Byla 2-8920-566/2012
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Viršuliškių būstas” ieškinį atsakovei M. Ž. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2Ieškovas ieškinyje nurodo, kad jis 2006-01-16 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-35 pagrindu yra paskirtas gyvenamojo namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi. Nurodo, kad atsakovei nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ). Taigi, atsakovė turi pareigą išlaikyti bendrąją dalinę nuosavybę bei mokėti visus su tuo susijusius mokesčius. Atsakovė savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė, todėl pagal ieškovo pateiktas sąskaitas už suteiktas paslaugas laikotarpiu nuo 2010-12-01 iki 2012-01-31 liko skolinga ieškovui 1402,92 Lt. Prašo teismo priteisti iš atsakovės ieškovo naudai 1402,92 Lt skolos, 5 proc. metines procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas (b.l. 2-4).

3Atsakovei, kurios buvimo vieta pateikus ieškinį tapo nežinoma, ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str. nustatyta tvarka (įteikta 2012-05-30), viešo paskelbimo būdu (b.l. 35). Atsakovė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 str. 4 d., esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-01-16 įsakymo Nr. 30-35 pagrindu ieškovas buvo paskirtas daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi. Nustatyta, kad atsakovei nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ) (b.l. 9-10). Iš ieškovo pateikto suvestinio apyvartų žiniaraščio apie mokesčių už paslaugas paskaičiavimus ir mokėjimus matyti, kad už laikotarpį nuo 2009-09-01 iki 2012-01-31 už komunalines, eksploatacines, administravimo ir kitas paslaugas atsakovei susidarė 1402,92 Lt skola (b.l. 12). Duomenų apie tai, kad atsakovė su ieškovu atsiskaitė, byloje nepateikta.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. 1 d. nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Pagal CK 4.82 str. 3 d., butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Remiantis CK 4.84 str. 4 d., administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje. Pagal CK 6.59 str. draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovė su ieškovu atsiskaitė (CPK 178 str.), taip pat į tai, jog atsakovė savo prievolės neginčija (CPK 12 str.), vadovaujantis CK 4.82 str. 3 d., 4.84 str. 4 d., 6.38 str. 1 d., ieškovo naudai iš atsakovės priteistina 1402,92 Lt skolos už komunalines ir kitas paslaugas.

8Remiantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., ieškovui iš atsakovės priteistina 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 1402,92 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-04-26 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

9Vadovaujantis CPK 88 str. 1 d. 6 p. ir 9 p., 93 str. 1 d. bei 98 str., ieškovui iš atsakovės priteistina 237,40 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 50,00 Lt žyminis mokestis (b.l. 1) ir 181,50 Lt išlaidos advokato pagalbai apmokėti (b.l. 7) ir 5,90 Lt už GRT ir NTR pažymas (b.l. 9-11).

10Vadovaudamasis CPK 279 str., 285-288 str., 307 str., teismas

Nutarė

11Ieškinį tenkinti.

12Priteisti ieškovui UAB „Viršuliškių būstas“, j.a.k. 121446576, iš atsakovės M. Ž., a.k. ( - ), 1402,92 Lt (vieną tūkstantį keturis šimtus du litus 92 ct) skolos, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 1402,92 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-04-26 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 237,40 Lt (du šimtus trisdešimt septynis litus 40 ct) bylinėjimosi išlaidų.

13Išaiškinti atsakovei, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos ji turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

14Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

15Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai