Byla 2-8986-430/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotam asmeniui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė, sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei, dalyvaujant pareiškėjai V. G., jos atstovui advokatui Remigijui Rinkevičiui, suinteresuoto asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus atstovei Dainai Jakimauskienei, vertėjaujant Olgai Macijauskienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos V. G. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotam asmeniui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui, ir

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Patikslintame pareiškime nurodė, kad pareiškėja yra įgijusi teisę į senatvės pensiją. Nuo 1980-10-08 pareiškėja dirbo Baldų ir medžio apdirbimo pramonės ministerijos (vėliau Miško pramonės ministerijos) informacinio skaičiavimo centre (pertvarkytas į Valstybinį informacinį skaičiavimo centrą), Vyriausiosios programuotojos pareigose. Vėliau pareiškėja buvo pervesta į Vadovaujančios inžinierės pareigas. 1994 metais buvusi pareiškėjos darbovietė buvo likviduota. Likviduotos įmonės personalo ir darbo užmokesčio dokumentai tolimesniam saugojimui į archyvus nebuvo perduoti ir yra dingę. Prašomo nustatyti juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas yra reikalingas tam, kad pareiškėja galėtų pasinaudoti Lietuvos Respublikos valstybinio draudimo pensijų įstatymo 54 straipsnio nuostatomis dėl asmens draudžiamųjų pajamų koeficiento apskaičiavimo pagal penkerius paeiliui einančius ir asmens pasirinktus palankiausius kalendorinius jo valstybinio socialinio pensijų draudimo stažo, įgyto dirbant pagal sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu metus iš laikotarpio nuo 1984-01-01 iki 1993-12-31 ir atskirai pagal visus metus, įskaitytus į stažą nuo 1991-01-01, bet ne daugiau kaip už 20 metų iš viso. Pareiškėja negali kitokia tvarka gauti tokius faktus patvirtinančių dokumentų ar atkurti prarastų dokumentų, kadangi jie yra dingę. Teismo prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjos draudžiamosios pajamos pensijai gauti buvo 1984 01 01d.- 1984 12 31d.-3050 rublių, 1985 01 01d.- 1985 12 31d.-3100 rublių, 1986 01 01d.-1986 12 31d.-3100 rublių, 1987 01 01d.- 1987 12 31d.-3180 rublių, 1988 01 01d.- 1988 12 31d.-3580 rublių, 1989 01 01d.- 1989 12 31d.-5000 rublių, 1990 01 01d.-1990 12 31d.-5470 rublių, 1991 sausio mėn. - 310 rub.; 1991 vasario mėn. - 310 rub.; 1991 kovo mėn. - 500 rub., 1991 balandžio mėn. - 500 rub.; 1991 gegužės mėn. - 500 rub.; 1991 birželio mėn. - 500 rub.; 1991 liepos mėn. - 575 rub.; 1991 rugpjūčio mėn. - 500 rub.; 1991 rugsėjo mėn. - 590 rub.; 1991 spalio mėn. - 1030 rub.; 1991 lapkričio mėn. - 1280 rub.; 1991 gruodžio mėn. - 1610 rub.; 1992 sausio mėn. - 1700 rub.; 1992 vasario mėn. - 1700 rub.; 1992 kovo mėn. - 1700 rub.; 1992 balandžio mėn. - 1700 rub.; 1992 gegužės mėn. - 1700 rub.; 1992 birželio mėn. - 1700 rub.; 1992 liepos mėn. - 1700 rub.; 1992 rugpjūčio mėn. - 1700 rub.; 1992 rugsėjo mėn. - 1700 rub.; 1992 spalio mėn. - 5000 tal.; 1992 lapkričio mėn. - 5000 tal.; 1992 gruodžio mėn. - 5000 tal.; 1993 sausio mėn. - 6200 tal.; 1993 vasario mėn. - 6200 tal.; 1993 kovo mėn. - 13700 tal.; 1993 balandžio mėn. - 13600 tal.; 1993 gegužės mėn. - 14800 tal.; 1993 birželio mėn. - 142 Lt.; 1993 liepos mėn. - 142 Lt.; 1993 rugpjūčio mėn. - 142 Lt.; 1993 rugsėjo mėn. - 42,08 Lt.; 1993 spalio mėn. - 42,08 Lt; 1993 lapkričio mėn. - 42,08 Lt; 1993 gruodžio mėn. - 42,08 Lt. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas tikslu pateikti jį Vilniaus socialinio draudimo fondo valdybos Pensijų skyriui bei apskaičiuoti pareiškėjai priklausančios senatvės pensijos dydį.

3Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius pateikė atsiliepimą į pareiškėjos pareiškimą, kuriame nurodė, kad pareiškėjos teismui pateiktos darbo knygelės bei socialinio draudimo pažymėjimų kopijų įrašai patvirtina, kad pareiškėja laikotarpiu nuo 1980-10-08 iki 1994-09-12 dirbo Lietuvos TSR Baldų ir medžio apdirbimo pramonės ministerijos informaciniame skaičiavimo centre, kuris 1990-12-14 buvo pertvarkytas į Valstybinį informacinį skaičiavimo centrą. Iš pareiškėjos darbo knygelės kopijos matyti, kad ji laikotarpiu nuo 1984-01-01 iki 1987-02-01 dirbo vyriausios programuotojos pareigose, laikotarpiu nuo 1987-02-02 iki 1988-11-30 dirbo vedančiosios inžinierės pareigose, o nuo 1988-12-01 iki atleidimo iš darbo dirbo vedančiąja inžiniere – programuotoja. Kad pareiškėja neturi galimybės gauti Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų 30 punkte nurodytų dokumentų, kuriuose būtų duomenys apie jos turėtas draudžiamąsias pajamas, kaip įrodymą pateikė Lietuvos Vyriausiojo archyvo tarnybos 2012-04-18 išduotą pažymą, kurioje nurodyta, jog Valstybinis informacinis skaičiavimo centras 2003-03-07 buvo išregistruotas iš Juridinių asmenų registro kaip veiklos nevykdanti įmonė ir nėra duomenų kur dokumentai galėtų būti saugomi. Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme buvo išnagrinėta kita analogiška byla pagal V. L. pareiškimą. Laikotarpiu nuo 1988-12-01 iki 1993-08-31 pareiškėjos draudžiamosios pajamos galėjo būti tokios pačios arba panašios į V. L., nes abi dirbo tose pačiose pareigose.

4Teismo posėdžio metu pareiškėja ir jo atstovas pareiškimą palaikė jam išdėstytais motyvais, prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą.

5Teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus atstovė nurodė, kad neprieštarauja nustatyti faktą, jog pareiškėjos draudžiamosios pajamos buvo tokios, kaip patikslintame pareiškime.

6Pareiškimas tenkintinas.

7Pareiškėja pateikė Darbo knygelės kopiją, pagal kurią ji nuo 1980-10-08 dirbo Baldų ir medžio apdirbimo pramonės ministerijos (vėliau Miško pramonės ministerijos) informacinio skaičiavimo centre (pertvarkytas į Valstybinį informacinį skaičiavimo centrą), Vyriausiosios programuotojos pareigose (b.l.6-8).

8LR Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo (1994-07-18 Nr. I-549) (toliau – Įstatymas) 4 str. 1 p. numatyta, kad tuo atveju, jei asmuo buvo apdraustas valstybiniu socialiniu pensijų draudimu, turi teisę gauti senatvės pensiją. Pagal Įstatymo 6 str. 4 d. skaičiuojant šią pensiją atsižvelgiama į asmenų, draustų valstybiniu socialiniu pensijų draudimu, draudimo stažą ir draudžiamąsias pajamas, turėtas per draudimo laikotarpį. Pagal Įstatymo 56 str. 2 d. nuo 1995-01-01 asmens draudžiamųjų pajamų koeficientai apskaičiuojami atskirai pagal penkerius paeiliui einančius asmeniui palankiausius kalendorinius jo valstybinio socialinio pensijų draudimo stažo, įgyto dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, metus iš laikotarpio nuo 1984-01-01 iki 1994-01-01 ir atskirai pagal visus metus įskaitytus į stažą nuo 1994-01-01. Jei už valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui prilygintą laiką asmuo dėl svarbių priežasčių, tokių kaip visai ar iš dalies neišsaugoti dokumentai, negali pateikti duomenų apie pajamas, prilyginamas draudžiamosioms pajamoms, tokio asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas skaičiuojamas pagal to laikotarpio minimalų mėnesinį darbo užmokestį (įstatymo 56 str. 4 d.).

9LR CPK 442 str., 444 str. 445 str. reglamentuoja asmens teisę kreiptis į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto – gauto darbo užmokesčio dydžio nustatymo, neesant dokumentų ir neturint galimybės juos gauti arba atstatyti. Kartu pareiškėjas turi pateikti įrodymus, patvirtinančius, kad negali gauti reikiamų dokumentų, arba kad negalima atstatyti prarastų dokumentų. Pareiškėja pateikė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Personalo departamento archyvo 2012-03-07 pažymą, kurioje nurodyta, kad Miško pramonės ministerijos valstybinio skaičiavimo centro dokumentai į archyvą perduoti nebuvo (b.l. 11). Konstatuotina, kad duomenų apie pareiškėjos gautas pajamas laikotarpiu nuo 1984-01-01 iki 1993-12-31 nėra (CPK 445 str.).

10Pareiškėja pateikė pačios sudarytą pažymą apie draudžiamąsias pajamas, kurią, kaip paaiškino teismo poėdžio metu, parengė atsižvelgdama į panašias pareigas užėmusią ir panašų darbo užmokestį gavusią bendradarbę, kuri buvo išsaugojusi dalį atsiskaitymo lapelių (b.l. 9,10). Teismo posėdžio metu tiek pareiškėjos paaiškinimai, tiek liudytojų V. L. ir N. Č. parodymai, kuriais teismas neturi pagrindo abejoti, patvirtina, jog pareiškėja laikotarpiu nuo 1984-01-01 iki 1993-12-31 dirbo ir gavo darbo užmokestį. Tiek pareiškėjos, tiek minėtų liudytojų nuoseklūs paaiškinimai patvirtina aplinkybę apie pakankami didelius darbo užmokesčius bei premijas ir priedus už projektų įgyvendinimą, gerus darbo rodiklius. Pažymėtina, jog byloje nėra duomenų, kad pareiškėja kurį laiką būtų nedirbusi ir negavusi darbo užmokesčio, nuo kurio būtų skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos.

11Suinteresuotas asmuo nei atsiliepime, nei teismo posėdžio metu pareiškėjos nurodytų darbo užmokesčio dydžių neginčija, su pareiškimo tenkinimu pilnai sutinka (CPK 268 str. 5 d.).

12Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes bei vadovaujantis įrodymų tikėtinumo taisykle civiliniame procese, t.y. tuo, kad pareiškėjos pateikti įrodymai leidžia padaryti išvadą, jog yra didesnė tikimybė, kad pareiškėja gavo jos nurodytas draudžiamąsias pajamas, pareiškimas tenkintinas visiškai.

13Juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas reikalingas pareiškėjui gaunamos senatvės pensijos dydžiui apskaičiuoti.

14Vadovaudamasis CPK 448 str., 270 str., teismas

Nutarė

15pareiškėjos pareiškimą patenkinti.

16Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad V. G., a.k. ( - ) draudžiamosios pajamos pensijai gauti buvo: 1984 01 01d.- 1984 12 31d.-3050 rublių, 1985 01 01d.- 1985 12 31d.-3100 rublių, 1986 01 01d.-1986 12 31d.-3100 rublių, 1987 01 01d.- 1987 12 31d.-3180 rublių, 1988 01 01d.- 1988 12 31d.-3580 rublių, 1989 01 01d.- 1989 12 31d.-5000 rublių, 1990 01 01d.-1990 12 31d.-5470 rublių, 1991 sausio mėn. - 310 rub.; 1991 vasario mėn. - 310 rub.; 1991 kovo mėn. - 500 rub., 1991 balandžio mėn. - 500 rub.; 1991 gegužės mėn. - 500 rub.; 1991 birželio mėn. - 500 rub.; 1991 liepos mėn. - 575 rub.; 1991 rugpjūčio mėn. - 500 rub.; 1991 rugsėjo mėn. - 590 rub.; 1991 spalio mėn. - 1030 rub.; 1991 lapkričio mėn. - 1280 rub.; 1991 gruodžio mėn. - 1610 rub.; 1992 sausio mėn. - 1700 rub.; 1992 vasario mėn. - 1700 rub.; 1992 kovo mėn. - 1700 rub.; 1992 balandžio mėn. - 1700 rub.; 1992 gegužės mėn. - 1700 rub.; 1992 birželio mėn. - 1700 rub.; 1992 liepos mėn. - 1700 rub.; 1992 rugpjūčio mėn. - 1700 rub.; 1992 rugsėjo mėn. - 1700 rub.; 1992 spalio mėn. - 5000 tal.; 1992 lapkričio mėn. - 5000 tal.; 1992 gruodžio mėn. - 5000 tal.; 1993 sausio mėn. - 6200 tal.; 1993 vasario mėn. - 6200 tal.; 1993 kovo mėn. - 13700 tal.; 1993 balandžio mėn. - 13600 tal.; 1993 gegužės mėn. - 14800 tal.; 1993 birželio mėn. - 142 Lt.; 1993 liepos mėn. - 142 Lt.; 1993 rugpjūčio mėn. - 142 Lt.; 1993 rugsėjo mėn. - 42,08 Lt.; 1993 spalio mėn. - 42,08 Lt; 1993 lapkričio mėn. - 42,08 Lt; 1993 gruodžio mėn. - 42,08 Lt.

17Juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas reikalingas pareiškėjos senatvės pensijos dydžiui apskaičiuoti.

18Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai