Byla 2-904-728/2012
Dėl žalos atlyginimo regreso tvarka, tretieji asmenys J. D., V. B

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja R.Eltermanienė

2sekretoriaujant J.Petkevičienei,

3dalyvaujant ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus miesto skyriaus atstovei I. J.,

4atsakovo atstovei A. V.,

5trečiajam asmeniui J. D.,

6trečiojo asmens atstovui adv. D. M.,

7trečiajam asmeniui V. B.

8viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus miesto skyriaus ieškinį atsakovui „IF P and P Insurance“ AS filialui dėl žalos atlyginimo regreso tvarka, tretieji asmenys J. D., V. B.,

Nustatė

9ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus miesto skyrius ieškinyje prašė priteisti iš atsakovo 2030,32 Lt žalos atlyginimo regreso tvarka. Nurodė, kad Kaune, Titnago gatvėje 2010-12-23 apie 10.20 val. automobilis Mitsubishi Carisma, valst. nr. ( - ), vairuojamas V. B., išvažiavo į priešingos krypties eismui skirtą kelio pusę ir susidūrė su priešais važiavusiu automobiliu Mercedes Benz, valst. nr. ( - ) vairuojamu L. K.. Eismo įvykio metu nukentėjo automobilio Mercedes Benz keleivė J. D., kuriai buvo sužalotas dešinės kojos kelis. Eismo įvykio kaltininku buvo pripažintas automobilio Mitsubishi Carisma vairuotojas V. B. ir patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 127 str. 2 d. J. D. dėl 2010-12-23 nelaimingo atsitikimo pakeliui iš darbo buvo laikinai nedarbinga nuo 2010-12-23 iki 2011-02-19, jai buvo išduoti nedarbingumo pažymėjimai ED Nr. 1105015, ED Nr. 1114602, ED Nr. 1240475, ED 1240604, ED Nr. 1262271, ED Nr. 1327592, ED Nr. 1374325, ED Nr. 1436710 ir ED 1484157. J. D. 2010-12-23 įvykęs nelaimingas atsitikimas pakeliui iš darbo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau - VSDFV) Vilniaus skyriaus 2011-02-15 sprendimu Nr. 6-15-339 pripažintas draudiminiu įvykiu ir tuo pagrindu VSDFV Vilniaus skyriaus 2011-03-10 sprendimais Nr. 6-18-812 bei Nr. 6-18-815 už nedarbingumo laikotarpį J. D. buvo priskaičiuota 2030,32 Lt ligos pašalpa, kurią išmokant biudžetui buvo padaryta 2030,32 Lt žala. Vadovaujantis Taisyklių 11 punktu, jei asmuo į sveikatos priežiūros įstaigą kreipiasi dėl nelaimingo atsitikimo darbe, kelyje į (iš) darbo, gydytojas elektroniniame pažymėjime turi nurodyti nelaimingo atsitikimo datą ir diagnozę. Taisyklių 89.6 punktas nustato, jog kiekvieną kartą išduodant elektroninį pažymėjimą, nurodoma ta laikinojo nedarbingumo priežastis ir ta diagnozė pagal TLK-10, dėl kurios asmuo yra pripažįstamas laikinai nedarbingas. J. D. visi nedarbingumo pažymėjimai už laikotarpį nuo 2010-12-23 iki 2011-02-19 buvo išduoti nedarbingumo priežastimi nurodant nelaimingą atsitikimą kelyje iš darbo ir tą pačią diagnozę - S80.0. Tai reiškia, jog, vadovaujantis Taisyklėmis išduotais nedarbingumo pažymėjimais, J. D. visą 2010-12-23 - 2011-02-19 laikotarpį laikinai nedarbinga buvo būtent dėl traumos, patirtos 2010-12-23 nelaimingo atsitikimo pakeliui iš darbo metu. Šią išvadą pagrindžia ir J. D. medicininiai dokumentai bei jų patikrinimo pažymos. Minėti dokumentai buvo pateikti ir atsakovui, todėl, VSDFV Vilniaus skyriaus nuomone, atsakovas nepagrįstai atsisakė tenkinti VSDFV Vilniaus skyriaus reikalavimą dėl žalos atlyginimo, motyvuodamas tuo, kad nebuvo pateikti dokumentai, patvirtinantys J. D. sužalojimą 2010-12-23 eismo įvykyje. Atsižvelgiant į tai, kad Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pažymoje ir nelaimingo atsitikimo pakeliui iš darbo akte išdėstytos eismo įvykio aplinkybės sutampa, o nedarbingumo pažymėjimai J. D. už visą nedarbingumo laikotarpį išduoti dėl nelaimingo atsitikimo pakeliui iš darbo metu patirto sužalojimo - kelio sąnario sumušimo, ką patvirtina ir medicininiuose dokumentuose užfiksuota informacija, VSDFV Vilniaus skyriaus nuomone, atsakovui buvo pateikti dokumentai, įrodantys J. D. sužalojimo 2010-12-23 eismo įvykio metu faktą, todėl VSDFV Vilniaus skyriaus pretenzija dėl žalos atlyginimo turėjo būti tenkinama, o atsakovo sprendimas atsisakyti atlyginti Fondo biudžetui dėl šio įvykio patirtą 2030,32 Lt žalą yra nepagrįstas (b.l. 2-6).

10Atsiliepime atsakovas su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad 2011-06-14 atsakovui pateikė pretenziją dėl valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau - VSDF) biudžetui padarytos žalos atlyginimo. Atsakovas atsisakė atlyginti žalą. Atsakovas su V. B. 2010 m. birželio 17 d. sudarė įprastinę transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį Nr. 05/1252803. Draudimo sutartimi apdrausta transporto priemonės Mitsubishi Carisma, valst. Nr. ( - ) valdytojų civilinė atsakomybė transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Atsakovas atkreipia dėmesį į tai, kad kartu su pretenzija dėl VSDF biudžetui padarytos žalos atlyginimo ieškovas pateikė Kauno apskrities VPK 2011 m. sausio 18 d. rašto kopiją, kurioje eismo įvykio dalyviais nurodyti V. B. ir L. K., kurie eismo Įvykio metu nenukentėjo. Skiltyje „Eismo įvykio kaltininkas“ nurodyta, kad kaltu dėl šio eismo įvykio pripažintas V. B., pažeidęs Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 768 (toliau - KET) 9, 125 ir 133 punktus, todėl baustinas 100 litų dydžio bauda pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 127 straipsnio 2 dalį. Duomenų, kad šiame eismo įvykyje būtų dalyvavusi J. D.,bei kad ji ir (ar) kiti asmenys būtų sužaloti eismo įvykio metu, pažymoje nepateikta. Tuo atveju, jeigu eismo įvykyje buvo sužalotas asmuo, apie tai turi būti pažymėta policijos pažymoje. Jeigu to padaryta nėra, vadinasi, draudikas (atsakovas) gali pagrįstai teigti, jog eismo įvykyje nebuvo sužalotų asmenų. Atsakovas pažymi, jog ieškovas jam yra pateikęs Kauno apskrities VPK 2010 m. gruodžio 23 d. tarnybinį pranešimą, kuriame nurodoma, kad J. D. po eismo įvykio kreipėsi į Kauno KMUK profilaktiniam patikrinimui. KMUK gydytojai J. D. sužalojimų nenustatė, todėl po apžiūros iš KMUK ji buvo išleista. Kadangi J. D. sužalojimų nepatyrė, todėl policijos tyrimo nepageidauja ir niekam pretenzijų neturi. Atsižvelgiant į tai, jog eismo įvykio metu sužalotų asmenų nėra, veika, turinti nusikaltimo, numatyto Baudžiamojo kodekso 281 straipsnyje, nepadaryta, baudžiamasis procesas yra negalimas. Ieškovo kartu su ieškiniu pateikti dokumentai, tokie kaip nedarbingumo pažymėjimai, 2011 m. vasario 15 d. sprendimas dėl J. D. nelaimingo atsitikimo pakeliui iš darbo, 2011 m. kovo 10 d. sprendimas dėl J. D. teisės į ligos pašalpą, 2011 m. sausio 19 d. nelaimingo atsitikimo pakeliui iš darbo aktas ir pan. patvirtina, kad J. D. į medikus kreipėsi dėl sveikatos problemų, tačiau neįrodo priežastinio ryšio tarp šių sveikatos problemų ir 2010 m. gruodžio 23 d. eismo įvykio. Be to, atsakovui pateikti medicininiai dokumentai nepagrindžia, kodėl J. D. sumuštas kelis buvo gydomas tokį ilgą laiko tarpą (nuo 2010 m. gruodžio 23 d. iki 2011 m. vasario 19 d.). Atsakovas konstatuoja, jog įprastai toks sužalojimas vertinamas kaip nežymus sveikatos sutrikdymas, galėjęs sukelti nedarbingumą tik iki 10 dienų, bet ne ilgiau (b.l.59-62).

11Posėdžio metu ieškovas palaiko ieškinį, nurodo, kad tretysis asmuo J. D. patvirtino, jog po 2012-12-23 autoįvykio jai buvo sužalotas dešinės kojos kelis.

12Atsakovas posėdžio metu su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti, nurodo, kad J. D. 2010-12-23 parašė pareiškimą, kad nėra kaulo lūžio ir pretenzijų neturi.

13Tretysis asmuo J. D. posėdžio metu palaiko ieškinį, prašo jį tenkinti, nurodo, kad įvykis įvyko 2010-12-23, tą diena sužalotoji buvo nuvežta į traumatologinį skyrių. Išėjusi iš traumatologinio skyriaus J. D. tą pačią dieną buvo nuvažiavusi į policiją ir 2010-12-23 parašė pareiškimą, kad nėra kaulo lūžio ir pretenzijų neturi, tačiau tai buvo padaryta tam, kad būtų išvengta baudžiamosios atsakomybės. Sužalojimai buvo, tai patvirtina kiti į bylą pateikti įrodymai. Prašo priteisti 500 Lt advokato išlaidų.

14Ieškinys tenkintinas.

15Nustatyta, kad Kaune, Titnago gatvėje 2010-12-23 apie 10.20 val. automobilis Mitsubishi Carisma, valst. nr. ( - ), vairuojamas V. B., išvažiavo į priešingos krypties eismui skirtą kelio pusę ir susidūrė su priešais važiavusiu automobiliu Mercedes Benz, valst. nr. ( - ) vairuojamu L. K.. Eismo įvykio metu nukentėjo automobilio Mercedes Benz keleivė J. D., kuriai buvo sužalotas dešinės kojos kelis. Eismo įvykio kaltininku buvo pripažintas automobilio Mitsubishi Carisma vairuotojas V. B. ir patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 127 str. 2 d.. J. D. dėl 2010-12-23 nelaimingo atsitikimo pakeliui iš darbo buvo laikinai nedarbinga nuo 2010-12-23 iki 2011-02-19, jai buvo išduoti nedarbingumo pažymėjimai ED Nr. 1105015, ED Nr. 1114602, ED Nr. 1240475, ED 1240604, ED Nr. 1262271, ED Nr. 1327592, ED Nr. 1374325, ED Nr. 1436710 ir ED 1484157. J. D. 2010-12-23 įvykęs nelaimingas atsitikimas pakeliui iš darbo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2011-02-15 sprendimu Nr. 6-15-339 pripažintas draudiminiu įvykiu ir tuo pagrindu VSDFV Vilniaus skyriaus 2011-03-10 sprendimais Nr. 6-18-812 bei Nr. 6-18-815 už nedarbingumo laikotarpį J. D. buvo priskaičiuota 2030,32 Lt ligos pašalpa.

16Pagal CK 6.290 str. 3 d. draudimo išmokas išmokėjusi socialinio draudimo įstaiga įgyja regreso teisę į žalą padariusį asmenį, išskyrus kai draudimo įmokas už nukentėjusį asmenį mokėjo žalą padaręs asmuo. CK 6.1015str. 1d. civilinės atsakomybės draudimo atveju subrogacija netaikoma, todėl draudikas tiesiogiai atsako draudimo suma, taikytina ir regresinio reikalavimo atveju.

17Atsakovo nesutikimo su ieškiniu motyvai susiję su ta aplinkybe, jog anot jo ieškovas neįrodė ryšio tarp nukentėjusiosios atsiradusių sužalojimų ir įvykio, su kuo teismas nesutinka.Teismas konstatuoja, kad ieškovas pateikė pakankamai pagrįstų įrodymų, jog sužalojimas nukentėjusiajai atsirado autoįvykio metu, tai patvirtina pažyma apie traumos sunkumą, 2011-01-19 nelaimingo atsitikimo darbe aktas, kuriame nurodyta, kad J. D. 2010-12-23 nelaimingo atsitikimo metu buvo sumuštas dešinysis kelis. Dėl šių įrodymų teismas daro neabejotiną išvadą, kad traumą J. D. patyrė ginčijamo autoįvykio metu, t.y. 2010-12-23.

18Taigi, šioje byloje prievolę tarp ieškovo ir atsakovo sąlygojo už žalos padarymą atsakingo transporto priemonės valdytojo privalomai apdrausta civilinė atsakomybė, t.y. įvykus eismo įvykiui ir nustačius žalą atsirado galimybė reikšti pretenzijas šios rūšies draudimo sutarties nustatytomis sąlygomis ir tvarka, ką ir padarė ieškovas.

19Nagrinėjamoje byloje teismas vadovavosi Valstybinio socialinio draudimo įstatymu, nes žala patirta dėl išmokėtų socialinio draudimo išmokų, kas reiškia, kad valstybinio socialinio draudimo santykiai reglamentuojami ne LR CK 6 knygos IV dalies LIII skyriaus (tame skaičiuje ir LR CK 6.1015 str.), bet socialinio aprūpinimo įstatymų normų (LR CK 6.988 str. 3 d.). Nurodytiems santykiams taip pat netaikomos Draudimo įstatymo nuostatos, nes pagal šio 1 str. 3 d. 1 p. šio įstatymo nuostatos netaikomos valstybinio socialinio draudimo santykiams ( LAT 2006-04-07 nutartis civ.byloje Nr. 3K-7-166/2006).

20Tokiu būdu, teismas ieškinį tenkina nurodytais ieškovo motyvais ir pagrindais, nustačius sprendime aptartas faktines bylos aplinkybes.

21Patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistinas 61 Lt žyminis mokestis, nuo kuriuo ieškovas yra atleistas, 7,26Lt pašto išlaidų į valstybės biudžetą bei trečiojo asmens J. D. naudai 500 Lt atstovavimo išlaidų (LR CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 96 str. 1 d.).

22Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259,169str., 270str.,-

Nutarė

23ieškinį patenkinti.

24Priteisti iš atsakovo IF P and P Insurance AS filialo, įm. k. 302279548, buveinė Vilnius, Žalgirio g. 88, 2030,32 Lt žalos atlyginimo atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus miesto skyriaus, įm. k. 191683350, buveinė Laisvės pr. 28,LT-04540, Vilnius, naudai.

25Priteisti iš atsakovo IF P and P Insurance AS filialo 61 Lt žyminio mokesčio bei 7,26Lt pašto išlaidų į valstybės biudžetą. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos į atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT 247300010112394300 AB banke „Swedbank“, įmokos kodas 5660.

26Priteisti iš atsakovo IF P and P Insurance AS filialo 500 Lt atstovavimo išlaidų trečiojo asmens J. D., a.k. ( - ) Vasario 16-osios g.37-30,Garliava, LT-53214 Kauno r., naudai.

27Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti apskųstas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus m. 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja R.Eltermanienė... 2. sekretoriaujant J.Petkevičienei,... 3. dalyvaujant ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus... 4. atsakovo atstovei A. V.,... 5. trečiajam asmeniui J. D.,... 6. trečiojo asmens atstovui adv. D. M.,... 7. trečiajam asmeniui V. B.... 8. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal Valstybinio... 9. ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus miesto skyrius... 10. Atsiliepime atsakovas su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad 2011-06-14 atsakovui... 11. Posėdžio metu ieškovas palaiko ieškinį, nurodo, kad tretysis asmuo J. D.... 12. Atsakovas posėdžio metu su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti, nurodo,... 13. Tretysis asmuo J. D. posėdžio metu palaiko ieškinį, prašo jį tenkinti,... 14. Ieškinys tenkintinas. ... 15. Nustatyta, kad Kaune, Titnago gatvėje 2010-12-23 apie 10.20 val. automobilis... 16. Pagal CK 6.290 str. 3 d. draudimo išmokas išmokėjusi socialinio draudimo... 17. Atsakovo nesutikimo su ieškiniu motyvai susiję su ta aplinkybe, jog anot jo... 18. Taigi, šioje byloje prievolę tarp ieškovo ir atsakovo sąlygojo už žalos... 19. Nagrinėjamoje byloje teismas vadovavosi Valstybinio socialinio draudimo... 20. Tokiu būdu, teismas ieškinį tenkina nurodytais ieškovo motyvais ir... 21. Patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistinas 61 Lt žyminis mokestis, nuo... 22. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259,169str., 270str.,-... 23. ieškinį patenkinti.... 24. Priteisti iš atsakovo IF P and P Insurance AS filialo, įm. k. 302279548,... 25. Priteisti iš atsakovo IF P and P Insurance AS filialo 61 Lt žyminio mokesčio... 26. Priteisti iš atsakovo IF P and P Insurance AS filialo 500 Lt atstovavimo... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti apskųstas apeliaciniu...