Byla 2-1291-774/2011
Dėl antstolio veiksmų

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Valdonė Račiūnienė, sekretoriaujant Erikai Ališauskienei, Vilmai Smolskienei, dalyvaujant pareiškėjui V. E. Z., jo atstovui advokatui D. V., suinteresuotiems asmenims antstolei L. U. D., Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovui A. B., Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento atstovei V. G., nedalyvaujant suinteresuotam asmeniui A. P., teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo Valdo E. Z. patikslintą skundą suinteresuotiems asmenims antstolei L. U. D., Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui, A. P., dėl antstolio veiksmų

Nustatė

2pareiškėjas V. E. Z. kreipėsi į teismą prašydamas vykdomojoje byloje Nr.0050/02/00148 panaikinti antstolės L. U. D. 2009-11-17 patvarkymą V. Z. ir D. Z. dėl atvykimo pas antstolę, 2009-11-17 patvarkymą SEB bankui, 2009-11-17 patvarkymą bankui Snoras, 2009-11-17 patvarkymą DnB Nord bankui, 2009-11-17 patvarkymus AB bankui Swedbank (pareiškėjo ir sutuoktinės D. Z. atžvilgiu).

3Pareiškėjas pareiškime nurodė, kad nuo 2007-01-01 iki 2008-02-06 dirbo UAB „ME“. Iš jo darbo užmokesčio pagal Kauno rajono apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr.2-446-03 dėl 5009,90 Lt skolos (baudos) išieškojimo buvo vykdomas išieškojimas į antstolės L. U. D. depozitinę sąskaitą. 2007-09-30 šie atskaitymai iš darbo užmokesčio buvo baigti, įmonės vadovas A. P. apie tai informavo ir pareiškėją. Tačiau iš antstolės L. U. D. gavo 5 patvarkymus areštuoti jo lėšas ir pateikti duomenis apie turimą turtą, nes didesnė dalis skolos taip ir nebuvo mokama į antstolės L. U. D. depozitinę sąskaitą. A. P. pripažino, kad pasiliko šiuos pinigus sau. Jo prašymu, išdavė pažymą kiek iš tikrųjų yra pervesta antstolei (1331,30 Lt), o kiek iš viso yra išskaityta iš jo darbo užmokesčio (5172,01 Lt). Tokiais veiksmais įmonės vadovas A. P. sukčiaudamas iššvaistė jam patikėtą turtą - 3840,71 Lt darbo užmokesčio, kuriuos turėjo pareigą pervesti išieškojimui pagal Kauno rajono apylinkės teismo vykdomąjį raštą. Geruoju šio nuostolio A. P. neatlygino. Skolos dalis nebuvo sumokėta ne dėl jo kaltės, tačiau antstolės veiksmai, tęsiant priverstinį jos išieškojimą bei areštuojant jo kitą turtą (pinigines lėšas), yra nepagrįsti. Lėšas išieškotojui turėjo pervesti skolininko darbdavys - UAB „ME“, o vykdomoji byla buvo užbaigta ir jokių papildomų veiksmų antstolė imtis negalėjo. Nors antstolė ir buvo išsiuntusi vykdomąjį dokumentą į skolininko darbovietę, tačiau nauju patvarkymu užbaigtoje byloje ji įpareigojo pateikti duomenis apie turtą, o 4 patvarkymais atskiriems bankams nurodė areštuoti pinigines lėšas 4602,61 Lt sumai, t.y. 761,90 Lt daugiau negu tariama 3840,71 Lt skolos suma. Visi penki 2009-11-17 patvarkymai vykdomojoje byloje Nr.0050/02/00148 yra neteisėti, priimti jau užbaigtoje vykdomojoje byloje, esant jau sumokėtam tiek antstolio atlyginimui, tiek ir pačiai baudai (b.l. 39).

4Pareiškėjas teismo posėdžio metu nurodė, kad savo skundą palaiko, nes visa skola išskaityta iš darbo užmokesčio. A. P. nubaustas baudžiamuoju įsakymu, tačiau su juos neatsiskaitė, bylos dėl skolos išieškojimo nėra užvedęs. Antstolė skolą turi ieškoti iš A. P., o ne iš jo.

5Pareiškėjo atstovas advokatas D. V. prašo skundą patenkinti, o 3331,30 Lt skolos iš pareiškėjo neišieškoti bei panaikinti antstolės L.U. D. patvarkymus. Paaiškino, kad vykdomojoje byloje nebuvo išimtas joks vykdomojo rašto dublikatas, o be vykdomojo rašto antstolė jokių veiksmų atlikti negalėjo. Antstolė neginčija, kad vykdomąjį raštą išsiuntus į pareiškėjo V.E. Z. darbovietę, antstolė nevykdė vykdymo, o po dviejų su pusę metų neturėdama teisės atlikti vykdymo veiksmus priėmė ginčijamus patvarkymus. Mano, kad yra pagrindas vykdomojoje byloje pakeisti skolininką, nes pinigai buvo išskaityti iš darbo užmokesčio, o kur jie toliau keliauja privalo domėtis antstolė.

6A. L. U. D. paaiškino, kad visi vykdomojoje byloje atlikti veiksmai teisėti, todėl vadovaujantis CPK 689 str., 585 str. 645 str. bei Sprendimo vykdymo instrukcija prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą, bei nepriteisti bylinėjimosi išlaidų. Antstolė paaiškino, kad 2003-01-02 priėmė vykdyti vykdomąjį raštą Nr. 2-446-03 dėl 5009,90 Lt skolos išieškojimo iš V.E. Z.. Išieškojimui vykdomasis raštas išsiųstas į darbovietę. Pagal vykdomąjį dokumentą visa skola išieškota nėra, skolos likutis 3586,73 Lt, išieškota suma 1331,30 Lt. Kadangi vykdomasis raštas iš darbovietės nebuvo grąžintas, buvo išduotas vykdomojo rašto dublikatas ir toliau vykdomas išieškojimas. Skolą iš solidarių skolininkų neišieškota. V.E. P. 2009-12-01 atvyko į antstolio kontorą ir sakė, kad pinigai iš jo darbo užmokesčio išskaityti, tačiau nežino kur yra vykdomasis raštas. CPK 653 str. inicijuojama pakeisti, nes kaip galime skirstyti išieškotus pinigus, jeigu vykdomoji byla būtų užbaigta. UAB „ME“ vadovui A. P. buvo rašytas raštas, kaip vykdomas išieškojimas bei prašytas pateikti vykdomąjį raštą. A. P. paskirta bauda, kad nevykdė antstolio reikalavimo. Vykdomojoje byloje pakeisti šalį iš V.E. Z. į A. P. nėra pagrindo.

7Suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos apsaugos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento atstovė nurodė, kad nesutinka su skundu. Suinteresuotas asmuo paaiškino, kad išieškojimas buvo vykdomas iš trijų solidarių skolininkų: Valdo E. Z., S. V., A. D.. Visi trys asmenys nubausti už neteisėtą žvejybą, todėl už padarytą žalą atsakingi solidariai. A. D. yra miręs, todėl jo vykdomoji byla nutrakta. Dėl skolos išieškojimo iš S. V. byla perduota antstolei Andrijauskienei, bet pinigai iki šios dienos neišieškoti, nes jis niekur nedirba. Išieškojimas vykdomas iš V.E. Z., kuris turi pajamų.

8Suinteresuoto asmens Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijos atstovas nurodė, kad su skundu nesutinka, nes antstolio veiksmai teisėti, o skundas nepagrįstas.

9Suinteresuotas asmuo A. P. teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį jam pranešta tinkamai. A. P. 2010-03-23 teismo posėdyje, paaiškino, kad su pareiškėjo skundu sutinka. Jis antstolei du kartus pervedė pinigus atskaitytus iš V.E. Z. darbo užmokesčio. Tačiau verslas klostėsi ne itin gerai, todėl siekdamas išsaugoti darbo vietas, ne visus iš pareiškėjo atskaitytus pinigus pervedė antstolei. Apie tai pareiškėjo neinformavo.

10Liudytas E. K., 2010-04-26 teismo posėdžio metu, paaiškino, kad jis dirbo UAB „ME“ direktoriaus pavaduotoju. Gali patvirtinti, kad iš V.E. Z. darbo užmokesčio kiekvieną mėnesį pinigai buvo atskaitomi. Kiek konkrečiai buvo atskaityta jis nežino, tačiau mano, kad visa skolos suma. Ar atskaityti iš V.E. Z. darbo užmokesčio pinigai po to būdavo pervedami antstoliui jis nežino.

11Skundas atmestinas.

12Iš prie civilinės bylos prijungtos vykdomosios bylos Nr. 0050/02/00148 nustatyta, kad antstolio kontoroje buvo vykdomas Kauno rajono apylinkės teismo vykdomasis raštas, išduotas 2002-04-05 civilinėje byloje Nr. 2-446-03/2002, dėl 5009,00 Lt žalos išieškojimo iš solidaraus skolininko Valdo E. Z. (kiti solidarūs skolininkai S. V., A. D.), išieškotojo Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento naudai. A. L. U. D. vykdomąjį raštą dėl išieškojimo iš V.E. Z. darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų pateikė vykdyti UAB „Laigė“ (b.l. 12). Nuo 2005-10-18 V.E. Z. atleistas iš UAB „Laigė“, todėl tolimesniam skolos išieškojimui vykdomasis raštas 2005-11-03 buvo pateiktas vykdyti UAB „Negramis“ (b.l. 19, 22). Kauno apygardos teismo 2006-10-16 nutartimi UAB „Negramis“ iškelta bankroto byla (b.l. 28). A. L. U. D. 2007-01-05 patvarkymu vykdomąjį raštą dėl 5009,90 Lt skolos (skolos likutis 4063,01 Lt) ir 452,70 Lt vykdymo išlaidų išieškojimo pateikė vykdyti UAB „ME“ dėl skolos išieškojimo iš V.E. Z. darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų (b.l. 32). UAB „ME“ vykdydama antstolės patvarkymą išskaitas iš V.E. Z. darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų, 1331,30 Lt sumoje, pervedė antstolei L. U. D. (b.l. 33-36). Antstolė UAB „ME“ direktoriui A. P. pateikė 2008-05-30 ir 2009-12-01 reikalavimus informuoti antstolę ar buvo išskaičiuota skola ir vykdymo išlaidos (b.l. 38, 71). UAB „ME“ direktoriaus įsakymu V.E. Z. nuo 2008-02-07 atleistas iš darbo (baudž. b.l. 72).

13A. L. U. D. toliau vykdydama išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0050/02/00148 priėmė 2009-11-17 patvarkymus AB bankui Swedbank (pareiškėjo ir sutuoktinės D. Z. atžvilgiu) areštuoti lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą (b.l. 47, 51), 2009-11-17 patvarkymą AB DnB Nord bankui areštuoti lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą (b.l. 53), 2009-11-17 patvarkymą AB bankui Snoras areštuoti lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą (b.l. 56), 2009-11-17 patvarkymą AB SEB bankui areštuoti lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą (b.l. 60), 2009-11-17 patvarkymą dėl atvykimo pas antstolę (civilinės b.l. 7). Kadangi vykdomasis dokumentas, išsiųstas į skolininko darbovietę UAB „ME“, buvo prarastas, antstolė kreipėsi į Kauno rajono apylinkės teismą išduoti vykdomojo dokumento dublikatą (b.l. 72). Kauno rajono apylinkės teismas 2009-12-07 išdavė vykdomojo rašto, civilinėje byloje Nr. 2-446-03/2002, dublikatą (b.l. 74).

14Iš prie civilinės bylos prijungtos baudžiamosios bylos Nr. 1-465-97/2010 nustatyta, kad Kauno rajono apylinkės teismo 2010-11-17 baudžiamuoju įsakymu A. P. pripažintas kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 186 str. 1 d. A. P. nuteistas už tai, kad laikotarpiu nuo 2006-11-20 iki 2009-12-02 būdamas UAB „ME“, į.k. ( - ), reg. ( - ), direktoriumi, apgaule UAB „.ME“ naudai įgijo bendrovės darbuotojo V. E. Z., darbo užmokesčio dalį, t.y. 3840,71 Lt, kuriuos, pagal Kauno rajono apylinkės teismo nutarimą 2002-04-05 Nr. 2-446-03 dėl skolos (baudos) išieškojimo, išskaičiavo iš V. E. Z. darbo užmokesčio ir turėjo pervesti į antstolės L. U. D. depozitinę sąskaitą, tačiau pinigų į antstolės sąskaitą nepervedė ir V. E. Z. apie tai nepranešė, išskaičiuotus pinigus panaudojo bendroves apyvartinėms lėšoms, ko pasekoje antstolė L. U. D. 2009-11-17 patvarkymais areštavo V. E. Z. turtą bei pinigines lėšas. Pažymėtina, kad civilinis ieškinys byloje nepareikštas.

15P. V. E. Z. skundžia antstolės L. U. D. veiksmus bei prašo panaikinti antstolės 2009-11-17 patvarkymą pareiškėjui ir jo sutuoktinei pateikti informaciją apie jų turimą turtą (bei atvykti pas antstolę), taip pat tos pačios dienos patvarkymus bankams areštuoti pareiškėjo lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą, nes antstolė toliau vykdė išieškojimą nepagrįstai, t.y. užbaigtoje vykdomojoje byloje bei neturėdama vykdomojo rašto. Be to iš jo darbo užmokesčio buvo išskaityta visa išieškoma suma, tačiau dėl darbdavio vadovo kaltės ši suma nebuvo pervesta antstolei, todėl vykdomojoje byloje turėtų būti pakeistas skolininkas.

16Antstolis vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų (LR Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.). Dėl nurodytos priežasties teismas, nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų, turi patikrinti antstolio veiksmų teisėtumą ir įvertinti kiekvieno iš jo padarytų vykdymo proceso normų pažeidimų įtaką vykdymo proceso dalyvių teisėms ir teisėtiems interesams. Antstolio veiksmai yra vertinami atsižvelgiant į tai, ar antstolio padaryti pažeidimai yra pagrindas juos pripažinti neteisėtais.

17Dėl vykdymo veiksmų atlikimo pagrindo.

18CPK 586 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra įstatymų nustatyta tvarka pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas. Ši įstatymo nuostata reiškia, kad be pateikto vykdomojo dokumento draudžiama atlikti vykdomuosius veiksmus. Pareiškėjas V.E. Z. neginčija, kad vykdomoji byla užvesta bei pradėti vykdymo veiksmai teisėtai, t.y. išieškotojui Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui pateikus vykdomąjį raštą, išduotą 2002-04-05 Kauno rajono apylinkės teisme, vykdymo veiksmams atlikti antstoliui. Tačiau pareiškėjas teigia, kad vykdymo veiksmų antstolė negalėjo tęsti, vykdomąjį raštą praradus, kol neišduotas vykdomojo rašto dublikatas. Vykdomojoje byloje nustatyta, kad skolininko darbovietei UAB „ME“ kartu su patvarkymu vykdyti vykdomąjį dokumentą buvo pateiktas 2002-04-05 išduotas vykdomasis dokumentas, pagal kurį UAB „ME“ buvo daromos išskaitos iš skolininko V.E. Z. darbo užmokesčio (vykd. b. l. 31, 32). Tačiau vykdomasis dokumentas UAB „ME“ buvo prarastas, todėl antstolė kreipėsi į Kauno rajono apylinkės teismą dėl vykdomojo dokumento dublikato išdavimo (CPK 649 str.). Kauno rajono apylinkės teismas 2009-12-07 išdavė vykdomojo rašto dublikatą (vykd. b. l. 72, 74).

19Iki vykdomojo dokumento dublikato gavimo, antstolė 2009-11-17 priėmė patvarkymus, adresuotus bankams, areštuoti skolininko lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą, reikalavimą pareiškėjui ir jo sutuoktinei pateikti informaciją apie jų turimą turtą. Tačiau CPK 634 str. 2 dalis įpareigoja antstolį savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, todėl atsižvelgiant į tai, jog 2002-04-05 vykdomasis raštas nebuvo panaikintas, nei skolos, nei vykdymo išlaidų išieškojimas nebuvo baigtas, antstolė pagrįstai pradėjo kitus vykdymo veiksmus, o skolininko darbovietėje praradus vykdomąjį raštą, išduotą 2002-04-05, iš teismo gavo vykdomojo rašto dublikatą, išduotą 2009-12-07.

20Dėl išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio.

21Skolininkui neįvykdžius teismo sprendimo per antstolio raginime nurodytą terminą, antstolis pradeda priverstinį vykdymą, panaudodamas vieną iš CPK 624 str. 2 d. nustatytų priverstinio vykdymo priemonių. Viena iš tokių priemonių yra skolos išieškojimas iš skolininko darbo užmokesčio (CPK 624 str. 2 d. 5 p.). Pagal CPK 733 str. 1 ir 2 d., išieškojimas iš skolininko darbo užmokesčio yra pradedamas skolininko darbdaviui pateikiant vykdomąjį dokumentą bei patvarkymą vykdyti pastarąjį vykdomąjį dokumentą, ką antstolė šioje byloje ir padarė. Darbdavys, gavęs antstolio patvarkymą bei vykdomąjį dokumentą, yra įpareigotas vykdyti teismo sprendimą: išieškoti nurodytą sumą iš darbuotojo atlyginimo antstolio patvarkyme nurodytomis sąlygomis, laikydamasis LR CPK LI skyriaus normų bei kitų Lietuvos Respublikos įstatymų. Nagrinėjamoje byloje pareiškėjo darbdavys UAB „ME“, gavęs antstolės patvarkymą turėjo pareigą iš V.E. Z. atlyginimo išskaičiuoti išieškomą sumą ir privalėjo šią sumą pervesti į antstolės nurodytą depozitinę sąskaitą, tačiau to nepadarė. Darbdavio UAB „ME“ iš pareiškėjo V.E. Z. darbo užmokesčio 5172,01 Lt išskaičiuoti pinigai realiai į antstolės depozitinę sąskaitą pervesti nebuvo, t.y. tik 1331,30 Lt pervedė antstolei L. U. D., o 3840,71 Lt apgaule įgijo UAB „.ME“ naudai. Už nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 186 str. 1 d., padarymą UAB „ME“ direktorius A. P. pripažintas kaltu.

22Pareiškėjas V.E. Z. nepagrįstai teigia, kad skola iš jo visiškai išieškota darbdaviui UAB „ME“ iš jo darbo užmokesčio išskaičiavus visą išieškomą sumą bei dalį vykdymo išlaidų, kadangi, kaip jau buvo nurodyta, išskaičiuotos iš darbo užmokesčio sumos niekada realiai nebuvo pervestos į antstolės L. U. D. depozitinę sąskaitą. Tik realiai pervedus 5172,01 Lt į antstolės sąskaitą, būtų galima daryti išvadą, kad buvo įvykdytas antstolės persiųstas vykdomasis dokumentas bei patvarkymas iš skolininko darbo užmokesčio išskaičiuoti 4063,01 Lt skolos ir 452,70 Lt vykdymo išlaidų, nes tik tada antstolė galėtų išieškotą sumą pervesti išieškotojui.

23Pareiškėjas V.E. Z. mano, kad vykdomojoje byloje turėtų būti pakeistas skolininkas, t.y. vietoj jo turėtų būti A. P.. Teisių perėmimas vykdymo procese galimas esant CPK 596 straipsnyje nustatytiems pagrindams ar kitais įstatymų numatytais atvejais. Nagrinėjamu atveju skola iš skolininko neišieškota dėl nusikalstamų A. P. veiksmų, tačiau tai nėra pagrindas pakeisti skolininką vykdymo procese. Be to, išieškojimas iš kito asmens (nenurodyto vykdomajame dokumente) turto negali būti pakeistas išieškotojui skundžiant antstolio veiksmus. Vykdymo stadijoje jau yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo prievolę vykdyti įpareigotas V.E. Z. (kartu su kitais solidariais skolininkais). Nustačius darbdavio UAB „ME“ direktoriaus A. P. nusikalstamus veiksmus, vykdant išieškojimą iš skolininko darbo užmokesčio, pareiškėjas savo pažeistas subjektines teises turi teisę ginti kitais įstatymų nustatytais pagrindais, t.y. pareiškiant teismui ieškinį dėl nuostolių atlyginimo.

24Dėl vykdymo veiksmų užbaigus vykdomąją bylą.

25Pagal CPK 632 straipsnį vykdomoji byla laikoma baigta: 1) visiškai įvykdžius vykdomąjį dokumentą; 2) CPK 631 straipsnio nustatyta tvarka grąžinus vykdomąjį dokumentą išieškotojui; 3) nutraukus vykdomąją bylą; 4) persiuntus vykdomąjį dokumentą vykdyti kitam antstoliui; 5) vykdomąjį dokumentą išsiuntus išskaitoms padaryti į skolininko darbovietę, mokymo įstaigą, socialinio draudimo įstaigą ir kt.; 6) persiuntus vykdomąjį dokumentą bankroto bylą nagrinėjančiam teismui. Nagrinėjamu atveju vykdomasis dokumentas buvo išsiųstas vykdyti į skolininko darbovietę ir taip vadovaujantis CPK 632 straipsnio 5 punktu užbaigiant vykdomąją bylą. Išsiuntus vykdomąjį dokumentą į skolininko V.E. Z. darbovietę - UAB „ME“, antstolė jokių vykdymo veiksmų neatliko. Tačiau antstolei kilus abejonių, ar vykdomasis dokumentas yra visiškai įvykdytas, nes išieškoma suma buvo didelė, o išskaitos iš skolininko darbovietės į antstolės depozitinę sąskaitą ilgą laiką nebuvo gaunamos, antstolė pateikė skolininko darbovietės vadovui reikalavimą dėl informacijos apie patvarkymo vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl skolos išieškojimo vykdymą, o iš jo negavusi jokios informacijos, antstolė ėmėsi kitų vykdymo veiksmų: užklausti bankai, o nustačius, kad skolininkas ir jos sutuoktinė turi sąskaitas bankuose, 2009-11-17 priėmė patvarkymus, adresuotus bankams, areštuoti skolininko lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą, bei reikalavimą pareiškėjui ir jo sutuoktinei pateikti informaciją apie jų turimą turtą.

26Vykdant teismo sprendimus privalu griežtai laikytis įstatymų nustatytos priverstinės teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko ir trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai. CPK 634 str. 2 dalis įpareigoja antstolį savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas. Pažymėtina, kad vykdomasis dokumentas, pagal kurį išieškojimas buvo nevisiškai įvykdytas, yra grąžinamas išieškotojui tik esant CPK 631 straipsnyje nustatytiems pagrindams, kurį nagrinėjamu atveju grąžinti išieškotojui nebuvo pagrindo, nes išieškotojas neprašė antstolės sustabdyti ar nutraukti išieškojimą. Paaiškėjus aplinkybei, kad skolos išieškojimas tik iš dalies įvykdytas, antstolė privalėjo imtis kitų CPK 624 str. 2 dalyje išvardintų priverstinio vykdymo priemonių. Skolos išieškojimas iš skolininko V.E. Z. vykdomas jau nuo 2002-04-05, tačiau skolininkas geruoju per visą šį laikotarpį skolos nesumokėjo, taip pažeidžiant išieškotojo interesus kuo greičiau gauti skolą, pagal jo naudai išduotą vykdomąjį dokumentą. Be to nors nuo 2008-02-07 nedirbo UAB „ME“, tačiau antstolės apie darbo vietos pasikeitimą neinformavo, skolos išieškojimo vykdymo eiga nesidomėjo (CPK 644 str. 1 d. 2 p., 4 p.). Darytina išvada, kad antstolė, priėmusi patvarkymus areštuoti skolininko lėšas išieškomai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti, nepažeidė skolininko teisių ir interesų, nes vykdomasis dokumentas visiškai įvykdytas nebuvo. Skolos išieškojimas tik iš dalies įvykdytas, todėl antstolė, nepažeisdama skolininko teisių ir interesų veikė, siekė apsaugoti išieškotojo interesus.

27Teismas konstatuoja, kad nagrinėjamoje byloje 2009-11-17 patvarkymus priėmusi antstolė vadovavosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir jų nepažeidė, teismas nenustatė jokių neteisėtų antstolės veiksmų, byloje nėra jokių duomenų, kad minėti patvarkymai būtų sukėlę pareiškėjo teises ir teisėtus interesus pažeidžiančias pasekmes, todėl pareiškėjo skundas dėl antstolės veiksmų, priimant 2009-11-17 patvarkymus areštuoti skolininko lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą, bei reikalavimą pareiškėjui ir jo sutuoktinei pateikti informaciją apie jų turimą turtą, pripažinimo neteisėtais atmestinas.

28Iš pareiškėjo priteistinos pašto išlaidos valstybei, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 p.).

29Kauno miesto apylinkės teismo 2009-12-01 nutartimi civilinėje byloje pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė – vykdymo veiksmų ir turto realizavimo vykdomojoje byloje Nr. 0050/02/00148 sustabdymas (b.l. 14), todėl pareiškėjo skundą atmestus, panaikintina taikyta laikinoji apsaugos priemonė.

30Vadovaujantis LR Civilinio proceso kodekso 290-291 str., 513 str. teismas

Nutarė

31pareiškėjo Valdo E. Z. patikslintą skundą dėl antstolės veiksmų atmesti.

32Priteisti iš pareiškėjo Valdo E. Z., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 29,13 Lt (dvidešimt devynis litus 13 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbank”, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

33Panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2009-12-01 nutartį dėl vykdymo veiksmų ir turto realizavimo vykdomojoje byloje Nr. 0050/02/00148 sustabdymo.

34Nutartis per 7 dienas atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Valdonė Račiūnienė, sekretoriaujant... 2. pareiškėjas V. E. Z. kreipėsi į... 3. Pareiškėjas pareiškime nurodė, kad nuo 2007-01-01 iki 2008-02-06 dirbo UAB... 4. Pareiškėjas teismo posėdžio metu nurodė, kad savo skundą palaiko, nes... 5. Pareiškėjo atstovas advokatas D. V. prašo skundą... 6. A. L. U. D.... 7. Suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos apsaugos ministerijos Kauno regiono... 8. Suinteresuoto asmens Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijos... 9. Suinteresuotas asmuo A. P. teismo posėdyje nedalyvavo,... 10. Liudytas E. K., 2010-04-26 teismo posėdžio metu,... 11. Skundas atmestinas.... 12. Iš prie civilinės bylos prijungtos vykdomosios bylos Nr. 0050/02/00148... 13. A. L. U. D.... 14. Iš prie civilinės bylos prijungtos baudžiamosios bylos Nr. 1-465-97/2010... 15. P. V. E. Z. skundžia antstolės 16. Antstolis vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų... 17. Dėl vykdymo veiksmų atlikimo pagrindo.... 18. CPK 586 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas... 19. Iki vykdomojo dokumento dublikato gavimo, antstolė 2009-11-17 priėmė... 20. Dėl išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio.... 21. Skolininkui neįvykdžius teismo sprendimo per antstolio raginime nurodytą... 22. Pareiškėjas V.E. Z. nepagrįstai teigia, kad skola iš... 23. Pareiškėjas V.E. Z. mano, kad vykdomojoje byloje... 24. Dėl vykdymo veiksmų užbaigus vykdomąją bylą.... 25. Pagal CPK 632 straipsnį vykdomoji byla laikoma baigta: 1) visiškai... 26. Vykdant teismo sprendimus privalu... 27. Teismas konstatuoja, kad nagrinėjamoje byloje 2009-11-17 patvarkymus priėmusi... 28. Iš pareiškėjo priteistinos pašto išlaidos valstybei,... 29. Kauno miesto apylinkės teismo 2009-12-01 nutartimi civilinėje byloje... 30. Vadovaujantis LR Civilinio proceso kodekso 290-291 str., 513 str. teismas... 31. pareiškėjo Valdo E. Z. patikslintą skundą dėl... 32. Priteisti iš pareiškėjo Valdo E. Z., a.k. 33. Panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2009-12-01 nutartį dėl vykdymo... 34. Nutartis per 7 dienas atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos...