Byla 2YT-7900-374/2018
Dėl antstolio veiksmų

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Rūta Gustienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. K. skundą, suinteresuotiems asmenims antstoliui A. A., uždarajai akcinei bendrovei „Belor“ dėl antstolio veiksmų,

Nustatė

3Pareiškėjas, V. K. 2018 m. rugsėjo 4 d. skundu, prašo panaikinti antstolio A. A. 2018-08-27 patvarkymą Nr. S-18010219 dėl informacijos suteikimo, vykdomojoje byloje Nr. 0023/16/01978.

4Pareiškėjas skunde nurodė, jog antstolis vykdo Vilniaus m. 45-ojo notarų biuro vykdomąjį įrašą Nr. KJ-2774, išduotą 2016-04-12, dėl 3175342,86 Eur skolos išieškojimo iš V. K., trečios eilės išieškotojo UAB „Belor“ naudai. Vykdomojoje byloje Nr. 0023/16/01978 antstolis 2018-08-27 priėmė patvarkymą dėl informacijos suteikimo Nr. S-18010219, kuriuo įpareigojo pareiškėją per 5 darbo dienas nuo skundžiamo patvarkymo gavimo dienos raštu pateikti duomenis apie sudarytas sutartis/susitarimus dėl 1/18 žemės sklypo dalies, b. pl. 0,1130 ha, unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ), užstatymo, nuomos, panaudos; bei pateikti duomenis apie visas gaunamas pajamas (iš ko jos gaunamos, kokia forma ir kokio dydžio). 2016-12-23 Vilniaus miesto apylinkės teismas išieškotojos prašymu, pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė antstolio A. A. pradėtą išieškojimą vykdomojoje byloje pagal 2016-04-12 vykdomąjį įrašą. UAB „Belor“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą prašydama panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-12-23 pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. 2018-06-08 Vilniaus apygardos teismas nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-925-803/2018 atmetė UAB „Belor“ prašymą panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-12-23 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-53390-833/2016 pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Pareiškėjo nuomone, antstolio patvarkymas Nr. S-18010219 pateikti informaciją yra neteisėtas, kadangi vykdomojoje byloje Nr. 0023/16/01978 yra sustabdytas išieškojimas.

5Antstolis A. A. 2018-09-11 patvarkymu Nr. S-18010689 pareiškėjo skundo netenkino ir perdavė jį nagrinėti Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmams. Antstolis patvarkyme nurodo, kad sustabdžius vykdomąją bylą, antstolis gali imtis priemonių skolininko turtui surasti bei areštuoti.

6Suinteresuotas asmuo UAB „Belor“ pateikė teismui nuomonę dėl pareikšto skundo ir prašo pareiškėjo skundą atmesti, kaip nepagrįstą, bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

7Pareiškėjo skundas netenkintinas.

8Antstolio procesinių veiksmų teisėtumą CPK nustatyta tvarka kontroliuoja teismas (Antstolių įstatymo 27 straipsnio 1 dalis). Nagrinėdamas skundus dėl antstolių veiksmų ir vertindamas jų teisėtumą, teismas turi įvertinti, ar atlikdamas konkretų procesinį veiksmą antstolis laikėsi įstatymo reikalavimų, ar spręsdamas jo diskrecijai tenkantį klausimą atsižvelgė į teisėtus šalių interesus.

9Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolis A. A. vykdo Vilniaus miesto 45-ojo notarų biuro vykdomąjį įrašą Nr. JK-2774, išduotą 2016-04-12, dėl 3175342,86 Eur skolos išieškojimo iš skolininko V. K., a. k. ( - ), trečios eilės išieškotojui UAB „Belor“. Vykdomoji byla Nr. 0023/16/01978 yra sustabdyta 2016-12-23, Vilniaus miesto apylinkės teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones. Antstolis 2018-08-27 priėmė patvarkymą Nr. S-18010219 dėl informacijos suteikimo, kuriuo įpareigojo skolininką V. K. per 5 darbo dienas, nuo patvarkymo gavimo dienos pateikti antstoliui raštu informaciją: apie sudarytas sutartis/susitarimus dėl 1/18 žemės sklypo dalies, b. pl. 0,1130 ha, unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ), užstatymo, nuomos, panaudos; bei pateikti duomenis apie visas gaunamas skolininko pajamas (iš ko jos gaunamos, kokia forma ir kokio dydžio).

10Laikinosios apsaugos priemonės yra civilinėje byloje teismo pritaikyti apribojimai, draudimai, teisių ir veiksmų sustabdymas, įpareigojimai ir kitos CPK ar kituose įstatymuose nustatytos priemonės, kurių nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Viena laikinųjų apsaugos priemonių yra išieškojimo vykdymo procese sustabdymas (CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punktas). Sustabdžius išieškojimą taikant laikinąsias apsaugos priemones CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkto pagrindu, vadovaujantis CPK 628 straipsnio 3 dalimi, turto arešto veiksmai nėra draudžiami (Lietuvos Aukščiausiojo Tesimo 2013 m. birželio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3-K3-386/2013).

11Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 628 straipsnio 3 dalimi, sustabdžius vykdomąją bylą šio Kodekso 626 ir 627 straipsniuose numatytais pagrindais, antstolis gali imtis tik priemonių skolininko turtui surasti bei areštuoti. Taigi šioje normoje įtvirtinta, kokius vykdymo veiksmus antstolis gali atlikti, kai sustabdoma vykdomoji byla ir vykdomieji veiksmai. Toks teisinis reguliavimas, sudarantis pagrindą net ir vykdomosios bylos sustabdymo atveju antstoliui atlikti turto paieškos ir arešto veiksmus, grindžiamas išieškotojo teisių apsauga bei poreikiu užtikrinti vykdomojo dokumento įvykdymą ir pernelyg nevaržo skolininko interesų, nes areštuotas turtas neskirstomas išieškotojams. Pažymėtina, kad, sustabdžius vykdomąją bylą ir vykdymo veiksmus, vykdomasis dokumentas nepanaikinamas (Lietuvos Aukščiausiojo Tesimo 2013 m. rugpjūčio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3-K3-440/2013).

12Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, antstolio A. A. 2018-08-27 priimtas patvarkymas Nr. S-18010219 dėl informacijos suteikimo, vykdomojoje byloje Nr. 0023/16/01978 neprieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso normoms ir kitiems įstatymams, todėl pareiškėjo V. K. skundas netenkintinas.

13Suinteresuotas asmuo UAB „Belor“ teismui pateikė motyvuotą nuomonę dėl pareiškėjo pareikšto skundo ir prašo iš pareiškėjo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas - 320 Eur. Tačiau vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-488/2013, 3K-3-36/2008,3-K3-417/2008), bylinėjimosi išlaidos ypatingos teisenos bylose priteisiamos šaliai, kuriuo interesai byloje yra priešingi. Šioje civilinėje byloje sprendžiamas klausimas, dėl antstolio A. A. priimto patvarkymo Nr. S-18010219 dėl informacijos suteikimo, pareiškėjo V. K. atžvilgiu. Byloje priešingi interesai yra tarp antstolio ir pareiškėjo, suinteresuotas asmuo turėjo teisę, bet ne pareigą, pateikti nuomonę teismui dėl pareikšto pareiškėjo V. K. skundo. Todėl vadovaujantis išdėstytu suinteresuoto asmens UAB „Belor“ prašymas, dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, netenkintinas.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 733-744 str. 290-291 str. 442 str. 6 p., 668 str.

Nutarė

15Pareiškėjo V. K., a. k. ( - ) skundo vykdomojoje byloje Nr. 0023/16/01978 netenkinti.

16Suinteresuoto asmens UAB „Belor“ prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas netenkinti.

17Nutarties kopiją siųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

18Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 0023/16/01978 grąžinti antstoliui A. A..

19Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Rūta Gustienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. K. skundą,... 3. Pareiškėjas, V. K. 2018 m. rugsėjo 4 d. skundu, prašo panaikinti antstolio... 4. Pareiškėjas skunde nurodė, jog antstolis vykdo Vilniaus m. 45-ojo notarų... 5. Antstolis A. A. 2018-09-11 patvarkymu Nr. S-18010689 pareiškėjo skundo... 6. Suinteresuotas asmuo UAB „Belor“ pateikė teismui nuomonę dėl pareikšto... 7. Pareiškėjo skundas netenkintinas.... 8. Antstolio procesinių veiksmų teisėtumą CPK nustatyta tvarka kontroliuoja... 9. Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolis A. A. vykdo Vilniaus miesto 45-ojo... 10. Laikinosios apsaugos priemonės yra civilinėje byloje teismo pritaikyti... 11. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 628 straipsnio 3... 12. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, antstolio A. A. 2018-08-27 priimtas... 13. Suinteresuotas asmuo UAB „Belor“ teismui pateikė motyvuotą nuomonę dėl... 14. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 733-744 str. 290-291 str. 442... 15. Pareiškėjo V. K., a. k. ( - ) skundo vykdomojoje byloje Nr. 0023/16/01978... 16. Suinteresuoto asmens UAB „Belor“ prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas... 17. Nutarties kopiją siųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.... 18. Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 0023/16/01978 grąžinti... 19. Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti...