Byla 2-3024-640/2011
Dėl draudimo išmokos priteisimo, n u s t a t e :

1Vilniaus m. 1 apylinkes teismo teiseja Ruta Veniulyte-Jankuniene, sekretoriaujant Laurai Gruodienei, dalyvaujant ieškovo G. M. ir treciojo asmens S. P. atstovui adv. Domantui Skebui, treciojo asmens AB „Lietuvos draudimas“ atstovei Justinai Kaminskienei,

2viešame teismo posedyje žodinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo G. M. ieškini atsakovui GF Forsakringsaktiebolag filialui, dalyvaujant tretiesiems asmenims S. P., AB „Lietuvos draudimas“, Kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“, del draudimo išmokos priteisimo, n u s t a t e :

3Ieškovas prašo teismo priteisti treciajam asmeniui Kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“ iš atsakovo 11 987,43 Lt draudimo išmoka, skirta žalai del sugadinto automobilio atlyginti, 250 Lt išlaidu, susijusiu su žalos ivertinimu atlyginimo, priteisti iš atsakovo jo naudai turetas bylinejimosi išlaidas. Nurode, kad 2008-05-23 jis su atsakovu sudare Casko draudimo sutarti, kuria apdraude automobili Chrysler PT Cruiser, v/n Nr. ( - ). Sutartimi jis isipareigojo moketi draudimo imokas, o atsakovas draudiminio ivykio metu isipareigojo išmoketi draudimo išmoka naudos gavejui Kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“. Civiline atsakomybe jis apdraude AB „Lietuvos draudimas“. 2008-07-29 del jo kaltes ivyko eismo ivykis, kurio metu buvo apgadinti du automobiliai Chrysler PT Cruiser, v/n Nr. ( - ), ir S. P. vairuojamas automobilis Volvo S40, v/n ( - ). Nurode, kad jis kreipesi i atsakova praneše apie draudimini ivyki. S. P. kreipesi i AB „Lietuvos draudimas“ del draudimo išmokos sumokejimo. Atsakovas atsisake moketi draudimo išmoka, teigdamas, kad jei draudejas samoningai iššaukia ar apsunkina draudžiamo ivykio aplinkybes, draudimo išmoka nemokama. Atsakovas priimdamas ši sprendima nurode, kad remesi tuo, kad didžiausi automobilio apgadinimai remiantis AB „Lietuvos draudimas“ ekspertine pažyma, buvo padaryti ne ivykusio eismo ivykio metu, o kitomis aplinkybemis. Atsakovas nei AB „Lietuvos draudimas“ nesikreipe i teisesaugos institucijas del ikiteisminio tyrimo pradejimo, nors matyti, kad kaltina, jog eismo ivykis buvo tycinis, siekiant gauti draudimo išmoka. Nurode, kad R.Lipas, surašes ekspertine pažyma, dirba AB „Lietuvos draudimas“, todel jis negali buti nešališkas, kad jis ispetas del melagingos išvados davimo, nepasiraše. Ekspertineje pažymoje R.Lipas labiausiai nagrineja automobiliu ibrežimus, t.y. trasas ir ju susidaryma, taciau pažymos ivadineje dalyje nurodo, kad jis turi eismo ivykiu teismo eksperto kvalifikacija. Tuo tarpu trasu susidaryma ant transporto priemoniu nagrineja kita ekspertizes rušis – transporto trasologija. Atsakovas aiškiai nesuformulavo savo atsisakymo moketi draudimo išmoka priežasties. Jam nera aiški draudimo salygu nuostata, kad draudimo išmoka nera mokama, jei draudejas samoningai iššaukia arba apsunkina draudžiamojo ivykio aplinkybes ir nera aišku, kaip ši nuostata susijusi su atsisakymu moketi išmoka. Atsakovas turejo pareiga išaiškinti visas draudimo sutarties salygas, taip pat ir tokios dviprasmiškos ir neapibrežtos nuostatos reikšme. Prašo ieškini tenkinti.

4Tretysis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, S. P. ieškiniu (1 tomas, b.l. 120-122) prašo teismo priteisti jai iš AB „Lietuvos draudimas“ 39 277 Lt draudimo išmokos ivykio metu patirtai žalai atlyginti, priteisti 5 procentus metiniu palukanu bei turetas bylinejimosi išlaidas. Nurode, kad del 2008-07-29 ivykusio autoivykio yra kaltas ieškovas, todel ji kreipesi i ieškovo civiline atsakomybe apdraudusia AB „Lietuvos draudimas“ del draudimo išmokos sumokejimo. Taciau AB „Lietuvos draudimas“ atsisake išmoketi draudimo išmoka, teigdamas, kad didžiausi sugadinimai automobilio buvo padaryti ne šio eismo ivykio metu, o kitomis aplinkybemis. Matyti, kad AB „Lietuvos draudimas“ kaltina ja ir ieškova sukciavimu, siekiant gauti draudimo išmoka. Taciau i ikiteisminio tyrimo institucijas nesikreipta. Nurode, kad R.Lipas nera irašytas i teismo ekspertu saraša. AB „Lietuvos draudimas“ nevykdo savo prievoles sumoketi draudimo išmoka. Prašo ieškini tenkinti.

5Atsakovas atsiliepime i ieškini (1 tomas, 98-102) nurode, kad nesutinka su ieškiniu. Teigia, jog jis atliko ivykio aplinkybiu tyrima ir nuostoliu sureguliavimo procedura. AB „Lietuvos draudimas“ pateike R.Lipo ekspertine pažyma, kurioje nurodyta, kad didžiausi ivykio metu apgadintu automobiliu pažeidimai buvo padaryti ne tarpusavio susidurimo metu vairuotoju nurodytomis aplinkybemis 2008-09-05 ivykio metu, o kitomis aplinkybemis. R.Lipas ekspertizes atlikimo metu ir pažymos parengimo metu buvo kvalifikuotas teismo ekspertas, turintis net 23 metu ekspertinio darbo staža. Eismo ivykio eksperto kvalifikacija apima ir eismo ivykiu trasologijos žinias. Trasologijos eksperto specializacija nera reikalinga kad išsamiai ir objektyviai ištirti eismo ivykio aplinkybes ir nustatyti eismo ivykyje dalyvavusiu transporto priemoniu judejimo trajektorijas, ju tarpusavio padeti po eismo ivykio atsižvelgiant i eismo ivykio dalyviu nurodytas ivykio aplinkybes, padaryti bendro pobudžio logines išvadas. Ekspertas nera susijes su atsakovu jokiais santykiais, neturi suinteresuotumo bylos baigtimi, todel nepagristas ieškovo argumentas del eksperto šališkumo. Todel atsižvelgiant i tai, kad ieškovas pateike neteisinga informacija arba nuslepe ypac svarbia informacija apie ivyki, todel yra pagrindas iš viso nemoketi draudimo išmokos arba ja mažinti. Prašo ieškini atmesti, priteisti iš ieškovo turetas bylinejimosi išlaidas.

6Tretysis asmuo Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ atsiliepimuose i ieškinius nurode, kad sutinka su jais, prašo ieškinius tenkinti (1 tomas, b.l. 96, 146).

7Tretysis asmuo AB „Lietuvos draudimas“ atsiliepime i ieškovo G. M. ieškini nurode, kad jis nera ginco santykiu dalyvis, todel neturi pozicijos del šio reikalavimo (1 tomas, b.l. 107). Atsiliepime i treciojo asmens su savarankiškais reikalavimais S. P. ieškini (1 tomas, b.l. 147-148) nurode, kad su ieškiniu nesutinka. Teigia, kad AB „Lietuvos draudimas“ eksperto išvada yra pagrista analizuojant po ivykio užfiksuotus sugadinimus, ju pobudi bei masta, taip pat eismo ivykio tyrimo kompiuterine programa PC – Crash modeliuojant susidurima ir lyginant ji su eismo ivykio deklaracijoje užfiksuotu automobiliu išsidestymu kelyje po eismo ivykio. Sprendimas buvo priimtas nuosekliai išnagrinejus žalos administravimo metu surinkta informacija bei pasitelkus specialias žinias, tam skirta programine iranga. Ivertinus visas aplinkybes nera pagrindo teigti, kad G. M. del S. P. padarytos žalos kyla civiline atsakomybe. R.Lipo turima kvalifikacija irodo dokumentai. Prašo ši ieškini atmesti.

8Teismo posedžio metu ieškovas G. M. paaiškino (1 tomas, b.l. 236-238), kad ieškini palaiko, prašo ji tenkinti. Nurode, jog 2008-07-29 jis važiavo link Žaliuju ežeru, pristabde prie sankryžos, pilnai nesustojo, riedejo ir nepastebejo, kaip jam i prieki brukštelejo raudona mašina. Važiavo šalutiniu keliu, nepažiurejo i kaire puse. Ginco nebuvo, viskas buvo aišku, užpilde deklaracijas. S. P. nepažinojo, jokiu santykiu nera. Iki to ivykio mašina defektu neturejo, nebent kokiu nežymiu ibrežimu.

9Tretysis asmuo S. P. teismo posedžio metu paaiškino (1 tomas, b.l. 236-238), kad ji važiavo Žaliuju ežeru gatve link miesto, pastebejo, kaip mašina iš šalutinio kelio išvažineja, stabde, taciau ivykio išvengti nepavyko. Po ivykio užvesti mašinos nepavyko. Savo deklaracija pilde pati. Jos automobilis buvo tvarkingas iki ivykio. Iki ivykio ieškovo nepažinojo. Iki ivykio su mašina važinejo tik menesi. Nurode, kad ji pažista M. M., skambino jam po ivykio, sužinojo, kad jis yra ieškovo pusbrolis. Negali pasakyti, ar ji po smugio atliko automobilio valdymo veiksmus, ji stabde, i kuria puse suko vaira po smugio, negali pasakyti. Greitai ji nevažiavo. Deklaracija pilde vietoje, o schema braiže ieškovas.

10Ieškovo ir treciojo asmens atstovas adv. D.Skebas teismo posedžiu metu nurode, kad ivykis ivyko draudiminiu laikotarpiu. Atsakovo taisykles yra neišsamios, neaiškios, jose net nera aptartas toks ivykis, nenurodyta, kaip elgtis tokiu atveju. Vertinant ekspertizes akta nera jokiu duomenu, kad automobiliui butu padaryti kitokie pažeidimai nei nurodyta, ginco del žalos dydžio nera. Po ivykio ieškovas automobili laike požemineje aikšteleje, tai apgadinimai galejo atsirasti ir po ivykio. Byloje buvo atliktos dvi ekspertizes. Lietuvos teismo ekspertizes centras nurode, kad remiantis rato statinio atspaudo pedsaku buvo atlikti skaiciavimai, nenurode, kad tas pedsakas yra automobilio Volvo. Kitas ekspertas padare išvada, kad pedsakas atsirado esant nedideliam greiciui, mažesniam kaip 10 km/h, tai negalejo buti padaryti kiti apgadinimai. Ekspertai patvirtino tai, kad kontaktas tarp automobiliu buvo. Ne vienas iš ekspertu nenurode, kad pedsakai galejo atsirasti kitokiu nei vairuotojai nurode budu. Ieškovas su treciuoju asmeniu nera susije. Ieškovas patyre žala, kuri pagal susitarima turi buti sumoketa Kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“. S. P. taip pat patyre žala, jos automobilis buvo visiškai prarastas, jo atstatymas tapo neimanomas. AB „Lietuvos draudimas“ visai negincija S. P. automobilio apgadinimu. Prašo ieškinius tenkinti.

11Atsakovo atstovas adv. M.Stankevicius teismo posedžio metu (2 tomas, b.l. 37-43) nurode, kad LR Draudimo istatymas numato draudikui prievole isitikinti draudiminio ivykio tikrumu. Draudejas samoningai nuslepe tikrasias draudimo ivykio aplinkybes, todel draudimo išmoka negali buti mokama. Negalima nustatyti, kokio ivykio metu žala buvo padaryta. Atsakovo atstovas R.Lipa nurode, kad ekspertizes išvada nurodo, jog automobiliai kontaktavo ne šio ivykio metu. Automobiliai negalejo sustoti taip, kaip nurode šalys. Atsakovo atstove J.Kaminskiene nurode, kad neaišku, kokiu budu buvo apgadintas automobilis Volvo, negalima nustatyti, kada kyla civiline atsakomybe. Nenustacius pagrindo civilinei atsakomybei kilti, negalima išmoketi išmokos. Atsakovo atstove Justina Kaminskiene teismo posedžio metu nurode, kad AB „Lietuvos draudimas“ atsisakyma išmoketi draudimo išmoka grinde specialisto išvada, kuria du kartus patvirtino ekspertai. Abi ekspertizes nurode, kad nubrozdinimai buvo padaryti atsiremus automobilio Volvo ratui judant minimaliu greiciu ir atsiremus i ieškovo automobili. Ivykio dalyviai nurode neteisingas aplinkybes, nes kaip nustate ekspertai, tokiu greiciu nebuvo galimi tokie sugadinimai. Taigi, šiuo atveju nera priežastinio ryšio tarp G. M. veiksmu ir S. P. padarytos žalos. Todel ieškinys turi buti atmestas.

12Eksperte L. Lazarenko nurode (2 tomas, b.l. 37-43), kad, kaip matyti iš eismo ivykio nuotrauku (4 ir 5 pav.) yra slystamojo kontakto metu sugadintas priekinis bamperis 50 cm aukštyje, pasižiurejus i automobilio konstrukcija, nera sugadinta nei priekines groteles, nei variklio gaubtas, o del pacios konstrukcijos, tai automobilio priekine dalis yra stipriai suapvalinta. Ir priekinio sparno kraštas yra pakankamai toli labiausiai atsikišusios sparno dalies. Ir nei žibintas, nei groteles, nei gaubtas, kurie yra daug labiau išsikiše i prieki, nebuvo apgadinti, tai rodo, kad nebuvo jokiu kontaktu. Kaip matyti ir iš automobilio Volvo sugadinimu, kontakto žymes taip pat yra tik ant priekinio bamperio, todel šiuo atveju negalima paaiškinti, kokiu budu ir kokia jega pastume aukšciau ir žymiai toliau esanti priekini kairi automobilio Crysler sparna atgal. Valstybinio numerio sugadinimai padaryti braukiant. Ne stiprus smuginis kontaktas, o labiau praslystantis. Apgadinta bamperio butent vidurine dalis per visa valstybinio numerio ilgi ir i kaire, ir i dešine. Pastumtas tik kairysis sparnas, dešinysis šiuo atveju kaip nejudintas. Išvada daroma vertinant ir imant visas aplinkybes, tai kad išliko statinio pobudžio pedsakai ant priekinio bamperio, taigi, greitis buvo nedidelis, ir net sustota, o tam, kad pastumtum sparna, reikalingas tam tikras greitis. Važiuojant tokiu greiciu, kaip nurodoma ir esant smuginiam kontaktui, pastumti visa konstrukcija, kad butu pažeisti sparnai, negalima. Kaip galima paneigti kontakto nebuvima, kontaktas niekur nera užfiksuotas, greicio nebuvo. Šiuo atveju matyti, kad nedideliu greiciu judantis automobilis Volvo brauke per priekinio bamperio labiausiai atsikišusia dali, ir tas kontaktas pasibaigia ties valstybinio numerio kairiuoju kraštu, kur ir užsifiksuoti braukimai, kurie pavaizduoti 8 ir 9 paveiksluose. Nuotraukos buvo darytos iš kompaktinio disko. Šiuo atveju ant automobilio Volvo pedsaku tokiame aukštyje nera, visi pedsakai baigiasi 50 cm aukštyje, o groteles yra aukštesnes, todel jokiu pedsaku kontakto Volvo su Crysler aukšciau nei 50 cm aukštyje nera. Nurode, kad ji negali pasakyti kategoriškai, ar tai tikrai Volvo automobilio pedsakai, bet mano, kad tai tiketina. Du automobiliai kontaktavo. Padaryti kiauryme, kuri pavaizduota 8 pav. reikalingas smugis, ir tokiu atveju nuo smugio ant automobilio Volvo taip pat turejo likti tokio pat pobudžio kontaktas. Šiuo atveju negalima paaiškinti, kad automobilis važiuodamas 50 km/h greiciu pavažiavo ir sustojo toliau. Rado statini kontakta tarp ratlankio ir padangos briaunos rašto, taip pat cia yra kontaktas nuo besisukancio rato, pavaizduotas 6 pav., kuris taip pat galejo buti padarytas šio kontakto metu, todel visiškai yra galimi keli kontaktai ir galbut keliomis aplinkybemis. Visa tai padaryti tik tomis nurodytomis aplinkybemis negalima. Kaip išvadoje nurodyta, kad Volvo judant mažu greiciu ratui besisukant paliko pritrynimus, o paskui sustojus išliko toks statinis pedsakas. Šitas pedsakas padarytas besisukancio rato ir tiketina, kaip pavaizduota 11 pav. Automobilio Volvo priekine dešiniaja dalimi, sukimosi metu patrynus i ta bamperi, o priartejus arciau, ta dalis, kuri jau yra disko ir padangos krašto sandura ir išliko tas pedsakas, kuris pavaizduotas 8 pav. Ieškojo tokiu pedsaku, kurie sutaptu, ir labai sunku butu surasti ivertinus aplinkybe, kad labai atitinka padangos raštas ir aukšciai, ir disko forma, o ta kiauryme iš tikruju galejo buti padaryta bet kada. Nukeliant ar transportuojant, kiauryme negalejo atsirasti, bet automobiliui stovint, toks pažeidimas gali atsirasti, kai vienas objektas spaudžia, o kitas stovi. Toks raštas ant važiuojancios priemones niekaip neatsiras. Šio kontakto metu yra paaiškinama, kad kampas Volvo kontaktavo slystamai važiuodamas nedideliu greiciu su Crysler. Atsitrenkus paprastai kontaktas buna ištestinis, tesiasi per visa sparna, šiuo atveju kontakto ilgis apie 60 cm, valstybinis numeris yra 50 am plocio, tai i viena ir kita puse plotis yra apie 5-10 cm. Tokie yra kontakto pedsakai ir iškart jie užsibaigia. Nurode, kad negali pasakyti, ar bamperis jau buvo sugadintas, tokiu atveju reiketu ieškoti dvieju kontaktu pedsaku, negali nei patvirtinti, nei paneigti. Volvo ratas užsiblokuoti teoriškai galejo, ratas iš pradžiu galejo palikti slystanti pedsaka, tada užsiblokuoti, tada vel suktis negalejo, nes pedsakai turejo nusitrinti, išsiterlioti, kontaktas turejo tada testis ir brežti pedsakus.

13Ieškovo G. M. ir treciojo asmens S. P. ieškiniai atmestini.

14Byloje nustatyta, kad 2008-05-23 ieškovas su atsakovu GF Forsakringsaktiebolag filialu (buves Lansforsakringar International Forsakringsaktiebolag filialas Nordicia draudimas) sudare Casko draudimo sutarti, kuria apdraude jam priklausanti automobili Chrysler PT Cruiser, v/n Nr. ( - ) (1 tomas, b.l. 18-20, 69). Sutartimi jis isipareigojo moketi draudimo imokas, o atsakovas draudiminio ivykio metu isipareigojo išmoketi draudimo išmoka naudos gavejui Kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“. Civiline atsakomybe jis apdraude AB „Lietuvos draudimas“ (1 tomas, b.l. 128). 2008-07-29 del jo kaltes ivyko eismo ivykis, kurio metu buvo apgadinti du automobiliai Chrysler PT Cruiser, v/n Nr. ( - ), ir treciojo asmens S. P. vairuojamas automobilis Volvo S40, v/n ( - ) (1 tomas, b.l. 23-25, 55). Nurode, kad jis kreipesi i atsakova GF Forsakringsaktiebolag filiala praneše apie draudimini ivyki (1 tomas, b.l. 21).

15Tarp šaliu nera ginco, kad eismo ivykis 2008-07-29 ivyko susidurus ieškovo ir treciojo asmens S. P. vairuojamiems automobiliams Chrysler PT Cruiser, v/n Nr. ( - ), ir Volvo S40, v/n ( - ). Taciau atsakovai gincija ivykio aplinkybes ir nurodo, kad šaliu nurodytomis aplinkybemis eismo ivykis ir jo sukelti apgadinimai negalejo kilti.

16Kaip matyti iš pranešimu apie ivyki bei eismo ivykio deklaracijos, policijos pareigunai nebuvo kviesti. Eismo ivykio dalyviai patys užpilde deklaracija ir ieškovas nurode ir pripažino, kad yra kaltas del eismo ivykio. Ieškovas nurode, kad jam išmoketa draudimo išmoka turi buti 11987,43 Lt pagal vertinimo ataskaita (1 tomas, b.l. 26-37). Treciajam asmeniui priklausancio automobilio Volvo S40 v/n ( - ) technines apžiuros akte (1 tomas, b.l. 125) yra nurodyta, kokie pažeidimai yra padaryti bei irašyta pastaba, jog automobilio saugos pagalves gali buti specialiai išpleštos. Treciojo asmens reikalavimas atsakovui AB „Lietuvos draudimas“ yra išmoketi 39277 Lt draudimo išmoka, kuria sudaro automobilio likutine verte (1 tomas, b.l. 126), nes automobilis yra sugadintas nepataisomai.

17Atsakovai atsisake išmoketi tiek ieškovui, tiek treciajam asmeniui draudimo išmokas, nurodydami, kad pagal atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ ekspertine pažyma (1 tomas, b.l. 59-61) didžiausi automobiliu sugadinimai buvo padaryti ne tarpusavio susidurimo metu vairuotoju nurodytomis aplinkybemis.

18Ieškovas ir tretysis asmuo savo paaiškinimais nurode ivykio aplinkybes (1 tomas, b.l. 236-238). Ju pagrindu bei visa bylos medžiaga vadovaujantis buvo atliktos dvi ekspertizes byloje.

19Lietuvos teismo ekspertizes centro ekspertizes akte (2 tomas, b.l. 4-10) nurodyta, kad nagrinejamu byloje automobiliu susidurimu negalima paaiškinti kiaurymes padarymo ant automobilio Chrysler PT Cruiser priekinio bamperio šalia valstybinio numerio ženklo kairiojo krašto bei automobiliu susidurimu negalima paaiškinti, kaip buvo pastumtas mineto automobilio priekinis kairysis sparnas link automobilio galo. Be to, akte konstatuota, kad po susidurimo automobiliai sustojo susiglaude vienas prie kito dalimis, kuriomis turejo salyti, o ne atsiskyre vienas nuo kito, kaip kad užfiksuota byloje esanciose schemose. Be to, ekspertai nurode, kad S. P. nurodytas važiavimo greitis – 50 km/h prieš susidurima techniniu požiuriu yra neitiketinas. Šias aplinkybes patvirtino teismo posedžio metu apklausta eksperte, atlikusi ekspertize (2 tomas, b.l. 37-43).

20Byloje paskyrus pakartotine ekspertize, ekspertize byloje atliko ekspertas Valentinas Mitunevicius, kuris ekspertizes akte (2 tomas, b.l. 80-98) nurode, kad užfiksuoti automobiliu Chrysler PT Cruiser, v/n Nr. ( - ), ir Volvo S40, v/n ( - ) sugadinimai didesne dalimi susidare ne del buvusio šiu automobiliu betarpiško kontakto ir šiu automobiliu sugadinimai tik iš dalies paaiškinami buvusiu nestipriu šiu automobiliu salyciu. Ekspertizes akte nurodyta, kad esminiai dinaminio pobudžio automobilio Volvo S40 sugadinimai nepaaiškinami salyciu su automobiliu Chrysler PT Cruiser. Be to, ekspertas nurode, kad eismo ivykio deklaracijoje nurodyta automobilio Volvo S40 padetis gali buti paaiškinama tik tuo, kad sustojus šiam automobiliui salycio su automobiliu Chrysler PT Cruiser metu, automobilio Volvo S40 vairuotoja nuvairavo ji i eismo ivykio deklaracijoje nurodyta padeti.

21Ieškovo atstovo paaiškinimai, jog po apgadinimo automobili jis pastate i požemine aikštele ir joje automobilis stovejo apie puse metu, todel apibraižymai galejo kilti ir po ivykio, vertintini kritiškai, nes pats ieškovas duodamas paaiškinimus šiu aplinkybiu nenurode, o paaiškinimus atstovas pateike tik po ekspertiziu atlikimo. Teismas, spresdamas ginca, vadovaujasi byloje atliktomis ekspertizemis, kuriu išvados viena kitai neprieštarauja ir papildo vienas kita. Todel teismui nekyla abejoniu del ekspertu išvadu.

22Ivertinus byloje atliktas ekspertizes yra darytina išvada, kad nors ir nepaneigta, jog šaliu automobiliai kontaktavo, taciau esminiai automobiliu apgadinimai kilo ne šaliu nurodytomis eismo ivykio aplinkybemis. Todel konstatuotina, kad eismo ivykio dalyviai nenurode ir nepateike teisingos informacijos apie eismo ivyki draudikams. Todel šiuo atveju atsakovai pagristai atsisake išmoketi draudimo išmokas. Atsakovo GF Forsakringsaktiebolag filialo draudimo salygose yra numatyta draudiko teise mažinti draudimo išmoka ar atsisakyti ja išmoketi, jei draudejas samoningai pateikia neteisinga informacija arba nuslepe ypac svarbia informacija. Šiuo atveju byloje surinktu irodymu pagrindu galima daryti išvada, kad ieškovas nuslepe ir nenurode tikru eismo ivykio aplinkybiu, todel jam pagristai atisakyta išmoketi draudimo išmoka. Taip pat nera pagrindo priteisti draudimo išmoka treciajam asmeniui iš atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ kaip ieškovo civiline atsakomybe apdraudusio asmens, nes nera nustatyta visu butinu civilines atsakomybes kilimo salygu (CK 6.245 str.). Kaip jau mineta byloje nustatyta, kad didžioji dalis automobiliu sugadinimu kilo ne šaliu nurodytu eismo ivykio aplinkybiu metu, todel konstatuoti esant visas civilines atsakomybes už treciajam asmeniui kilusia žala salygas, nera pagrindo.

23Sutinkamai su CPK 93 str., iš ieškovo atsakovo GF Forsakringsaktiebolag filialo naudai priteistina 1210 Lt išlaidu advokato pagalbai apmoketi (1 tomas, b.l. 231-232).

24Pagal CPK 88 str. 1 d. 8 p. iš ieškovo ir treciojo asmens S. P. lygiomis dalimis priteistina 11,58 Lt pašto išlaidu valstybes naudai.

25Vadovaudamasis CPK 270 str., teismas

Nutarė

26Ieškovo G. M. ir treciojo asmens S. P. ieškinius atmesti.

27Priteisti iš ieškovo G. M. atsakovo GF Forsakringsaktiegolag filialui 1210 Lt išlaidu advokato pagalbai apmoketi.

28Priteisti iš ieškovo G. M. ir treciojo asmens S. P. lygiomis dalimis 11,58 Lt pašto išlaidu valstybes naudai.

29Sprendimas per trisdešimt dienu nuo jo priemimo dienos gali buti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkes teisma.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus m. 1 apylinkes teismo teiseja Ruta... 2. viešame teismo posedyje žodinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla... 3. Ieškovas prašo teismo priteisti treciajam asmeniui Kredito unijai „Vilniaus... 4. Tretysis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, 5. Atsakovas atsiliepime i ieškini (1 tomas, 98-102) nurode, kad nesutinka su... 6. Tretysis asmuo Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ atsiliepimuose i... 7. Tretysis asmuo AB „Lietuvos draudimas“ atsiliepime i ieškovo 8. Teismo posedžio metu ieškovas G. M. paaiškino (1 tomas,... 9. Tretysis asmuo S. P. teismo posedžio metu paaiškino (1... 10. Ieškovo ir treciojo asmens atstovas adv. D.Skebas teismo posedžiu metu... 11. Atsakovo atstovas adv. M.Stankevicius teismo posedžio metu (2 tomas, b.l.... 12. Eksperte L. Lazarenko nurode (2... 13. Ieškovo G. M. ir treciojo asmens S.... 14. Byloje nustatyta, kad 2008-05-23 ieškovas su atsakovu GF Forsakringsaktiebolag... 15. Tarp šaliu nera ginco, kad eismo ivykis 2008-07-29 ivyko susidurus ieškovo ir... 16. Kaip matyti iš pranešimu apie ivyki bei eismo ivykio deklaracijos, policijos... 17. Atsakovai atsisake išmoketi tiek ieškovui, tiek treciajam asmeniui draudimo... 18. Ieškovas ir tretysis asmuo savo paaiškinimais nurode ivykio aplinkybes (1... 19. Lietuvos teismo ekspertizes centro ekspertizes akte (2 tomas, b.l. 4-10)... 20. Byloje paskyrus pakartotine ekspertize, ekspertize byloje atliko ekspertas... 21. Ieškovo atstovo paaiškinimai, jog po apgadinimo automobili jis pastate i... 22. Ivertinus byloje atliktas ekspertizes yra darytina išvada, kad nors ir... 23. Sutinkamai su CPK 93 str., iš ieškovo atsakovo GF Forsakringsaktiebolag... 24. Pagal CPK 88 str. 1 d. 8 p. iš ieškovo ir treciojo asmens 25. Vadovaudamasis CPK 270 str., teismas... 26. Ieškovo G. M. ir treciojo asmens S.... 27. Priteisti iš ieškovo G. M. atsakovo GF... 28. Priteisti iš ieškovo G. M. ir treciojo asmens 29. Sprendimas per trisdešimt dienu nuo jo priemimo dienos gali buti skundžiamas...