismo ekspertizės išlaidų ir 2400,00 Lt atstovavimo išlaidų (b.l. 7,29,94,151-155). Kadangi visas bylinėjimosi išlaidas apmokėjo ieškovas S. K., bylinėjimosi išlaidos priteistinos jam, atsižvelgiant į patenkintų reikalavimų dalį. Bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovų lygiomis dalimis, t.y. 135,00 Lt žyminio mokesčio, 667,40 Lt ekspertizės išlaidų ir 1200,00 Lt atstovavimo išlaidoms atlyginti (iš viso 2804,40 Lt). Taigi, iš kiekvieno atsakovo ieškovo S. K. naudai priteistina po 1402,40 Lt bylinėjimosi išlaidoms atlyginti. Pažymėtina, kad ieškovo turėtos išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti atitinka Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas).

30Vadovaujantis LR CPK 92 str. iš ieškovų ir atsakovų priteistina po 11,00 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

31Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 270 str., 279 str., teismas

Nutarė

32Ieškinį tenkinti iš dalies.

33Pripažinti negaliojančiu T. K., a.k. ( - ) mirusios 2011-02-05, 2009-01-27 sudarytą testamentą, kurį patvirtino Vilniaus miesto 9-ojo notarų biuro notarė Ona Adomavičienė, notarinio registro Nr.42, ir pagal šį testamentą išduotus paveldėjimo teisės liudijimus.

34Pripažinti galiojančiu T. K. 2002-11-19 sudarytą testamentą, kurį patvirtino Vilniaus miesto 25-ojo notarų biuro notarė Janina Girnienė, notarinio registro Nr.JG-3618.

35Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

36Priteisti iš atsakovo V. K., a.k. ( - ) ieškovo S. K., a.k. ( - ) naudai 1402,40 Lt (tūkstantis keturi šimtai du Lt 40 ct) bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

37Priteisti iš atsakovės N. K., a.k. ( - ) ieškovo S. K., a.k. ( - ) naudai 1402,40 Lt (tūkstantis keturi šimtai du Lt 40 ct) bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

38Priteisti iš ieškovo S. K., a.k. ( - ) ieškovės N. Š., a.k. ( - ) atsakovo V. K., a.k. ( - ) atsakovės N. K., a.k. ( - ) valstybės naudai po 11,00 Lt (vienuolika Lt) iš kiekvieno išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

39Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,... 2. sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,... 3. dalyvaujant ieškovui S. K., jo atstovui advokato padėjėjui Martynui... 4. atsakovams V. K. ir N. K., jų atstovui advokatui Venjamin Dubrovski,... 5. teismo ekspertei Vaivai Martinkienei,... 6. vertėjaujant Helenai Žemaitel,... 7. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų S. K.... 8. ieškovai kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu ir prašė pripažinti... 9. Teisme gautas atsakovų V. K. ir N. K. atsiliepimas į patikslintą ieškinį,... 10. Teisme gautas trečiojo asmens nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų... 11. Trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų Vilniaus miesto... 12. Teismo posėdžio metu ekspertė paaiškino, kad ekspertizės metu buvo... 13. Teismo posėdžio metu ieškovas patikslintą ieškinį palaikė jame... 14. Teismo posėdžio metu atsakovai su patikslintu ieškiniu nesutiko, palaikė... 15. Į teismo posėdį neatvyko ieškovė N. Š., ją atstovauja advokato... 16. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 17. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2002-11-19... 18. Byloje kilo ginčas dėl 2007-12-04 ir 2009-01-27 testamentų pripažinimo... 19. Testamentas – tai asmeninis, vienašalis, rašytinis, įstatymo nustatyta... 20. Tuo atveju, kai ginčijamas testamentas, kurio sudarymo metu testatoriaus... 21. Byloje nagrinėjamu atveju teismas, susipažinęs su į bylą pateiktais... 22. Tas aplinkybes, kad T. K. po vyro mirties (2007 metais) pradėjo reikštis... 23. Įvertinus ekspertizės išvadą, liudytojų parodymus, konstatuotina, kad... 24. Testamento nuginčijimo atveju itin reikšmingas sandorio elementas –... 25. Byloje nagrinėjamu atveju testatorės valia kito. 2002-11-19 sutuoktiniai S.... 26. Teismo vertinimu palikėjos valios kitimui 2009 metais įtakos galėjo turėti... 27. Nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad 2009-01-27 testamento... 28. Pripažintina, kad testatorė 2007-12-04 testamento surašymo metu suprato savo... 29. LR CPK 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 30. Vadovaujantis LR CPK 92 str. iš ieškovų ir atsakovų priteistina po 11,00 Lt... 31. Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 270 str., 279 str., teismas... 32. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 33. Pripažinti negaliojančiu T. K., a.k. ( - ) mirusios 2011-02-05, 2009-01-27... 34. Pripažinti galiojančiu T. K. 2002-11-19 sudarytą testamentą, kurį... 35. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 36. Priteisti iš atsakovo V. K., a.k. ( - ) ieškovo S. K., a.k. ( - ) naudai... 37. Priteisti iš atsakovės N. K., a.k. ( - ) ieškovo S. K., a.k. ( - ) naudai... 38. Priteisti iš ieškovo S. K., a.k. ( - ) ieškovės N. Š., a.k. ( - ) atsakovo... 39. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...