Byla L2-5903-819/2009
Dėl teismo įsakymo išdavimo priėmimo klausimą

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Asta Misiūnaitė-Bashir, spręsdama kreditorių G. P. , a. k. ( - ) gyv. ( - ) , ir R. P. , a. k. ( - ) gyv. ( - ) , pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo priėmimo klausimą,

Nustatė

2kreditoriai G. P. ir R. P. prašo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - LR CPK) XXIII skyriaus tvarka priteisti iš skolininkės UAB „Atkirtos būstas“, į. k. 126265658, adresas: Trimitų g. 6-36, Vilnius, 99370,80 Lt, 745,28 Lt žyminį mokestį ir taikyti turto areštą skolininkės sąskaitoms ir turtui.

3LR CPK 114 str. numatyta, kad dalyvaujantis byloje asmuo, kuris procesinio dokumento turinį pagrindžia rašytiniais įrodymais, prideda jų originalus arba nuorašus, patvirtintus teismo, notaro, byloje dalyvaujančio advokato ar dokumentą išdavusio (gavusio) asmens. Teismas nustatė, kad kreditoriai G. P. ir R. P. prie pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo pridėjo dokumentų kopijas, kurios nėra patvirtintos įstatymo nustatyta tvarka.

4LR CPK 433 str. numato, kad pareiškime dėl teismo įsakymo išdavimo turi būti nurodyti reiškiamas reikalavimas ir jo faktinis pagrindas, taip pat reikalavimo suma (1 d. 3, 4 p.). Šie reikalavimai įstatyme įtvirtinti tam, kad kreditoriaus reiškiamas reikalavimas skolininkui, jo suma ir faktinis pagrindas būtų aiškūs ir konkretūs. Kreditoriai G. P. ir R. P. pareiškime reikalavimo faktiniu pagrindu nurodo ir pranešimą, kuriuo jie reikalauja skolininkę UAB „Atkirtos būstas“ grąžinti jų sumokėtą sumą pagal 2007-07-13 preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - ) ir sumokėti baudą, tačiau pačių reikalavimų pareiškime aiškiai ir konkrečiai nesuformuluoja, jų sumų nenurodo, o įvardina tik bendrą prašomą priteisti sumą – 99370,80 Lt. Toks kreditorių reikalavimas negali būti pripažintas atitinkančiu LR CPK 433 str. 1 d. 3, 4 p. reikalavimus. Pažymėtina, kad jeigu kreditoriai reikalauja tiek grąžinti skolininkui UAB „Atkirtos būstas“ jų sumokėtą sumą pagal 2007-07-13 preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - ), tiek sumokėti baudą, tokie reikalavimai ir turi būti suformuluoti pareiškime, nurodant kiekvieno jų sumas ir faktinį pagrindą.

5Taip pat teismas atkreipia dėmesį, kad LR CPK 111 str. 2 d. 2 p., 433 str. 1 d. 1, 2 p. numatyta, kad pareiškime dėl teismo įsakymo išdavimo turi būti nurodytas kreditoriaus gyvenamosios vietos adresas, jei skolininkas yra juridinis asmuo, pareiškime turi būti nurodyta skolininko buveinė, atsiskaitomosios sąskaitos numeris ir kredito įstaigos rekvizitai. Kreditoriai pareiškime dėl teismo įsakymo išdavimo nurodė netikslius savo gyvenamosios vietos ir skolininkės buveinės adresus, t.y. nenurodė miesto (savivaldybės, rajono). Nors ir tikslūs adresai nurodyti prie pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo pridėtoje 2007-07-13 preliminarioje pirkimo-pradavimo sutartyje Nr. ( - ), teismas pažymi, kad minėta informacija turėtų būti nurodyta ir pačiame pareiškime dėl teismo įsakymo išdavimo. Taip pat kreditoriai pareiškime dėl teismo įsakymo išdavimo pateikę skolininkės UAB „Atkirtos būstas“ atsiskaitomosios sąskaitos numerį, nenurodė kredito įstaigos rekvizitų. Nesant minėtos informacijos, teismas negali išduoti tinkamo įsakymo, kuris yra vykdomasis dokumentas (LR CPK 587 str. 2 p.). Vykdomajame dokumente turi būti nurodyti skolininko banko rekvizitai (LR CPK 648 str. 1 d. 7 p.). Nesant banko rekvizitų, antstolis turi teisę atsisakyti priimti vykdomąjį dokumentą (LR CPK 651 str. 2 d. 3 p.).

6Atsižvelgiant į tai, teismas daro išvadą, kad pareiškimas neatitinka LR CPK 433 str. 1 d.

71-4 p., 111 str. 2 d. 2 p., 114 str. numatytų procesinių dokumentų turiniui ir formai keliamų reikalavimų, todėl vadovaujantis LR CPK 435 str. 2 d. 1 p. jį atsisakytina priimti. Kadangi minėtame skyriuje nėra numatytas pareiškimo trūkumų šalinimo institutas, pareiškimas grąžintinas kreditoriams.

8Žyminis mokestis kreditoriams grąžinamas pagal atskirą jos prašymą LR CPK 87 str. tvarka.

9Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 111 str., 114 str., 433 str., 435 str., 290-292 str.,

Nutarė

10Atsisakyti priimti kreditorių G. P. , a. k. ( - ) gyv. ( - ) , ir R. P. , a. k. ( - ) gyv. ( - ) , pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo skolininkei UAB „Atkirtos būstas“, į. k. 126265658, adresas: Trimitų g. 6-36, Vilnius, ir grąžinti jį padavusiam asmeniui.

11Išaiškinti kreditorei, kad atsisakymas priimti pareiškimą neužkerta kelio ištaisius trūkumus įstatymų nustatyta tvarka pateikti naują pareiškimą arba pareikšti ieškinį teisme pagal bendrąsias ginčo taisykles.

12Ši nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai