Byla 2-8577-886/2011
Dėl vykdymo išlaidų priteisimo iš skolininkės E. B

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Laima Kriaučiūnaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi antstolio Mareko Petrovskio prašymą dėl vykdymo išlaidų priteisimo iš skolininkės E. B.,

Nustatė

2Antstolis Marekas Petrovskis prašo priteisti jam 315,90 Lt vykdymo išlaidų iš skolininkės E. B.. Nurodo, kad pateikus vykdymui vykdomąjį dokumentą vykdomasis dokumentas buvo įvykdytas, tačiau vykdymo išlaidų skolininkas nesumokėjo.

3Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. sausio 6 d. nutartimi antstolio prašymą tenkino ir priteisė antstoliui iš skolininkės 315,90 Lt vykdymo išlaidų.

4Skolininkė, nesutikdama su tokia teismo nutartimi, ją apskundė. Atskirajame skunde skolininkė nurodė, kad Kauno miesto apylinkės teismo baudžiamasis įsakymas, kurio pagrindu išduotą vykdomąjį raštą vykdė antstolis M. Petrovskis, jai asmeniškai nebuvo įteiktas, nes jis buvo išsiųstas klaidingu adresu – Vasario 16-osios g. 4-5, Kaunas, o skolininkė gyvena kitu adresu (Vasario 16-osios g. 4-6, Kaunas). Skolininkė taip pat pažymėjo, kad sužinojusi apie priimtą teismo baudžiamąjį įsakymą ji pati sumokėjo jai paskirtą baudą.

5Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs skolininkės atskirąjį skundą, 2011 m. kovo 22 d. panaikino Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. sausio 6 d. nutartį ir bylą pirmosios instancijos teismui perdavė nagrinėti iš naujo, nurodęs, kad pirmosios instancijos teismas, priteisdamas vykdymo išlaidas, padarė procesinių teisės pažeidimų, kurie priskirtini prie absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

6Antstolio prašymas dėl vykdymo išlaidų priteisimo atmestinas.

7Iš antstolio pateiktos vykdomosios bylos matyti, kad antstoliui Marekui Petrovskiui buvo pateiktas vykdyti (kontoroje gautas 2006 m. kovo 3 d.) Kauno miesto apylinkės teismo 2006 m. sausio 31 d. išduotas vykdomasis raštas Nr.1-1951/05 dėl 3 MGL (375 Lt) baudos išieškojimo iš E. B. išieškotojui Kauno apskrities VMI.

8Teismas, nagrinėdamas antstolio prašymą, išreikalavo baudžiamąją byla Nr. 1-1951/2005, kurioje Kauno miesto apylinkės teismo 2005 m. spalio 25 d. priimto teismo baudžiamojo įsakymo pagrindu išduotas vykdomasis raštas buvo perduotas vykdyti antstoliui Marekui Petrovskiui. Minėtame teismo baudžiamajame įsakyme nurodyta, kad E. B. gyvenamosios vietos adresas yra Vasario 16 – iosios g. 4-5, Kaunas (baudž. bylos lapas 89). Tuo pačiu adresu skolininkei 2005 m. spalio 25 d. registruotu laišku išsiųstas teismo baudžiamojo įsakymo nuorašas (baudž. b.l. 91), kuris grąžintas teismui su kurjerių pašto UAB „Megatomas“ darbuotojos Z. N. 2005 m. lapkričio 8 d. įrašu „paliktos kelio žinutės, nereaguoja“ (baudž.bylos medžiaga).

9Iš baudžiamojoje byloje esančio Kauno miesto apylinkės teismo 2005 m. spalio 25 d. priimto teismo baudžiamojo įsakymo (b.l. 89-90) matyti, kad E. B. pripažinta kalta pagal Lietuvos Respublikos BK 284 straipsnio 2 dalį, 290 straipsnį ir jai paskirta galutinė subendrinta bausmė – 3 MGL (375 Lt) bauda. Teismo baudžiamojo įsakymo rezoliucinėje dalyje nurodytas įpareigojimas nuteistajai per du mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos sumokėti Kauno apskrities VMI sąskaitą (Nr. LT90 7300 0100 0223 1764) ir nurodyta, kad laiku nesumokėjus baudos, ji bus išieškota priverstinai. Teismo baudžiamuoju įsakymu nuteistajai išaiškinta, kad sumokėjus baudą nuteistoji privalo pateikti teismo raštinės (kabinetas Nr. 113) tarnautojai banko kvitą (LR BVK 94 str.). Taip pat išaiškinta teisė kaltinamajai per 14 dienų nuo teismo baudžiamojo įsakymo gavimo dienos paduoti Kauno miesto apylinkė teismui prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme.

10Teismas pažymi, kad prokuroro pareiškimą dėl proceso užbaigimo baudžiamuoju įsakymu vienasmeniškai svarsto teisėjas, tai jis daro nerengdamas teismo posėdžio ir nekviesdamas proceso dalyvių. Teisėjas, išnagrinėjęs prokuroro pareiškimą ir kartu pateiktus įrodymus, gali priimti teismo įsakymą (BPK 420 straipsnis). Priimtą teismo baudžiamąjį įsakymą teismas išsiunčia kaltinamajam ir prokurorui. Pagal BPK 41 straipsnį teismo baudžiamasis įsakymas yra teismo nuosprendis, todėl jis turi būti vykdomas ir lemia tas pačias teisines pasekmes kaip ir nuosprendis. BPK 422 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad teisėjo surašytas teismo baudžiamasis įsakymas įteikiamas kaltinamajam. Tai reiškia, kad baudžiamasis teismo įsakymas kaltinamajam įteikiamas asmeniškai, tam jis registruotu paštu siunčiamas kaltinamajam arba įteikiamas kaltinamąjį iškvietus į teismą. BPK 422 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad teisėjo surašytas teismo baudžiamasis įsakymas įteikiamas kaltinamajam. Tai reiškia, kad baudžiamasis teismo įsakymas kaltinamajam įteikiamas asmeniškai, tam jis registruotu paštu siunčiamas kaltinamajam arba įteikiamas kaltinamąjį iškvietus į teismą. Teismo baudžiamasis įsakymas negali būti apskųstas. Baudžiamojo proceso įstatymas numato, kad kaltinamasis, nesutikdamas su priimtu teismo įsakymu, per 14 dienų gali prašyti surengti bylos nagrinėjimą teismo posėdyje. Vadinasi, teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimas siejamas su privaloma sąlyga – baudžiamojo įsakymo įteikimu asmeniškai kaltinamajam. Priverstinis baudžiamojo įsakymo vykdymo procesas gali prasidėti tik tuo atveju, jei nuteistasis per 14 dienų nuo baudžiamojo įsakymo įteikimo nepaduoda teismui prašymo surengti bylos nagrinėjimą teisme, ir jei per nustatytą terminą baudos nesumoka savanoriškai. Visos šios sąlygos yra būtinos teisėtam vykdymo procesui pradėti. Kadangi baudžiamuoju teismo įsakymu gali būti paskirta tik bauda, todėl įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas vykdomas BPK 352 straipsnyje nustatyta tvarka.

11Iš baudžiamojoje byloje esančios medžiagos matyti, kad 2005 m. spalio 25 d. priimtas teismo baudžiamasis įsakymas E. B. išsiųstas 2005 m. spalio 26 d., tačiau šis vienintelį kartą siųstas registruotas laiškas teismui grąžintas neįteiktas. Byloje nėra jokių duomenų apie tai, kad neįteikti teismo procesiniai dokumentai būtų siųsti pakartotinai, arba kad minėtas teismo baudžiamasis įsakymas jai būtų įteiktas pasirašytinai teisme.

12Skolininkė E. B. savo rašte teismui yra nurodžiusi, kad apie jos atžvilgiu priimtą teismo baudžiamąjį įsakymą ir jai paskirtą baudą sužinojo 2006 m. rugsėjo pradžioje. Byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių, jog E. B. teismo priimtą baudžiamąjį įsakymą būtų gavusi anksčiau, ir kad vengė sumokėti jai paskirtą baudą. Todėl nėra pagrindo abejoti skolininkės teiginiais, nes nėra jokių juos paneigiančių duomenų. Akivaizdu, kad jai teismo siųstas baudžiamasis įsakymas nebuvo įteiktas dėl klaidingai nurodyto adreso. Baudžiamojoje byloje esančioje medžiagoje E. B. gyvenamoji vieta nurodyta Vasario 16-osios g. 4-6, Kaunas (b.l. 36, - Kauno m. VPK Centro PK pristatytų į budėtojų padalinį asmenų apskaitos žurnalas; b.l. 49, 56 – įtariamojo apklausos protokolas; b.l. 58 – nutarimas skirti kardomąją priemonę; b.l. 59 – rašytinis pasižadėjimas neišvykti; b.l. 61, 62 – paklausimas apie teistumą ir administracines nuobaudas). Tačiau Kauno miesto apylinkės prokuratūros 2005 m. spalio 20 d. pareiškime dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu (b.l. 85) nurodytas klaidingas adresas – Vasario 16-osios g. 4-5, Kaunas. Toks pat adresas nurodytas ir teismo baudžiamajame įsakyme. Šių aplinkybių pagrindu teismas daro išvadą, kad skolininkei E. B. siųstas registruotu laišku baudžiamasis įsakymas buvo neįteiktas ne dėl jos vengimo priimti siunčiamą korespondenciją, bet dėl rašymo apsirikimo klaidos, nurodant jos adresą.

13Ištyrus antstolio pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0123/06/00176 medžiagą ir baudžiamojoje byloje Nr. 1-1951/2005 esančius rašytinius įrodymus, teismui nėra pagrindo abejoti E. B. nurodytomis aplinkybėmis, kad apie priimtą teismo baudžiamąjį įsakymą ji sužinojo 2006 m. rugsėjo pradžioje. Baudžiamojoje byloje esantis įmokos mokėjimo kvitas patvirtina, kad E. B. 375 Lt sumą į Kauno apskrities VMI sąskaitą sumokėjo 2006 m. rugsėjo 5 d. Teismas sprendžia, kad E. B. baudą sumokėjo nepraleidusi įstatyme numatyto 2 mėnesių termino. Todėl priverstinis baudos išieškojimo procesas per antstolį negalėjo būti pradėtas. Baudžiamojoje byloje nėra jokių duomenų apie baudžiamojo teismo įsakymo įteikimą E. B.. Esant šioms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad Kauno miesto apylinkės teismo 2005 m. spalio 25 d. baudžiamasis įsakymas buvo perduotas vykdyti, 2006 m. vasario 27 d. išsiunčiant antstoliui M. Petrovskiui, neįsitikinus, kad baudžiamasis teismo įsakymas yra įsiteisėjęs. Skolininkė E. B. negali būti laikoma atsakinga už be teisinio pagrindo vykdymui perduotą vykdomąjį dokumentą, todėl vykdymo išlaidos iš jos negali būti priteisiamos.

14Teismas, vadovaudamasis CPK 290, 291 straipsniais,

Nutarė

15Antstolio Mareko Petrovskio prašymą dėl vykdymo išlaidų priteisimo iš skolininkės E. B. vykdomojoje byloje Nr. 0147/11/00417 atmesti.

16Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai