Byla 2-8456-528/2011
Dėl skolos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Baškienė, sekretoriaujant Jūratei Rudnickytei, dalyvaujant ieškovo Nordea Bank Finland Plc (AB), veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, atstovui advokato padėjėjui L. S., atsakovo O. L. atstovui advokato padėjėjui Eugenijui Kveragai, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Nordea Bank Finland Plc (AB), veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, ieškinį atsakovui O. L. dėl skolos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 5049,74 Lt panaudoto ir negrąžinto kredito, 140,06 Lt nesumokėtų palūkanų už naudojimąsi kreditu, 1089,24 Lt įsipareigojimų nevykdymo palūkanų, 7,10 Lt skolos išieškojimo išlaidų, 24% metines įsipareigojimų nevykdymo palūkanas, skaičiuotinas nuo panaudotos ir negrąžintos kredito sumos bei nuo nesumokėtų palūkanų už naudojimąsi kreditu sumos, tai yra nuo 5189,90 Lt, nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas (1t. b.l.3-7).

3Ieškovo atstovas ieškinį palaiko ir prašo tenkinti visiškai. Ieškovo atstovas paaiškino, kad: 2006 01 18 tarp šalių buvo sudaryta kredito kortelės sutartis pagal standartines sąlygas, kurios yra pateiktos į bylą; remiantis standartinių sąlygų 4.5.4.1.p., kiekvieną mėnesį atsakovas privalėjo grąžinti 10% išnaudotos kredito sumos, jeigu buvo pasinaudota didesne nei 500,-Lt kredito suma, ir užtikrinti, kad paskutinę mėnesio dieną banko sąskaitoje būtų atitinkama suma kreditui dengti; neužtikrinus tam tikros pinigų sumos sąskaitoje, pagal bendrųjų kortelių sąlygų 4.4.p. atsakovui buvo skaičiuojamos įkainiuose nustatytos įsipareigojimų nevykdymo palūkanos; įkainiai taip pat yra standartiniai, tipiniai, bendri absoliučiai visiems banko klientams; įsipareigojimų nevykdymo palūkanos yra 24%; nuo 2010 03 01 atsirado atsakovo įsiskolinimas, kuris nebuvo padengtas ir atsakovui atitinkamai nuo sumos, kurią jis turėjo grąžinti, buvo skaičiuojamos 24% įsipareigojimų nevykdymo palūkanos; atsakovas paimtos kredito sumos ir palūkanų už naudojimąsi kreditu neginčija, bet ginčija įsipareigojimų nevykdymo palūkanas ir jų dydį; 24% metinių palūkanų tesudaro 0,06% per dieną, o pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo (toliau LAT) praktiką net iš fizinių asmenų priteisiami 0,2% dydžio delspinigiai už dieną laikomi protingumo principą atitinkančiais delspinigiais, todėl 0,06% dydžio palūkanos per dieną nelaikytinos neprotingai didelėmis; be to, už normalų naudojimąsi suteiktu kreditu atsakovas buvo įsipareigojęs mokėti 14% dydžio metines palūkanas, su šia palūkanų norma atsakovas sutinka ir jos neginčija; jeigu už tinkamą naudojimąsi pinigais yra mokama 14%, tai kai daromas pažeidimas, nesilaikoma įsipareigojimo vykdymo terminų, turi būti taikoma sankcija ir todėl pakyla palūkanų norma; kai bankas suteikia kreditą vartotojui, jis tas pinigines lėšas pasiskolina ir pats moka palūkanas, o nustatytu laiku negavęs įmokos, bankas atitinkamai vėl turi skolintis pinigines lėšas ir mokėti jau dvigubas palūkanas; toks dvigubų palūkanų mokėjimas yra sąlygotas išimtinai atsakovo neteisėtų veiksmų dėl netinkamo sutarties vykdymo ir šiuo atveju atsakovui kyla pareiga atlyginti tokius banko nuostolius, todėl 24% įsipareigojimų nevykdymo palūkanos yra protingos ir turėtų būti priteisiamos iš atsakovo; be to, atsakovo įsiskolinimas yra atsiradęs 2010 m. kovo mėnesį ir iki šiol nors atsakovas neginčijo kredito ir priskaičiuotų palūkanų, jis nėra padengęs nei vieno lito, o tai akivaizdus atsakovo nesąžiningumas ir piktnaudžiavimas, nes apie 7000,-Lt dydžio skola yra neapmokėta daugiau nei metus laiko; prašo ieškinį tenkinti pilnai bei priteisti iš atsakovo ieškovo patirtas realiai bylinėjimosi išlaidas, nes jos patirtos dėl atsakovo neteisėto elgesio – prievolių nevykdymo laiku ir tinkamai.

4Atsakovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį pranešta per atstovą, neatvykimo priežastys nežinomos (2t. b.l.46,70). Atsiliepime į ieškinį yra nurodęs, kad sutinka su reikalaujama 5049,74 Lt negrąžinto kredito suma ir prašomų priteisti 140,06 Lt palūkanų suma, o su kitais reikalavimais nesutinka (2t. b.l.39-43). Atsakovo atstovas su ieškiniu sutinka dalinai. Atsakovo atstovas paaiškino, kad: atsakovas yra gavęs ieškovo nurodytą kortelę, tačiau atsakovo teigimu jis 2006 m. sausio mėnesio pradžioje Nordea banke užpildė ant balto popieriaus lapo laisvos formos prašymą dėl kortelės išdavimo, o ieškovo parodyto „prašymo-sutarties“ blanko atsakovas nepildė ir nepasirašė; užpildžius prašymą maždaug po 10 dienų su atsakovu bankas susisiekė ir nuvykęs į banką atsakovas gavo kortelę, atliko eilę mokėjimų; atsakovas neginčija panaudoto ir negrąžinto kredito sumos 5049,74 Lt ir 140,06 Lt nesumokėtų palūkanų už naudojimąsi kreditu, tačiau ginčija 1089,24 Lt įsipareigojimų nevykdymo palūkanas, nes atsakovas dėl tokių sumų nebuvo susitaręs su banku ir ši suma yra neprotingo dydžio, todėl atsakovas prašo teismo sumažinti reikalaujamas iš jo palūkanas iki protingo dydžio, juolab, kad ieškovas reikalauja palūkanų ne tik nuo panaudoto ir negrąžinto kredito, bet ir nuo nesumokėtų palūkanų; atsakovas vykdė mokėjimus į savo sąskaitą, o ieškovas vykdydavo nurašymus nuo tos sąskaitos, nedetalizuodamas kiek yra nurašoma palūkanoms, o kiek lėšų užskaitoma kredito grąžinimui, todėl nėra jokio pagrindo tvirtinti, kad atsakovas mokėdavo būtent ieškovo nurodyto dydžio palūkanas; atsakovas neginčija CK numatytų procesinių palūkanų, bet ginčija 24% dydžio metines įsipareigojimų nevykdymo palūkanas, nes būtent jos, o ne procesinės palūkanos nurodytos ieškinyje ir skaičiuojamos nuo 5189,80 Lt bei sudaro 1089,24 Lt; prašo ieškinio netenkinti dalyje dėl įsipareigojimų nevykdymo palūkanų reikalavimo ir sumažinti šias palūkanas iki protingo dydžio – 5% dydžio metinių palūkanų; ieškovo atstovo argumentai dėl delspinigių nepagrįsti, nes delspinigiai skaičiuojami 6 mėnesius, jiems taikoma senatis ir pagal tai LAT sprendžia ar jie yra protingo dydžio; atsakovas prašo netenkinti ieškovo reikalavimo dėl 7,10 Lt skolos išieškojimo išlaidų, nes dėl tokių išlaidų šalys nesitarė, taip pat nesutinka su ieškovo pateiktomis atstovavimo išlaidomis, kurias prašo sumažinti, jei teismas tenkintų ieškovo reikalavimus, nes byla nėra sudėtinga.

5Ieškinys tenkintinas dalinai.

6Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų, šalių atstovų paaiškinimų nustatyta, kad: ieškovas atsakovui yra išdavęs kreditinę kortelę Master Card Credit su kredito limitu, tačiau nei prašymo dėl kortelės išdavimo, nei šalių sudarytos sutarties byloje nėra; atsakovo naudojimąsi kredito kortele patvirtina atsakovo banko sąskaitų Nr.( - ) bei Nr. ( - ) (Revolving MC) išrašai (1t. b.l.21-154; 2t. b.l.3-27); 2010 05 05 pranešimu Nr.5003 ieškovas informavo atsakovą apie nuo 2010 03 01 susidariusį 1408,14 Lt įsiskolinimą ir vienašališką sutarties nutraukimą nuo 2010 05 20, nes atsakovas nevykdo įsipareigojimų (2t. b.l.28); 2011 03 18 ieškovo pažymoje nurodyta, kad atsakovo skola ieškovui yra: 5049,74 Lt panaudotas ir negrąžintas kreditas, 1089,24 Lt įsipareigojimų nevykdymo palūkanos, 140,06 Lt nesumokėtos palūkanos už naudojimąsi kreditu, 7,10 Lt skolos išieškojimo sąnaudos (2t. b.l.29,30); 2010 09 02 UAB „Intrum Justitia“ pažymoje nurodyta, kad ieškovas už tarpininkavimą, išieškant debitorinį įsiskolinimą iš atsakovo, yra apmokėjęs minėtai bendrovei 12,10 Lt pagal sąskaitą faktūrą (2t. b.l.31). Ieškovas taip pat į bylą yra pateikęs Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus Bendrąsias kortelių išleidimo ir naudojimo sąlygas privatiems asmenims bei nuo 2006 01 03 galiojančias Paslaugų kainas privatiems klientams (1t.b.l.9-20).

7Kaip matyti, šioje byloje nėra ginčo dėl 5049,74 Lt negrąžinto kredito sumos bei 140,06 Lt nesumokėtų palūkanų už naudojimąsi kreditu. Ginčas yra kilęs dėl atsakovo pareigos mokėti 1089,24 Lt įsipareigojimų nevykdymo palūkanas, 7,10 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 24% metines įsipareigojimų nevykdymo palūkanas, skaičiuotinas nuo panaudoto ir negražinto kredito sumos bei nuo nesumokėtų palūkanų už naudojimąsi kreditu sumos, tai yra nuo 5189,80 Lt nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

8Dėl panaudoto ir negrąžinto kredito bei nesumokėtų palūkanų už naudojimąsi kreditu. Kadangi abi šalys pripažįsta tarp jų egzistavusius santykius, kurie kvalifikuotini kaip vartojimo kredito santykiai, tai patvirtina ir atsakovo sąskaitų išrašai, todėl, nesant tarp šalių ginčo dėl ieškovo reikalaujamų priteisti panaudoto ir negražinto kredito sumos 5049,74 Lt bei nesumokėtų palūkanų už naudojimąsi kreditu sumos 140,06 Lt, šios sumos iš atsakovo priteistinos ieškovui, nes: kreditavimo sutartimi bankas ar kita kreditavimo įstaiga įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas; prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai, nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus; vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar pakeisti jos įvykdymo sąlygas draudžiama; kai paskolos dalykas yra pinigai, preziumuojama, jog paskolos sutartis yra atlygintinė ir už naudojimąsi paskolos suma ieškovas turi teisę gauti palūkanas (CK 6.1, 6.2, 6.38, 6.59, 6.63, 6.189, 6.200, 6.205, 6.256 str., 6.872 str. 3d., 6.874 str. 2d., 6.881 str. 1d., 6.886 str., CPK 177, 178 str., 182 str. 5p., 185, 187 str.).

9Dėl 1089,24 Lt įsipareigojimų nevykdymo palūkanų. Atsakovas ginčija prašomų iš jo priteisti įsipareigojimų nevykdymo palūkanų dydį, teigdamas, kad dėl tokio įsipareigojimų nevykdymo palūkanų dydžio šalys nebuvo susitarę, o ieškovo prašomų priteisti palūkanų dydis neprotingas. Paskolos gavėjui laiku negrąžinus paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 str. nustatytas palūkanas nuo tos dienos kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į CK 6.37 str. nustatytų palūkanų (vadinamų procesinėmis palūkanomis) mokėjimą, jei paskolos sutartis nenustato ko kita (CK 6.874 str. 1d.). Kaip matyti šiuo atveju, šalys nepateikė rašytinių įrodymų dėl sutarto palūkanų dydžio bei tvarkos, nes ieškovas nurodo, jog prašymas-sutartis pas jį neišliko, o atsakovas teigia pildęs prašymą laisva forma ant balto popieriaus lapo ir nebuvęs supažindintas su 2006 01 03 ieškovo Bendrosiomis kortelių išleidimo ir naudojimo sąlygomis privatiems asmenims bei 2006 01 03 paslaugų kainomis privatiems asmenims (1t. b.l.9-20). Kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus į juos, o ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių šalių susitarimą dėl palūkanų ir jų dydžio, atsakovui nevykdant įsipareigojimų, arba atsakovo supažindinimą su ieškovo Bendrosiomis kortelių išleidimo ir naudojimosi sąlygomis bei banko paslaugų įkainiais, šalims sudarant sutartį, todėl palūkanos už laiku negrąžintą paskolos sumą nustatytinos pagal CK 6.874 str. 1d. (CPK 177, 178, 185 str.). Iš byloje pateikto pranešimo matyti, kad ieškovas su atsakovu nutraukė sutartį nuo 2010 05 20, atsakovas jokių prieštaravimų dėl šio sutarties nutraukimo neišreiškė, todėl už laikotarpį nuo 2010 05 20 iki ieškinio pateikimo teismui dienos – 2011 03 28 iš atsakovo ieškovui priteistinos 5% dydžio metinės palūkanos už paskolos negrąžinimą laiku (ieškovo pavadintų įsipareigojimų nevykdymo palūkanomis), tai yra 215,82 Lt /5049,71:365x312x5%=215,82/, o kita šio ieškinio reikalavimo dalis netenkintina (6.210 str. 1d., 6.874 str. 1d., CPK 177, 178, 185 str., 2t. b.l.29,30).

10Dėl 24% metinių įsipareigojimų nevykdymo palūkanų. Laiku negrąžinęs paskolos sumos, paskolos gavėjas, nesant kitokių susitarimų tarp šalių, o šiuo atveju įrodymai dėl kitokių susitarimų nepateikti, privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 str. nustatytas palūkanas nuo dienos, kai paskolos sumą turėjo grąžinti, iki jos grąžinimo dienos (CK 6.874 str. 1d., CPK 178 str.). Kadangi teismas dėl šių palūkanų dydžio iki ieškinio pateikimo teismui dienos – 2011 03 28 jau pasisakė šiame sprendime – nusprendė priteisti iš atsakovo ieškovui 215,82 Lt palūkanų, tai nuo 2011 03 29 iš atsakovo ieškovui priteistinos 5% metinės palūkanos nuo 5049,71 Lt skolos sumos iki paskolos grąžinimo dienos (CK 6.874 str. 1d., CPK 185 str.). Pažymėtina, kad šios palūkanos yra mokamos, neatsižvelgiant į CK 6.37 str. nustatytų palūkanų /vadinamų procesinėmis palūkanomis/ mokėjimą (CK 6.874 str. 1d.).

11Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo /procesines palūkanas/ (CK 6.37 str. 2d.). Šalys gali raštu susitarti dėl didesnių palūkanų, tačiau rašytinės formos nesilaikymas yra pagrindas taikyti įstatymų nustatytą palūkanų dydį (CK 6.37 str. 3d.). Ieškovas nepateikė įrodymų apie rašytinį šalių susitarimą dėl didesnių palūkanų skaičiavimo, todėl ieškovui iš atsakovo priteistinos 5% dydžio metinės palūkanos /procesinės palūkanos/ nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2011 03 29 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 37 str. 2,3d., 6.210 str. 1d., 6.874 str. 1d., 2t. b.l.35). CK numato, kad palūkanos už palūkanas neskaičiuojamos, išskyrus įstatymų ar šalių susitarimu nustatytas išimtis (CK 6.37 str. 4d.). Kadangi CK 6.37 str. 2d. numato skolininko prievolę mokėti palūkanas už priteistą sumą, neišskiriant palūkanų iš šios sumos, o yra priteisiamos ir palūkanos, tai šios palūkanos /procesinės palūkanos/ priteistinos nuo 5189,80 Lt sumos (CPK 185 str.). Ieškovo reikalavimas dėl palūkanų kitoje dalyje atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (CPK 177, 178, 185 str.).

12Dėl 7,10 Lt skolos išieškojimo išlaidų. Skolininkas privalo apmokėti su prievolės įvykdymu susijusias išlaidas (CK 6.57 str., 6.245 str. 3d., 6.249 str. 4d. 3p.). Ieškovas prašo priteisti 7,10 Lt skolos išieškojimo išlaidų, pateikė pažymą iš UAB „Intrum Justitia“ apie 12,10 Lt sumokėjimą už tarpininkavimą, išieškant iš O. L. debitorinį įsiskolinimą ieškovui, tačiau jokių įrodymų, jog minėta bendrovė atliko kokius nors veiksmus, siekiant atsakovo prievolės įvykdymo, ar kad šalys buvo susitarę dėl tokių išlaidų ir jų apmokėjimo dydžio, kad atsakovas buvo supažindintas su Bendrosiomis kortelių išleidimo ir naudojimo sąlygomis privatiems asmenims, byloje nepateikta, todėl šis ieškovo reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (CK 6.57 str., CPK 12, 177, 178, 185 str., 2t. b.l.31).

13Dalinai tenkinus ieškinį (pagal reikalautą sumą ir prašomų priteisti palūkanų dydį laikytina, jog ieškinys tenkintas 64%), proporcingai patenkintų ir atmestų ieškinio reikalavimų daliai priteistinos bylinėjimosi išlaidos: nors ieškovas pateikė turėtas šioje byloje advokato padėjėjo išlaidas 3327,50 Lt, tačiau, atsižvelgiant į rekomendacijas išlaidoms už teisinę pagalbą civilinėse bylose, tai, kad ieškovui tokio pobūdžio bylos yra įprastos, bylos nagrinėjimo 2 posėdžiuose laiką (~ 2,5 val.), net ir tai, kad ieškovo atstovas vyko iš kito miesto, laikytina, jog protingos maksimalios išlaidos šioje byloje yra 2000,-Lt, todėl būtent nuo tokios sumos jos skaičiuotinos ir iš atsakovo ieškovui priteistina 1280,-Lt /2000x64%=1280/ už teisinę pagalbą; kadangi žyminis mokestis šioje byloje turėjo būti ir buvo sumokėtas pagal ieškinio sumą, tai ieškovui iš atsakovo priteistina žyminis mokesčio dalis pagal tenkintų piniginių reikalavimų sumą, tai yra 162,17 Lt; atsižvelgiant į tai, kad procesinių dokumentų įteikimo išlaidos šioje byloje yra 7,87 Lt dydžio, o ieškinys didesne dalimi buvo tenkintas, šios išlaidos valstybei priteistinos iš atsakovo (CPK 79 str., 80 str. 1d. 1p., 88 str. 1d. 3,6p., 93, 96, 98 str., 1t. b.l.2,8; 2t. b.l.2,62-64,75-78).

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-270 str.,

Nutarė

151.

16Ieškinį tenkinti dalinai.

172.

18Priteisti iš atsakovo O. L. (a.k( - ) gyv. ( - )) ieškovui Nordea Bank Finland Plc (AB), veikiančiam per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių (įmonės kodas 112025592, buveinė Vilniuje, Didžioji g.18/2, atsiskaitomoji sąskaita Nr.( - ), Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, banko kodas 21400) 5049,74 Lt (penkis tūkstančius keturiasdešimt devynis litus 74 ct) panaudoto ir negrąžinto kredito, 140,06 Lt (vieno šimto keturiasdešimties litų 06 ct) palūkanas už naudojimąsi kreditu, 215,82 Lt (du šimtus penkiolika litų 82 ct) įsipareigojimų nevykdymo palūkanų, 5% (penkių) metines palūkanas, skaičiuotinas nuo 5049,71 Lt nuo bylos iškėlimo teisme 2011 03 29 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5% (penkių) metines palūkanas, skaičiuotinas nuo 5189,90 Lt nuo bylos iškėlimo teisme 2011 03 29 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 162,17 Lt (vieną šimtą šešiasdešimt du litus 17ct) žyminio mokesčio, 1280,-Lt (vieną tūkstantį du šimtus aštuoniasdešimt litų) advokato teisinės pagalbos išlaidų.

193. Likusią ieškinio dalį atmesti.

204.

21Priteisti iš atsakovo O. L. (a.k( - ) gyv. ( - )) 7,87 Lt (septynių litų 87ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr.LT247300010112394300 AB „Swedbank”, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

22Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai